Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostTrajanje
Izdelava študije: Priprava strokovnih podlag za implementacijo CNC (preverjanje skladnosti z zahtevami in CNC) in NC ER7.11.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 79.800,00 EUR7.10.2019
Video produkcija za potrebe projekta SINCRO.GRID - 1. faza7.11.2019SEVER & SEVER d.o.o. Trubarjeva cesta 21A 1000 Ljubljana46.800,00 EUR7.11.2019 - 31.12.2021
Notarske storitve5.11.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 79,56 EUR5.11.2019 - 5.11.2019
Kotizacija za dogodek En.ekonomika˛Industrija 019 (Bučar, Strnad)4.11.2019MONTEL ENERGETIKA.NET, d.o.o. KRAŠNJA 63 1225 LukovicaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH4.11.2019 - 4.11.2019
Pog. o ustanovitvi služnosti4.11.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 309,13 EUR4.11.2019 - 4.11.2019
Notarske storitve4.11.2019NOTARKA NEVENKA TORY BEETHOVNOVA ULICA 14 1000 Ljubljana 42,00 EUR4.11.2019 - 4.11.2019
Zasnova trajnostnega razvoja družbe ELES kot podlage za strateški poslovni načrt 2021-205029.10.2019Consensus d.o.o. CANKARJEVA CESTA 3 1000 Ljubljana27.500,00 EUR29.10.2019 - 30.4.2020
Cenilske storitve28.10.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 120,00 EUR28.10.2019 - 28.10.2019
Seminar28.10.2019INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 98,36 EUR28.10.2019 - 10.10.2019
Naročilo raziskav -splošna in poslovna javnost24.10.2019NINAMEDIA d.o.o. PARMOVA 41 1000 Ljubljana 2.800,00 EUR24.10.2019 - 24.10.2019
Odvetniške storitve23.10.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 1.128,60 EUR23.10.2019 - 23.10.2019
Seminar23.10.2019INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA ULICA POHORSKEGA BATALJONA 215 1000 Ljubljana 479,52 EUR23.10.2019 - 23.10.2019
Izdelava študije: Določitev izhodišč za izbiro ustreznih obešanj, mehanski parametri sponka-vodnik23.10.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 78.500,00 EUR23.10.2020
Izdelava študije: Presoja elektromagnetnih polj pri zamenjavi vodnikov na DV 220 kV Divača -Padriče23.10.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 19.000,00 EUR23.01.2020
Izdelava študije: Analiza izpadov na 110 kV nadzemnih vodih za potrebe o odločitvi o izbiri izolacije na DV 2x110 kV Divača - Pivka - Ilirska Bistrica23.10.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 85.000,00 EUR23.12.2020
Izdelava študije: Možnost uporabe izoliranih poligonalnih stebrov na DV 110 kV Divača - Koper23.10.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 58.500,00 EUR23.09.2020
Izdelava študije: Ovrednotenje potencialnih virov za financiranje storitev prožnosti energije23.10.2019UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 34.500,00 EUR23.04.2020
Svetovanje Suzana Stančič - priprava dokumentacije23.10.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 72,80 EUR23.10.2019 - 24.10.2019
Seminar "Legalizacija objektov po ZGO-1 in GZ22.10.2019NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 966,60 EUR22.10.2019 - 22.10.2019
Cenitve škode za CIPO Ljubljana22.10.2019Cenitev gozdnih zemljišč, Damjan Femec, s.p. Beričevo 36A 1262 Dol pri Ljubljani 920,00 EUR22.10.2019 - 22.10.2019
Cenitev, Orožim18.10.2019MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 160,00 EUR18.10.2019 - 15.11.2019
Cenilno poročilo17.10.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 250,00 EUR17.10.2019 - 17.10.2019
Cenilna poročila17.10.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 735,00 EUR17.10.2019 - 17.10.2019
Cenitev škode na gozdnih površinah17.10.2019NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 3.080,00 EUR17.10.2019 - 20.12.2019
Odvetniške storitve11.10.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 228,00 EUR11.10.2019 - 11.10.2019
Udeleženca: Matjaž Dolinar, Katarina Lambrovski7.10.2019TAKTIKA PLUS D.O.O TRŽAŠKA CESTA 279 1000 Ljubljana 78,70 EUR7.10.2019 - 23.10.2019
seminar7.10.2019INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA ULICA POHORSKEGA BATALJONA 215 1000 Ljubljana 159,84 EUR7.10.2019 - 17.10.2019
Izdelava poročila za potrebe ocenitve odškodnin zaradi sužnosti4.10.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 120,00 EUR4.10.2019 - 4.10.2019
Interno izob. s področja nove gradbene zakonodaje4.10.2019TAX-FIN-LEX d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana 3.800,00 EUR4.10.2019 - 4.10.2019
Izdelava cenilnih poročil sodnih cenilcev kmetijske, gozd. in grad. stroke za RTP Cirkovce3.10.2019GOB d.o.o. Pot na Polane 3 1351 Brezovica pri Ljubljani14.230,00 EUR3.10.2019 -
Notarske storitve2.10.2019NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 1.000,00 EUR2.10.2019 - 31.12.2019
Ponudba za cenitev za vzpostavitev služnostne pravice2.10.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 CeljeVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH2.10.2019 - 2.10.2019
Notarske storitve1.10.2019FREDI BANČOV - NOTAR Baragov trg 1 8210 Trebnje 100,00 EUR1.10.2019 - 31.12.2019
Analize komunikacijskih praks1.10.2019NEURO AGENCIJA d.o.o. OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 7.918,03 EUR1.10.2019 - 1.10.2019
Izdelava PIZ in INP za projekt gradbene obnove stavb in pripadajočih objektov ELES30.9.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana18.100,00 EUR30.9.2019 - 30.3.2020
Cenilske storitve26.9.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 CeljeVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH26.9.2019 - 26.9.2019
Izdelava poročila za potrebe ocenitve odškodnin zaradi škode na zemljišču25.9.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 130,00 EUR25.9.2019 - 25.9.2019
Cenitve škode-CIPO Ljubljana, september 201925.9.2019Cenitev gozdnih zemljišč, Damjan Femec, s.p. Beričevo 36A 1262 Dol pri Ljubljani 920,00 EUR25.9.2019 - 25.9.2019
Geomehanski nadzor v RTP 400/110-220/110/10 kV Divača23.9.2019IRGO CONSULTING d.o.o. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana 6.365,40 EUR31.12.2020
Sincro.Grid - Implementacija kompenzacijskih naprav: Superkontrola izdelave jeklenih konstrukcij v RTP Divača19.9.2019BUREAU VERITAS d.o.o Linhartova cesta 49A 1000 Ljubljana 12.864,70 EUR31.12.2020
Aneks-1 k pogodbi št. POG2018/037419.9.2019ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana20.989,80 EUR19.9.2019 - 18.5.2021
Cenitev škode na gozdnih površinah18.9.2019GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 1.520,00 EUR18.9.2019 - 28.11.2019
Izdelava PID za ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog17.9.2019ADAR, d.o.o. MIVKA 10 A 1000 Ljubljana 3.800,00 EUR17.9.2019 - 30.3.2020
Strokovna pomoč za projekt OSMOSE in projekt INTERRFACE17.9.2019Gregor Goričar s.p. Celovška cesta 127 1000 Ljubljana26.880,00 EUR17.9.2019 - 10.5.2020
Overitev podpisa na služnostnih pogodbah16.9.2019NOTARKA DARJA JARNOVIČ ROZMANOVA ULICA 38 8000 Novo mesto 69,00 EUR16.9.2019 - 16.9.2019
Overitve podpisa na služnostni pogodbi15.9.2019NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 53,00 EUR15.9.2019 - 15.9.2019
Overitev15.9.2019NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 30,00 EUR15.9.2019 - 15.9.2019
Podjemna pogodba za dvig replike daljnovoda na Strokovnem posvetu ELES13.9.2019MATJAŽ BELŠAK Medvode 2.417,93 EUR13.9.2019 - 16.9.2019
Izvedba delavnice za ELES-Kolegij PIPO11.9.2019RUDI TAVČAR s.p. SVETOVANJE HRASTJE 223 4000 Kranj 1.676,22 EUR11.9.2019 - 26.9.2019
Cenitev gozdne škode11.9.2019Cenitev gozdnih zemljišč, Damjan Femec, s.p. Beričevo 36A 1262 Dol pri Ljubljani 920,00 EUR11.9.2019 - 30.9.2019
Stroški overitve10.9.2019SIJ ACRONI, d.o.o. Cesta Borisa Kidriča 44 4270 Jesenice 43,70 EUR10.9.2019 - 10.9.2019
Overitev podpisa9.9.2019NOTAR JANEZ KLEMENC PREŠERNOV TRG 8 8000 Novo mesto 23,00 EUR9.9.2019 - 9.9.2019
Overitev podpisa6.9.2019NOTAR IVAN ŽETKO GLAVNI TRG 10 8000 Novo mesto 23,00 EUR6.9.2019 - 6.9.2019
Vložeitev zk predlogov6.9.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR6.9.2019 - 6.9.2019
Vložitev zk predlogov3.9.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 562,11 EUR3.9.2019 - 3.9.2019
Vložitev zk predloga3.9.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR3.9.2019 - 3.9.2019
Vložitev zk predloga3.9.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR3.9.2019 - 3.9.2019
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice2.9.2019NOTARKA MAŠA MAŽGON TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2 1000 Ljubljana 23,00 EUR2.9.2019 - 2.9.2019
Pogodba o komunikacijskem svetovanju1.9.2019NEURO AGENCIJA d.o.o. OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 4.000,00 EUR1.9.2019 - 31.12.2019
Cenitve škode za CIPO Ljubljana - avgust 201929.8.2019Cenitev gozdnih zemljišč, Damjan Femec, s.p. Beričevo 36A 1262 Dol pri LjubljaniVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH29.8.2019 - 29.8.2019
Svetovalne storitve28.8.2019Laris Gaiser s.p. Ciril-Metodov drevored 4 2250 Ptuj 4.500,00 EUR28.8.2019 - 30.9.2019
Opravljanje popravnega strokovnega izpita28.8.2019INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 350,00 EUR28.8.2019 - 28.8.2019
Izdelava cenitvenih poročil za leto 201927.8.2019MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 800,00 EUR27.8.2019 - 27.8.2019
Notarske storitve26.8.2019NOTAR IVAN ŽETKO GLAVNI TRG 10 8000 Novo mesto 2.000,00 EUR26.8.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve21.8.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 2.500,00 EUR21.8.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve20.8.2019NOTARKA DARJA JARNOVIČ ROZMANOVA ULICA 38 8000 Novo mesto 1.000,00 EUR20.8.2019 - 31.12.2019
POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTA SLOVENSKO-JAPONSKEGA PARTNERSTVA NA JAPONSKEM19.8.2019COMNET GLOBAL, d.o.o. KOSTEL 1A 1336 Kostel98.400,00 EUR19.8.2019 - 19.8.2021
Notarske storitve19.8.2019ZDRAVKO GROBOLJŠEK - NOTAR GLAVNI TRG 41 8290 Sevnica 1.000,00 EUR19.8.2019 - 31.12.2019
Odvetniške storitve13.8.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 912,00 EUR13.8.2019 - 13.8.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za vpis služnosti na podlagi pog. PIPO/690/ST - Boris Dacar, Laze v Tuhinju12.8.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR12.8.2019 - 12.8.2019
Cenitve škod za CIPO Ljubljana - avg. 20197.8.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR7.8.2019 - 15.8.2019
seminar6.8.2019GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Dimičeva ulica 13 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6.8.2019 - 6.8.2019
Overitev podpisa (Dacar Boris)5.8.2019NOTARKA MARJANA TIČAR BEŠTER ŠOLSKA ULICA 2 4220 Škofja Loka 14,00 EUR5.8.2019 - 5.8.2019
Izdelava investicijske dokumentacije DIIP za DV 110kV Kidričevo – Ptuj - Formin2.8.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana18.950,00 EUR2.8.2019 - 31.1.2020
Izdelava investicijske, razpisne, projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/110 kV Maribor – zamenjava TR41, izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR31.7.2019KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana 626.775,60 EUR30.06.2022
Izvajanje storitev razvoja (sklop A) in izvajanje storitev obratovanja (sklop B) za področji prenosa in proizvodnje električne energije30.7.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana4.970.000,00 EUR30.7.2019 - 30.7.2022
Izvajanje storitev razvoja (sklop A) in izvajanje storitev obratovanja (sklop B) za področji prenosa in proizvodnje električne energije30.7.2019UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25 1000 Ljubljana4.970.000,00 EUR30.7.2019 - 30.7.2022
Izvajanje storitev razvoja (sklop A) in izvajanje storitev obtratovanja (sklop B) za področji prenosa in proizvodnje električne energije30.7.2019UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 Maribor4.970.000,00 EUR30.7.2019 - 30.7.2022
Notarske storitve25.7.2019NOTAR JANEZ KLEMENC PREŠERNOV TRG 8 8000 Novo mesto 4.000,00 EUR25.7.2019 - 31.12.2019
Služnostna pogodba24.7.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR24.7.2019 - 31.12.2019
Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizki napetosti22.7.2019C&G, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana 9.255,00 EUR22.7.2019 - 31.12.2019
Izvedba tehničnega in ekonomskega elaborata sanacije AKZ 22.7.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana 19.493,25 EUR30.10.2020
Pregled gradbenih jam in izdelavo poročila za SM 49 A in B na DV 110 kV Ribnica - Kočevje22.7.2019Konzorcij JURIJ ČADEŽ s.p., GEOTRIAS d.o.o. Vojkova ulica 12, 6230 Postojna, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana 1.480,00 EUR31.12.2019
Supekontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij BHEE Pekre22.7.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana 9.260,00 EUR31.08.2020
Supekontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij BHEE Okroglo22.7.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A, 1000 Ljubljana 8.720,00 EUR31.08.2020
Pogodba o strokovnih pravnih in odvetniških storitvah16.7.2019ODVETNIŠKA DRUŽBA DR.ALJOŠA DEŽMAN o.p.,d.o.o. VURNIKOVA 2 1000 Ljubljana96.000,00 EUR16.7.2019 - 16.7.2023
Izdelava investicijske, razpisne, projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/110 kV Maribor - Izgradnja obratne stavbe in zamenjava sekundarnih sistemov, sklop E: projekti za RTP nap. nivoja 110/xx kV v GIS (ali pod.) izvedbi15.7.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 1.135.943,74 EUR30.06.2022
Prevajalske storitve12.7.2019PREVAJANJE IN TOLMAČENJE, PRIMOŽ ŽVOKELJ s.p. STADIONSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 74,00 EUR12.7.2019 - 12.7.2019
Izdelava poročila o vrednotenju transformatorjev10.7.2019MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 361,00 EUR10.7.2019 - 31.8.2019
Strokovna pomoč na projektu FutureFlow (The In-house consultancy on the FutureFlow project)9.7.2019CARLO DEGLI ESPOSTI 39.760,00 EUR9.7.2019 - 31.12.2019
Izvajanje storitev s področja celovitega komuniciranja podpore umeščanja v prostor projekta Cirkovce-Pince9.7.2019STRATKOM d.o.o. Ajdovščina 2 1000 Ljubljana36.000,00 EUR9.7.2019 - 31.7.2020
Predinvesticijska dokumentacijo za novo 110 kV stikališče Formin.3.7.2019KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana 74.800,00 EUR3.12.2019
Odvetniške storitve3.7.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 912,00 EUR3.7.2019 - 3.7.2019
Notarske storitve3.7.2019NOTARKA MAŠA MAŽGON TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2 1000 Ljubljana 23,00 EUR3.7.2019 - 3.7.2019
Seminar "Vrste objektov in gradenj po novem Gradbenem zakonu"19.6.2019NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 772,00 EUR19.6.2019 - 21.6.2019
Izdelava IDR za DV 110kV Kidričevo – Ptuj - Formin18.6.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana18.900,00 EUR18.6.2019 - 31.12.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Gorica - Ajdovščina.13.6.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR13.6.2019 - 31.7.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 220 kV Divača - Pehlin13.6.2019MILAN RACE Sežana 907,47 EUR13.6.2019 - 31.7.2019
Strokovna pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije, pridobivanju gradbenega dovoljenja in izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja13.6.2019HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor38.088,00 EUR13.6.2019 - 13.12.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode12.6.2019MILAN RACE Sežana 577,48 EUR12.6.2019 - 31.7.2019
Izdelava cenilnih poročil sodnih cenilcev kmetijske, gozd. in grad. stroke CIPO DIVAČA11.6.2019MONEA, d.o.o. CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 25 1000 Ljubljana71.370,00 EUR11.6.2019 - 31.12.2020
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Gorica - Ajdovščina.10.6.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR10.6.2019 - 31.7.2019
Nadgradnja obstoječga sistema WAProtector. Vzdrževanje sistema WAProtector.10.6.2019ELPROS d.o.o. Teslova ulica 30 1000 Ljubljana419.805,00 EUR10.6.2019 - 10.6.2024
Tečaj za notranje presojevalce10.6.2019SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 828,00 EUR10.6.2019 - 10.6.2019
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist10.6.2019NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 133,60 EUR10.6.2019 - 10.6.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Ajdovščina - Idrija in Gorica - Ajdovščina.6.6.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR6.6.2019 - 31.7.2019
Vpliv nove gradbene zakonodaje na sklepanje pogodb6.6.2019AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 199,80 EUR6.6.2019 - 6.6.2019
Izdelava dokumentacije DZRin PZI za dodatne podeste FVS5.6.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.970,00 EUR5.6.2019 - 31.3.2020
Strokovno svetovanje5.6.2019Janez Humar s.p. Pri malem kamnu 5 1210 Ljubljana - Šentvid 945,00 EUR5.6.2019 - 5.6.2019
Seminar "Govorica telesa"4.6.2019AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 208,00 EUR4.6.2019 - 4.6.2019
Optična telekomunikacijska dostopovna omrežja v prostoru3.6.2019INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 32,79 EUR3.6.2019 - 3.6.2019
Cenilno poročilo31.5.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 310,00 EUR31.5.2019 - 31.5.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode31.5.2019MILAN RACE Sežana 659,98 EUR31.5.2019 - 30.6.2019
FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE EEO DRUŽBE ELES31.5.2019PROSIGNAL, d.o.o. Družba za varovanje KERSNIKOVA ULICA 19 3000 Celje1.009.726,80 EUR31.5.2019 - 31.5.2024
Notarske storitve30.5.2019EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 800,00 EUR30.5.2019 - 31.12.2019
Superkontrola jekla kotla VSR za RTP Divača za Sincro.Grid29.5.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A 1000 Ljubljana 4.798,50 EUR1.03.2020
Priprava cenilnega poročila Petišovci28.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 95,00 EUR28.5.2019 - 31.5.2019
Priprava cenilnega poročila27.5.2019ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 450,00 EUR27.5.2019 - 27.5.2019
Notarske storitve27.5.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 132,00 EUR27.5.2019 - 27.5.2019
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana (maj)27.5.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR27.5.2019 - 31.5.2019
Strošek priprave pogodbe o ustanovitvi služnosti27.5.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 765,25 EUR27.5.2019 - 27.5.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.22.5.2019NOTAR-KOVAČ GREGOR MIKLOŠIČEVA ULICA 1 3000 Celje 500,00 EUR22.5.2019 - 31.12.2019
Strokovna pomoč22.5.2019D2S d.o.o. Krožna pot 53 1230 Domžale 1.000,00 EUR22.5.2019 - 22.5.2019
Priprava tehničnih podlag za izdelavo DZR in PZI za dodatne podeste DV 400kV22.5.2019ENDAL D.O.O. Partizanska ulica 61 2310 Slovenska Bistrica 8.000,00 EUR22.5.2019 - 30.8.2019
Kmetijska cenitev22.5.2019JOŽE POGLAJEN Kapla 130,62 EUR22.5.2019 - 22.5.2019
Izdelava cenitve21.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 95,00 EUR21.5.2019 - 21.5.2019
Overitve, predlogi, takse, prepisi20.5.2019NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova Gorica 400,00 EUR20.5.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve17.5.2019Notarka Nina Ferligoj Kolodvorska cesta 2 6000 Koper - CapodistriaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH17.5.2019 - 31.12.2019
Cenitev16.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 95,00 EUR16.5.2019 - 20.5.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 400 kV Divača - Melina.16.5.2019MILAN RACE Sežana 371,24 EUR16.5.2019 - 30.6.2019
Notarske storitve15.5.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 36,44 EUR15.5.2019 - 15.5.2019
Cenitev odškodnin, Žolnir14.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR14.5.2019 - 14.6.2019
Notarske storitve14.5.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 89,00 EUR14.5.2019 - 14.5.2019
Nakup nepremičnine14.5.2019OBČINA KIDRIČEVO KOPALIŠKA ULICA 14 2325 KidričevoVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH14.5.2019 - 14.5.2019
Notarske storitve13.5.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 160,14 EUR13.5.2019 - 13.5.2019
Izdajo kopij iz arhivskega gradiva - zemljiškoknjižne listine za parcele na trasi daljnovoda Fala-Trbovlje13.5.2019POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR GLAVNI TRG 7 2000 Maribor 115,30 EUR13.5.2019 - 27.5.2019
Prevajalske storitve13.5.2019TRANS LINGUIS d.o.o. Mivka 25 1000 Ljubljana 984,00 EUR13.5.2019 - 17.5.2019
Notarske storitve10.5.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 15,44 EUR10.5.2019 - 10.5.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse8.5.2019NOTARKA ROMANA GAJŠEK STANETA ROZMANA 11A 9000 Murska Sobota 200,00 EUR8.5.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse8.5.2019NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 200,00 EUR8.5.2019 - 31.12.2019
Raziskovalne storitve8.5.2019INFORMA ECHO, d.o.o. NA KOROŠCI 15 1000 Ljubljana 2.950,00 EUR8.5.2019 - 30.9.2019
Notarske storitve6.5.2019NOTAR BLAŽ HROVATIN DUNAJSKA 56 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6.5.2019 - 31.12.2019
Overitve, vložitve predloga, prepisi, takse6.5.2019KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 200,00 EUR6.5.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve 6.5.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 594,00 EUR6.5.2019 - 6.5.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 400 kV Divača - Redipuglia.5.5.2019MILAN RACE Sežana 247,49 EUR5.5.2019 - 31.5.2019
Seminar - Novi gradbeni zakon26.4.2019AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 179,82 EUR26.4.2019 - 26.4.2019
Izdelava DIIP za RTP 110/10kV Kidričevo - zamenjava podpornih izolatorjev in LR25.4.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 6.950,00 EUR25.4.2019 - 3.6.2019
Naročniško razmerje za uporabo portala IUS-INFO25.4.2019LEXPERA d.o.o. TIVOLSKA 50 1000 Ljubljana31.197,60 EUR25.4.2019 - 30.4.2021
Stavbna cenitev24.4.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 280,00 EUR24.4.2019 - 30.4.2019
Izdelava študije: Razvoj vzdrževanja elektroenergetskih naprav v družbi ELES - Vpliv sprememb kakovosti VN aparatov na njihov vzdrževanje v življenjski dobi na primeru RTP Cirkovce24.4.2019UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 41.500,00 EUR24.03.2020
Dogovor o izvedbi odvetniških storitev24.4.2019ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana49.500,00 EUR24.4.2019 - 30.4.2023
NT konferenca23.4.2019MPG PLUS AGENCIJA ZA MARKETING, d.o.o. LESKOŠKOVA CESTA 2 1000 Ljubljana 890,00 EUR23.4.2019 - 23.4.2019
Notarske storitve23.4.2019POLJŠAK DERGANC MAGDA - NOTARKA MIKLOŠIČEVA CESTA 8A 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23.4.2019 - 31.12.2019
Priprava pogodbe23.4.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 475,17 EUR23.4.2019 - 23.4.2019
Notarske storitve19.4.2019NOTARKA METKA ZUPANČIČ DAVČNA ULICA 1 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH19.4.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve17.4.2019NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 KranjVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH17.4.2019 - 31.12.2019
Izobraževanje: Reševanje konfliktov na delovnem mestu17.4.2019AKADEMIJA ZA MANAGEMENT IN PROJEKTNO VODENJE KUNAVERJEVA ULICA 9 1000 Ljubljana 223,20 EUR17.4.2019 - 17.4.2019
Izdelava investicijske dokumentacije in idejnega projekta za povečanje zanesljivosti napajanja LR NEK in zamenjave sekundarne opreme17.4.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 40.350,00 EUR17.02.2020
podaljšanje pogodbenega roka15.4.2019KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH15.4.2019 - 27.6.2019
Izdelava študije: Razvoj avtomatskega ponovnega vklopa na 110 kV radialnih daljnovodih; določitev parametrov zaščite v RTP 400/110 kV Maribor15.4.2019UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 36.000,00 EUR15.02.2020
Izdelava idejne zasnove in PZI-dvorana D (PSI)15.4.2019JEREB IN BUDJA ARHITEKTI d.o.o. KOČENSKA ULICA 5 1000 Ljubljana 4.200,00 EUR15.4.2019 - 29.6.2019
Notarske storitve15.4.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 919,65 EUR15.4.2019 - 15.4.2019
Izvajanje superkontrole nad kvaliteto izdelave, montaže in protikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov12.4.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A ,1000 Ljubljana 149.906,20 EUR31.12.2021
Superkontrola JK SM49A in B na DV 110kV Ribnica - Kočevje 12.4.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A ,1000 Ljubljana 4.150,00 EUR31.12.2019
Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij - kotel transformatorja T412 12.4.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A ,1000 Ljubljana 4.914,00 EUR31.12.2019
Prehod na nov standard 45001 (VZD)12.4.2019TUV SUD Sava d.o.o. STOŽENSKA ULICA 2 1000 Ljubljana 900,00 EUR12.4.2019 - 30.9.2019
Notarske storitve11.4.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 66,00 EUR11.4.2019 - 11.4.2019
Priprava stavbne cenitve11.4.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 350,00 EUR11.4.2019 - 27.4.2019
Svetovanje pri pripravi in uvedbi 2.faze Nadgradnje EDMS in inform.procesov11.4.2019KingS d.o.o. Veliki Vrh pri Šmarju 79 1293 Šmarje - Sap18.960,00 EUR11.4.2019 -
seminar - Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki10.4.2019SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 346,50 EUR10.4.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve10.4.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 64,44 EUR10.4.2019 - 10.4.2019
Svetovalne storitve9.4.2019Sg I&F 9 BOULEVARD MORLAND 75004 PARIS Francija 861,80 EUR9.4.2019 - 12.2.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - BRUNŠEK ANTON9.4.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR9.4.2019 - 9.4.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za vpis služnosti - janez Burja9.4.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR9.4.2019 - 9.4.2019
Notarske storitve8.4.2019NOTAR VOJKO PINTAR NAZORJEVA ULICA 1 4000 Kranj 23,00 EUR8.4.2019 - 8.4.2019
Notarske storitve8.4.2019NOTARKA NADA KUMAR SLOVENSKA C. 56 1000 Ljubljana 28,00 EUR8.4.2019 - 8.4.2019
Notarske storitve5.4.2019NOTAR VOJKO PINTAR NAZORJEVA ULICA 1 4000 KranjVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH5.4.2019 - 5.4.2019
Notarske storitve5.4.2019NOTARKA NADA KUMAR SLOVENSKA C. 56 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH5.4.2019 - 5.4.2019
Overitev podpisa, služ. pog. OV 358/19 - Burja Janez4.4.2019NOTARKA MAJDA LOKOŠEK KOLODVORSKA 6 1230 Domžale 14,28 EUR4.4.2019 - 4.4.2019
Pregled stanja temeljev in že saniranih betonskih stebrov v RTPKleče4.4.2019IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana13.960,00 EUR4.4.2019 - 25.6.2019
Izvedba pregleda in pripr.izrač.stanja PČR-jev z oceno vzdrž.obstoj.tarif.sistema za upor.PO ELES4.4.2019INCERTUS, d.o.o. TIVOLSKA CESTA 48 1000 Ljubljana16.600,50 EUR4.4.2019 - 4.4.2019
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za vključitev RTP Dobruška vas v optično omrežje, sklop 4: Projekti za RTP napetostnega nivoja 110 kV3.4.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 62.600,00 EUR31.12.2020
Notarske storitve2.4.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 709,92 EUR2.4.2019 - 2.4.2019
Notarske storitve2.4.2019NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska Bistrica 1.000,00 EUR2.4.2019 - 31.12.2019
Overitve, takse, zk predlogi, prepisi.2.4.2019NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 200,00 EUR2.4.2019 - 31.12.2019
Overitev podpisa na drugih listinah - BRUNŠEK ANTON1.4.2019NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 23,00 EUR1.4.2019 - 1.4.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi;29.3.2019NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 2.650,00 EUR29.3.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve 29.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR29.3.2019 - 29.3.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 2 x 110 kV Divača - Koper II27.3.2019MILAN RACE Sežana 989,96 EUR27.3.2019 - 30.4.2019
notarske storive27.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 23,00 EUR27.3.2019 - 27.3.2019
notarske storive27.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 69,00 EUR27.3.2019 - 27.3.2019
Overitev podpisa na drugih listinah - DRAGO TURNŠEK26.3.2019NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 23,00 EUR26.3.2019 - 26.3.2019
Aneks št. 1 k pogodbi o svetovanju - vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov na dan 31.12.201926.3.2019OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - ŠentvidVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH26.3.2019 - 1.4.2019
Notarske storitve25.3.2019NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 Postojna 1.000,00 EUR25.3.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve25.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 23,00 EUR25.3.2019 - 25.3.2019
Prevajanje Razvojnega načrta prenosnega sistema 2019-202825.3.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 1.294,85 EUR25.3.2019 - 25.3.2019
Overitve, vpogledi, zk predlogi, prepisi.23.3.2019NOTAR - ALEKSANDER MRAZ LJUBLJANSKA CESTA 5 3000 Celje 200,00 EUR23.3.2019 - 31.12.2019
Overitve podpisov23.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 46,00 EUR23.3.2019 - 23.3.2019
Notarske storitve22.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 89,00 EUR22.3.2019 - 22.3.2019
Seminar - Služnost v poslovni in sodni praksi22.3.2019NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 644,40 EUR22.3.2019 - 19.3.2019
Vložitev zk predloga21.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR21.3.2019 - 21.3.2019
Overitev podpisa na služnostni pogodbi.20.3.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 15,44 EUR20.3.2019 - 20.3.2019
Vložitev zk predlogov20.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR20.3.2019 - 20.3.2019
Izdelava študije: Študija izvedljivosti posodobitve inovacijskih procesov elektroenergetike: Generator Inovativnih Tehnoloških Energetskih Rešitev (GITER)20.3.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 129.900,00 EUR20.10.2019
Analiza komunikacijskih praks in orodij19.3.2019NEURO AGENCIJA d.o.o. OBALA 114 6320 Portorož/PortoroseVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH19.3.2019 - 30.6.2019
Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti 9001:201519.3.2019SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 711,00 EUR19.3.2019 - 14.3.2019
Tehnična pomoč pri urejanju NR dokumentacije18.3.2019Milena Hostnik, s.p. ULICA TALCEV 32 8351 Straža 960,00 EUR18.3.2019 - 31.5.2019
Sestava zamljiškoknjižnega predloga - DRAGO TURNŠEK18.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR18.3.2019 - 18.3.2019
Geotehnične in geološke storitve - RTP 400/110 kV Cirkovce z razpletom DV18.3.2019IRGO CONSULTING d.o.o. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana 29.620,00 EUR31.10.2023
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 110 kV Divača - Pivka.15.3.2019MILAN RACE Sežana 577,48 EUR15.3.2019 - 30.4.2019
Overitev podpisa pogodbe o ustanovitvi služnosti OV 386/2019-Franc Žilih14.3.2019NOTAR KRAINER STANISLAV GORENJSKA CESTA 2 4240 Radovljica 14,28 EUR14.3.2019 - 14.3.2019
Timski coaching za skupino vodstvenih delavcev14.3.2019TAKTIKA PLUS D.O.O TRŽAŠKA CESTA 279 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR14.3.2019 - 30.6.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.13.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 1.900,00 EUR13.3.2019 - 31.12.2019
Priprava dolgoročnega strateškega plana ELES za obdobje 2021- 202513.3.2019MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas 6.950,00 EUR13.3.2019 - 30.11.2019
Podpora pri urejanju podatkovne baze in platforme ARIS 2019-202013.3.2019OUR SPACE APPLIANCES D.O.O. STEGNE 11C 1000 Ljubljana 4.850,00 EUR13.3.2019 - 31.12.2020
Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil za 5 let11.3.2019NOVITA d.o.o. Pot za Brdom 21 1000 Ljubljana429.000,00 EUR11.3.2019 - 11.3.2024
Posodobitvi managerskega dokumenta in samoocenitvi po modelu odličnost EFQM8.3.2019MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas13.700,00 EUR8.3.2019 - 30.9.2019
Priprava in vodenje strateške konference ELES 20188.3.2019MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas 5.650,00 EUR8.3.2019 - 31.12.2019
Cenitve škode za CIPO Ljubljana7.3.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR7.3.2019 - 29.3.2019
Podaljšanje pogodbenega roka za strokovno podporo za potrebe projekta NEDO - namestitev baterije na območju BTC - aneks št. 1 k pogodbi št. POG2018/04656.3.2019HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6.3.2019 - 6.7.2019
Prevajalske storitve6.3.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 400,00 EUR6.3.2019 - 6.3.2019
Kmetijska cenitev1.3.2019GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 224,00 EUR1.3.2019 - 12.3.2019
Pregled stanja in predlog sanacije jeklene konstrukcije na DV 2x110 kV Beričevo-Potoška vas, Potoška vas -Trbovlje SM 627.2.2019INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 1.680,00 EUR27.2.2019 - 26.4.2019
Pregled stanja in predlog sanacije jeklene konstrukcije na DV 2x110 kV Kleče-Medvode-Mavčiče-Labore-Okroglo 2 (SM 104)27.2.2019INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 1.720,00 EUR27.2.2019 - 26.4.2019
Priprava in overitev pogodbe.27.2.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR27.2.2019 - 27.2.2019
Oblikovanje panoja za DV 2x400 kV Cirkovce - Pince25.2.2019ROBERT ILOVAR-SAMOZAPOSLENI V KULTURI NOVAKOVA ULICA 5 1000 Ljubljana 400,00 EUR25.2.2019 - 15.3.2019
Izdelava investicijskega programa za projekt vzpostavitve Diagnostično-analitskega centra19.2.2019KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana 4.870,00 EUR19.2.2019 - 31.7.2019
Prevajanje18.2.2019Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. DUNAJSKA CESTA 158 1000 Ljubljana 230,00 EUR18.2.2019 - 18.2.2019
Prevajanje18.2.2019Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. DUNAJSKA CESTA 158 1000 Ljubljana 954,50 EUR18.2.2019 - 18.2.2019
Izdelava uvoda priključnega KB 2x110 kV v RTP Vojnik18.2.2019REMONT d.d. Oblakova ulica 30 3000 Celje12.368,04 EUR18.2.2019 - 31.5.2019
Vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov na dan 31. 12. 201812.2.2019OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - Šentvid 8.300,00 EUR12.2.2019 - 28.2.2019
sestava zemljiškoknjižnega predloga12.2.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR12.2.2019 - 12.2.2019
Lektoriranje12.2.2019TALPO, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. ZALOG PRI MORAVČAH 18 1251 Moravče 4,35 EUR12.2.2019 - 12.2.2019
Geomehanske raziskave na območju obstoječih temeljev, geomehansko poročilo, nadzor in pregled temeljnih tal v RTP Divača 11.2.2019IRGO CONSULTING d.o.o. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana 17.355,50 EUR30.12.2020
Cenitev škode na kmetijskih površinah6.2.2019JOŽE POGLAJEN KaplaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6.2.2019 - 28.2.2019
Cenitev kmetijskih zemljišč za DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica6.2.2019VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 247,49 EUR6.2.2019 - 6.2.2019
Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v ZK GJI6.2.2019LGB, d.o.o. Geodetski inženiring in informacijske tehnologije UKMARJEVA ULICA 4 1000 Ljubljana98.900,00 EUR6.2.2019 - 6.2.2022
Cenitev škode na gozdnih površinah6.2.2019NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 5.600,00 EUR6.2.2019 - 30.4.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse.1.2.2019NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 200,00 EUR1.2.2019 - 31.12.2019
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana31.1.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR31.1.2019 - 31.1.2019
Smernice za stojna mesta daljnovodov s previsoko vrednostjo ozemljitvene upornosti na DV 2x110kV Divača-Pivka - Ilirska Bistrica (DV+OPGW)31.1.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH31.1.2019 - 31.12.2019
Priprava in overitev pogodbe31.1.2019SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 89,50 EUR31.1.2019 - 31.1.2019
Overitev podpisa - Kozlevčar Vijane31.1.2019NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska Bistrica 39,04 EUR31.1.2019 - 31.1.2019
Spremljanje medijskih objav - Kliping31.1.2019KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 Ljubljana19.500,00 EUR31.1.2019 - 31.12.2019
Vložitev predloga.30.1.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR30.1.2019 - 30.1.2019
Koordinator varstva in zdravja pri delu pri izvedbi del RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica30.1.2019GRADBENI BIRO IPSOS d.o.o. Morska cesta 86 2313 Fram 2.670,00 EUR30.1.2019 - 15.2.2019
Izvajanje nalog koordinatorja VZD pri rušitvenih delih (35 kV stikališča, komandna stavba) in izgradnji vodovodnega priključka za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skkladiščno servisni objekt30.1.2019GRADBENI BIRO IPSOS d.o.o. Morska cesta 86 2313 Fram 3.465,00 EUR30.1.2019 - 15.2.2019
Podaljšanje vzdrževalne pogodbe za programski paket za izvajanje sigurnostnih in dinamičnih analiz v elektroenergetskem sistemu NEPLAN 30.1.2019Neplan AG Oberwachtstrasse 2, CH-8700 Küsnacht 125.000,00 EUR30.01.2024
Cenitve škode - DV 220 kV Divača - Padriče.28.1.2019MILAN RACE Sežana 989,96 EUR28.1.2019 - 28.2.2019
Cenitve škode - DV 220 kV Divača - Padriče.28.1.2019MILAN RACE Sežana 329,99 EUR28.1.2019 - 28.2.2019
Ocena vrednosti nadomestila za služnost za potrebe izgradnje kablovoda 2x110 kV RTP Vojnik - DV 110 kV Maribor - Trnovlje28.1.2019ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 950,00 EUR28.1.2019 - 28.2.2019
EU svetovanja25.1.2019Replika PRO, d.o.o. ALMA VIVODA ULICA 12 6330 Piran/Pirano 670,72 EUR25.1.2019 - 25.1.2019
Priprava pogodbe23.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR23.1.2019 - 23.1.2019
Priprava služnostne pogodbe22.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 1.862,27 EUR22.1.2019 - 22.1.2019
Stroški overitve22.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 28,00 EUR22.1.2019 - 22.1.2019
Cenitve škode DV 110 kV Divača - Pivka.21.1.2019MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR21.1.2019 - 28.2.2019
Cenitve škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.21.1.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR21.1.2019 - 28.2.2019
Cenitve škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.21.1.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 742,47 EUR21.1.2019 - 28.2.2019
Prevajalske storitve21.1.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 419,95 EUR21.1.2019 - 21.1.2019
overitev podpisa na izbrisnem dovoljnenju21.1.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR21.1.2019 - 21.1.2019
Ocenjevanje nadomestljive vrednosti antikorozijske zaščite na obnovljenih daljnovodih21.1.2019ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake 1.300,00 EUR21.1.2019 - 28.2.2019
Angleški in nemški jezik.18.1.2019PREVAJANJE IN TOLMAČENJE, PRIMOŽ ŽVOKELJ s.p. STADIONSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 1.800,00 EUR18.1.2019 - 31.12.2019
Prevajalske storitve18.1.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 69,99 EUR18.1.2019 - 18.1.2019
Prevajalske storitve18.1.2019LINGULA, jezikovni center d.o.o. ŠMARTINSKA 152 1000 Ljubljana 802,50 EUR18.1.2019 - 18.1.2019
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode 18.1.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 74.900,00 EUR30.12.2022
Izdelava investicijske dokumentacije in elaborata popisa parcel za priključni vod 2 x 110 kV Mokrice, sklop 1: projekti za 110 kV DV " 18.1.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 83.330,00 EUR20.12.2020
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.17.1.2019NOTARKA SANIJA MISJA MLINSKA ULICA 6E 9220 Lendava/LendvaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.17.1.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana10.327,00 EUR17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.17.1.2019NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 5.000,00 EUR17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse. 17.1.2019ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 2.000,00 EUR17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taks17.1.2019NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 2.480,00 EUR17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse. 17.1.2019NOTARKA SANIJA MISJA MLINSKA ULICA 6E 9220 Lendava/Lendva 1.040,00 EUR17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse. 17.1.2019GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana 2.600,00 EUR17.1.2019 - 31.12.2019
Svetovalne storitve - Mobing16.1.2019ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora LAPAJNETOVA ULICA 53 5280 Idrija22.000,00 EUR16.1.2019 - 31.12.2019
VODENJE PROCESA PRIDOBIVANJA JAVNIH SREDSTEV15.1.2019Replika PRO, d.o.o. ALMA VIVODA ULICA 12 6330 Piran/Pirano39.600,00 EUR15.1.2019 - 30.4.2021
Overitev pogodbe15.1.2019NOTARKA SANIJA MISJA MLINSKA ULICA 6E 9220 Lendava/Lendva 14,28 EUR15.1.2019 - 15.1.2019
priprava pogodbe o ustanovitvi služnosti14.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR14.1.2019 - 14.1.2019
Prevajalske storitve8.1.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 190,00 EUR8.1.2019 - 31.12.2018
Lektoriranje8.1.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 160,08 EUR8.1.2019 - 8.1.2019
SEMINAR - Zaščita pred delovanjem strele7.1.2019Slovensko društvo za geoelektriko statično elektriko in strelovode Maribor Židovska ulica 1 2000 Maribor 200,00 EUR7.1.2019 - 11.12.2018
prevod7.1.2019BABIČ SVETLANA s.p. sodni tolmač za srbski,hrvatski,bosanski in črnogorski jezik TRŽAŠKA CESTA 51A 1000 Ljubljana 24,00 EUR7.1.2019 - 7.1.2019
Odvetniške storitve1.1.2019Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR1.1.2019 - 31.12.2019
Raziskava, razvoj in izdelava prototipa komunikacijske platforme21.12.2018DEMS, Merilni sistemi, Bojan Černač, s.p. KVEDROVA CESTA 28 A 6000 Koper128.482,20 EUR21.12.2018 - 31.3.2020
Izdelava študije: Prenos aplikacije NOV-LF-N1 na LINUX OS21.12.2018UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 14.000,00 EUR21.04.2019
Odvetniške storitve - prevodi21.12.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 2.654,21 EUR21.12.2018 - 21.12.2018
Overitev služnostne pogodbe21.12.2018NOTARKA DRAGA INTIHAR CESTA 4. MAJA 16 1380 Cerknica 15,00 EUR21.12.2018 - 21.12.2018
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za vpis služnosti-Marija Minka Jerebič20.12.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR20.12.2018 - 20.12.2018
Strokovno usposabljanje - UEEN20.12.2018ICES LETALIŠKA CESTA 16 A 1000 Ljubljana 110,66 EUR20.12.2018 - 20.12.2018
Statična preverba stebrov SM40-SM57 pred obešanjem medfaznih distančnikov, DV 2x110kV Beričevo - Grosuplje19.12.2018ELEKTROENERGETIKA, d.o.o. Rore 2 3333 Ljubno ob Savinji11.968,00 EUR19.12.2018 - 31.5.2019
izdelava investicijske in projektne dokumentacije za zamenjavo ločilnikov v 400 kV DV poljih Kainachtal 473 in 474, sklop 4 19.12.2018KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana 52.870,00 EUR31.07.2020
idejne rešitve povečanja prenosne zmogljivosti daljnovoda DV 220 kV Divača – Padriče z montažo sodobnih vodnikov, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV DV19.12.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 58.212,00 EUR28.02.2019
Izdelava projektne dokumentacije za kontejnersko delavnico na objektu RTP Beričevo18.12.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana11.000,00 EUR18.12.2018 - 30.6.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za vpis služnosti-Jožefa Zalaznik, Anton Jeras , Robert Zalaznik17.12.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR17.12.2018 - 17.12.2018
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice14.12.2018NOTARKA MARINA RUŽIČ TRATNIK ŠMARTINSKA CESTA 111 1000 Ljubljana 14,00 EUR14.12.2018 - 14.12.2018
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za vpis služnosti-Jožefa Zalaznik, Anton Jeras , Robert Zalaznik13.12.2018NATAŠA ERJAVEC LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH13.12.2018 - 13.12.2018
Analiza vpliva harmonizacije mehanizmov bilančnega obračuna na finančno nevtralnost družbe ELES13.12.2018BORZEN, d.o.o. Dunajska cesta 156 1000 Ljubljana38.000,00 EUR13.12.2018 - 31.1.2019
Cenitve škode pod DV 110 kV Plave - Doblar.12.12.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 824,97 EUR12.12.2018 - 7.1.2019
Odvetniške storitve12.12.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 307,80 EUR12.12.2018 - 12.12.2018
Cenitev drevja po vzdrževanju tras DV12.12.2018NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 2.500,00 EUR12.12.2018 - 31.12.2018
Overitev podpisa na pog. o služnostni pravici10.12.2018NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 5,10 EUR10.12.2018 - 10.12.2018
Overitev podpisa služnostne pogodbe6.12.2018KANDUS NELI - NOTARKA KIDRIČEVA ULICA 9A 5000 Nova Gorica 46,00 EUR6.12.2018 - 6.12.2018
Notarske storitve4.12.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 391,00 EUR4.12.2018 - 4.12.2018
Nadomestilo za uporabo zemljišča3.12.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 136,44 EUR3.12.2018 - 3.12.2018
Izdelava projektne dokumentacije za rušitev objekta v Vrhovem in odklop obstoječih komunalnih vodov3.12.2018LEBE, d.o.o. POT V LEŠJE 5 3212 Vojnik 6.608,03 EUR3.12.2018 - 30.3.2019
Sistemski vidiki tranzita el.energije v PO Slovenije30.11.2018REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKI IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana11.350,00 EUR30.11.2018 - 1.2.2019
Izdelava investicijske dokumentacija DASKIV - Gradbena obnova stavb in pripadajočih objektov ELES30.11.2018RCI d.o.o. TEHARSKA CESTA 40 3000 Celje18.800,00 EUR30.11.2018 - 28.2.2019
Svetovalne storitve29.11.2018Messbar GmbH Hohemarkstraße 20 61440 OBERURSEL Nemčija 875,81 EUR29.11.2018 - 29.11.2018
Sestava zemljišknoknjižnega predloga za vpis služnosti28.11.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 328,44 EUR28.11.2018 - 28.11.2018
Notarske storitve28.11.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR28.11.2018 - 28.11.2018
Priprava pogodbe o ustanovitvi služnosti28.11.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR28.11.2018 - 28.11.2018
Nova naročilnica, vezana na NAR2018/1279, zaradi spremembe hirme, Habijanič Roman, v AAS.27.11.2018AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLO SLOVENSKA C. 47 1000 Ljubljana 800,00 EUR27.11.2018 - 26.12.2018
Svetovalne storitve27.11.2018INŠTITUT ZA GOSPODARSKO PRAVO BRDNIKOVA ULICA 44 1000 Ljubljana 5.000,00 EUR27.11.2018 - 27.11.2018
Posodobite ROT 201822.11.2018Milena Hostnik, s.p. ULICA TALCEV 32 8351 Straža 800,00 EUR22.11.2018 - 15.11.2018
Šola kakovosti22.11.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 1.328,00 EUR22.11.2018 - 15.12.2018