Zakonodajna podlaga

ELES izvaja regulacijo frekvence in izravnavo sistema skladno s trenutno veljavno nacionalno zakonodajo, ki velja v republiki Sloveniji in neposredno s evropskimi uredbami.

ELES izvaja regulacijo frekvence in izravnavo sistema skladno z nacionalno zakonodajo in evropskimi uredbami.

Nacionalni zakoni

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)
Preberi več
Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 29/16)
Preberi več

Evropske uredbe

UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije
Preberi več
UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije
Preberi več
UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2196 z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe
Preberi več

Pravila

Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (Pogoji za PSI)

ELES ureja in izvaja storitve izravnave sistema skladno s Pogoji za PSI na katere je podala soglasje Agencija za Energijo.

Pogoji za PSI v veljavi (ELES bo začel uporabljati ta pravila s prvim dnevom meseca, v katerem bo ELES vstopil v skupno evropsko aRPF Platformo PICASSO ali v skupno evropsko rRPF Platformo MARI):
Pogoji za PSI v uporabi:

Pravila za prekinitev in ponovno vzpostavitev tržnih dejavnosti in za poravnavo v primeru prekinitev tržnih dejavnosti na katere je podala soglasje Agencija za Energijo.

Več informacij

dr. David Gerbec
david.gerbec@eles.si

dr. Mitja Kolenc
mitja.kolenc@eles.si