/files/eles/userfiles/gallery/153/ELES-za-obcane-in-poslovne-uporabnike.jpg
Prenašamo energijo,
ohranjamo ravnovesje.
Povečaj črke Pomanjšaj črke Natisni stran

Muzej elektroprenosa Fala–Laško

Laško ima zelo bogato »elektro« zgodovino. V zdravilišču Laško je bila leta 1885 zgrajena prva naprava za proizvodnjo elektrike na vodni pogon v Sloveniji, prva žarnica pa je v Laškem zasvetila že šest let po Edisonovem odkritju žarnice. Leta 1924 je podjetje Fala, d. d. zgradilo 77 kilometrov dolg 80 kV daljnovod od HE Fala do razdelilne transformatorske postaje 80/35 kV Laško in naprej 35 kV daljnovod od RTP Laško do TE Trbovlje, kar je pomenilo začetek razvoja elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji.

Čeprav se tehniška dediščina prenosne dejavnosti v preteklosti ni načrtno zbirala, se je na srečo skozi desetletja pri posameznikih ohranil marsikateri starinski eksponat, ki ohranja spomine na razvoj prenosne dejavnosti v Sloveniji. Družbi ELES je uspelo nekatere teh dragocenih ostankov naše tehnične dediščine zbrati in 8. oktobra 2004 je bil ob 80-letnici prenosne dejavnosti v RTP Laško v Laškem odprt Muzej elektroprenosa Fala–Laško.

Muzej je odprt od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Zaželene so rezervacije po telefonu: +386 (0)3 70 35 121.

 

Dodatne informacije o gradnji daljnovodov

Vprašanja pričakujemo na elektronskem naslovu info@eles.si ali po pošti ELES PIPO, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.

 

Sporočanje napak na daljnovodih

Ljubljana        t: 01 474 31 11

Maribor           t: 02 429 96 11

Nova Gorica    t: 05 339 61 11 

 

©2009foot_icoELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja