Zakonodaja in smernice

Načrtovanje, umeščanje in gradnja prenosnega elektroenergetskega omrežja potekajo skladno s slovensko zakonodajo, ki ureja navedena področja.

Ključni zakoni, ki urejajo načrtovanje, umeščanje v prostor in gradnjo elektroenergetskih objektov, so:

Poleg zakonov moramo upoštevati še podzakonske predpise in druge pravne akte, kot so resolucija o Nacionalnem energetskem programu, Strategija prostorskega razvoja Slovenije, Prostorski red Slovenije, ter načrte razvoja prenosnega omrežja, ki jih izdeluje družba ELES in potrjuje pristojno ministrstvo.

Priporočamo, da veljavno zakonodajo preverite na spletnem naslovu.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji