Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., odvisne družbe Operato d.o.o., SODO d.o.o. in TALUM d.d. Kidričevo, skupaj obvladovani družbi ELDOM d.o.o. in ADEX SKUPINA d.o.o. ter pridružena družba Stelkom d.o.o.

Skupina ELES

Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., odvisne družbe Operato d.o.o., SODO d.o.o. in TALUM d.d. Kidričevo, skupaj obvladovani družbi ELDOM d.o.o. in ADEX SKUPINA d.o.o. ter pridružena družba Stelkom d.o.o.

 

Odvisne družbe

 

TALUM d.d. Kidričevo

V Kidričevem so predani aluminiju že od leta 1954, ko so proizvedli prve kilograme »kovine prihodnosti«. Več kot deset tisoč zaposlenih je v šestih desetletij ustvarilo odlične temelje, ki se izražajo v tehnično-tehnološko dovršenih proizvodnih procesih. Talum se ponaša z moderno tehnologijo v vseh delih proizvodnega procesa. Družba 85 odstotkov svojih izdelkov izvozi in tako zaseda deveto mesto med največjimi izvozniki v državi. Zagotavljajo več kot 1100 produktivnih delovnih mest na področju, ki se sooča z nenehnim pomanjkanjem delovnih mest. Zastavljeno imajo tudi razvojno naravnano strategijo, katere rezultat je povečevanje obsega proizvodnje in prihodkov iz prodaje.

Obvladujejo razvojno naravnano strategijo, kar se izraža v najnižjih normativih porabe surovin in energije. Po energetski učinkovitosti se med primerljivimi proizvajalci aluminija na svetu uvrščajo na drugo mesto najučinkovitejših v panogi. V Skupini Talum za 10 odstotkov presegajo povprečno dodano vrednost na zaposlenega v Sloveniji in izpolnjujejo vse okoljevarstvene standarde, tako IPPC kot smernice BAT.
Več o podjetju: talum.si

 

SODO d.o.o.

Družba SODO d. o. o. izvaja gospodarsko javno službo distribucijskega operaterja električne energije na ozemlju Republike Slovenije. Več kot 970.000 uporabnikom distribucijskega omrežja v Sloveniji zagotavljajo zanesljivo, varno in učinkovito oskrbo z električno energijo. Z ustreznim načrtovanjem razvoja omrežja, njegovo izgradnjo, vodenjem in obratovanjem ter vzdrževanjem zagotavljajo dolgoročno zmogljivost omrežja, ki omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja ob upoštevanju standardov na področju kakovosti napetosti in oskrbe z električno energijo. Z dne 22. 12. 2022 je ustanovitelj in edini družbenik družbe SODO d. o. o. postala družba ELES, d. o. o.
Več o podjetju: sodo.si

 

Operato d.o.o.

Podjetje Operato, energetske rešitve, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2021 z namenom trženja in nadaljnjega razvoja inovativnih rešitev, ki so bile razvite za družbo ELES. Sistemskim operaterjem Operato sedaj ponujajo sistem za ugotavljanje meja obratovanja – SUMO, ki računa dinamično termično zmogljivost daljnovodov in energetskih transformatorjev na podlagi atmosferskih pogojev v katerih obratujejo. SUMO tako omogoča boljšo izkoriščenost obstoječih daljnovodnih povezav ter povečanja sigurnosti obratovanja in prenosne zmogljivosti v realnem času in do 56 ur vnaprej.
Več o podjetju: operato.eu

 

Pridružena družba

 

Stelkom, d.o.o.

Stelkom je ponudnik telekomunikacijskih storitev s skoraj 20-letno tradicijo, ki s svojim hrbteničnim omrežjem povezuje vsa večja mesta po Sloveniji in tujini. S svojo razvejano infrastrukturo po celotnem ozemlju Slovenije zagotavlja vrhunske storitve na tehnično najkakovostnejšem dostopovnem omrežju v državi.
Več o podjetju: stelkom.si

 

Skupaj obvladovani družbi

 

Eldom, d.o.o.

Družba Eldom iz Maribora je bila ustanovljena leta 1991. Ukvarja se z upravljanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in urejanjem okolice stanovanjskih, poslovnih in turističnih objektov.
Več o podjetju: eldom.si

 

Skupina ADEX d.o.o.

Alpsko-jadransko-podonavska borza električne energije – ADEX, prva regionalna borza električne energije za srednjo in jugovzhodno Evropo, je bila uradno ustanovljena 23. decembra 2022 v Ljubljani z uradnim podpisom ustanovnih članic ELES, sistemskega operater prenosnega omrežja v Republiki Srbiji EMS in evropske borze električne energije EPEX SPOT. Borza električne energije ADEX, je bila ustanovljena z združitvijo družb BSP SouthPool in SEEPEX ter ima sedež družbe v Ljubljani in podružnici v Ljubljani in Beogradu. Novoustanovljena borza električne energije ADEX bo v Sloveniji in Srbiji ponujala usklajene storitve trgovanja z električno energijo na enem mestu, s ciljem razširitve poslovanja na druge države v regiji srednje in jugovzhodne Evrope (CSEE).

 

Vabljeni, da raziščete spletno mesto Skupine ELES.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji