Ljudje in okolje

Družba ELES z zagotavljanjem zanesljivega prenosa električne energije skrbi za ekonomski razvoj in kakovost življenja ljudi. Pri tem namenjamo veliko pozornosti skrbi za okolje, ki je tudi del poslovne politike podjetja.

Zavedamo se odgovornosti do ljudi in naravnega okolja, zato vse svoje dejavnosti izvajamo skladno z visokimi etičnimi merili in načeli trajnostnega razvoja. Za prizadevanja na področju varstva okolja smo konec leta 2004 prejeli certifikat za vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja ravnanja z okoljem, ki izpolnjuje zahteve standarda ISO 14001:2004. Sistem redno vzdržujemo in preverjamo njegovo delovanje ter s tem dokazujemo, da obvladujemo vplive svojih dejavnosti na okolje. To pomeni, da izpolnjujemo zakonske zahteve, gospodarno ravnamo z naravnimi viri, materiali in energijo, uvajamo okolju prijazne tehnologije ter z zmanjševanjem nastajanja odpadkov in učinkovitim ravnanjem z njimi preprečujemo onesnaževanje okolja. 

Naša skrb je namenjena tudi zagotavljanju varnega življenja v bližini daljnovodov in razdelilnih transformatorskih postaj. Zato z ustreznimi meritvami in drugimi metodami pri obratujočih objektih sistematično spremljamo izpuste plina SF6, odpadnih voda, hrupa in vibracij, elektromagnetnega polja in svetlobnega onesnaževanja, kar nadzirajo tudi inšpekcijske službe in pooblaščene strokovne organizacije.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji