Zakladnica znanja

V zakladnici znanja predstavljamo zanimive vsebine s področja elektroprenosne dejavnosti.

Delitev električnih omrežij

Električna omrežja delimo glede na njihovo napetost na: nizkonapetostna, srednjenapetostna in visokonapetostna. Slednje prenosno omrežje v Sloveniji upravljamo v družbi ELES.

Po napetosti delimo električna omrežja na:
- NN – nizkonapetostna (do 1 kV),
- SN – srednjenapetostna (1-35 kV),
- VN – visokonapetostna (110-400 kV).

V NN-omrežjih v gospodinjstvih je najpogostejša napetost 230/400 V, v industriji pa so še napetosti: 400/690 V, 500 V, 750 V in 1000 V. SN-omrežja v Sloveniji imajo standardizirane napetostne nivoje: 10 kV, 20 kV in 35 kV. Napetostni nivoji 1kV, 3 kV in 6 kV pa se uporabljajo v industriji, rudnikih in na železnici. Kot generatorske napetosti pa so lahko še 6,3 kV, 21 kV, … 

V Sloveniji kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja za visokonapetostno omrežje skrbimo prav v družbi ELES. Slovensko visokonapetostno prenosno omrežje sestavljajo objekti na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 kV in 110 kV. Visokonapetostni daljnovodi prenosnega omrežja (400 kV, 220 kV ali 110 kV) prenašajo električno energijo do razdelilnih transformatorskih postaj (RTP). 

In še zanimivost: sedem dvosistemskih 110 kV daljnovodov ustreza enemu enosistemskemu 400 kV daljnovodu.

Oblike daljnovodnih stebrov

Vir: Rožman, Robert. 2013. Prenos električne energije. Krško: Zavod Neviodunum.

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji