Slovensko prenosno omrežje

Prenosno omrežje omogoča neprekinjen, kakovosten, varen in zanesljiv prenos električne energije v Sloveniji in čez meje v Evropo.

Slovensko visokonapetostno prenosno omrežje sestavljajo objekti na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 kV in 110 kV. Namenjeno je prenosu kakovostne električne energije od velikih proizvajalcev električne energije (jedrska elektrarna, termoelektrarne, hidroelektrarne) do distribucijskih omrežij in neposrednih odjemalcev na visokonapetostnem nivoju.

Prenosno omrežje
Prenosno omrežje

Poleg tega je naše prenosno omrežje namenjeno tudi uvozu, izvozu in tranzitu električne energije med elektroenergetskimi sistemi sosednjih držav. Z Avstrijo nas tako povezujeta dva 400 kV daljnovodna sistema in 220 kV daljnovod, z Italijo 400 kV in 220 kV daljnovod, s Hrvaško trije 400 kV daljnovodni sistemi, dva 220 kV daljnovoda in trije 110 kV daljnovodi, medtem ko je 400 kV povezava z Madžarsko v gradnji.

 

Karta prenosnega omrežja

Pregledovalnik s karto prenosnega omrežja omogoča pregled umeščenosti Elesovih visokonapetostnih daljnovodov in razdelilno transformatorskih postaj v slovenskem prostoru ter iskanje in prikaz parcel, ki se nahajajo pod daljnovodi. Podrobnejše funkcionalnosti pregledovalnika so zapisane v meniju pomoč.

Karta prenosnega omrežja
Karta prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji