Projekt INTERRFACE

Projekt INTERRFACE bo podprl preoblikovanje elektroenergetskega sistema tako, da bo oblikoval, razvil in vključil interoperabilno vseevropsko platformo omrežnih storitev (IEGSA), ki bo delovala kot vmesnik med vsemi deležniki.

Z rastjo vključevanja obnovljivih virov električne energije, medsebojnim povezovanjem evropskih operaterjev elektroenergetskih omrežij, razvojem lokalnih energetskih pobud in specifičnih zahtev, ki jih postavljajo regulatorji glede sodelovanja sistemskih operaterjev in distributerjev električne energije, se operaterji prenosnega in distribucijskega omrežja soočajo z novimi izzivi, ki zahtevajo večje usklajevanje. Evropska komisija je sprejela zakonodajne predloge o energetskem trgu, ki spodbujajo sodelovanje med operaterji pri zagotavljanju storitev izravnave trga z električno energijo, upravljanjem prezasedenosti prenosnih kapacitet električne energije v omrežju in ostalih sistemskih storitev.

Ti ukrepi spodbujajo vpeljavo sistemskih storitev kot tržnih produktov tako na prenosnem kot na distribucijskem nivoju elektroenergetskega omrežja. To bo omogočilo učinkovitejše upravljanje z električnim omrežjem, povečala se bo tudi raven prožnosti proizvodnje in odjema električne energije iz razpršenih obnovljivih virov. Operaterji prenosnih in distribucijskih omrežij bodo znotraj projekta opredelili tiste sistemske storitve, ki jih želijo tržiti v sodelovanju z udeleženci na trgu, ter določili načine, kako sistemske storitve zagotoviti na nacionalni, regionalni in evropski ravni.

Projekt INTERRFACE bo podprl to preoblikovanje tako, da bo oblikoval, razvil in vključil interoperabilno vseevropsko platformo omrežnih storitev (IEGSA), ki bo delovala kot vmesnik med vsemi deležniki v tržnem okolju elektroenergetskega sistema. Platforma IEGSA bo omogočila nemoteno in usklajeno delovanje vseh zainteresiranih deležnikov pri uporabi, nabavi in ponudbi sistemskih storitev. Najsodobnejša digitalna orodja, ki temeljijo na tehnologiji veriženja blokov (blockchain), algoritmih za obdelovanje kompleksnih podatkovnih struktur (Big Data) in razpršenih podatkovnih baz bodo zagotovila nove primere uporabe za udeležbo na trgu z električno energijo vseh proizvodnih skupin in s tem vključila potrošnike/proizvajalce in potrošnike električne energije v tržne strukture, ki jih oblikuje projekt INTERRFACE.

Cilj demonstracije primerov uporabe znotraj projekta INTERRFACE je optimirano vključevanje razpršenih obnovljiv virov električne energije v deregulirano tržno okolje Evropske unije in oblikovanje tržnih produktov.

Pod vodstvom koordinatorja European Dynamics Luxembourg v projektu sodeluje 42 partnerjev iz šestnajstih držav EU.   

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2019–2022
  • Vrednost projekta: 21,03 milijona EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 16,81 milijona EUR)
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 123.750 EUR (od tega 86.625 EUR nepovratnih sredstev)
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: EUROPEAN DYNAMICS LUXEMBOURG SA, UNIVERSITY OF PIRAEUS RESEARCH CENTER, EUROPEAN NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR ELECTRICITY AISBL, EMAX, INNOVATIVE ENERGY AND INFORMATION TECHNOLOGIES, EMPOWER IM OY, CYBERNETICA, SOFTWARE COMPANY EOOD, C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., CINTECH SOLUTIONS LTD, PREDUZECE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE REALAIZ D.O.O. BEOGRAD, EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE, RICERCA SUL SISTEMA ENERGETICO - RSE SPA, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, BUDAPESTI MUSZAKI ES GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM, FUNDACION UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCIA, UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE, RHEINISCH-WESTFAELISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN, RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE, TTY-SAATIO, ELERING AS, AKCIJU SABIEDRIBA AUGSTSPRIEGUMA TIKLS, FINGRID OYJ, ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD, COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT ALENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA, ELES, REN - REDE ELECTRICA NACIONAL SA, EDP DISTRIBUICAO ENERGIA SA, CEZ DISTRIBUTION BULGARIA AD, DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA, ELEKTRO LJUBLJANA, ELEKTRILEVI OU, ELENIA OY, E.ON DEL-DUNANTULI ARAMHALOZATI ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG, NKM ARAMHALOZATI, AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI, ASTEA S.P.A., MYTILINEOS ANONIMI ETAIRIA - OMILOS EPICHEIRISEON, MIG 23 LTD, ALTEO PLC, BULGARSKA NEZAVISIMA ENERGIJNA BORSA EAD, AGENCIJA ZA ENERGIJO (AGEN)
  • Sodelujoče države: Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Italija, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Portugalska, Romunija, Slovenija, Srbija, Španija   
  • Vloga družbe ELES: partner
  • Spletno mesto: www.interrface.eu

 

Logotip projekta FutureFlow

Modul ni nastavljen

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji