Mednarodne organizacije

Posamezno elektroenergetsko omrežje ne more obratovati samo zase, zato sta ključna povezovanje s sosednjimi sistemskimi operaterji in mednarodno sodelovanje.

ENTSO-E

Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja (European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E)  je poslanstvo in naloge od dosedanjih združenj sistemskih operaterjev prenosnega omrežja prevzelo 1. julija 2009. ENTSO-E zagotavlja varno obratovanje ter tehnično optimalen in okolju prijazen razvoj vseevropskega prenosnega omrežja s ciljem zagotoviti enotni evropski trg z električno energijo.

Več o združenju: www.entsoe.eu

 

CIGRÉ

Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, CIGRÉ) s  sedežem v Parizu je bil ustanovljen leta 1921 in je vodilno strokovno elektroenergetsko združenje, ki se ukvarja s tehničnimi, ekonomskimi, okoljskimi, organizacijskimi in zakonodajnimi vprašanji s področja energetike. Slovenski strokovnjaki v njem dejavno sodelujejo že vrsto let, slovenski nacionalni komite CIGRE pa deluje od leta 1992.

Več o organizaciji: www.cigre.org

 

JAO

Skupno podjetje 20 sistemskih operaterjev prenosnega omrežja iz 17 držav, Joint Allocation Office (JAO), izvaja predvsem storitve, povezane z dodeljevanjem letnih, mesečnih in dnevnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti, na 27 evropskih mejah. Nastal je na podlagi združitve dveh podjetij, in sicer Central Allocation Office GmbH (CAO) s sedežem v Nemčiji in CASC.EU S.A. s sedežem v Luksemburgu.

Več o avkcijski pisarni: www.jao.eu

 

TSC

Združenje TSC predstavlja regionalno iniciativo, v okviru katere se izvaja koordinacija operativnih dejavnosti, vezanih na zagotavljanje višje stopnje varne oskrbe z električno energijo. Člani združenja so sistemski operaterji: APG, Amprion, ELES, Energinet.dk, HOPS, PSE, MAVIR, swissgrid, ČEPS, TennetTSO, TenneT TSO GmbH, 50hertz in TransnetBW.

Več o združenju: www.tscnet.eu

 

CORESO

Predstavlja regionalno iniciativo, v okviru katere se izvaja koordinacija operativnih dejavnosti, vezanih na zagotavljanje višje stopnje varne oskrbe z električno energijo. Storitve Coresa uporabljajo sistemski operaterji: RTE, ELIA, TERNA, ELES, 50hertz in NationalGrid.

Več: www.coreso.eu

 

Med-TSO

Združenje sistemskih operaterjev prenosnih omrežij na območju Mediterana je povezovalni člen med trgi srednje in vzhodne Evrope. Hkrati združenje tvori pomembno povezano geografsko območje tudi z nečlanicami EU iz Afrike in Bližnjega vzhoda, ki bodo prevzela skupna pravila trga s ciljem poenotiti trge za zanesljivo oskrbo z električno energijo.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji