Slovensko prenosno omrežje

Prenosno omrežje omogoča neprekinjen, kakovosten, varen in zanesljiv prenos električne energije v Sloveniji in čez meje v Evropo.

Slovensko visokonapetostno prenosno omrežje sestavljajo objekti na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 kV in 110 kV. Namenjeno je prenosu kakovostne električne energije od velikih proizvajalcev električne energije (jedrska elektrarna, termoelektrarne, hidroelektrarne) do distribucijskih omrežij in neposrednih odjemalcev na visokonapetostnem nivoju.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Naše prenosno omrežje je namenjeno tudi uvozu, izvozu in tranzitu električne energije med elektroenergetskimi sistemi sosednjih držav. Z Avstrijo nas tako povezujeta dva 400 kV daljnovodna sistema in 220 kV daljnovod, z Italijo 400 kV in 220 kV daljnovod, s Hrvaško štirje 400 kV daljnovodni sistemi, dva 220 kV daljnovoda in trije 110 kV daljnovodi ter z Madžarsko 400 kV daljnovodni sistem.

 

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji