Pregled zgodovinskih dogodkov

V letu 2014 smo praznovali devetdeset let prenosnega omrežja, kar pomeni devetdeset let povezanosti med ljudmi.

1924
Začetek elektroprenosne dejavnosti v Sloveniji – podjetje Fala, d.d., je zgradilo prvi 77 kilometrov dolg 80 kV daljnovod od HE Fala do 80/35 kV RTP Laško in 35 kV daljnovod od RTP Laško do TE Trbovlje.
1928
Po 80 kV daljnovodu Fala–Laško steče prva visokofrekvenčna telefonska povezava v Sloveniji.
1964
Začetek 220 kV omrežja – gradnja ključnih razdelilnih transformatorskih postaj: v Cirkovcah za severovzhodno Slovenijo, v Klečah za osrednjo Slovenijo in v Divači za celotno primorsko območje.
1972
Začetek gradnje 400 kV prenosnega omrežja Nikole Tesle kot dela enotnega omrežja takratne Jugoslavije – v prvi fazi je bilo v Sloveniji zgrajenih 287,2 kilometra enosistemskih daljnovodov DV in 36,3 kilometra dvosistemskih DV 400 kV s tremi transformatorskimi postajami.
1974
Septembra 1974 je bilo vzpostavljeno paralelno obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema z zahodnoevropskim sistemom UCPTE. Trajno sinhrono obratovanje s sistemom UCPTE se je začelo na 220 kV nivoju med postajama Divača in Padriciano v Italiji.
1976
V slovenski elektroenergetski sistem se vključijo 400/110 kV RTP Maribor in novozgrajena 400 kV daljnovoda Maribor–Podlog in Maribor–Krško–slovensko-hrvaška meja pri Dobovi.
1988
Na daljnovodni relaciji RTP Krško–TE Brestanica je vgrajen prvi optični kabel v družbi ELES.
1990
Novembra je ustanovljeno javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., (ELES) za trgovanje z električno energijo. Po sprejetju energetskega zakona leta 1999 in razdelitvi dejavnosti prenosa se je ELES spremenil v izvajalca storitve prenosa in upravljanja prenosnega omrežja, kar opravljamo še danes.
1995
Začetek intenzivne vgradnje telekomunikacijskih optičnih povezav na prenosnem omrežju družbe ELES v izvedbi OPGW, OPWR, OPPC in ADSS te v skupni dolžini prek 1000 kilometrov.
2002
Obratovati začne daljinsko vodeni objekt – RTP 400/110 kV Krško.
2011
V RTP Divača je v obratovanje uradno predan prečni transformator moči 1200 MVA, ki je prvi tovrstni pri nas in po velikosti spada med večje v Evropi.
2013
30. januarja je v obratovanje predan daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje, ki je bil končan kar pol leta pred rokom. Družba ELES ga je pod napetost vključila že 15. novembra 2012, celoten daljnovod pa je bil dan pod napetost v zagonske in funkcionalne preizkuse 19. decembra 2012.
2014
21. maja začne redno obratovati DV 2 x 400 kV Beričevo–Krško, ki je največja investicija družbe ELES do zdaj.
2014
3. septembra je družbeno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., preoblikovano v javno podjetje ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.
2015
Družba ELES postane koordinator štiriletnega mednarodnega raziskovalnega projekta FutureFlow, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav. Projekt je vreden 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020.
2016
Družba ELES je z japonsko agencijo NEDO in družbo Hitachi sklenila partnerski dogovor o implementaciji napredne infrastrukture pametnih omrežij in pametnih skupnosti v Sloveniji.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji