Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

EBGL

Metodologija za harmonizacijo glavnih komponent obračuna odstopanj

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za harmonizacijo glavnih komponent obračuna odstopanj skladno s 1. točko 52. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun/poravnavo nenamernih odstopanj

Relevantni regulator je dne 27. 5. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun/poravnavo nenamernih odstopanj skladno s 1. točko 51. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun/poravnavo namerne izmenjave energije iz naslova rampiranja in procesa vzdrževanja frekvence

Relevantni regulator je dne 27. 5. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun/poravnavo namerne izmenjave energije iz naslova rampiranja in procesa vzdrževanja frekvence skladno s 3. točko 50. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila za obračun nameravane izmenjave energije iz RP, RPF in INP

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o skupnih pravilih za obračun nameravane izmenjave energije iz RP, RPF in INP skladno s 1. točko 50. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za sooptimizacijo dodeljevanja CZC med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv

ACER je dne 17. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za sooptimizacijo dodeljevanja CZC med trgovalnimi območji za izmenjavo izravnalne moči ali souporabo rezerv skladno s 1. točko 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za določitev cene izravnalne energije in CZC za izmenjavo izravnalne energije in netiranja odstopanj skladno s 1. točko 30. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Metodologija za razvrstitev namenov aktivacije ponudb za izravnalno energijo

ACER je dne 15. 7. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o metodologiji za razvrstitev namenov aktivacije ponudb za izravnalno energijo skladno s 3. točko 29. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Definicija standardnih produktov za izravnalno moč RP, RPF

ACER je dne 17. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o določitvi standardnih produktov za izravnalno moč v skladu z 2. točko 25. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za postopek netiranja odstopanj

ACER je dne 24. 6. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za postopek netiranja odstopanj v skladu s 22. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z avtomatsko aktivacijo

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo v skladu s 21. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Izvedbeni okvir za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo

ACER je dne 24. 1. 2020 objavil odločitev o skupnem predlogu vseh operaterjev prenosnega omrežja o izvedbenem okvirju za evropsko platformo za izmenjavo izravnalne energije iz rezerv za povrnitev frekvence z ročno aktivacijo v skladu s 20. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/2195 z dne 23. novembra 2017 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila in pogoji za ponudnike storitev izravnave

Agencija za energijo je dne 6.2. 2019 podala soglasje k pravilom in pogojem za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES v skladu s prvim odstavkom 18. členom Uredbe Komisije (EU) št. 2017/2195 o določitvi smernic za izravnavo električne energije.

Pravila:
https://www.eles.si/Obratovanje/Sistemske-storitve/Zakonodajna-podlaga

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji