Skrb za okolje

Zavedamo se, da z opravljanjem dejavnosti vplivamo na naravno okolje. Vendar pa si prizadevamo morebitne negativne vplive na okolje čim bolj zmanjšati, saj je odgovornost do okolja ena izmed pomembnih vrednot, ki nas vodijo pri vsakdanjem delu.

Dokazujemo jo z mednarodno priznanim standardom ravnanja z okoljem, ISO 14001. Njegovo uresničevanje vključujemo na vseh ravneh delovanja:

  • z odgovorno rabo naravnih virov, materialov in energije;
  • z uporabo najnaprednejših tehnologij;
  • s premišljenim in prijaznim umeščanjem elektroenergetskih objektov v prostor;
  • z upoštevanjem zakonodaje;
  • s prizadevanji za čim manjši vpliv elektroenergetskih naprav na okolje in ljudi.

Prav tako k odgovornemu ravnanju spodbujamo tudi izvajalce del in storitev pri gradnji in obnovi elektroenergetskih objektov in naprav, dobavitelje ter druge poslovne partnerje.

Med zakonodajne predpise, ki jih upoštevamo pri opravljanju svoje dejavnosti, spada tudi Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki nam nalaga izdelavo načrta zunanje razsvetljave za vse objekte v naši lasti. Ta načrt redno dopolnjujemo in ažuriramo v skladu z zahtevami uredbe, njegova trenutno veljavna verzija pa je objavljena tukaj.

Skrb za okolje
Skrb za okolje
Skrb za okolje

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji