Projekt Aktivni odjemalec

Cilj projekta je razviti sistem, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja odjema porabnikov in proizvodnje malih razpršenih proizvodnih naprav omogoča vključitev malih aktivnih odjemalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami.

Družba ELES kot članica slovenskega konzorcija aktivno sodeluje v projektu Razvoj in demonstracija tehnologij za aktivacijo tehnološkega in ekonomskega potenciala prilagajanja odjema in prilagajanja razpršene proizvodnje pri malih odjemalcih (krajše Aktivni odjemalec), ki ga v sklopu Sklada za regionalni razvoj sofinancira Javna agencija SPIRIT Slovenija. Projekt bo trajal tri leta, v njem pa sodeluje 10 partnerjev.

Cilj projekta je razviti in predstaviti sistem, ki z uvedbo naprednih storitev prilagajanja odjema porabnikov in proizvodnje malih razpršenih proizvodnih naprav (sončne elektrarne) omogoča vključitev malih aktivnih odjemalcev na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami.

Dostop malih odjemalcev in razpršenih proizvodnih naprav na trge z električno energijo in sistemskimi storitvami prispeva k:

 • vključitvi fleksibilnosti teh odjemalcev in s tem k povečanju razpoložljivih kapacitet sistemskih storitev ter vzpostavitvi novih storitev (regulacija napetostnega profila, kompenzacija jalove energije itd.), namenjenih sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja;
 • zmanjševanju potreb po investiranju v razvoj in nadgradnjo omrežij;
 • dvigu zavedanja pomena prilagodljive rabe energije skladno s stanjem v omrežju in dogajanju na trgih z električno energijo;
 • izboljšanju ekonomike investiranja v razpršene obnovljive vire energije in pametne ter energetsko učinkovite naprave pri odjemalcih;
 • dodatni funkcionalnosti pametnih naprav, povezanih v platformo agregatorja, ki omogoča lastnikom naprav ustvarjanje dodatnih prihodkov (monetizacija).

Večja samooskrba z energijo vzpostavlja možnost otočnega obratovanja na ravni porabnika, saj prek nadzora porabe in ključnih kazalnikov prispeva k zmanjšanju porabe električne energije v gospodinjstvih ter posledično k manjšemu izpustu toplogrednih plinov v okolje.

Projekt bo povezal več ločeno razvitih produktov in storitev, ki imajo vsaka svoj specifični namen. Najkompleksnejši novi produkt, tj. celovita integracija vseh rezultatov projekta, bo vseboval naslednje storitve na podlagi agregacije prilagodljivega odjema in proizvodnje razpršenih malih odjemalcev:

 • regulacija ravnotežja omrežja – namenjena sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (primarna regulacija, sekundarna regulacija, pozitivna in negativna terciarna regulacija);
 • regulacija napetosti omrežja – namenjena sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja;
 • storitev izravnave odstopanj – namenjena bilančnim skupinam oziroma odgovornim bilančnih skupinam;
 • trženje prilagodljivosti (fleksibilnosti) – namenjeno prilagodljivim ponudnikom (GEN-I bo fleksibilnost ponujal na izravnalnem trgu, trgu znotraj dneva in trgu za dan vnaprej);
 • upravljanje samooskrbe ali otočnega obratovanja – namenjeno posameznemu porabniku ali manjšemu številu povezanih porabnikov;
 • učinkovita raba energije aktivnega odjemalca z uvedbo monitoringa in pokazateljev KPI (angl. Key Performance Indicators).

Za družbo ELES je projekt zanimiv predvsem zaradi navezave s slovensko-japonskim projektom NEDO, ki bo potekala na naslednja načina: s primerjavo dveh tehničnih rešitev vključevanja malega odjema in z agregiranjem malega odjema iz projekta s preostalim fleksibilnim odjemom projekta NEDO, ki bo potencialno na voljo v drugi fazi projekta NEDO. 

 

Osebna izkaznica projekta

 • Trajanje: 2017–2020
 • Vrednost projekta: 3.327.546,60 EUR – upravičeni in neupravičeni stroški (sofinanciranje Sklada za regionalni razvoj v višini 1.103.922,89 EUR)
 • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 120.819,00 EUR – skupna vrednost projekta konzorcijskega partnerja, 30.204,75 EUR – pričakovana višina subvencije konzorcijskega partnerja 
 • Vir financiranja: Sklad za regionalni razvoj
 • Partnerji: GEN-I, ELEKTRO LJUBLJANA, COSYLAB, SITEL, ELEKTRINA, GOAP, TERMO-TEHNIKA, PLAN-NET, ELES
 • Vloga družbe ELES: spremljevalec, validator rezultatov, predstavnik kupcev sistemskih storitev, izdelovalec primerjalnih analiz z rezultati projekta NEDO

Logotip projekta FutureFlow

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji