Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x110 kV Brestanica -Hudo 31.12.2030IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana597.433,58 EUR25.466,28 (22.5.2018)31.12.2030 - 31.12.2030
Ekskluzivni ponudnik10.7.2018HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor19.250,00 EUR3.355,00 (2.10.2017) 4.294,40 (23.10.2017) 671,00 (23.11.2017) 1.409,10 (22.12.2017) 1.878,80 (26.1.2018) 671,00 (22.2.2018) 671,00 (26.3.2018) 1.073,60 (23.4.2018) 1.476,20 (7.5.2018)10.7.2018 - 10.7.2018
Cenitve škode na DV 110 kV Plave - Doblar.20.6.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 20.6.2018 - 27.7.2018
Posredovanje delavcev-maj 201819.6.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.038,44 EUR 19.6.2018 - 19.6.2018
Priprava pogodbe19.6.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR 19.6.2018 - 19.6.2018
Cenitvena poročila, Orožim18.6.2018MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 800,00 EUR 18.6.2018 - 18.7.2018
Izdelava novelacije investicijskega programa (INP) za projekt DTR – SUMO, sklop 2 – Projekti za 220 in 400 kV daljnovode18.6.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 8.500,00 EUR 90 dni od podpisa pogodbe
Izboljšanje finančne konstrukcije projekta Cirkovce–Pince skladno s tehnično ekonomskimi vplivi projektov SINCRO.GRID in FutureFlow18.6.2018Energetski institut Hrvoje Poža Savska cesta 163, 10001 Zagreb Hrvatska 170.000,00 EUR 31.10.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode, junij 201814.6.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR 14.6.2018 - 14.6.2018
Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD v fazi izvedbe del13.6.2018LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 2.125,20 EUR 13.6.2018 - 30.8.2018
Izvedba delavnice za ELES-Kolegij PIPO13.6.2018RUDI TAVČAR s.p. SVETOVANJE HRASTJE 223 4000 Kranj 3.200,00 EUR 13.6.2018 - 30.9.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode na DV 400 kV Divača - Melina.12.6.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR 12.6.2018 - 30.6.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode.12.6.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR 12.6.2018 - 30.6.2018
Prevajalske storitve12.6.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 372,60 EUR 12.6.2018 - 12.6.2018
Aktivnosti in izdelava poročila ''Risk Analysist and CEI classification'' za potrebe WP1.3 v projektu DEFENDER12.6.2018NOVA PANORAMA VAROVANJE MIRAN VRŠEC s.p. CESTA ANDREJA BITENCA 68 1000 Ljubljana11.200,00 EUR 12.6.2018 - 14.9.2018
notarska overitev pog. o ustanovitvi služnosti11.6.2018KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 33,29 EUR40,61 (20.6.2018)11.6.2018 - 11.6.2018
Priprava pogodbe o ustanovitvi služnosti (k.o. Gornja Bistrica)11.6.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR 11.6.2018 - 11.6.2018
Izdelava projektne dokumentacije za rezervno napajanje UPS v PS Dogoše8.6.2018LIKAR PROJEKTIRANJE d.o.o. Idrija MESTNI TRG 2 5280 Idrija 850,00 EUR 8.6.2018 - 30.10.2018
Izdelava ocene vrednosti aluminijaste mrežne ograje ob DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovci, SM 227.6.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija 317,40 EUR 7.6.2018 - 31.7.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode na DV 400 kV Divača - Melina.7.6.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR 7.6.2018 - 30.6.2018
Cenitev škode na DV 2x110kV Cirkovce - Zlatoličje6.6.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 1.367,39 EUR 6.6.2018 - 15.7.2018
Sestava zemljiškoknjižnega predloga Pogodba o ustanovitvi služnosti z dne 9.5.2018 - Janez Kuralt5.6.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (20.6.2018)5.6.2018 - 5.6.2018
Cenitev poljske škode na kmetijskih zemljiščih in izdelava cenilnih poročil na DV 2 x 110 kV Cirkovce - Zlatoličje1.6.2018JOŽE POGLAJEN KaplaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 1.6.2018 - 15.7.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode.1.6.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 1.6.2018 - 30.6.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode1.6.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 1.6.2018 - 30.6.2018
Izobraževanje Rebič Nikola1.6.2018GDi d.o.o.,Ljubljana Šmartinska cesta 106 1000 Ljubljana 720,00 EUR 1.6.2018 - 1.6.2018
Overitev služnostnih pogodb1.6.2018NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 42,00 EUR51,24 (18.6.2018)1.6.2018 - 1.6.2018
Opravljanje detektivskih storitev29.5.2018DETEKTIVSKO VARNOSTNA AGENCIJA, d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 13 1000 Ljubljana48.000,00 EUR 29.5.2018 - 28.5.2021
Delavnica ISO/IEC 27005:2011 - tveganja29.5.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 459,00 EUR 29.5.2018 - 29.5.2018
Nadomestilo za uporabo zemljišča29.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 125,55 EUR153,17 (7.6.2018)29.5.2018 - 29.5.2018
Cenilske in notarske storitve29.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 266,50 EUR325,13 (7.6.2018)29.5.2018 - 29.5.2018
Izvedba cenitev na območju komasacije v občini Gorišnica28.5.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 9.500,00 EUR 28.5.2018 - 15.7.2018
Overitev podpisa - Pogodba o ustanovitvi služnosti, Janez Kuralt28.5.2018NOTARKA MARJANA TIČAR BEŠTER ŠOLSKA ULICA 2 4220 Škofja Loka 14,28 EUR17,42 (4.6.2018)28.5.2018 - 28.5.2018
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 110/20 kV RTP Izola, sklop 5: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV v GIS (ali podobni) izvedbi28.5.2018KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana 419.802,76 EUR 31.12.2020
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA (TR), za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP28.5.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 1.098.000,00 EUR 31.12.2023
Pregled ključnih in kakovostnih parametrov pri AKZ DV 400 kV Beričevo - Divača25.5.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 Poljčane 960,00 EUR 25.5.2018 - 30.6.2018
Notarske storitve24.5.2018ANICA ČREŠNIK - NOTARKA GAČNIKOVA POT 2 2390 Ravne na Koroškem 43,50 EUR 24.5.2018 - 24.5.2018
Strokovno svetovanje pri optemizaciji podpornih procesov24.5.2018AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana15.000,00 EUR 24.5.2018 -
Delavnica Trajnostna odgovornost na delovnem mestu23.5.2018EKVILIB INŠTITUT ŠIŠENSKA ULICA 89 1000 Ljubljana 140,00 EUR 23.5.2018 - 23.5.2018
Odvetniške storitve23.5.2018Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 Ljubljana 450,00 EUR 23.5.2018 - 23.5.2018
Idejni projekt (IDP) za izvedbo polnilnic električnih avtomobilov22.5.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana17.900,00 EUR 22.5.2018 - 30.12.2018
Pravno mnenje21.5.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 1.425,00 EUR 21.5.2018 - 23.5.2018
Opravljanje odvetniških storitev18.5.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana69.966,00 EUR 18.5.2018 - 18.5.2021
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo prvotnega objeta v RTP Laško17.5.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija15.700,00 EUR 17.5.2018 - 30.12.2018
Revidiranje upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti na neregulirane dejavnosti ELES17.5.2018DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 Ljubljana 1.500,00 EUR1.830,00 (20.6.2018)17.5.2018 - 31.5.2018
Notarske storitve15.5.2018NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska BistricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH18,79 (25.5.2018)15.5.2018 - 30.12.2018
Izvajanje nalog koordinatorja VZD pri rušitvenih delih (35 kV stikališča, komandna stavba) in izgradnji vodovodnega priključka za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skkladiščno servisni objekt15.5.2018GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE JERNEJ SMREKAR s.p. MORSKA CESTA 86 2313 Fram15.555,00 EUR 15.5.2018 - 30.12.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode11.5.2018MILAN RACE Sežana 329,99 EUR 11.5.2018 - 31.5.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode11.5.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR 11.5.2018 - 31.5.2018
Posredovanje delavcev11.5.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.029,02 EUR3.695,40 (16.5.2018)11.5.2018 - 11.5.2018
Odškodnine-škoda-vzdrževanje10.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 2.878,40 EUR2.878,40 (24.5.2018)10.5.2018 - 10.5.2018
Služnostna pogodba9.5.2018PETER KOCIPER - kmetijska dejav Ivanjkovci23.418,35 EUR28.218,39 (7.6.2018)9.5.2018 - 9.5.2018
investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za projekt RTP Trbovlje - Rekonstrukcija stikališča za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP,9.5.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 79.485,00 EUR 9.9.2018
Notarske storitve8.5.2018ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH112,24 (23.5.2018) 56,12 (19.6.2018)8.5.2018 - 31.12.2018
Priprava pogodbe8.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 316,50 EUR386,13 (11.5.2018)8.5.2018 - 8.5.2018
Izdelava geološko-geotehničnih raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo porušitve brežine SM22 na trasi DV 110 kV Dravograd-Železarna Ravne7.5.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 9.990,00 EUR 7.5.2018 - 31.8.2018
Dodatno strokovno mnenje k obstoječi študiji EIMV št. 22504.5.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 2.800,00 EUR 4.5.2018 -
Izdelava geološko-geotehničnih raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo brežine SM129 na DV 2x220 kV Beričevo-Podlog26.4.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 9.990,00 EUR12.187,80 (14.6.2018)26.4.2018 - 31.7.2018
Ogled terena s poročilom s strani geologa za DV 2x110 kV Dravograd- Železarna Ravne25.4.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 300,00 EUR366,00 (4.6.2018)25.4.2018 - 31.7.2018
Izvedba geomehanskih raziskav (vrtanja) za sanacijo obstoječih temeljev25.4.2018IRGO CONSULTING D.O.O. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana14.190,00 EUR 25.4.2018 - 30.5.2018
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo toplotne postaje v objektu H2 - elektro del24.4.2018LIKAR PROJEKTIRANJE d.o.o. Idrija MESTNI TRG 2 5280 Idrija 1.800,00 EUR 24.4.2018 - 30.12.2018
Projektantski nadzor in svetovanja pri izvedbi prenove upravne in komandne zgradbe v RTP Podlog24.4.2018ADAR, d.o.o. MIVKA 10 A 1000 Ljubljana19.860,00 EUR 24.4.2018 - 31.12.2019
RTP Selce: Nadzor nad montažo in spuščanje ločilnika v pogon24.4.2018ELWE & CO. d.o.o. Spodnji Slemen 4 2352 Selnica ob Dravi 1.790,00 EUR 24.4.2018 - 31.8.2018
Prevod in lektura Deležniki družbe ELES 201824.4.2018SUZANA MARY STANČIČ -SAMOSTOJNA USTVARJALKA NA PODROČJU KULTURE LJUBLJANSKA CESTA 4A 1241 Kamnik 78,00 EUR78,00 (11.6.2018)24.4.2018 - 24.4.2018
Overitev služnostne pogobe23.4.2018NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 106,50 EUR129,93 (3.5.2018)23.4.2018 - 23.4.2018
Overitev služnostne pogodbe20.4.2018DARS ULICA XIV.DIVIZIJE 4 3000 Celje 5.901,24 EUR 20.4.2018 - 20.4.2018
Notarske storitve19.4.2018NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH48,80 (28.5.2018)19.4.2018 - 31.12.2018
Cenitev škode na kmetijskih zemljiščih na DV 110 kV Trbovlje-Brestanica pri zamenjava faznega vodnika z O19.4.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 208,00 EUR208,00 (4.6.2018)19.4.2018 - 1.7.2018
Prevajalske storitve19.4.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 770,00 EUR564,68 (6.6.2018)19.4.2018 - 19.4.2018
Cenitve škode za CPO Ljubljana18.4.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (11.6.2018)18.4.2018 - 18.4.2018
Aneks k pogodbi o pravnem svetovanju18.4.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, o.p., d.o.o. TABORSKA CESTA 13 1290 Grosuplje38.900,00 EUR6.405,00 (6.6.2018) 1.708,00 (11.6.2018)18.4.2018 - 18.4.2019
Svetovalne storitve18.4.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.017,38 EUR3.681,20 (24.4.2018)18.4.2018 - 18.4.2018
Izdelava poročil Žolnir17.4.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR 17.4.2018 - 14.5.2018
Lektoriranje besedil za spletno stran projekta SINCRO.GRID17.4.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 Dravograd 22,16 EUR22,16 (20.6.2018)17.4.2018 - 17.4.2018
Usposabljanje iz področja nadzora izvajanja AKZ DV13.4.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 PoljčaneVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 13.4.2018 - 30.7.2018
overitve pogodb13.4.2018NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 56,00 EUR68,32 (26.4.2018)13.4.2018 - 13.4.2018
RTP Podlog: Šolanje za 400 kV odklopnik GE11.4.2018ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE D.O.O. Dunajska cesta 21 1000 Ljubljana19.980,00 EUR 11.4.2018 - 15.10.2018
Ocena tržne vrednosti za najem nepremičnine11.4.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 400,00 EUR 11.4.2018 - 30.4.2018
Prevajalske storitve11.4.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 264,66 EUR322,89 (14.5.2018)11.4.2018 - 11.4.2018
Projektna dokumentacija za vgradnjo RTU v HE Boštanj10.4.2018ESOTECH d.d. Preloška cesta 1 3320 Velenje 3.960,00 EUR 10.4.2018 - 28.12.2018
Notarske storitve6.4.2018NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 PostojnaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH46,04 (20.4.2018) 74,66 (22.5.2018)6.4.2018 - 31.12.2018
Overitev podpisa6.4.2018ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 41,00 EUR50,02 (23.4.2018)6.4.2018 - 6.4.2018
Izdelava študije: Analiza metodologij delitve stroškov prerazporejanja proizvodnje ter trgovalnih območij5.4.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 94.500,00 EUR 5.8.2018
Odvetniške storitve za projekt EU-011 OSMOSE4.4.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 2.400,00 EUR2.649,47 (18.5.2018)4.4.2018 -
Izdelava študije: Določitev frekventnih mest in obravnanva induktivnih, kapacitativnih in konduktivnih vplivov v vplivnem območju EEO4.4.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 47.500,00 EUR 4.2.2019
Overitev služnostne pogodbe 2x3.4.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,00 EUR15,86 (16.4.2018)3.4.2018 - 3.4.2018
Sestava zamljiškoknjižnega predloga - AVBREHT DANI29.3.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (11.4.2018)29.3.2018 - 29.3.2018
Superkontrola sanacijskih del na SM6 in SM8 (kontrola kvalitete zamenjave diagonal iz okroglega jekla skladno s projektom) na DV 110 kV Trbovlje - Beričevo I29.3.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 820,00 EUR1.000,40 (18.5.2018)29.3.2018 - 31.5.2018
RTP Podlog: Zakoličba Telekom TK vodov29.3.2018GVO D.O.O. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ CIGALETOVA ULICA 10 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 29.3.2018 - 15.4.2018
Notarske storitve28.3.2018NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/IsolaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH141,52 (6.4.2018)28.3.2018 - 31.12.2018
Izdelava študije: Določitev obratovalnih tehničnih zahtev SVC/STATCOM za tehnično specifikacijo naprave v ovkiru projekta Sincro.Grid28.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 61.500,00 EUR 28.10.2018
Izdelava študije: Napoved razvoja prevzema električne energije v prenosnem omrežju do leta 205427.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 90.500,00 EUR 27.2.2019
Izdelava študije: Kratkostična analiza v EES Slovenije ob vgradnji kompenzacijskih naprav v okviru projekta Sincro.Grid27.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 84.000,00 EUR 27.11.2018
Prevajalske storitve26.3.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 917,97 EUR925,10 (5.4.2018)26.3.2018 - 26.3.2018
Služnostna pogodba26.3.2018RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA RS ZA VODE HAJDRIHOVA 28 C 1000 Ljubljana12.203,67 EUR14.888,48 (19.4.2018)26.3.2018 - 26.3.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 110 kV Divača - Gorica.23.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (14.5.2018)23.3.2018 - 26.4.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 400 kV Divača - Redipuglia.23.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (14.5.2018)23.3.2018 - 26.4.2018
Cenitev gozdnega roba, Habjanič21.3.2018ROMAN HABJANIČ, s.p. poslovno svetovanje KONJIŠKA CESTA 10 2317 Oplotnica 800,00 EUR 21.3.2018 - 23.4.2018
Svetovalne storitve21.3.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.033,85 EUR3.701,30 (27.3.2018)21.3.2018 - 21.3.2018
Svetovanje in ureditev LP Skupine in družbe ELES 201720.3.2018Consensus d.o.o. CANKARJEVA CESTA 3 1000 Ljubljana 8.400,00 EUR7.198,00 (11.6.2018)20.3.2018 - 13.4.2018
Razpršena proizvodnja v elektroenergetskem sistemu20.3.2018REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKI IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana 7.300,00 EUR2.900,00 (4.4.2018) 100,00 (6.4.2018) 4.300,00 (17.4.2018)20.3.2018 - 21.5.2018
Pravno svetovanje in odvetniške storitve19.3.2018Odvetniška družba Hajtnik Potrpin o.p. d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 72 1230 Domžale49.000,00 EUR7.173,60 (21.5.2018)19.3.2018 - 31.12.2154
Cenitve škode 2018 - CIPO Ljubljana19.3.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (16.5.2018)19.3.2018 - 23.3.2018
Trasiranje in nadzor Telemach na RTP 400/220/110 kV Podlog i(zgradnja transformacije 400/110)19.3.2018TELEMACH, ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE, d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 49 A 1231 Ljubljana - Črnuče 402,14 EUR447,19 (25.5.2018)19.3.2018 - 15.5.2018
Strokovno svetovanje za proces optimizacije napetosti ELES-HOPS16.3.2018INTERCOMPRO AG Genferstrasse 8002 Zürich Švica38.800,00 EUR 16.3.2018 - 16.3.2019
Cenitev škode pod DV 110 kV Divača - Koper.15.3.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (23.4.2018)15.3.2018 - 30.3.2018
Cenitev škode pod DV 110 kV Divača - Koper.15.3.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (23.4.2018)15.3.2018 - 30.3.2018
Administrativno - finančno svetovanje na EU projektu FutureFlow14.3.2018DOWEL MANAGEMENT 25 ALLEE PIERRE ZILLER NAXOS 06560 VALBONNE Francija29.400,00 EUR1.127,00 (4.5.2018)14.3.2018 - 30.6.2020
Overitev podpisa na služnostni pogodbi14.3.2018Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 28,00 EUR34,16 (21.3.2018)14.3.2018 - 14.3.2018
Aneks k dogovoru o opravljanju odvetniških storitev14.3.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana14.977,00 EUR6.397,68 (30.4.2018) 7.071,12 (23.5.2018)14.3.2018 - 14.6.2020
Izdelava študije: Predlog rešitve energetskega upravljanja stavb in priprdajočih objektov v družbi ELES13.3.2018UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 55.500,00 EUR 13.3.2019
Izdelava študije: Dolgoročen makroekonomski razvoj in poraba električne energije13.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 28.500,00 EUR 13.7.2018
Overitev podpisa za služnost12.3.2018NOTARKA MIRJANA PARADIŽ VERDINEK MARIBORSKA CESTA 16 2360 Radlje ob Dravi 21,00 EUR25,62 (27.3.2018)12.3.2018 - 12.3.2018
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu za vknjižbo služnostne pravice - Avbreht Vladimir in Danica9.3.2018NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 21,00 EUR25,62 (19.3.2018)9.3.2018 - 9.3.2018
Lektoriranje in prevajalske storitve7.3.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 36,30 EUR36,28 (11.5.2018)7.3.2018 - 7.3.2018
Geomehanski nadzor pri izvajanju sanacije na SM 6 in 7 na DV 20 kV Vuhred - Podvelka in izdelava zaključnega poročila6.3.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 900,00 EUR1.098,00 (25.4.2018)6.3.2018 - 1.7.2018
Ceniten škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.6.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.4.2018)6.3.2018 - 6.3.2018
Ceniten škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.6.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.4.2018)6.3.2018 - 30.3.2018
Ceniten škode DV 400 kV Divača - Redipuglia.6.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.4.2018)6.3.2018 - 30.3.2018
Izobraževanje - mednarodni standard za sisteme vodenja VZD ISO 45001:20185.3.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 215,10 EUR 5.3.2018 - 5.3.2018
Izdelava elaborata za AKZ sanacijo DV 2 x 110 kV Vuhred - Pekre5.3.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 Poljčane 967,48 EUR 5.3.2018 - 31.5.2018
Izdelava študije: Analiza možnih scenarijev vzpostavljanja obratovanja EES Slovenije brez zunanjega vira napajanja in sodelovanje pri izvedbi testov5.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 66.500,00 EUR 5.3.2019
Izdelava študije: Zadostnost proizvodnje (ADEQUACY) električne energije v Sloveniji5.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 46.000,00 EUR 5.12.2018
Izdelava idejne rešitve za RTP Trbovlje in RTP Laško2.3.2018LEBE, d.o.o. POT V LEŠJE 5 3212 Vojnik 6.286,06 EUR4.292,00 (19.4.2018) 100,00 (14.5.2018) 3.277,00 (21.5.2018)2.3.2018 - 30.5.2018
Izdelava cenitve za TR T211 v RTP Podlog28.2.2018MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 423,00 EUR423,00 (11.4.2018)28.2.2018 - 2.4.2018
Izvedba cenitev za potrebe služnostne pravice na parc. 103, 102, 109/1, k.o.802 za DV 20 kV Vuhred - Podvelka27.2.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 80,00 EUR80,00 (11.4.2018)27.2.2018 - 16.3.2018
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice26.2.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 180,00 EUR219,60 (1.3.2018)26.2.2018 - 26.2.2018
Overitev pogodb o služnostni pravici 2 x26.2.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,50 EUR16,47 (13.3.2018)26.2.2018 - 26.2.2018
Izdelava geodetskega posnetka in PZI opornega zidu na SM 9 na DV 220kV Podlog-Obersielach23.2.2018GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 3.070,00 EUR3.745,40 (16.5.2018)23.2.2018 - 31.3.2018
Izdelava geodetskega posnetka in PZI opornega zidu23.2.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija 3.272,00 EUR3.991,84 (20.6.2018)23.2.2018 - 31.3.2018
Ocenitev tržne vrednosti odškodnine za vzpostavitev trajne služnosti na trasi DV 110 Ormož - Ljutomer SM 4323.2.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 400,00 EUR488,00 (23.4.2018)23.2.2018 - 16.3.2018
Pravno svetovanje pri izvajanju naložbenih projektov na področju infrastrukture in pametnih omrežij ter drugih odvetniških storitev23.2.2018 ODVETNIŠKA PISARNA ZAGORC D.O.O. DUNAJSKA CESTA 159 1000 Ljubljana13.440,00 EUR1.409,10 (16.4.2018) 1.366,40 (7.5.2018) 1.366,40 (11.6.2018)23.2.2018 - 23.2.2019
Izdelava cenitev na DV 110 kV Ormož- Ljutomer za potrebe sklenitve služnostne pogodbe v okviru sanacije SM 43 in DV 220 kV Podlog- Obersilach za potrebe sklenitve služnostne pogodbe v okviru sanacije SM 09.22.2.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR240,00 (23.4.2018)22.2.2018 - 12.3.2018
Cenitev parcel pod traso DV 220 kV Podlog - Obersielach za potrebe sklenitve služnostne pogodbe v okviru sanacije SM 0922.2.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 950,00 EUR1.159,00 (23.4.2018)22.2.2018 - 12.3.2018
Svetovalne storitve21.2.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 2.982,07 EUR3.638,13 (27.2.2018)21.2.2018 - 21.2.2018
Prevajalske storitve21.2.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.347,88 EUR2.259,60 (12.3.2018)21.2.2018 - 21.2.2018
Prevajalske storitve21.2.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 504,26 EUR2.259,60 (12.3.2018)21.2.2018 - 21.2.2018
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo sanacije ozemljitev v RTP Kleče, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode21.2.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 19.404,00 EUR 31.5.2019
Lektoriranje20.2.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 579,00 EUR483,92 (29.3.2018)20.2.2018 - 20.2.2018
Priprava dodatnih cenilnih poročil20.2.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 160,00 EUR160,00 (26.3.2018)20.2.2018 - 20.2.2018
CENILSKE STORITVE.20.2.2018MILAN RACE Sežana 907,47 EUR907,49 (26.3.2018)20.2.2018 - 31.3.2018
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo transformacije 110/20 kV za potrebe LR v RTP Beričevo - zamnejava TR20/0.4 kVCT1 in CT219.2.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana41.350,00 EUR36.783,00 (3.5.2018)19.2.2018 - 21.12.2018
Izobraževanje "Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in klasičnega projektnega managementa"19.2.2018AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 208,00 EUR253,76 (22.2.2018)19.2.2018 - 19.2.2018
Študija vpliva gradnje daljnovodov/kablovodov na vodni in obvodni eko sistem s poudarkom na ribji živelj-območje državnega prostorskega načrta za RTP 220/110//20 kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom19.2.2018ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SPODNJE GAMELJNE 61 A 1211 Ljubljana - Šmartno18.707,33 EUR22.822,94 (7.5.2018)19.2.2018 - 30.4.2018
Priprava in vodenje strateške konference ELES 201817.2.2018MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas 5.650,00 EUR 17.2.2018 - 31.12.2018
Posodobitvi managerskega dokumenta in samoocenitvi po modelu odličnost EFQM17.2.2018MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas13.700,00 EUR 17.2.2018 - 31.7.2018
Izboljševanju integriranega sistema upravljanja17.2.2018MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas 3.750,00 EUR 17.2.2018 - 31.12.2018
Članarina za pristop v konzorcij ITAM 2018 -mednarodna primerjava modelov upravljanja s sredstvi sistemskih operaterjev prenosa električne energije16.2.2018UMS GROUP EUROPE B.V. JOOP GREEINKWEG 901-999 POSTBUS 1090 GA AMSTERDAM Nizozemska43.000,00 EUR16.380,00 (16.4.2018)16.2.2018 - 31.12.2019
Cenitve škode na gozdnih zemljiščih za potrebe ureditve roba koridorja na DV15.2.2018NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 4.725,00 EUR4.320,00 (30.4.2018)15.2.2018 - 30.9.2018
Meritve vibracij na DV 2x110kV Maribor - Cirkovce15.2.2018DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ d.o.o. Proizvodnja, Trgovina in Storitve Ruperče 13 2231 Pernica12.750,00 EUR 15.2.2018 - 1.6.2018
Izvajanje kontrole kvalitete vgrajevanja betonov v konstrukcijske elemente za skladiščno servisni objekt v RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt 14.2.2018IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana16.296,00 EUR3.136,01 (4.6.2018)14.2.2018 - 30.12.2018
Cenitev gozdnih parcel na DV 400 kV Divača-Melina.14.2.2018MILAN RACE Sežana 577,48 EUR577,48 (22.3.2018)14.2.2018 - 28.2.2018
Notarske storitve13.2.2018NOTARKA KATJUŠA GORJAN UL.XXX.DIVIZIJE 23 5000 Nova GoricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH34,84 (27.2.2018) 47,29 (18.6.2018)13.2.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve - overitev podpisa12.2.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,50 EUR16,47 (26.2.2018)12.2.2018 - 12.2.2018
Pogodba o sodelovanju - Aneks št.1 - podaljšanje roka veljavnosti12.2.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, o.p., d.o.o. TABORSKA CESTA 13 1290 Grosuplje29.000,00 EUR7.625,00 (21.5.2018)12.2.2018 - 12.2.2020
Notarske storitve6.2.2018NOTAR MILAN DOLGAN DUNAJSKA CESTA 122 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH17,08 (23.2.2018)6.2.2018 - 31.12.2018
Prevajalske storitve6.2.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 69,99 EUR70,58 (12.3.2018)6.2.2018 - 6.2.2018
Izvedba vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov na dan 31.12.20176.2.2018OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - Šentvid 4.800,00 EUR 6.2.2018 - 28.2.2018
Recenzija dokumentacije DZR za projekt RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom DV6.2.2018ATELJE KONTURA, d.o.o. Projektiranje in inženiring KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana 9.800,00 EUR11.956,00 (4.6.2018)6.2.2018 - 30.5.2018
Cenitev škode na DV 2x110 kV Maribor - Cirkovce6.2.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 5.557,50 EUR3.505,50 (28.5.2018)6.2.2018 - 30.6.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 110 kV Divača - Ajdovščina.5.2.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (14.3.2018)5.2.2018 - 28.2.2018
Cenitev zemljišč za določitev odškodnine za služnostno pot do DV 400 kV Divača-Redipuglia.5.2.2018VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 329,99 EUR330,00 (16.3.2018)5.2.2018 - 28.2.2018
Izdelava recenzije PZR in PZI - projektne dokomentacije za TSE Beričevo - ll. faza4.2.2018ELITA I.B., d.o.o. Kosovelova ulica 4b 6210 Sežana12.860,00 EUR 4.2.2018 - 31.12.2018
Cenitve škod za CIPO Ljubljana2.2.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (19.3.2018)2.2.2018 - 2.2.2018
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnosti - Avbreht Dani2.2.2018NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 23,00 EUR28,06 (16.2.2018)2.2.2018 - 2.2.2018
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 1. del - frekvenčna stabilnost2.2.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 2. del - napetostna stabilnost2.2.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 4. del - splošne zahteve vodenja2.2.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Izdelava študije: Analiza izpostavljenosti in določitev ukrepov za zmanjševanje sevalnih obremenitev na DV 2 x 400 kV Beričevo - Divača2.2.2018UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 195.500,00 EUR 2.2.2020
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 3. del - kotna stabilnost30.1.2018UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Študija o dejanskih potrebah in potencialih za postavitev el.polnilnih postaj v Sloveniji za obdobje nasl.dveh do treh let - dopolnitev študije29.1.2018MEDNARODNI INŠTITUT ECPD za trajnostni razvoj, podružnica v Ljubljani DUNAJSKA CESTA 104 1000 Ljubljana 6.900,00 EUR8.418,00 (14.5.2018)29.1.2018 - 29.1.2018
EPEX Spot Market Data Desk29.1.2018EPEXSPOT European Power Exchange 5 BOULEVARD MONTMARTRE 75002PARIS FRA 2.400,00 EUR 29.1.2018 - 17.1.2019
Prve meritve EMSna DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce29.1.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 9.312,00 EUR 29.1.2018 - 31.3.2018
Notarske storitve25.1.2018KOŠAR BRATUŠA KSENIJA -NOTARKA CANKARJEVA ULICA 6 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6,22 (9.2.2018)25.1.2018 - 31.12.2018
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - Anton Jazbinšek25.1.2018NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 37,00 EUR45,14 (9.2.2018)25.1.2018 - 25.1.2018
Izvajanje nalog koordinatorja VZD za montažo OPGW med SM43 in SM82 na DV 110kV Trbovlje - Brestanica25.1.2018LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.372,50 EUR4.114,45 (14.5.2018)25.1.2018 - 10.5.2018
Notarske storitve25.1.2018VALTER VINDIŠ - NOTAR GLAVNI TRG 4 9240 LjutomerVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH59,78 (9.2.2018)25.1.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve25.1.2018NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 KoperVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH45,14 (9.2.2018) 135,42 (29.3.2018) 352,51 (5.4.2018) 90,28 (11.4.2018) 135,42 (7.5.2018) 20,49 (14.5.2018) 45,14 (4.6.2018)25.1.2018 - 31.12.2018
Dokument identifikacije investicijskega projekta za DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo - sanacija poškodb vodnika na mestu vpetja faznih distančnikov; sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode. 25.1.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR 40 dni od podpisa pogodbe
Pogodba o izvajanju postopka za ohranitev polnega certifikata Družini prijaznopodjetje po drugem triletnem obdobju25.1.2018EKVILIB INŠTITUT ŠIŠENSKA ULICA 89 1000 Ljubljana 2.100,00 EUR793,00 (11.6.2018)25.1.2018 - 27.11.2020
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri sanaciji posledic vetroloma na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka24.1.2018LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.942,00 EUR4.809,24 (23.5.2018)24.1.2018 - 30.6.2018
LEKTORIRANJE BESEDIL ZA POTREBE SLUŽBE24.1.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 DravogradVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 24.1.2018 - 31.12.2018
Prve meritve EMS na DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce23.1.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 23.1.2018 - 31.3.2018
Svetovalne storitve23.1.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.971,47 EUR4.845,19 (31.1.2018)23.1.2018 - 23.1.2018
Spremljanje medijskih objav - kliping23.1.2018KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 23.1.2018 - 31.12.2018
Aneks št. 2 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 2015/442 in aneksu št. 1, k omenjeni pogodbi22.1.2018VI - PU d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 33 A 1241 Kamnik19.500,00 EUR1.830,00 (1.3.2018) 1.830,00 (16.3.2018) 1.830,00 (17.4.2018)22.1.2018 - 28.2.2019
Overitev podpisa na drugih listinah - Anton Jazbinšek18.1.2018NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 37,00 EUR45,14 (31.1.2018)18.1.2018 - 18.1.2018
Cenitve škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica- Plave.17.1.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (22.2.2018)17.1.2018 - 28.2.2018
Izdelava investicijske dokumentacije INP za DV 400 kV Šoštanj – Podlog, Sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode16.1.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 19.570,00 EUR 60 dni od podpisa pogodbe
Izdelava projekta za ureditev parkirnega prostora in okolice poslovne zgradbe Hajdrihova 2, Ljubljana15.1.2018LG INŽENIRING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 132 1000 Ljubljana19.880,00 EUR 15.1.2018 - 30.9.2019
Prevajanje besedil15.1.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 15.1.2018 - 31.12.2018
Priprava pogodbe za potrebe služnosti Ci-Pi12.1.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR304,06 (22.1.2018)12.1.2018 - 12.1.2018
Super kontrola sanacije jeklenih konstrukcij na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka12.1.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 3.973,00 EUR1.999,58 (4.4.2018) 886,94 (26.4.2018) 1.960,54 (18.5.2018)12.1.2018 - 31.5.2018
Notarske storitve11.1.2018GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 SežanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,18 (25.1.2018) 23,18 (9.3.2018) 34,16 (20.3.2018) 34,16 (29.3.2018) 125,66 (18.4.2018) 102,48 (18.6.2018)11.1.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve11.1.2018NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova GoricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH28,06 (26.1.2018) 17,08 (12.2.2018) 28,06 (12.3.2018) 17,08 (20.3.2018) 73,20 (28.3.2018)11.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava energetske izkaznice - RP Hudo9.1.2018RESALTA, d.o.o. ŠLANDROVA ULICA 4B 1231 Ljubljana - Črnuče 450,00 EUR549,00 (22.3.2018)9.1.2018 - 28.2.2018
Cenitev za začasno služnost in škodo na zemljišču parc.št.320/1 in 330, k.o. Črešnjice, zaradi odstranitve dela DV 2 x 110 kV Brestanica - Hudo9.1.2018ROMAN HABJANIČ, s.p. poslovno svetovanje KONJIŠKA CESTA 10 2317 Oplotnica 225,40 EUR225,40 (21.2.2018)9.1.2018 - 22.1.2018
Izvedba cenitev DV stebra9.1.2018KF FINANCE, DRUŽBA ZA CENITEV IN FINANČNO SVETOVANJE, d.o.o. VEROVŠKOVA ULICA 55 A 1000 Ljubljana 700,00 EUR854,00 (19.3.2018)9.1.2018 - 15.2.2018
Svetovalne storitve9.1.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 610,90 EUR745,30 (18.1.2018)9.1.2018 - 9.1.2018
Notaske storitve9.1.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH114,48 (22.1.2018) 57,24 (25.1.2018) 171,72 (16.2.2018) 114,48 (28.2.2018) 114,48 (5.3.2018) 286,21 (11.4.2018) 171,72 (30.4.2018) 17,08 (10.5.2018) 142,54 (29.5.2018) 17,08 (15.6.2018) 570,02 (20.6.2018)9.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava projektne dokumentacije za odpravo posledic vetroloma na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka5.1.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.800,00 EUR15.250,00 (14.3.2018)5.1.2018 - 31.8.2018
Prevajanje razpisne dokumentacije5.1.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 155,25 EUR189,41 (22.1.2018)5.1.2018 - 5.1.2018
Cenitveno poročilo - gozdna zemljišča4.1.2018NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 290,00 EUR290,00 (9.2.2018)4.1.2018 - 15.2.2018
Storitve vodenja procesa črpanja nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa ''Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije'', v skladu s 6. členom Pogodbe o vodenju procesa pridobivanja nepovratnih sredst4.1.2018Replika PRO, d.o.o. ALMA VIVODA ULICA 12 6330 Piran/Pirano 356,24 EUR434,61 (17.1.2018)4.1.2018 - 4.1.2018
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za Izgradnjo sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja4.1.2018AVTEH, d.o.o. PODVINE 36 1410 Zagorje ob Savi35.540,00 EUR 4.1.2018 - 4.8.2018
Svetovalne storitve - Mobing1.1.2018ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora LAPAJNETOVA ULICA 53 5280 Idrija15.000,00 EUR5.735,34 (13.4.2018) 3.215,92 (20.4.2018) 4.356,01 (17.5.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
LEKTORIRANJE BESEDIL-NAŠ STIK in SOJ/SIM Računi se bodo izdajali mesečno. Ta POPG2018/0172 se veže na ZAH2018/0102 in MAP2018/0038.1.1.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 Dravograd19.896,00 EUR124,21 (22.3.2018) 106,38 (18.5.2018) 225,55 (7.6.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
PREVAJANJE BESEDIL Ta POG2018/0174 se veže na ZAH2018/0035 in MAP2018/0019.1.1.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana19.755,40 EUR25,27 (5.3.2018) 334,23 (29.3.2018) 341,34 (11.5.2018) 73,57 (23.5.2018) 65,05 (4.6.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
SPREMLJANJE MEDIJSKIH OBJAV - KLIPING Ta POG2018/0173 se veže na ZAH2018/0095 in MAP2018/0034.1.1.2018KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 Ljubljana18.500,00 EUR1.891,00 (9.3.2018) 968,74 (13.3.2018) 968,68 (11.4.2018) 979,47 (10.5.2018) 1.121,73 (13.6.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava cenitev za začasno služnost in škodo na zemljišču parc.št.320/1 in 330, k.o. Črešnjice, na DV trasi 2 x 110 kV Brestanica - Hudo22.12.2017ROMAN HABJANIČ OplotnicaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 22.12.2017 - 15.1.2018
Pogodba o izdelavi raziskovalne naloge: Strokovna podlaga za izdelavo metodologije za določanje cen sistemskih storitev in analiza zagotavljanja sistemskih storitev v Sloveniji.21.12.2017REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKI IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana16.980,00 EUR6.692,00 (9.1.2018) 6.692,00 (23.1.2018) 3.296,00 (21.2.2018)21.12.2017 - 28.2.2018
Notarske storitve - overitev podpisa21.12.2017KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 7,00 EUR8,54 (4.1.2018)21.12.2017 - 21.12.2017
Podjemna pogodba-cenitve škode21.12.2017DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (5.2.2018)21.12.2017 - 21.12.2017
Prevajalske storitve v sklopu implementacije EU uredb21.12.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana19.890,00 EUR1.278,56 (12.3.2018) 292,80 (6.4.2018) 2.866,51 (4.6.2018)21.12.2017 -
izdelava dodatne projektne dokumentacije20.12.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana58.412,00 EUR36.248,64 (9.3.2018) 26.108,00 (14.5.2018)20.12.2017 - 31.7.2018
Lektoriranje slovenščina, jezikovno svetovanje Za potrebe ELESOVIH publikacij.19.12.2017TALPO, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. ZALOG PRI MORAVČAH 18 1251 Moravče 780,18 EUR951,82 (5.2.2018)19.12.2017 - 19.12.2017
Izdelava investicijske, projektne, razpisne in tehnične dokumentacije za projekt Čezmejni virtualni center vodenja (VCBCC): Izdelava DZR in ostale tehnične dokumentacije, za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP18.12.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 156.000,00 EUR 20.12.2021
Izdelava poročila o ocenjevanju vrednosti starih pisalnih strojev18.12.2017ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake 990,00 EUR1.207,80 (5.2.2018)18.12.2017 - 18.12.2017
Izdelava začasne prometne ureditve na G1-1, odsek št.0243 Radlje - Brezno (območje HE Vuhred) zaradi popravila DV 20 kV Podvelka - Vuhred ter pridobitev dovoljenja pri Direkciji RS za infrastrukturo18.12.2017BK-PROJEKT BOJAN KRIŽAN s.p. SRŠAKOVA ULICA 2 2311 Hoče 304,00 EUR304,00 (16.2.2018)18.12.2017 - 31.1.2018
Cenitve škode za CIPO Ljubljana15.12.2017DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (5.2.2018)15.12.2017 - 15.12.2017
Pregled stanja jeklene konstrukcije na poškodovanih stebrih zaradi vetroloma15.12.2017INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 2.210,00 EUR2.696,20 (19.2.2018)15.12.2017 - 30.12.2017
Izdelava strokovnega mnenja o škodi na elektroenergetskemsistemu družbe ELES zaradi žledoloma v letu 201415.12.2017IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana 4.050,00 EUR4.941,00 (18.6.2018)15.12.2017 - 30.12.2017
Naročniško razmerje-Spletni portal JNP za obdobje december 2017 do maj 201814.12.2017JNP, javna naročila, svetovanje in izobraževanje, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 600,00 EUR732,00 (4.1.2018)14.12.2017 - 20.12.2017
Pogodba o opravljanju poslovnih in poslovno svetovalnih storitev14.12.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA BREZOVEC, o.p., d.o.o. BEETHOVNOVA ULICA 7 1000 Ljubljana96.000,00 EUR 14.12.2017 - 31.12.2021
Notarske storitve13.12.2017ZDRAVKO GROBOLJŠEK - NOTAR GLAVNI TRG 41 8290 Sevnica 28,00 EUR34,16 (27.12.2017)13.12.2017 - 13.12.2017
Projekt sanacije AKZ na DV 400 kV Šoštanj-Podlog11.12.2017BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana 3.474,00 EUR4.238,28 (29.3.2018)11.12.2017 - 31.5.2018
Aneks-Izdelava projektne dokumentacije za 2. fazo TSE Beričevo - Projektiranje 2. faza (prenos sredstev na osnovno pogopdbo (št. 68/2011)11.12.2017SCAPELAB, d.o.o. Laboratorij za prostorske operacije LEVSTIKOV TRG 4A 1000 Ljubljana551.102,78 EUR42.700,00 (15.1.2018) 129.381,00 (21.6.2018)11.12.2017 - 30.6.2018
Svetovalne storitve11.12.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.022,69 EUR3.687,68 (14.12.2017)11.12.2017 - 11.12.2017
PREDAVANJE5.12.2017BHS SKUPINA, storitve in trgovina, d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 Ljubljana 600,00 EUR732,00 (19.1.2018)5.12.2017 - 7.12.2017
Raziskava prepoznavanja, percepcije in ugled družbe ELES5.12.2017NINAMEDIA d.o.o. PARMOVA 41 1000 Ljubljana 9.600,00 EUR11.712,00 (28.2.2018)5.12.2017 - 31.12.2018
Seminar "Novi zakon o urejanju prostora"4.12.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 780,00 EUR951,60 (11.12.2017)4.12.2017 - 4.12.2017
Strokovno svetovanje pri optimizaciji podpornih procesov naročnika1.12.2017AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana21.000,00 EUR25.620,00 (7.5.2018)1.12.2017 - 23.11.2017
Tečaj30.11.2017AMZS D.D. DUNAJSKA 128A 1000 Ljubljana 840,25 EUR1.025,11 (13.12.2017)30.11.2017 - 30.11.2017
Notarske storitve29.11.2017NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/Isola 80,00 EUR80,00 (8.12.2017)29.11.2017 - 29.11.2017
Strošek priprave pogodbe 29.11.2017SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 350,00 EUR427,00 (30.11.2017)29.11.2017 - 29.11.2017
Izdelava poročila o vrednotenju TR31,5 MVA, 110/35 kV v RTP 110/20 (35) kV Pekre29.11.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 361,00 EUR361,00 (15.1.2018)29.11.2017 - 20.12.2017
Opravljanje storitev dogovorjenih postopkov v povezavi z pregledom stroškov storitve24.11.2017DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH7.076,00 (5.2.2018)24.11.2017 - 31.12.2017
Strokovni izpit24.11.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 880,00 EUR440,00 (29.11.2017) 440,00 (4.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica-Plave.24.11.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (29.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica-Plave.24.11.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (29.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Izdelava poročila o vrednotenju trensformatorja 400/110 kV, 300 MVA in transformatorja 110/35 kV, 20 MVA v RTP Divača24.11.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 747,00 EUR747,00 (15.1.2018)24.11.2017 - 15.12.2017
Notarske storitve23.11.2017Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/PortoroseVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,18 (1.12.2017)23.11.2017 - 31.12.2017
SEMINAR - TEAM BUILDING22.11.2017Zavod Priznaj.si ali Center za ustvarjalne rešitve TRIGLAVSKA ULICA 2 1235 Radomlje 63,00 EUR 22.11.2017 - 20.12.2017
Cenilske storitve22.11.2017MARKO BLAŽIČ, s.p. Miren 140,00 EUR140,00 (29.12.2017)22.11.2017 - 22.11.2017
Notarske storitve21.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (30.11.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Notarske storitve21.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (5.12.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Analiza prostora - DV 110 kV Divača - Koper, prehod na 2x 110 kV; št. projekt: I456 - 00121.11.2017URBIS d.o.o. PARTIZANSKA CESTA 3 2000 Maribor 9.800,00 EUR11.956,00 (1.3.2018)21.11.2017 - 31.1.2018
Prevajanje21.11.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.186,80 EUR1.447,90 (7.12.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Svetovalne storitve21.11.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.041,52 EUR3.710,65 (27.11.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Strokovno usposabljanje Energetika in pravo20.11.2017PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 250,00 EUR928,42 (15.1.2018)20.11.2017 - 20.11.2017
Izdelava investicijskega programa za izgradnjo Tehnolološkega središča ELES, Beričevo – 2. faza17.11.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 9.700,00 EUR11.834,00 (4.6.2018)17.11.2017 - 30.6.2018
overitev zk dovolila15.11.2017NOTAR - ŠIFRER GORAZD PARTIZANSKA CESTA 36 2000 Maribor 14,28 EUR17,42 (30.11.2017)15.11.2017 - 15.11.2017
Izdelava VN in koordinacija VZD v fazi izvedbe del za DV 110kVTrbovlje - Beričevo I14.11.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.082,00 EUR3.760,04 (29.3.2018)14.11.2017 - 1.3.2018
Notarske storitve13.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 70,38 EUR85,86 (17.11.2017)13.11.2017 - 13.11.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI ZA OCENJEVANJE NAJVEČJE MOŽNE KOLIČINE RAZPRŠENE PROIZVODNJE V OMREŽJU13.11.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana210.000,00 EUR 13.11.2017 - 28.9.2018
predavanje na 8. SK 201713.11.2017Poslovne storitve, Nastja Mulej s.p. SAVSKA CESTA 6 A 1000 Ljubljana 993,89 EUR993,89 (12.2.2018)13.11.2017 - 16.11.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - zapisnik sodne poravnave10.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (17.11.2017)10.11.2017 - 10.11.2017
Seminar10.11.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 185,00 EUR225,70 (16.11.2017)10.11.2017 - 10.11.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga9.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 131,58 EUR160,53 (17.11.2017)9.11.2017 - 9.11.2017
Notarske storitve9.11.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (23.11.2017)9.11.2017 - 9.11.2017
Notarske storitve8.11.2017NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 5,10 EUR6,22 (17.11.2017)8.11.2017 - 8.11.2017
Seminar7.11.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 98,36 EUR120,00 (13.11.2017)7.11.2017 - 7.11.2017
Seminar - Postopki oddaje naročil male vrednosti7.11.2017URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 167 1000 Ljubljana 244,00 EUR297,68 (13.11.2017)7.11.2017 - 7.11.2017
Novelacija investicijske dokumentacije DASKIV za projekt Gradbene rekonstrukcije na stavbah ELES6.11.2017SAM INVEST d.o.o. CELOVŠKA CESTA 336 1210 Ljubljana - Šentvid 6.500,00 EUR7.930,00 (18.1.2018)6.11.2017 - 31.1.2018
Izdelava študije: Implementacija baterisjkih hranilnikov električne energije v sistem SCADA/EMS6.11.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 55.500,00 EUR 6.11.2018
Izdelava študije: Harmonska analiza v EES Slovenije ob vgradnji kompenzacijskih naprav v okviru projekta SINCRO.GRID6.11.2017UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 50.000,00 EUR 6.03.2018
Izdelava investicijske, projektne, razpisne in tehnične dokumentacije za projekt SINCRO.GRID I467-605 Vgradnja hranilnikov električne energije6.11.2017Korona d.d. Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana 512.962,90 EUR 6.03.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode za CIPO Ljubljana3.11.2017DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (15.12.2017)3.11.2017 - 3.11.2017
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo dvorane A27.10.2017TEATER, d.o.o. Družba za umetniško ustvarjanje MIKLOŠIČEVA 2 1000 Ljubljana 7.212,00 EUR8.798,64 (27.11.2017)27.10.2017 - 5.11.2017
Plačilo stroškov upravnega postopka.27.10.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA SIMČIČ IN PANJAN, O.P., D.O.O. DALMATINOVA ULICA 1 8000 Novo mesto 3.124,80 EUR3.124,80 (10.11.2017)27.10.2017 - 27.10.2017
Seminar26.10.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (8.11.2017)26.10.2017 - 19.10.2017
EOQ kongres 201726.10.2017ALBATROS, KONGRESNO -TURISTIČNI SERVIS, d.o.o. RIBENSKA CESTA 2 4260 Bled 2.100,00 EUR2.562,00 (27.11.2017)26.10.2017 - 12.10.2017
Seminar - Dobro se pripravite na novi gradbeni zakon26.10.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 179,82 EUR219,38 (17.10.2017)26.10.2017 - 13.10.2017
Izdelava študije: Zasnova informacijske podpore za upravljanje vegetacije v trasah daljnovodov26.10.2017UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 49.850,00 EUR 26.6.2018
Seminar - EFQM FORUM PO FORUMU25.10.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 165,00 EUR201,30 (8.1.2018)25.10.2017 - 4.12.2017
Seminar za pripravo na strokovni izpit25.10.2017ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE STEGNE 7 1000 Ljubljana 1.640,00 EUR1.640,00 (23.11.2017)25.10.2017 - 25.10.2017
Ocena tržne vrednosti (poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičninske pravice in izboljšave na parc.št. 80/3. k.o. Spodnje Hoče)25.10.2017ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 160,00 EUR195,20 (7.12.2017)25.10.2017 - 10.11.2017
Seminar ZGO25.10.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 959,04 EUR1.170,03 (8.11.2017)25.10.2017 - 25.10.2017
Izdelava študije: Analiza vpliva hrupa in elektromagnetnega sevanaja na okolje v RTP Beričevo in Divača za potrebe projekta SINCRO.GRID25.10.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 93.100,00 EUR 25.8.2018
Izdelava projektne dokumentacije za vgradnjo ločilnikov v 110 kV polju TR 1 v RTP Kidričevo24.10.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana11.048,50 EUR11.624,77 (14.5.2018)24.10.2017 - 29.10.2018
strošek priprave služnosti za DV 2 x 110 kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba-Sežana20.10.2017SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 322,55 EUR393,51 (2.11.2017)20.10.2017 - 20.10.2017
 16.10.2017ICES LETALIŠKA CESTA 16 A 1000 Ljubljana 770,50 EUR 16.10.2017 - 16.10.2017
Izobraževanje Excel Dashboard13.10.2017B2 d.o.o. RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE TRŽAŠKA 42 1000 Ljubljana 245,00 EUR298,90 (13.11.2017)13.10.2017 - 13.10.2017
Overitev podpisa na drugih listinah - Zvonka Privošnik12.10.2017NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 28,00 EUR34,16 (25.10.2017)12.10.2017 - 12.10.2017
Meritve vibracij na DV 400 kV Šoštanj-Podlog12.10.2017DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA Zavetiška ulica 1 1000 Ljubljana 8.000,00 EUR9.760,00 (2.3.2018)12.10.2017 - 15.2.2018
Pregled stanja konstrukcij DV stebrov na DV 400 kV Šoštanj-Podlog11.10.2017INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana17.346,45 EUR21.162,67 (13.12.2017)11.10.2017 - 30.11.2017
Geotehnični nadzor izvedbe temeljenja podstavka v TP 110 kV Karbid.10.10.2017GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 729,60 EUR848,39 (20.12.2017)10.10.2017 - 30.11.2017
Asertivna komubukacija - kluč do uspešnega delovanja okolja Udeleženka: Jožica Kovač9.10.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 215,10 EUR262,42 (4.12.2017)9.10.2017 - 9.10.2017
Svetovalne storitve9.10.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.050,92 EUR3.722,12 (13.10.2017)9.10.2017 - 9.10.2017
SEMINAR: Vsebina in novoxti v poslovnem in računovodskem delu letnega poročila za 20169.10.2017ČASNIK FINANCE BLEIWEISOVA CESTA 30 1000 Ljubljana 210,00 EUR242,48 (6.12.2017)9.10.2017 - 14.11.2017
Merjenje organizacijske klime, organizacijske kulture, zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela in vrednot družbe ELES, d.o.o.6.10.2017HRM, d.o.o. Družba za kadrovski management,izobr.in posl.svetovanje ŽELEZNA CESTA 18 1000 Ljubljana10.000,00 EUR 6.10.2017 - 6.12.2017
CENITEV ŠKODE NA GOZDNIH PARCELAH.4.10.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 907,47 EUR907,47 (8.11.2017)4.10.2017 - 4.10.2017
Izdelava Študije vpliva gradnje daljnovodov / kablovodov na vodni in obvodni ekosistem s poudarkom na ribji živelj - območje državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper4.10.2017ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SPODNJE GAMELJNE 61 A 1211 Ljubljana - Šmartno18.118,03 EUR22.104,00 (21.12.2017)4.10.2017 - 30.11.2017
Izdelava študije o dejanskih potrebah in potencialih za postavitev električnih polnilnih postaj v SLO za obdobje naslednjih dveh do treh let3.10.2017MEDNARODNI INŠTITUT ECPD za trajnostni razvoj, podružnica v Ljubljani DUNAJSKA CESTA 104 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR5.978,00 (7.12.2017)3.10.2017 - 31.12.2017
Konferenca Thrive 20173.10.2017KOMPAS XNET d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 795,00 EUR969,90 (6.10.2017) 969,90 (9.11.2017)3.10.2017 - 9.11.2017
IZDELAVA STROKOVNE PODLAGE ZA VREDNOTENJE VARIANT TRAS Z VIDIKA VIDNE IZPOSTAVLJENOSTI NAČRTOVANEGA DALJNOVODA V SKLOPU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA RTP RAVNE S PRIKLJUČNIM 220 kV DALJNOVODOM – ANALIZA VIDNOSTI3.10.2017IGEA d.o.o. KOPRSKA 94 1000 Ljubljana14.800,00 EUR18.056,00 (15.1.2018)3.10.2017 - 31.12.2017
Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju2.10.2017ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana39.900,00 EUR 2.10.2017 - 2.10.2019
Novelacija investicijske dokumentacije DIIP - DASKV za projekt Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog2.10.2017SAM INVEST d.o.o. CELOVŠKA CESTA 336 1210 Ljubljana - Šentvid 2.500,00 EUR3.050,00 (22.12.2017)2.10.2017 - 30.12.2017
SODELOVANJE NA NATEČAJIH - NAJLETNO POROČILO 20162.10.2017ČASNIK FINANCE BLEIWEISOVA CESTA 30 1000 Ljubljana 280,00 EUR341,60 (5.12.2017)2.10.2017 - 14.11.2017
Novelacija IP za DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce28.9.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 7.954,00 EUR 27.11.2017
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnosti za DV2 x110 MB-Ci