Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., odvisne družbe Operato d.o.o., SODO d.o.o. in TALUM d.d. Kidričevo, skupaj obvladovani družbi ELDOM d.o.o. in ADEX SKUPINA d.o.o. ter pridružena družba Stelkom d.o.o.

Skupina ELES

Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., odvisna družba Operato d.o.o., skupaj obvladovani družbi ELDOM d.o.o. in ADEX SKUPINA d.o.o. ter pridružena družba Stelkom d.o.o.

 

Odvisna družba

 

Operato d.o.o.

Podjetje Operato, energetske rešitve, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2021 z namenom trženja in nadaljnjega razvoja inovativnih rešitev, ki so bile razvite za družbo ELES. Sistemskim operaterjem Operato sedaj ponujajo sistem za ugotavljanje meja obratovanja – SUMO, ki računa dinamično termično zmogljivost daljnovodov in energetskih transformatorjev na podlagi atmosferskih pogojev v katerih obratujejo. SUMO tako omogoča boljšo izkoriščenost obstoječih daljnovodnih povezav ter povečanja sigurnosti obratovanja in prenosne zmogljivosti v realnem času in do 56 ur vnaprej.
Več o podjetju: operato.eu

 

Pridružena družba

 

Stelkom, d.o.o.

Stelkom je ponudnik telekomunikacijskih storitev s skoraj 20-letno tradicijo, ki s svojim hrbteničnim omrežjem povezuje vsa večja mesta po Sloveniji in tujini. S svojo razvejano infrastrukturo po celotnem ozemlju Slovenije zagotavlja vrhunske storitve na tehnično najkakovostnejšem dostopovnem omrežju v državi.
Več o podjetju: stelkom.si

 

Skupaj obvladovani družbi

 

Eldom, d.o.o.

Družba Eldom iz Maribora je bila ustanovljena leta 1991. Ukvarja se z upravljanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in urejanjem okolice stanovanjskih, poslovnih in turističnih objektov.
Več o podjetju: eldom.si

 

Skupina ADEX d.o.o.

Alpsko-jadransko-podonavska borza električne energije – ADEX, prva regionalna borza električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo, je bila uradno ustanovljena 23. decembra 2022 v Ljubljani z uradnim podpisom ustanovnih članic ELES, sistemskega operater prenosnega omrežja v Republiki Srbiji EMS in evropske borze električne energije EPEX SPOT. Borza električne energije ADEX, je bila ustanovljena z združitvijo družb BSP SouthPool in SEEPEX ter ima sedež družbe v Ljubljani in podružnici v Ljubljani in Beogradu. Novoustanovljena borza električne energije ADEX bo v Sloveniji in Srbiji ponujala usklajene storitve trgovanja z električno energijo na enem mestu, s ciljem razširitve poslovanja na druge države v regiji srednje in jugovzhodne Evrope (CSEE).