Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., ter odvisne družbe TALUM, d.d. in Operato d.o.o.  Družba BSP, d.o.o., je skupaj obvladujoče podjetje, družba ELDOM, d.o.o., pa je pridružena družba.

Skupina ELESSkupina ELES

 

Odvisne družbe

 • TALUM d.d. Kidričevo

  V Kidričevem so predani aluminiju že od leta 1954, ko so proizvedli prve kilograme »kovine prihodnosti«. Več kot deset tisoč zaposlenih je v šestih desetletij ustvarilo odlične temelje, ki se izražajo v tehnično-tehnološko dovršenih proizvodnih procesih. Talum se ponaša z moderno tehnologijo v vseh delih proizvodnega procesa. Družba 85 odstotkov svojih izdelkov izvozi in tako zaseda deveto mesto med največjimi izvozniki v državi. Zagotavljajo več kot 1100 produktivnih delovnih mest na področju, ki se sooča z nenehnim pomanjkanjem delovnih mest. Zastavljeno imajo tudi razvojno naravnano strategijo, katere rezultat je povečevanje obsega proizvodnje in prihodkov iz prodaje.

  Obvladujejo razvojno naravnano strategijo, kar se izraža v najnižjih normativih porabe surovin in energije. Po energetski učinkovitosti se med primerljivimi proizvajalci aluminija na svetu uvrščajo na drugo mesto najučinkovitejših v panogi. V Skupini Talum za 10 odstotkov presegajo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji in izpolnjujejo vse okoljevarstvene standarde, tako IPPC kot smernice BAT.

  Več o podjetju: www.talum.si

 

 • Operato d.o.o.

  Podjetje Operato, energetske rešitve, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2021 z namenom trženja in nadaljnjega razvoja inovativnih rešitev, ki so bile razvite za družbo ELES. Sistemskim operaterjem Operato sedaj ponujajo sistem za ugotavljanje meja obratovanja – SUMO, ki računa dinamično termično zmogljivost daljnovodov in energetskih transformatorjev na podlagi atmosferskih pogojev v katerih obratujejo. SUMO tako omogoča boljšo izkoriščenost obstoječih daljnovodnih povezav ter povečanja sigurnosti obratovanja in prenosne zmogljivosti v realnem času in do 56 ur vnaprej.

  Več o podjetju: www.operato.eu

 

Skupaj obvladovana družba

 • BSP, d.o.o.

  BSP Regionalna Energetska Borza d.o.o. je bila ustanovljena leta 2008 za zagotavljanje visokokakovostne in celovite storitve likvidnega, konkurenčnega in preglednega organiziranega trgovanja z električno energijo. Udeležencem trga ponuja celovite storitve, ki vključujejo trgovanje, finančni obračun in poravnavo. Trenutno BSP udeležencem omogoča trgovanje z električno energijo na slovenskem in srbskem trgu, v prihodnje pa bo mogoče trgovati tudi na drugih trgih v regiji.

  Več o podjetju: www.bsp-southpool.com

 

Pridružena družba

 • Eldom, d.o.o.

  Družba Eldom iz Maribora je bila ustanovljena leta 1991. Ukvarja se z upravljanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in urejanjem okolice stanovanjskih, poslovnih in turističnih objektov.

  Več o podjetju: www.eldom.si

 

Vabljeni, da raziščete spletno mesto Skupine ELES.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji