Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

EBGL

Metodologija za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za izmenjavo izravnalnih zmogljivosti na tržni osnovi za Core CCR

ACER je dne 13.08.2021 sprejel odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja v t.i. CORE CCR o skupni metodologiji za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za izmenjavo izravnalnih zmogljivosti na tržni osnovi za CORE CCR skladno s 1. točko 41. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za harmonizacijo glavnih komponent obračuna odstopanj

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za harmonizacijo glavnih komponent obračuna odstopanj skladno z 2. točko 52. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun/poravnavo nenamernih odstopanj

Relevantni regulator je dne 27. 5. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun/poravnavo nenamernih odstopanj skladno s 1. točko 51. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun/poravnavo namerne izmenjave energije iz naslova rampiranja in procesa vzdrževanja frekvence

Relevantni regulator je dne 27. 5. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun/poravnavo namerne izmenjave energije iz naslova rampiranja in procesa vzdrževanja frekvence skladno s 3. točko 50. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun nameravane izmenjave energije iz RP, RPF in INP

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun nameravane izmenjave energije iz RP, RPF in INP skladno s 1. točko 50. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za sooptimizacijo dodeljevanja CZC med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv

ACER je dne 17. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za sooptimizacijo dodeljevanja CZC med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv skladno s 1. točko 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj skladno s 1. točko 30. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

ACER je dne 25. 2. 2022 objavil dopolnitev skupnega predloga vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj skladno s 1. točko 30. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za razvrstitev namenov aktivacije ponudb za izravnalno energijo

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za razvrstitev namenov aktivacije ponudb za izravnalno energijo skladno s 3. točko 29. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Definicija standardnih produktov za izravnalno moč RP, RPF

ACER je dne 17. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o določitvi standardnih produktov za izravnalno moč v skladu z 2. točko 25. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za postopek netiranja odstopanj

ACER je dne 24. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za postopek netiranja odstopanj v skladu s 22. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo v skladu s 21. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo v skladu s 20. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave

Agencija za energijo je dne 6.2. 2019 podala soglasje k pravilom in pogojem za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES v skladu s prvim odstavkom 18. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila:
https://www.eles.si/Obratovanje/Sistemske-storitve/Zakonodajna-podlaga

Poročila OPS o izravnavi v skladu s 60. členom uredbe EBGL

Poročila OPS o izravnavi, ki jih ELES pripravlja vsaki dve leti za predhodni dve leti, v skladu s 60. členom uredbe EBGL.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji