Portal Naš stik

Spletni portal in revija Naš stik vam prinašata novice in številne druge zanimive vsebine s področja elektroenergetike. Na voljo so vam tudi številne zanimive videovsebine.

Spletni portal Naš stik

Uveden je bil leta 2011 in predstavlja pomembno dopolnitev tiskane revije Naš stik. Omogoča večjo prepoznavnost blagovne znamke Naš stik, saj se uveljavlja kot osrednji spletni medij elektrogospodarstva. S kombinacijo portala Naš stik in revije Naš stik so dane večje možnosti za izvajanje promocije podjetij in elektroenergetske dejavnosti ter za širjenje energetske pismenosti.

Dostop do portala: www.nas-stik.si

 

Revija Naš stik

Prva številka revije slovenskega elektrogospodarstva je z imenom Elgo izšla že novembra 1960. Marca 1992 se je revija preimenovala v Naš stik, kot panožno glasilo pa je ohranila povezovalno vlogo podjetij v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Izdajatelj revije je družba ELES, programski in časopisni svet revije pa sestavljajo predstavniki sodelujočih elektroenergetskih podjetij in strokovnih ustanov.

Revija je dvomesečnik in predvsem namenjena obveščanju javnosti o dogajanjih v slovenskem in evropskem elektrogospodarstvu in energetiki, prikazovanju mnenj ter predstavitvi izkušenj, tehničnih rešitev in drugih oblik strokovnega dela, pomembnih za panogo. Revija je tudi edini vir kronoloških zapisov osrednjih dogodkov v panogi.

Preberite si zadnjo številko revije Naš stik.

Naš stik

 

Uredništvo in oglaševanje