Elektroenergetski sistem

Elektroenergetski sistem zagotavlja uporabnikom električno energijo, kadar jo ti potrebujejo.

Elektroenergetski sistem povezuje različne vrste proizvajalcev električne energije, ki dejansko spreminjajo druge oblike primarne energije, kot je jedrska, kemična, gibalna ali potencialna v električno energijo, prek prenosnega in distribucijskega omrežja z uporabniki.

Elektroenergetski sistem
Elektroenergetski sistem

Družba ELES je v sodelovanju z distribucijskimi podjetji zagotovila študijo Priprava GIS podatkov o območjih napajanja iz prenosnih in distribucijskih RTP v Sloveniji, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar. V okviru študije so bile izdelane karte, ki prikazujejo, iz katere distribucijske in prenosne razdelilne transformatorske postaje se napajajo porabniki na posameznem območju.

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji