Sporočila za javnost

S sporočili za javnost medije obveščamo o vseh pomembnih dogodkih v družbi in o dejavnostih za zagotavljanje zanesljivega prenosa električne energije v primeru večjih izpadov daljnovodov iz omrežja.

12.05.2022 | Sporočila za javnost

Med 21. in 22. majem bomo iskali nove metode in koncepte za vzpostavitev dolgotrajnega sodelovanja med slovenskimi distribucijami in operaterjem prenosa električne energije na eni strani in prebivalci na drugi. Read More

26.04.2022 | Sporočila za javnost

Danes ENTSO-E s ponosom objavlja, da je bila med ENTSO-E in Ukrenergom podpisana članska pogodba za opazovalce, ki označuje začetek novega poglavja v pomembnem odnosu med Ukrenergom in vsemi evropskimi sistemskimi operaterji prenosnega omrežja, ki so člani ENTSO-E. Read More

04.04.2022 | Sporočila za javnost

ELES, EMS ter EPEX SPOT objavljajo skupno zavezo za vzpostavitev prve regionalne borze električne energije za Srednjo in Jugovzhodno Evropo. Novoustanovljena družba Alpine-Adriatic Danube Power Exchange – ADEX bo v Sloveniji in Srbiji na enem mestu ponudila usklajene storitve za promptno trgovanje z električno energijo z ambicijo razširitve poslovanja in storitev tudi na druge države v regiji Srednje in Jugovzhodne Evrope (CSEE). Delnice ADEX-a bodo v enaki lasti ELES, EMS in EPEX SPOT. Read More

23.03.2022 | Sporočila za javnost

Institut »Jožef Stefan« (IJS) je na tradicionalnih Dnevih Jožefa Stefana, ki potekajo od leta 1993, družbi ELES, mag. Urošu Salobirju, direktorju področja za strateške inovacije ELES, ter dr. Janku Kosmaču, vodji Službe za procesne sisteme ELES podelil Častno listino za uspešno poslovno partnerstvo pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter znanj Instituta v družbeno in gospodarsko zaledje doma in v tujini. Read More

16.03.2022 | Sporočila za javnost

Po nujni zahtevi Ukrenerga in Moldavije za sinhronizacijo v sili so se operaterji prenosnih omrežij celinske Evrope dogovorili, da bodo 16. marca 2022 začeli poskusno sinhronizacijo celinskega evropskega elektroenergetskega sistema z elektroenergetskima sistemoma Ukrajine in Moldavije. Read More

15.03.2022 | Sporočila za javnost

Ljubljana, 15. marec – Direktor področja za strateške inovacije ELES mag. Uroš Salobir, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Darko Menih so podpisali Krovni sporazum za realizacijo projektov medsektorskega povezovanja sektorjev elektrike in sektorjev ogrevanja ter hlajenja v luči zelenega prehoda. Read More

14.01.2022 | Sporočila za javnost

Slovenski sistemski operater prenosnega omrežja (ELES) najavlja zamudo pri dokončanju gradnje daljnovoda, ki povezuje Slovenijo in Madžarsko. Read More

25.11.2021 | Sporočila za javnost

ERAA zagotavlja ogromen korak naprej v primerjavi s prejšnjimi srednjeročnimi napovedmi ustreznosti Read More

04.11.2021 | Sporočila za javnost

Projekt NEDO z vključitvijo baterijskih hranilnikov v Idriji in Ljubljani prešel v zaključno fazo Read More

30.06.2021 | Sporočila za javnost

Ljubljana, 30. junij – Na današnjem tematskem srečanju TEN-E delovne skupine za pametna omrežja so predstavili ocene projektov, ki kandidirajo za uvrstitev na peti seznam projektov skupnega evropskega interesa (PCI) s področja pametnih omrežij. Projekt GreenSwitch, ki so ga prijavili partnerji iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške, je bil pozitivno ocenjen in je vključen v nadaljnji postopek umeščanja na peti seznam PCI. Read More

Page 1 of 11 <<< [1]2345 >>

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji