Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje
Overitev podpisa na drugih listinah - Anton Jazbinšek18.1.2018NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 37,00 EUR 18.1.2018 - 18.1.2018
Cenitve škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica- Plave.17.1.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 17.1.2018 - 28.2.2018
Izdelava investicijske dokumentacije INP za DV 400 kV Šoštanj – Podlog, Sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode16.1.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 19.570,00 EUR 60 dni od podpisa pogodbe
Izdelava projekta za ureditev parkirnega prostora in okolice poslovne zgradbe Hajdrihova 2, Ljubljana15.1.2018LG INŽENIRING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 132 1000 Ljubljana19.880,00 EUR 15.1.2018 - 30.9.2019
Priprava pogodbe za potrebe služnosti Ci-Pi12.1.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR 12.1.2018 - 12.1.2018
Super kontrola sanacije jeklenih konstrukcij na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka12.1.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 3.973,00 EUR 12.1.2018 - 31.5.2018
Notarske storitve11.1.2018GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 SežanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 11.1.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve11.1.2018NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova GoricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 11.1.2018 - 31.12.2018
Notaske storitve9.1.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 9.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava energetske izkaznice - RP Hudo9.1.2018GGE d.o.o. GGE DRUŽBA ZA IZVAJANJE ENERGETSKIH STORITEV ŠLANDROVA ULICA 4B 1231 Ljubljana - Črnuče 450,00 EUR 9.1.2018 - 28.2.2018
Cenitev za začasno služnost in škodo na zemljišču parc.št.320/1 in 330, k.o. Črešnjice, zaradi odstranitve dela DV 2 x 110 kV Brestanica - Hudo9.1.2018ROMAN HABJANIČ, s.p. poslovno svetovanje KONJIŠKA CESTA 10 2317 Oplotnica 225,40 EUR 9.1.2018 - 22.1.2018
Izvedba cenitev DV stebra9.1.2018KF FINANCE, DRUŽBA ZA CENITEV IN FINANČNO SVETOVANJE, d.o.o. VEROVŠKOVA ULICA 55 A 1000 Ljubljana 700,00 EUR 9.1.2018 - 15.2.2018
Svetovalne storitve9.1.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 610,90 EUR745,30 (18.1.2018)9.1.2018 - 9.1.2018
Izdelava projektne dokumentacije za odpravo posledic vetroloma na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka5.1.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.800,00 EUR 5.1.2018 - 31.8.2018
Prevajanje razpisne dokumentacije5.1.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 155,25 EUR 5.1.2018 - 5.1.2018
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za Izgradnjo sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja4.1.2018AVTEH, d.o.o. PODVINE 36 1410 Zagorje ob Savi35.540,00 EUR 4.1.2018 - 4.6.2018
Cenitveno poročilo - gozdna zemljišča4.1.2018NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 290,00 EUR 4.1.2018 - 15.2.2018
Storitve vodenja procesa črpanja nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa ''Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije'', v skladu s 6. členom Pogodbe o vodenju procesa pridobivanja nepovratnih sredst4.1.2018Replika PRO, d.o.o. ALMA VIVODA ULICA 12 6330 Piran/Pirano 356,24 EUR434,61 (17.1.2018)4.1.2018 - 4.1.2018
Svetovalne storitve - Mobing1.1.2018ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora ŠESTOVA ULICA 2 1000 Ljubljana15.000,00 EUR 1.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava cenitev za začasno služnost in škodo na zemljišču parc.št.320/1 in 330, k.o. Črešnjice, na DV trasi 2 x 110 kV Brestanica - Hudo22.12.2017ROMAN HABJANIČ OplotnicaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 22.12.2017 - 15.1.2018
Pogodba o izdelavi raziskovalne naloge: Strokovna podlaga za izdelavo metodologije za določanje cen sistemskih storitev in analiza zagotavljanja sistemskih storitev v Sloveniji.21.12.2017REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKIK IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana16.980,00 EUR6.692,00 (9.1.2018)21.12.2017 - 28.2.2018
Notarske storitve - overitev podpisa21.12.2017KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 7,00 EUR8,54 (4.1.2018)21.12.2017 - 21.12.2017
Podjemna pogodba-cenitve škode21.12.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR 21.12.2017 - 21.12.2017
Prevajalske storitve v sklopu implementacije EU uredb21.12.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana19.890,00 EUR 21.12.2017 -
izdelava dodatne projektne dokumentacije20.12.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana58.412,00 EUR 20.12.2017 - 31.7.2018
SVETOVALNE STORITVE- LEKTORIRANJE20.12.2017TALPO, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. ZALOG PRI MORAVČAH 18 1251 Moravče 760,00 EUR 20.12.2017 - 20.12.2017
Lektoriranje slovenščina, jezikovno svetovanje Za potrebe ELESOVIH publikacij.19.12.2017TALPO, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. ZALOG PRI MORAVČAH 18 1251 Moravče 780,18 EUR 19.12.2017 - 19.12.2017
Izdelava investicijske, projektne, razpisne in tehnične dokumentacije za projekt Čezmejni virtualni center vodenja (VCBCC): Izdelava DZR in ostale tehnične dokumentacije, za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP18.12.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 156.000,00 EUR 20.12.2021
Izdelava poročila o ocenjevanju vrednosti starih pisalnih strojev18.12.2017ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake 990,00 EUR 18.12.2017 - 18.12.2017
Izdelava začasne prometne ureditve na G1-1, odsek št.0243 Radlje - Brezno (območje HE Vuhred) zaradi popravila DV 20 kV Podvelka - Vuhred ter pridobitev dovoljenja pri Direkciji RS za infrastrukturo18.12.2017BK-PROJEKT BOJAN KRIŽAN s.p. SRŠAKOVA ULICA 2 2311 Hoče 304,00 EUR 18.12.2017 - 31.1.2018
Cenitve škode za CIPO Ljubljana15.12.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR 15.12.2017 - 15.12.2017
Pregled stanja jeklene konstrukcije na poškodovanih stebrih zaradi vetroloma15.12.2017INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 2.210,00 EUR 15.12.2017 - 30.12.2017
Izdelava strokovnega mnenja o škodi na elektroenergetskemsistemu družbe ELES zaradi žledoloma v letu 201415.12.2017IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana 4.050,00 EUR 15.12.2017 - 30.12.2017
Naročniško razmerje-Spletni portal JNP za obdobje december 2017 do maj 201814.12.2017JNP, javna naročila, svetovanje in izobraževanje, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 600,00 EUR732,00 (4.1.2018)14.12.2017 - 20.12.2017
Pogodba o opravljanju poslovnih in poslovno svetovalnih storitev14.12.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA BREZOVEC, o.p., d.o.o. BEETHOVNOVA ULICA 7 1000 Ljubljana96.000,00 EUR 14.12.2017 - 31.12.2021
Notarske storitve13.12.2017ZDRAVKO GROBOLJŠEK - NOTAR GLAVNI TRG 41 8290 Sevnica 28,00 EUR34,16 (27.12.2017)13.12.2017 - 13.12.2017
Aneks-Izdelava projektne dokumentacije za 2. fazo TSE Beričevo - Projektiranje 2. faza11.12.2017SCAPELAB, d.o.o. Laboratorij za prostorske operacije LEVSTIKOV TRG 4A 1000 Ljubljana551.102,78 EUR42.700,00 (15.1.2018)11.12.2017 - 30.6.2018
Svetovalne storitve11.12.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.022,69 EUR3.687,68 (14.12.2017)11.12.2017 - 11.12.2017
Projekt sanacije AKZ na DV 400 kV Šoštanj-Podlog11.12.2017BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana 3.474,00 EUR 11.12.2017 - 31.5.2018
Raziskava prepoznavanja, percepcije in ugled družbe ELES5.12.2017NINAMEDIA d.o.o. PARMOVA 41 1000 Ljubljana 9.600,00 EUR 5.12.2017 - 31.12.2018
PREDAVANJE5.12.2017BHS SKUPINA, storitve in trgovina, d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 Ljubljana 600,00 EUR732,00 (19.1.2018)5.12.2017 - 7.12.2017
Seminar "Novi zakon o urejanju prostora"4.12.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 780,00 EUR951,60 (11.12.2017)4.12.2017 - 4.12.2017
Strokovno svetovanje pri optimizaciji podpornih procesov naročnika1.12.2017AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana21.000,00 EUR 1.12.2017 -
Tečaj30.11.2017AMZS D.D. DUNAJSKA 128A 1000 Ljubljana 840,25 EUR1.025,11 (13.12.2017)30.11.2017 - 30.11.2017
Notarske storitve29.11.2017NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/Isola 80,00 EUR80,00 (8.12.2017)29.11.2017 - 29.11.2017
Strošek priprave pogodbe 29.11.2017SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 350,00 EUR427,00 (30.11.2017)29.11.2017 - 29.11.2017
Izdelava poročila o vrednotenju TR31,5 MVA, 110/35 kV v RTP 110/20 (35) kV Pekre29.11.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 361,00 EUR361,00 (15.1.2018)29.11.2017 - 20.12.2017
Opravljanje storitev dogovorjenih postopkov v povezavi z pregledom stroškov storitve24.11.2017DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 24.11.2017 -
Strokovni izpit24.11.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 880,00 EUR440,00 (29.11.2017) 440,00 (4.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica-Plave.24.11.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (29.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica-Plave.24.11.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (29.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Izdelava poročila o vrednotenju trensformatorja 400/110 kV, 300 MVA in transformatorja 110/35 kV, 20 MVA v RTP Divača24.11.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 747,00 EUR747,00 (15.1.2018)24.11.2017 - 15.12.2017
Notarske storitve23.11.2017Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/PortoroseVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,18 (1.12.2017)23.11.2017 - 31.12.2017
SEMINAR - TEAM BUILDING22.11.2017Zavod Priznaj.si ali Center za ustvarjalne rešitve TRIGLAVSKA ULICA 2 1235 Radomlje 63,00 EUR 22.11.2017 - 20.12.2017
Cenilske storitve22.11.2017MARKO BLAŽIČ, s.p. Miren 140,00 EUR140,00 (29.12.2017)22.11.2017 - 22.11.2017
Notarske storitve21.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (30.11.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Notarske storitve21.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (5.12.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Analiza prostora - DV 110 kV Divača - Koper, prehod na 2x 110 kV; št. projekt: I456 - 00121.11.2017URBIS d.o.o. PARTIZANSKA CESTA 3 2000 Maribor 9.800,00 EUR 21.11.2017 - 31.1.2018
Prevajanje21.11.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.186,80 EUR1.447,90 (7.12.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Svetovalne storitve21.11.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.041,52 EUR3.710,65 (27.11.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Strokovno usposabljanje Energetika in pravo20.11.2017PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 250,00 EUR928,42 (15.1.2018)20.11.2017 - 20.11.2017
Izdelava investicijskega programa za izgradnjo Tehnolološkega središča ELES, Beričevo – 2. faza17.11.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 9.700,00 EUR 17.11.2017 - 30.6.2018
overitev zk dovolila15.11.2017NOTAR - ŠIFRER GORAZD PARTIZANSKA CESTA 36 2000 Maribor 14,28 EUR17,42 (30.11.2017)15.11.2017 - 15.11.2017
Izdelava VN in koordinacija VZD v fazi izvedbe del za DV 110kVTrbovlje - Beričevo I14.11.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.082,00 EUR 14.11.2017 - 1.3.2018
Notarske storitve13.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 70,38 EUR85,86 (17.11.2017)13.11.2017 - 13.11.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI ZA OCENJEVANJE NAJVEČJE MOŽNE KOLIČINE RAZPRŠENE PROIZVODNJE V OMREŽJU13.11.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana210.000,00 EUR 13.11.2017 - 28.9.2018
predavanje na 8. SK 201713.11.2017Poslovne storitve, Nastja Mulej s.p. SAVSKA CESTA 6 A 1000 Ljubljana 993,89 EUR 13.11.2017 - 16.11.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - zapisnik sodne poravnave10.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (17.11.2017)10.11.2017 - 10.11.2017
Seminar10.11.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 185,00 EUR225,70 (16.11.2017)10.11.2017 - 10.11.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga9.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 131,58 EUR160,53 (17.11.2017)9.11.2017 - 9.11.2017
Notarske storitve9.11.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (23.11.2017)9.11.2017 - 9.11.2017
Notarske storitve8.11.2017NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 5,10 EUR6,22 (17.11.2017)8.11.2017 - 8.11.2017
Seminar7.11.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 98,36 EUR120,00 (13.11.2017)7.11.2017 - 7.11.2017
Seminar - Postopki oddaje naročil male vrednosti7.11.2017URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 167 1000 Ljubljana 244,00 EUR297,68 (13.11.2017)7.11.2017 - 7.11.2017
Novelacija investicijske dokumentacije DASKIV za projekt Gradbene rekonstrukcije na stavbah ELES6.11.2017SAM INVEST d.o.o. CELOVŠKA CESTA 336 1210 Ljubljana - Šentvid 6.500,00 EUR7.930,00 (18.1.2018)6.11.2017 - 31.1.2018
Izdelava študije: Implementacija baterisjkih hranilnikov električne energije v sistem SCADA/EMS6.11.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 55.500,00 EUR 6.11.2018
Izdelava študije: Harmonska analiza v EES Slovenije ob vgradnji kompenzacijskih naprav v okviru projekta SINCRO.GRID6.11.2017UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 50.000,00 EUR 6.03.2018
Izdelava investicijske, projektne, razpisne in tehnične dokumentacije za projekt SINCRO.GRID I467-605 Vgradnja hranilnikov električne energije6.11.2017Korona d.d. Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana 512.962,90 EUR 6.03.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode za CIPO Ljubljana3.11.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (15.12.2017)3.11.2017 - 3.11.2017
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo dvorane A27.10.2017TEATER, d.o.o. Družba za umetniško ustvarjanje MIKLOŠIČEVA 2 1000 Ljubljana 7.212,00 EUR8.798,64 (27.11.2017)27.10.2017 - 5.11.2017
Plačilo stroškov upravnega postopka.27.10.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA SIMČIČ IN PANJAN, O.P., D.O.O. DALMATINOVA ULICA 1 8000 Novo mesto 3.124,80 EUR3.124,80 (10.11.2017)27.10.2017 - 27.10.2017
Seminar26.10.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (8.11.2017)26.10.2017 - 19.10.2017
EOQ kongres 201726.10.2017ALBATROS, KONGRESNO -TURISTIČNI SERVIS, d.o.o. RIBENSKA CESTA 2 4260 Bled 2.100,00 EUR2.562,00 (27.11.2017)26.10.2017 - 12.10.2017
Seminar - Dobro se pripravite na novi gradbeni zakon26.10.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 179,82 EUR219,38 (17.10.2017)26.10.2017 - 13.10.2017
Izdelava študije: Zasnova informacijske podpore za upravljanje vegetacije v trasah daljnovodov26.10.2017UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 49.850,00 EUR 26.6.2018
Seminar - EFQM FORUM PO FORUMU25.10.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 165,00 EUR201,30 (8.1.2018)25.10.2017 - 4.12.2017
Seminar za pripravo na strokovni izpit25.10.2017ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE STEGNE 7 1000 Ljubljana 1.640,00 EUR1.640,00 (23.11.2017)25.10.2017 - 25.10.2017
Ocena tržne vrednosti (poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičninske pravice in izboljšave na parc.št. 80/3. k.o. Spodnje Hoče)25.10.2017ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 160,00 EUR195,20 (7.12.2017)25.10.2017 - 10.11.2017
Seminar ZGO25.10.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 959,04 EUR1.170,03 (8.11.2017)25.10.2017 - 25.10.2017
Izdelava študije: Analiza vpliva hrupa in elektromagnetnega sevanaja na okolje v RTP Beričevo in Divača za potrebe projekta SINCRO.GRID25.10.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 93.100,00 EUR 25.8.2018
Izdelava projektne dokumentacije za vgradnjo ločilnikov v 110 kV polju TR 1 v RTP Kidričevo24.10.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana11.048,50 EUR 24.10.2017 - 29.10.2018
strošek priprave služnosti za DV 2 x 110 kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba-Sežana20.10.2017SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 322,55 EUR393,51 (2.11.2017)20.10.2017 - 20.10.2017
 16.10.2017ICES LETALIŠKA CESTA 16 A 1000 Ljubljana 770,50 EUR 16.10.2017 - 16.10.2017
Izobraževanje Excel Dashboard13.10.2017B2 d.o.o. RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE TRŽAŠKA 42 1000 Ljubljana 245,00 EUR298,90 (13.11.2017)13.10.2017 - 13.10.2017
Overitev podpisa na drugih listinah - Zvonka Privošnik12.10.2017NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 28,00 EUR34,16 (25.10.2017)12.10.2017 - 12.10.2017
Meritve vibracij na DV 400 kV Šoštanj-Podlog12.10.2017DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA Zavetiška ulica 1 1000 Ljubljana 8.000,00 EUR 12.10.2017 - 15.2.2018
Pregled stanja konstrukcij DV stebrov na DV 400 kV Šoštanj-Podlog11.10.2017INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana17.346,45 EUR21.162,67 (13.12.2017)11.10.2017 - 30.11.2017
Geotehnični nadzor izvedbe temeljenja podstavka v TP 110 kV Karbid.10.10.2017GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 729,60 EUR848,39 (20.12.2017)10.10.2017 - 30.11.2017
Asertivna komubukacija - kluč do uspešnega delovanja okolja Udeleženka: Jožica Kovač9.10.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 215,10 EUR262,42 (4.12.2017)9.10.2017 - 9.10.2017
Svetovalne storitve9.10.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.050,92 EUR3.722,12 (13.10.2017)9.10.2017 - 9.10.2017
SEMINAR: Vsebina in novoxti v poslovnem in računovodskem delu letnega poročila za 20169.10.2017ČASNIK FINANCE BLEIWEISOVA CESTA 30 1000 Ljubljana 210,00 EUR242,48 (6.12.2017)9.10.2017 - 14.11.2017
Merjenje organizacijske klime, organizacijske kulture, zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela in vrednot družbe ELES, d.o.o.6.10.2017HRM, d.o.o. Družba za kadrovski management,izobr.in posl.svetovanje ŽELEZNA CESTA 18 1000 Ljubljana10.000,00 EUR 6.10.2017 - 6.12.2017
CENITEV ŠKODE NA GOZDNIH PARCELAH.4.10.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 907,47 EUR907,47 (8.11.2017)4.10.2017 - 4.10.2017
Izdelava Študije vpliva gradnje daljnovodov / kablovodov na vodni in obvodni ekosistem s poudarkom na ribji živelj - območje državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper4.10.2017ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SPODNJE GAMELJNE 61 A 1211 Ljubljana - Šmartno18.118,03 EUR22.104,00 (21.12.2017)4.10.2017 - 30.11.2017
Izdelava študije o dejanskih potrebah in potencialih za postavitev električnih polnilnih postaj v SLO za obdobje naslednjih dveh do treh let3.10.2017MEDNARODNI INŠTITUT ECPD za trajnostni razvoj, podružnica v Ljubljani DUNAJSKA CESTA 104 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR5.978,00 (7.12.2017)3.10.2017 - 31.12.2017
Konferenca Thrive 20173.10.2017KOMPAS XNET d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 795,00 EUR969,90 (6.10.2017) 969,90 (9.11.2017)3.10.2017 - 9.11.2017
IZDELAVA STROKOVNE PODLAGE ZA VREDNOTENJE VARIANT TRAS Z VIDIKA VIDNE IZPOSTAVLJENOSTI NAČRTOVANEGA DALJNOVODA V SKLOPU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA RTP RAVNE S PRIKLJUČNIM 220 kV DALJNOVODOM – ANALIZA VIDNOSTI3.10.2017IGEA d.o.o. KOPRSKA 94 1000 Ljubljana14.800,00 EUR18.056,00 (15.1.2018)3.10.2017 - 31.12.2017
Novelacija investicijske dokumentacije DIIP - DASKV za projekt Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog2.10.2017SAM INVEST d.o.o. CELOVŠKA CESTA 336 1210 Ljubljana - Šentvid 2.500,00 EUR3.050,00 (22.12.2017)2.10.2017 - 30.12.2017
SODELOVANJE NA NATEČAJIH - NAJLETNO POROČILO 20162.10.2017ČASNIK FINANCE BLEIWEISOVA CESTA 30 1000 Ljubljana 280,00 EUR341,60 (5.12.2017)2.10.2017 - 14.11.2017
Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju2.10.2017ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 2.10.2017 - 2.10.2019
Novelacija IP za DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce28.9.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 7.954,00 EUR 27.11.2017
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnosti za DV2 x110 MB-Ci27.9.2017NOTARKA - BREDA HORVAT VETRINJSKA 11 2000 Maribor 14,00 EUR17,08 (12.10.2017)27.9.2017 - 27.9.2017
Izdelava novelacije dokumenta analize stroškov in koristi investicijskega vlaganja za DV 110 kV Trbovlje - Brestanica, sklop 1: Projekti za 110 kV DV21.9.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 4.603,50 EUR 21.10.2017
Cenitev gozdnih parcel.21.9.2017MILAN RACE Sežana 329,98 EUR329,98 (25.10.2017)21.9.2017 - 21.9.2017
Seminar21.9.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (4.10.2017)21.9.2017 - 21.9.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana19.9.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (2.11.2017)19.9.2017 - 19.9.2017
Svetovalne storitve19.9.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.064,37 EUR3.738,53 (25.9.2017)19.9.2017 - 19.9.2017
I477-001 RTP Podlog: Izvajanje superkontrole izdelave, montaže ter AKZ jeklenih konstrukcij19.9.2017BIRO VERITAS, d.o.o. GOLO BRDO 85 1215 Medvode 5.565,00 EUR 19.9.2017 - 31.12.2020
Notarske storitve18.9.2017mag. SIMONA KOMATAR - NOTARKA GREGORČIČEVA ULICA 2 1241 Kamnik 32,64 EUR 18.9.2017 - 18.9.2017
Izobraževanje PowerPivot za podporo BI15.9.2017B2 d.o.o. RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE TRŽAŠKA 42 1000 Ljubljana 245,00 EUR298,90 (20.9.2017)15.9.2017 - 15.9.2017
Notarske storitve15.9.2017mag. SIMONA KOMATAR - NOTARKA GREGORČIČEVA ULICA 2 1241 Kamnik 32,64 EUR39,82 (20.9.2017)15.9.2017 - 15.9.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI VKLJUČEVANJA MALEGA ODJEMA V SISTEMSKE STORITVE12.9.2017konzorcij SOLVERA LYNX d.d. in ELEKTRO MARIBOR d.d. 579.500,00 EUR 12.9.2017 - 31.12.2018
Parcelacija in nujno potrebne ureditve mej12.9.2017T&G d.o.o. Telekomunikacije in geodezija PLEMLJEVA ULICA 2 1210 Ljubljana - Šentvid 1.147,70 EUR1.400,19 (18.10.2017)12.9.2017 - 30.9.2017
Seminar-Dinamika odnosov v neobičajnih okoliščinah8.9.2017ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora ŠESTOVA ULICA 2 1000 Ljubljana 800,00 EUR939,40 (2.11.2017)8.9.2017 - 8.9.2017
Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD 8.9.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.942,00 EUR4.809,24 (3.1.2018)8.9.2017 - 31.12.2017
Cenitev gozdnih parcel.8.9.2017MILAN RACE Sežana 989,97 EUR989,97 (13.10.2017)8.9.2017 - 8.9.2017
Aneks k Pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z nudenjem oz. koriščenjem odvetniških storitev v zvezi z ureditvjo problematike čezmejnega DV Cirkovce-Pince7.9.2017MESESNEL ŠPELA - ODVETNICA PERIČEVAA 33 1000 Ljubljana36.000,00 EUR14.295,30 (20.11.2017) 8.418,00 (15.12.2017)7.9.2017 - 30.9.2021
Overitev podpisa (Andrej Kološa)6.9.2017JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK - NOTARKA MAISTROVA ULICA 2 1241 Kamnik 23,46 EUR28,62 (12.9.2017)6.9.2017 - 6.9.2017
Izdelava cenitvenih poročil.4.9.2017MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 720,00 EUR989,96 (22.11.2017)4.9.2017 - 4.9.2017
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na DV 110 kV Gorica - Ajdovščina4.9.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 2.950,00 EUR3.599,00 (29.12.2017)4.9.2017 - 30.11.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana1.9.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (13.10.2017)1.9.2017 - 15.9.2017
Izobraževanje - kongres (Bogdanović)1.9.2017FIRA BARCELONA FIRA DE BARCELONA AV.REINA M CRISTINA, S/N 08004 BARCELONA Španija 595,00 EUR595,00 (28.9.2017)1.9.2017 - 1.9.2017
Notarske storitve1.9.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (15.9.2017)1.9.2017 - 1.9.2017
Izdelava študije: Vrednotenje nedobavljene električne energije ob prekinitvah dobave29.8.2017UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25, 1000 Ljubljana 43.000,00 EUR 29.04.2018
Izdelava študije: Načrt vgradnje in premestitev merilnikov SMD-MAP za monitoring atmosferskih pogojev iz trase 2 x 110 kV Dravograd-Velenje-Slovenj Gradec na DV 110 kV Koper-Buje29.8.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 25.800,00 EUR 1.03.2018
Izvajanje geomehanskega nadzora na DV 110 kV Gorica - Ajdovščina29.8.2017ČADEŽ JURIJ s.p. PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE VOJKOVA CESTA 12 6230 Postojna 2.880,00 EUR3.513,60 (29.12.2017)29.8.2017 - 30.11.2017
Izbira svetovalca za svetovanje in pripravo razpisnih pogojev za zavarovanje28.8.2017ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake12.300,00 EUR7.503,00 (7.12.2017)28.8.2017 - 31.12.2017
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x110 kV Brestanica - Hudo, sklop 1: Projekti za 110 kV DV25.8.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 597.433,58 EUR 31.12.2030
NAČRT VGRADNJE IN PREMESTITEV MERILNIKOV SMD-MAP ZA MONITORING ATMOSFERSKIH POGOJEV IZ TRASE 2 x 110 KV DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC-VELENJE NA DV 110 KV KOPER –BUJE22.8.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 25.800,00 EUR10.506,64 (11.12.2017)22.8.2017 - 28.2.2018
Vrednotenje nedobavljene električne energije ob prekinitvah dobave22.8.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 43.000,00 EUR 22.8.2017 - 30.4.2018
OPRAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA22.8.2017Rok Mandeljc s.p. DERČEVA ULICA 1 A 1000 Ljubljana38.400,00 EUR832,00 (8.11.2017) 768,00 (8.12.2017) 1.024,00 (10.1.2018)22.8.2017 - 22.8.2018
Cenitev škode na gozdnih parcelah pod DV 110 kV Gorica - Plave.22.8.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (27.9.2017)22.8.2017 - 22.8.2017
Notarske storitve21.8.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 42,00 EUR51,24 (4.9.2017)21.8.2017 - 21.8.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah pod DV 110 kV Gorica - Plave.21.8.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (2.10.2017)21.8.2017 - 21.8.2017
svetovanje21.8.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.135,99 EUR3.825,91 (18.9.2017)21.8.2017 - 21.8.2017
PREVAJALSKE STORITVE - Tehnične zahteve za najem spletne aplikacije za administrativno - finančno spremljanje projekta SINCRO.GRID (Suzana Stančić)18.8.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 157,49 EUR158,82 (21.9.2017)18.8.2017 - 18.8.2017
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x110 kV Brestanica -Hudo 18.8.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana621.443,58 EUR 18.8.2017 -
Študija razporeditve antivibratorjev za fazne vodnike za DV 2x110kV Maribor - Cirkovce17.8.2017DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA Zavetiška ulica 1 1000 Ljubljana 2.550,00 EUR3.111,00 (19.10.2017)17.8.2017 - 2.10.2017
Zemljiškoknjižni predlog na podlagi Pogodbe o služnosti za DV 110 kV Trbovlje-Beričevo I in II - parc. št. 1879-793/3 in 854/017.8.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR114,48 (24.8.2017)17.8.2017 - 17.8.2017
STROKOVNO SVETOVANJE ZA BATERIJSKE HRANILNIKE V OKVIRU NEDO PROJEKTA17.8.2017JURIJ CURK s.p. LUČARJEV KAL 20 1295 Ivančna Gorica28.500,00 EUR10.013,76 (3.11.2017) 7.579,86 (8.12.2017) 6.258,60 (5.1.2018)17.8.2017 - 17.1.2018
Sestava pogodbe16.8.2017SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 298,11 EUR363,69 (28.8.2017)16.8.2017 - 16.8.2017
Vzdrževanje aplikacij GURS upravnik in spletni pregledovalnik14.8.2017GDi D.O.O. Šmartinska cesta 106 1000 Ljubljana17.500,00 EUR610,00 (4.9.2017) 610,00 (5.10.2017) 610,00 (6.11.2017) 610,00 (7.12.2017) 610,00 (4.1.2018)14.8.2017 - 14.8.2017
Cenitev škode na DV 2x110kV Maribor - Cirkovce11.8.2017JOŽE POGLAJEN Kapla 3.918,60 EUR 11.8.2017 - 2.4.2018
PREVAJALSKE STORITVE - razpisna dokumentacija (Suzana Stančič)10.8.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 454,95 EUR458,80 (20.9.2017)10.8.2017 - 10.8.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana10.8.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (20.9.2017)10.8.2017 - 31.8.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana8.8.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri LjubljaniVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 8.8.2017 - 8.8.2017
Cenitev transformatorja z ločenimi navitji za zunanjo montažo nazivne moči 300 MVA z izvedenimi zvezdišči za 400 kV in 110 kV v kraju RTP Dogoše8.8.2017Jožef Sekolovnik Beltinci 591,23 EUR591,23 (22.12.2017)8.8.2017 - 22.8.2017
Prevajanje posodobljenih dokumentov7.8.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 287,50 EUR350,75 (4.9.2017)7.8.2017 - 7.8.2017
Notarske storitve7.8.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 42,00 EUR51,24 (18.8.2017)7.8.2017 - 7.8.2017
Kotizacija za udeležbo na delavnici Tehnologija centrov vodenja v energetiki (EPCC14) mag. Uroš Salobir3.8.2017FGH Forschungsgemeinscaft fur Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.V. Besselstr.20-22 68219 Mannheim Nemčija 470,00 EUR470,00 (16.8.2017)3.8.2017 - 3.8.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 110 kV Gorica - Plave2.8.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (7.9.2017)2.8.2017 - 4.9.2017
Overitev podpisa na pog. o ustanovitvi služnosti (OV 372/2017-Metod Knez)1.8.2017NOTARKA - STAŠA LEPEJ s.p. CESTA BORISA KIDRIČA 7 1410 Zagorje ob Savi 32,64 EUR39,82 (16.8.2017)1.8.2017 - 1.8.2017
EU Svetovanje - Services of Review of the of Investment Program of the NEDO project1.8.2017AF-MERCADOS EMI PASED DE LA CASTELLANA, 130, 3TH FLOOR 28046 28020 MADRID Španija19.200,00 EUR5.760,00 (7.11.2017) 13.440,00 (4.12.2017)1.8.2017 - 31.10.2017
Projektantski preračun površin konstrukcij stebrov31.7.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 18.424,00 EUR 20.12.2017
Temeljna pogodba o naročilu pravnih storitev31.7.2017UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH11.590,00 (27.10.2017) 4.259,33 (22.12.2017)31.7.2017 - 16.8.2021
RAZVOJ NAPREDNIH FUNKCIONALNOSTI OBRATOVANJA V ZAPRTI ZANKI IN ZAGOTAVLJANJA JALOVE MOČI26.7.2017UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 Maribor185.000,00 EUR 26.7.2017 - 30.9.2019
POMP FORUM 201725.7.2017PM, d.o.o. Poslovni mediji DUNAJSKA 9 1000 Ljubljana 576,00 EUR 25.7.2017 - 28.9.2017
Notarske storitve25.7.2017KOŠAR BRATUŠA KSENIJA -NOTARKA CANKARJEVA ULICA 6 2000 Maribor 21,42 EUR26,13 (4.8.2017)25.7.2017 - 25.7.2017
Izdelava študije: Aplikacija za analizo izmenjave nenamernih odstopanj24.7.2017UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Koroška cesta 46, 2000 Maribor 30.500,00 EUR 24.12.2017
Prevajalske storitve21.7.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 70,30 EUR 21.7.2017 - 21.7.2017
Izdelava študije: Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti skupine Talum21.7.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 37.500,00 EUR 21.12.2017
ANALIZA MOŽNOSTI POVEČANJA OBREMENITVE PRENOSNIH DV S PRERAZPOREDITVIJO GENERACIJE MOČI19.7.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana68.780,00 EUR 19.7.2017 - 19.4.2018
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav, sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP19.7.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 1.411.021,76 EUR 31.12.2021
Notarske storitve19.7.2017ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 176,00 EUR205,92 (3.8.2017)19.7.2017 - 19.7.2017
Izdelava investicijske dokumentacije DIIP za DV objekte ELES, sklop 1: Projekti za 110 kV DV18.7.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 7.938,00 EUR 18.8.2017
OPRAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA17.7.2017ROMANA JORDAN, s.p. KOBLARJEVA ULICA 7A 1000 Ljubljana39.200,00 EUR1.760,00 (31.8.2017) 1.040,00 (11.10.2017) 800,00 (8.11.2017) 1.200,00 (11.12.2017) 1.520,00 (8.1.2018)17.7.2017 - 17.7.2018
NOTARSKE STORITV14.7.2017EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 23,00 EUR28,06 (31.7.2017)14.7.2017 - 14.7.2017
Pogodba o sodelovanju13.7.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, o.p., d.o.o. TABORSKA CESTA 13 1290 Grosuplje29.075,00 EUR11.823,84 (10.8.2017) 11.823,84 (16.8.2017) 11.823,84 (18.9.2017)13.7.2017 - 31.12.2017
NOTARSKE STORITV13.7.2017NOTAR - ŠIFRER GORAZD PARTIZANSKA CESTA 36 2000 Maribor 19,38 EUR23,64 (27.7.2017)13.7.2017 - 13.7.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 400 kV Divača - Melina13.7.2017MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (21.9.2017)13.7.2017 - 15.8.2017
Sestava ZK predloga (Glinšek Marjan)12.7.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (14.7.2017)12.7.2017 - 12.7.2017
Notarske storitve12.7.2017NOTARKA - BREDA HORVAT VETRINJSKA 11 2000 Maribor 55,00 EUR67,10 (25.7.2017)12.7.2017 - 12.7.2017
Predmet ocenjevanja vrednosti predstavlja ocena vrednosti 25% lastniškega deleža družbe ELDOM d.o.o., v lasti naročnika11.7.2017BDO SVETOVANJE d.o.o. CESTA V MESTNI LOG 1 1000 Ljubljana 7.800,00 EUR4.758,00 (4.8.2017) 4.758,00 (12.10.2017)11.7.2017 - 31.12.2017
Aplikacija za analizo izmenjave nenamernih odstopanj10.7.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 30.500,00 EUR 10.7.2017 - 31.12.2017
Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti skupine Talum10.7.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 37.500,00 EUR22.848,16 (17.11.2017) 19.193,04 (21.1.2018)10.7.2017 - 31.12.2017
Ekskluzivni ponudnik10.7.2017HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor19.250,00 EUR3.355,00 (2.10.2017) 4.294,40 (23.10.2017) 671,00 (23.11.2017) 1.409,10 (22.12.2017)10.7.2017 - 31.8.2017
TROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (strokovni izpit)7.7.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 176,00 EUR176,00 (11.7.2017)7.7.2017 - 7.7.2017
Izdelava cenitvenih poročil za nepremičnine7.7.2017ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 5.400,00 EUR6.588,00 (14.8.2017)7.7.2017 - 31.7.2017
Notarske storitve7.7.2017NOTAR MIRO KOŠAK ml. TRG REPUBLIKE 3 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (21.7.2017)7.7.2017 - 7.7.2017
Notarske storitve7.7.2017NOTARKA MAŠA MAŽGON TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (21.7.2017)7.7.2017 - 7.7.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga pogodba o ustanovitvi služnosti dne 29.5.17 na parceli ID.1756-462/0 - Ivica Breznik6.7.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (17.7.2017)6.7.2017 - 6.7.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 400 kV Divača - Melina.5.7.2017MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (7.8.2017)5.7.2017 - 5.7.2017
Projektna dokumentacija za vzpostavitev Diagnostično analitskega centra s pripadajočimi prostori v novem poslovnem objektu Beričevo4.7.2017ELSYST, d.o.o. Biro za arhitekturo in električne inštalacije NA JASI 16 1241 Kamnik19.500,00 EUR 4.7.2017 - 31.8.2018
Notarske storitve4.7.2017EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 14,00 EUR17,08 (17.7.2017)4.7.2017 - 4.7.2017
Overitev podpisa ov.št. 1328/17 MOSTA d.o.o. k.o. Bertoki, k.o. Divača3.7.2017NOTAR - DRAGO FERLIGOJ FERRARSKA 14 6000 Koper 14,00 EUR17,08 (4.7.2017)3.7.2017 - 3.7.2017
Sestava ZK predloga E-ZK ZALAR TRANSSPORT d.o.o. DV 2x110 kV Maribor - Trnovlje3.7.2017NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 37,00 EUR45,14 (4.7.2017)3.7.2017 - 3.7.2017
Cenitev škode na kmetijskih zemljiščih na novogradnji stikališča RTP 110/20 kV Podvelka30.6.2017JOŽE POGLAJEN Kapla 180,00 EUR180,00 (21.7.2017)30.6.2017 - 30.6.2017
Novelacija investicijske dokumentacije - izdelava DASKIV za projekt Vzpostavitev DAC v Elesu29.6.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana 5.360,00 EUR6.539,20 (10.11.2017)29.6.2017 - 11.10.2017
Overitev podpisa na vknjižbenem dovoljenju - Drolc, Vilma Knez29.6.2017NOTARKA - STAŠA LEPEJ s.p. CESTA BORISA KIDRIČA 7 1410 Zagorje ob Savi 37,74 EUR46,04 (7.7.2017)29.6.2017 - 29.6.2017
Izdelava študije: Analiza otočnega obratovanja HE na Soči z odjemom severne Primorske29.6.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 9.700,00 EUR 29.10.2017
Notarske storitve28.6.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (11.7.2017)28.6.2017 - 28.6.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana23.6.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (3.8.2017)23.6.2017 - 23.6.2017
Elaborat: Ocena zmanjšanja tveganja DV 220 kV Kleče-Divača23.6.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 810,00 EUR 23.6.2017 - 23.6.2017
Izvajanje geotehničnega nadzora izvedbe temeljenja pri zamenjavi transformatorja T42 400/110 na objektu RTP 400/110 kV Maribor22.6.2017GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 5.671,50 EUR6.919,23 (30.10.2017)22.6.2017 - 31.10.2017
Notarske storitve22.6.2017EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 28,00 EUR34,16 (4.7.2017)22.6.2017 - 22.6.2017
ANALIZA OTOČNEGA OBRATOVANJA HE NA SOČI Z ODJEMOM SEVERNE PRIMORSKE21.6.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 9.700,00 EUR5.856,00 (18.10.2017) 5.978,00 (11.12.2017)21.6.2017 -
Podpora naročniku pri usklajevanjih z deležniki21.6.2017ZUM D.O.O. Grajska ulica 7 2000 Maribor 9.000,00 EUR5.709,60 (4.9.2017)21.6.2017 - 31.12.2018
Dobava VN spončnega materiala potrebnega pri zamenjavi TR 42 400/110/31,5 kV v RTP Maribor ter izgradnji lastne rabe v TP Karbid21.6.2017DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ d.o.o. Proizvodnja, Trgovina in Storitve Ruperče 13 2231 Pernica 6.769,12 EUR8.258,33 (4.9.2017)21.6.2017 - 1.8.2017
Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizki napetosti21.6.2017C&G, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana 8.308,00 EUR4.623,80 (13.11.2017) 4.587,20 (7.12.2017)21.6.2017 - 28.12.2017
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (Začasne situacije in končni obračun)20.6.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 65,58 EUR80,00 (4.7.2017)20.6.2017 - 20.6.2017
Notarske storitve20.6.2017KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 14,00 EUR17,08 (30.6.2017)20.6.2017 - 20.6.2017
Dogovor o obsegu pravnega svetovanja in zastopanja ter plačilu in višini odvetniške nagrade za opravljanje pravnih storitev15.6.2017PIRC MUSAR & PARTNERJI o.p., d.o.o. LIKOZARJEVA ULICA 14 1000 Ljubljana20.000,00 EUR366,00 (26.6.2017) 244,00 (18.9.2017)15.6.2017 - 15.6.2021
Dogovor o opravljanju odvetniških storitev14.6.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana49.990,00 EUR4.882,44 (21.8.2017) 3.535,56 (30.8.2017) 6.902,76 (18.9.2017) 6.060,96 (16.10.2017) 5.892,60 (25.10.2017) 6.566,04 (16.11.2017) 5.387,52 (20.11.2017) 5.555,88 (22.12.2017)14.6.2017 - 14.6.2020
Izvajanje tehnološkega nadzora pri izvedbi gradbenih del na objektu RTP 400/110 kV Maribor; zamenjava transformatorja 400/110 kV T42.14.6.2017IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana11.155,00 EUR2.248,46 (4.9.2017) 6.863,72 (2.10.2017) 3.431,86 (30.10.2017) 1.065,06 (18.12.2017)14.6.2017 - 31.10.2017
Grafične storitve13.6.2017AV STUDIO d.o.o. KOROŠKA CESTA 55 3320 Velenje 150,15 EUR183,18 (26.7.2017)13.6.2017 - 13.6.2017
Izvajanje superkontrole izdelave, montaže ter AKZ jeklenih konstrukcij pri zamenjava TR 42 v RTP Maribor13.6.2017BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana 6.992,00 EUR741,76 (11.9.2017) 1.483,52 (29.9.2017) 1.483,52 (4.12.2017)13.6.2017 - 31.10.2017
Overitev podpisa na listinah Pogodba o ustanovitvi služnosti (Ivica Breznik)12.6.2017JOŽE SIKOŠEK - NOTAR BRAVNIČARJEVA ULICA 13 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (26.6.2017)12.6.2017 - 12.6.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI INTEGRACIJE SISTEMOV 8.6.2017konzorcij EIMV in ISKRATEL d.o.o. 832.000,00 EUR 8.6.2017 - 31.12.2018
Cenitev gozdnih parcel.7.6.2017FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 659,98 EUR659,98 (26.7.2017)7.6.2017 - 7.6.2017
Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa (Tomažič)7.6.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 198,00 EUR241,56 (28.7.2017)7.6.2017 - 7.6.2017
Prevajanje6.6.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 310,50 EUR378,81 (15.6.2017)6.6.2017 - 6.6.2017
Udeležba na konferenci ElSeC 20176.6.2017TSCNET SERVICES GmbH DINGOLFINGER STRASSE 3 81673 MÜNCHEN Nemčija 250,00 EUR125,00 (22.6.2017) 125,00 (3.7.2017)6.6.2017 - 6.6.2017
Vzdrževanje aplikacij GURS upravnik in spletni pregledovalnik6.6.2017GDi D.O.O. Šmartinska cesta 106 1000 Ljubljana18.000,00 EUR610,00 (7.8.2017)6.6.2017 - 30.6.2017
Izdelava študije: Vzpostavitev ONAP za izbrani DV trasi, vključitev teh DV v SUMO in razcep PST Divača na dve enoti5.6.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 23.750,00 EUR 5.10.2017
VZPOSTAVITEV ONAP ZA IZBRANI DV TRASI, VKLJUČITEV TEH DV V SUMO IN RAZCEP PST DIVAČA NA DVE ENOTI5.6.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 23.750,00 EUR14.510,68 (7.9.2017) 14.464,32 (10.11.2017)5.6.2017 -
USPOSABLJANJE IZ VPD (Seminar VZDin koordinaror 2017)1.6.2017DRUŠTVO STROKOVNIH DELAVCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PTUJ STRMEC PRI LESKOVCU 12 2285 Zgornji Leskovec 195,00 EUR195,00 (30.6.2017)1.6.2017 - 1.6.2017
KOMUNICIRANJE Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI1.6.2017AGENCIJA ODMEV gregorčičeva ulica 3 1000 Ljubljana20.000,00 EUR1.464,00 (3.8.2017) 1.464,00 (15.9.2017) 1.464,00 (5.10.2017) 1.464,00 (9.11.2017) 1.464,00 (22.12.2017) 1.464,00 (12.1.2018)1.6.2017 - 31.5.2018
Cenitev škode na gozdnih in kmetijskih parcelah.30.5.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (19.7.2017)30.5.2017 - 30.5.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah.30.5.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (19.7.2017)30.5.2017 - 30.5.2017
Preučitev predvidenih posegov in izdelava strokovnega mnenja v sklopu izgradnje DV 2x400 kV Cirkovce-Pince iz vidika Zakona o rudarstvu29.5.2017UL NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA AŠKERČEVA CESTA 12 1000 Ljubljana 9.520,00 EUR11.614,40 (7.8.2017)29.5.2017 - 7.7.2017
Seminar - Izvajanje preverjanja meritev el. instalacij in ozemljitvene upornosti v praksi29.5.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 396,00 EUR483,12 (12.7.2017)29.5.2017 - 1.6.2017
OPRAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA29.5.2017GAŠPER KOPRIVŠEK s.p. RAZVOJNE STORITVE MEDIJSKE TOPLICE 29 1411 Izlake39.600,00 EUR4.100,00 (2.8.2017) 2.900,00 (31.8.2017) 3.350,00 (4.10.2017) 3.500,00 (2.11.2017) 3.500,00 (6.12.2017) 3.200,00 (3.1.2018)29.5.2017 - 29.5.2018
TROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (Energetika in okolje 2017)26.5.2017PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 259,00 EUR315,98 (31.5.2017)26.5.2017 - 26.5.2017
Konferenca Data center 201726.5.2017PALSIT, D.O.O. Informacijske tehnologije MEDNARODNI PREHOD 2A 5290 Šempeter pri Gorici 48,50 EUR295,85 (12.7.2017)26.5.2017 - 8.6.2017
Cenitev zemljišč za potrebe služnosti poti.26.5.2017VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 82,50 EUR 26.5.2017 - 31.5.2017
Notarske storitve25.5.2017VALTER VINDIŠ - NOTAR GLAVNI TRG 4 9240 LjutomerVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH128,80 (6.6.2017) 340,62 (6.9.2017) 338,48 (11.9.2017)25.5.2017 - 31.12.2017
Cenitev zemljišč za potrebe služnosti 25.5.2017ŠTEFAN KOREN Pernica 217,00 EUR217,00 (21.6.2017)25.5.2017 - 31.5.2017
lektoriranje pogodbe SINCRO.GRID25.5.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 930,45 EUR938,32 (26.6.2017)25.5.2017 - 25.5.2017
UPRAVNE TAKSE25.5.2017VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE SLOVENIJE NA DUNAJU BOTSCHAFT DER REPUBLIK SLOWENIEN IN WIEN KOLINGASSE 12 1090 WIEN Avstrija 17,30 EUR17,30 (26.5.2017)25.5.2017 - 23.5.2017
Ocena vrednosti opreme za TR 4223.5.2017AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLO SLOVENSKA C. 47 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 23.5.2017 - 23.5.2017
Strokovni seminar-Vodenje projekta ali tima brez formalne moči vodenja22.5.2017ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O. PREŠERNOVA ULICA 1 2000 Maribor 288,00 EUR351,36 (28.6.2017)22.5.2017 - 22.5.2017
Izdelava cenitvenih poročil 19.5.2017MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 680,00 EUR 19.5.2017 - 19.5.2017
RAZVOJ NAPREDNIH FUNKCIONALNOSTI KOORDINIRANE REGULACIJE NAPETOSTI V NN OMREŽJU IN KONZERVATIVNE REGULACIJE NAPETOSTI (CVR)19.5.2017konzorcij UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO in KOLEKTOR IGIN d.o.o. 2.610.833,00 EUR5.255,61 (1.8.2017)19.5.2017 - 31.10.2019
PREVAJALSKE STORITVE - lektoriranje pogodbe SINCRO.GRID (Suzana Stančič) 19.5.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 19.5.2017 - 19.5.2017
Geodetski načrt za DV 2x110kV Maribor - Cirkovce19.5.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 8.850,00 EUR5.398,50 (7.7.2017) 5.398,50 (7.8.2017)19.5.2017 - 31.10.2017
Analiza utemeljenosti oblikovanja PČR18.5.2017Grant Thornton Advisory d.o.o. LINHARTOVA CESTA 11 A 1000 Ljubljana11.900,00 EUR14.518,00 (21.8.2017)18.5.2017 - 18.5.2017
Strokovno srečanje presojevalcev sistemov vodenja - SE 16.5.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 176,40 EUR215,21 (21.6.2017)16.5.2017 - 16.5.2017
Aneks k dogovoru o opravljanju odvetniških storitev (okoljsko soglasje za daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce - Pince15.5.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. TRDINOVA ULICA 4 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 15.5.2017 - 31.12.2017
Overitev podpisa - Pogodba o ustanovitvi služnosti12.5.2017NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 29,50 EUR35,99 (18.5.2017)12.5.2017 - 12.5.2017
Izdelava cenitvenega poročila 11.5.2017ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 825,00 EUR825,00 (26.6.2017)11.5.2017 - 31.12.2017
EU GRAFIČNE STORITVE - Grafično oblikovanje za SINCRO.GRID 11.5.2017AV STUDIO d.o.o. KOROŠKA CESTA 55 3320 Velenje 63,00 EUR76,86 (5.6.2017)11.5.2017 - 11.5.2017
Oblikovanje in izdelava roll up bannerja - Future Flow11.5.2017AV STUDIO d.o.o. KOROŠKA CESTA 55 3320 Velenje 654,15 EUR798,06 (30.6.2017)11.5.2017 - 31.5.2017
Prevod dokumenta11.5.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 200,79 EUR244,96 (18.5.2017)11.5.2017 - 12.5.2017
Ccenitve škode povzročene pri vzdrževanju DV tras v CIPO Ljubljana10.5.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (21.6.2017)10.5.2017 - 10.5.2017
Izdelava elaborata ocene zmanjšanja tveganja DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo10.5.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 810,00 EUR988,20 (30.6.2017)10.5.2017 - 10.5.2017
Izdelava študije: Ohlajanje vodnikov nadzemnih vodov pri horizontalnih hitrostih vetra pod 0,6 m/s.9.5.2017INSTITUT JOŽEF STEFAN Jamova cesta 39 1000 Ljubljana85.000,00 EUR12.200,00 (21.9.2017)9.5.2017 - 9.5.2018
Strokovna usposabljanja 8.5.2017ICES Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 163,94 EUR200,01 (15.5.2017)8.5.2017 - 8.5.2017
Konferenca Data center 20178.5.2017PALSIT, D.O.O. Informacijske tehnologije MEDNARODNI PREHOD 2A 5290 Šempeter pri Gorici 194,00 EUR295,85 (12.7.2017)8.5.2017 - 8.6.2017
Izdelava študije: Normiranje mesečne porabe električne energije8.5.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 57.500,00 EUR 8.03.2018
Izdelavo varnostnega načrta za RTP Maribor zamenjava TR425.5.2017GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE JERNEJ SMREKAR s.p. MORSKA CESTA 86 2313 Fram 7.060,00 EUR2.870,00 (6.9.2017) 2.390,00 (19.10.2017) 1.750,00 (3.11.2017)5.5.2017 - 31.12.2017
Normiranje mesečne porabe električne energije4.5.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 17.200,00 EUR8.052,00 (24.7.2017) 15.738,00 (9.10.2017) 7.808,00 (27.11.2017) 25.900,00 (30.11.2017) 14.400,00 (13.12.2017) 17.568,00 (15.1.2018)4.5.2017 - 5.3.2018
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (popravni osnovni strokovni izpit)3.5.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 220,00 EUR220,00 (5.5.2017)3.5.2017 - 3.5.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah.3.5.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 659,98 EUR659,98 (9.6.2017)3.5.2017 - 31.5.2017
Izdelava študije: Popis procesov, določitev končne arhitekture in analiza potrebne strojne opreme za sistem SUMO26.4.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 23.500,00 EUR 26.10.2017
Notarske storitve-sestava zemljiškoknjižnega predloga25.4.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 37,00 EUR45,14 (8.5.2017)25.4.2017 - 25.4.2017
Implementacija INC s HOPS ter razvoj orodja za monitoring delovanja INC25.4.2017UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 Maribor25.003,00 EUR30.503,66 (5.5.2017)25.4.2017 - 25.4.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga25.4.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 37,00 EUR45,14 (8.5.2017)25.4.2017 - 25.4.2017
Popis procesov, določitev končne arhitekture in analiza potrebne strojne opreme za sistem SUMO25.4.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 23.500,00 EUR9.376,92 (14.8.2017) 9.562,36 (9.10.2017) 9.730,72 (11.12.2017)25.4.2017 -
Izdelava cenilnega poročila za odpadni material21.4.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 443,00 EUR443,00 (16.6.2017)21.4.2017 - 30.6.2017
Storitve grafičnega oblikovanja21.4.2017AV STUDIO d.o.o. KOROŠKA CESTA 55 3320 Velenje 63,00 EUR 21.4.2017 - 21.4.2017
Notarske storitve 21.4.2017DARS ULICA XIV.DIVIZIJE 4 3000 Celje 249,23 EUR304,06 (28.4.2017)21.4.2017 - 21.4.2017
STROKOVNO USPOSABLJANJE - EU (Kako pripraviti uspešen projekt za prijavo na EU razpise Horizon 202020.4.2017AKADEMIJA ZA MANAGEMENT IN PROJEKTNO VODENJE KUNAVERJEVA ULICA 9 1000 Ljubljana 209,47 EUR255,55 (19.5.2017)20.4.2017 - 20.4.2017
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za DV 110 kV Trbovlje - Brestanica, montaža OPGW med SM 43 do SM 82, sklop 1: Projekti za 110 kV DV20.4.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 28.809,00 EUR 31.12.2018
Dopolnitev obstoječega nabora procesne signalizacije (PZI in PID), sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP20.4.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 3.348,00 EUR 19.06.2017
Konferenca Dnevi javnih naročil19.4.2017URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 167 1000 Ljubljana 1.814,40 EUR2.213,57 (5.5.2017)19.4.2017 - 19.4.2017
USPOSABLJANJE IZ VPD - Požarna varnost14.4.2017ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O. PREŠERNOVA ULICA 1 2000 Maribor 489,60 EUR597,31 (15.5.2017)14.4.2017 - 14.4.2017
Merjenje vibracij na DV 2x400 kV BeričevoOkroglo13.4.2017DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA Zavetiška ulica 1 1000 Ljubljana 7.500,00 EUR9.150,00 (30.8.2017)13.4.2017 - 31.7.2017
Izdelava geodetskega načtrav RTP Maribor, poslovna stavba Dogoše (SM 897)11.4.2017ROK ADAMLJE, s.p. PUSTI JAVOR 4 1296 Šentvid pri Stični 360,00 EUR360,00 (12.6.2017)11.4.2017 - 31.5.2017
Izdelava študije: Uvedba sistemov sprotnega nadzora tehničnega stanja odklopnikov za potrebe AHI10.4.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 28.200,00 EUR 10.11.2017
Elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisij delcev7.4.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 900,00 EUR1.098,00 (6.7.2017)7.4.2017 - 1.6.2017
Usposabljanje z delovnimi napravami in varno delo na višini - DV7.4.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 9.435,00 EUR11.510,70 (26.7.2017)7.4.2017 - 30.6.2017
Izdelava elaborata začasne prometne ureditve - cestna zapora6.4.2017BK-PROJEKT BOJAN KRIŽAN s.p. SRŠAKOVA ULICA 2 2311 Hoče 560,50 EUR560,50 (25.5.2017)6.4.2017 - 4.5.2017
Izdelava projektne in tehnične dok. za izvedbo preventivnih ukrepov temeljenja pri sanaciji DV 110 kV Gorica - Ajdovščina, sklop 1: Projekti za 110 kV DV6.4.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 18.300,00 EUR 31.12.2017
Izdelava elaborata za zaporo državne ceste3.4.2017SGP POMGRAD d.d. bakovska ulica 31 9000 Murska Sobota 450,00 EUR549,00 (7.6.2017)3.4.2017 - 29.4.2017
Uvedba sistemov sprotnega nadzora tehničnega stanja odklopnikov za potrebe AHI3.4.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 28.200,00 EUR8.588,80 (26.6.2017) 425,12 (3.8.2017) 8.195,40 (9.8.2017) 8.574,16 (6.10.2017) 8.620,52 (15.12.2017)3.4.2017 - 30.11.2017
Kmetijska cenitev za nepremičnino parc.2039, k.o.164 - Gaberje30.3.2017ŠTEFAN KOREN Pernica 158,00 EUR158,00 (5.5.2017)30.3.2017 - 15.4.2017
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA - Stvarne napake pri gradnji in odgovornost30.3.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (12.4.2017)30.3.2017 - 30.3.2017
Izdelava projektov ureditve inovativnega oceanskega pisarniškega sistema na delu četrte etaže objekta ELES30.3.2017JEREB IN BUDJA ARHITEKTI d.o.o. KOČENSKA ULICA 5 1000 Ljubljana 9.950,00 EUR12.139,00 (15.5.2017)30.3.2017 - 28.4.2017
Overitev podpisa ge. Eve Rotar na služnostni pogodbi - ov 464/1729.3.2017NOTARKA MAŠA MAŽGON TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (6.4.2017)29.3.2017 - 29.3.2017
Izdelava študije: Integracija modula DTRi na SUMO BUS in SCADA/EMS z dogradnjo vizualizacije v ODIN-VIS28.3.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 25.500,00 EUR 28.7.2017
Izdelava projektne in tehnične dok. za izvedbo preventivnih ukrepov temeljenja pri sanaciji DV 110kV Gorica - Ajdovščina 28.3.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana18.300,00 EUR9.577,00 (3.7.2017) 10.736,00 (24.10.2017) 2.013,00 (15.1.2018)28.3.2017 - 31.12.2020
Integracija modula DTRi na SUMO BUS in SCADA/EMS z dogradnjo vizualizacije v ODIN-VIS 27.3.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 25.500,00 EUR15.555,00 (12.6.2017) 15.555,00 (7.9.2017)27.3.2017 -
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 110 kV Trbovlje - Beričevo I, sklop 1: Projekti za 110 kV DV27.3.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 28.906,00 EUR 15.3.2018
Izdelava dokumentacije PZI za sanacijo bet.pokrovov jaškov in odvodnajavanje platojev odklopnikov27.3.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 4.750,00 EUR5.795,00 (25.10.2017)27.3.2017 - 31.5.2017
Notarske storitve24.3.2017NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 PostojnaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH28,62 (6.4.2017) 63,46 (10.11.2017)24.3.2017 - 31.12.2017
Strokovna usposabljanja, periodični izpiti24.3.2017ICES LETALIŠKA CESTA 16 A 1000 Ljubljana 1.598,35 EUR1.949,99 (30.3.2017)24.3.2017 - 24.3.2017
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA - Centralni nadzorni sistem24.3.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (6.4.2017)24.3.2017 - 24.3.2017
ZAKONODAJA - Kako se izogniti neg.posledicam drobljenja JN23.3.2017URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 167 1000 Ljubljana 231,80 EUR282,80 (5.4.2017)23.3.2017 - 23.3.2017
Pravno svetovanje in zastopanje na projektih Future flow, Sincro.Grid in Nedo23.3.2017ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana30.741,00 EUR1.905,40 (6.4.2017) 1.460,34 (21.4.2017) 486,78 (8.6.2017) 3.518,72 (25.7.2017) 931,84 (4.8.2017) 194,71 (17.8.2017) 667,58 (31.8.2017) 876,20 (21.9.2017) 73,20 (26.9.2017) 987,47 (20.10.2017) 2.739,88 (21.12.2017) 486,78 (18.1.2018)23.3.2017 - 31.12.2017
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dok. za DV 110kV Beričevo - Trbovlje I 23.3.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana28.906,00 EUR10.650,60 (10.7.2017)23.3.2017 - 18.5.2018
Pogodba o izvajanju odvetniških storitev22.3.2017ZDOLŠEK STOJAN - ODVETNIK MIKLOŠIČEVA CESTA 5 1000 Ljubljana80.000,00 EUR7.381,00 (18.4.2017) 17.982,80 (23.6.2017) 5.368,00 (7.7.2017) 5.368,00 (18.7.2017) 7.246,80 (20.10.2017)22.3.2017 - 22.3.2020
Overitev podpisa direktorja g. Mervarja na izbrisnem dovoljenju (SM 896)21.3.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (4.4.2017)21.3.2017 - 31.3.2017
SEMINARJI O KAKOVOSTI - Priprava in oddaja poročila o odpadkih17.3.2017ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O. PREŠERNOVA ULICA 1 2000 Maribor 408,97 EUR133,08 (12.4.2017) 351,36 (13.4.2017)17.3.2017 - 17.3.2017
Sanacija plazišč 17.3.2017GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje18.900,00 EUR23.058,00 (2.6.2017)17.3.2017 - 24.4.2017
Izvedba slikanja spojev na DV Divača - Padriče16.3.2017TERMODRON d.o.o. ULICA ŠKOFA MAKSIMILIJANA DRŽEČNIK 6 2000 Maribor 2.680,00 EUR3.269,60 (28.4.2017)16.3.2017 - 20.3.2017
Izdelava študije: Posodobitev in racionalizacija bateija lastne rabe z uporabo litij-ionskih baterijskih sklopov v razdelilnih transformatorskih postajah16.3.2017UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Smetanova ilica 17, 2000 Maribor 38.000,00 EUR 16.2.2018
Prevajalske storitve15.3.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 565,07 EUR569,85 (20.4.2017)15.3.2017 - 15.3.2017
Strokovna ocena škode v DV koridorjih CIPOLjubljana14.3.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (26.4.2017)14.3.2017 - 14.3.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 2 x 110 kV Divača-Koper 2 in DV 110 kV Koper - Buje.14.3.2017MILAN RACE Sežana 494,98 EUR494,98 (21.4.2017)14.3.2017 - 14.3.2017
Posredovanje pri prodaji poslovnih prostorov -TPC-CITY Maribor, Ulica Vita Kraigherja 513.3.2017ATRIUM NEPREMIČNINE, d.o.o. ULICA HEROJA BRAČIČA 6 2000 Maribor28.140,00 EUR 13.3.2017 - 13.12.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah pod DV 400 kV Beričevo - Divača.10.3.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (13.4.2017)10.3.2017 - 10.3.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah pod DV 110 kV Ajdovščina - Idrija.10.3.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (13.4.2017)10.3.2017 - 10.3.2017
Izobraževanje-Ukrepi za obravnavanje tveganj, mag. Mojca Turnšek9.3.2017SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO ŠMARTINSKA 152 1000 Ljubljana 175,20 EUR213,74 (24.3.2017)9.3.2017 - 8.3.2017
Usposabljenje upravljalcev energetskih naprav9.3.2017ICES LETALIŠKA CESTA 16 A 1000 Ljubljana 4.057,39 EUR4.950,02 (23.3.2017)9.3.2017 - 9.3.2017
Posodobitev in racionalizacija baterij lastne rabe z uporabo litij-ionskih baterij sklopov v razdelilnih transformatorskih postajah9.3.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 38.000,00 EUR12.136,56 (31.7.2017) 12.136,56 (2.11.2017) 22.086,88 (15.1.2018)9.3.2017 - 31.12.2018
Notarske storitve8.3.2017NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 19,00 EUR 8.3.2017 - 8.3.2017
Usposabljanje za skrbnike sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu7.3.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 747,00 EUR911,34 (24.3.2017)7.3.2017 - 15.2.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 220 kV Divača - Pehlin.7.3.2017MILAN RACE Sežana 412,48 EUR412,48 (18.4.2017)7.3.2017 - 7.3.2017
Seminar Standardna znanja za nadzornike - Barbara Dekleva Jenčič6.3.2017ZDRUŽENJE NADZORNIKOV SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 128A 1000 Ljubljana 650,00 EUR793,00 (8.3.2017)6.3.2017 - 6.3.2017
Predstavitev prenovjenega portala javnih naročil s poudarkom na obveznostih glede evidenčnih naročil6.3.2017URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 167 1000 Ljubljana 114,00 EUR139,08 (22.5.2017)6.3.2017 - 8.3.2017
Izdelava NN razdelilnikov za TP Karbid2.3.2017PRINSIS d.o.o. Peske 15 1236 Trzin17.589,00 EUR21.458,58 (2.8.2017)2.3.2017 - 30.6.2017
Zasnova sistema managementa znanj – izdelava elaborata in ustanovitev Akademije ELES1.3.2017HRM, d.o.o. Družba za kadrovski management,izobr.in posl.svetovanje ŽELEZNA CESTA 18 1000 Ljubljana25.920,00 EUR22.252,80 (28.4.2017)1.3.2017 - 1.3.2018
Izdelava PZI za sanacijo dostopne poti1.3.2017GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 5.450,00 EUR6.649,00 (5.5.2017)1.3.2017 - 31.3.2017
Študija metodologije vrednotenje vpliva daljnovoda na ptice1.3.2017DRUŠTVO ZA OPAZOVANJE IN PROUČEVANJE PTIC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 4.905,42 EUR5.984,61 (12.7.2017)1.3.2017 - 30.6.2017
Seminar "Meritev el.inštalacij in ozemljitvene upornosti)28.2.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 475,20 EUR579,74 (3.3.2017)28.2.2017 - 28.2.2017
Izobraževanje: poslovna analitika28.2.2017PLANET GV, d.o.o. Poslovno izobraževanje LIKOZARJEVA ULICA 3 1000 Ljubljana 462,00 EUR402,60 (18.4.2017)28.2.2017 - 28.2.2017
Pogodba o izdelavi raziskovalne naloge: Strokovna podlaga za izdelavo podzakonskega akta: konstituiranje, vloga in odgovornosti civilne iniciative28.2.2017REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKIK IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana14.720,00 EUR4.316,00 (3.3.2017) 4.316,00 (18.4.2017) 5.788,00 (21.6.2017)28.2.2017 - 31.5.2017
Storitve razvoja naprednih funkcionalnosti regulacije napetosti, kratkoročne napovedi obremenitev in lokalne proizvodnje po vozliščih elektroenergetskega omrežja, funkcionalnost konzervativne regulacije napetosti (v nadaljevanju CVR) in funkcionalnost avt28.2.2017HITACHI, Ltd. 6-6, MARUNOUCHI 1-COHOME, CHIYODA-KU TOKYO,135-0016 Japonska2.340.000,00 EUR 28.2.2017 - 25.10.2019
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za RTP Tolmin - zamenjava VNin sekundarne opreme28.2.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana328.504,08 EUR 28.2.2017 -
Storitev alarmiranja za žled22.2.2017AGENCIJA RS ZA OKOLJE VOJKOVA 1B 1000 Ljubljana36.872,96 EUR2.638,22 (12.4.2017) 2.385,73 (11.5.2017) 2.385,73 (7.6.2017) 2.385,73 (8.1.2018)22.2.2017 - 22.2.2020
Včlanitev v konzorcij mednarodne primerjalne študije ITOMS201722.2.2017UMS GROUP INC.CORPORATE HEADQUARTERS INTERPACE PARKWAY, SUITE C380 PARSIPPANY, NJ 07054, USA59.600,00 USD18.710,82 (30.3.2017) 10.665,69 (15.5.2017) 2.267,33 (15.6.2017) 2.095,03 (20.9.2017) 2.079,60 (16.10.2017)22.2.2017 - 31.12.2018
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA - Varstvo okolja20.2.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 396,00 EUR483,12 (24.2.2017)20.2.2017 - 20.2.2017
notarske storitve20.2.2017NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 Kranj19.900,00 EUR7,32 (2.3.2017)20.2.2017 - 29.12.2017
POMOČ PRI IZVAJANJU PROJEKTA SLOVENSKO-JAPONSKEGA PARTNERSTVA NA JAPONSKEM17.2.2017COMNET GLOBAL, d.o.o. KOSTEL 1A 1336 Kostel201.500,00 EUR9.455,00 (22.5.2017) 10.919,00 (7.6.2017) 13.847,00 (10.7.2017) 7.991,00 (16.8.2017) 8.235,00 (15.9.2017) 8.967,00 (12.10.2017) 9.211,00 (13.11.2017) 8.967,00 (14.12.2017) 9.455,00 (15.1.2018)17.2.2017 - 17.4.2019
Seminar optične komunikacije SOK 2017- udeleženci seminarja Marija Mrzel Ljubič, Matevž Cerar, Miha Virant16.2.2017UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25 1000 Ljubljana 1.350,00 EUR1.647,00 (20.2.2017)16.2.2017 - 16.2.2017
Izdelava strokovnih podlag v procesu izdelave Državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper (od RTP Koper do EKJ-V1)15.2.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana28.800,00 EUR18.056,00 (24.4.2017)15.2.2017 - 30.5.2017
Forum "Energetika in regulativa '17"14.2.2017PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 466,00 EUR568,52 (16.2.2017)14.2.2017 - 14.2.2017
Prevajanje in lektoriranje14.2.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.721,20 EUR2.099,86 (3.3.2017)14.2.2017 -
Izvedba cenitve nadomestitvene vrednosti antikorozijske zaščite na obnovljenih daljnovodih na dan 31.12.201614.2.2017SAMPS, d.o.o. Svetovanje,inženiring,cenitve KAJUHOVA ULICA 5 1000 Ljubljana 980,00 EUR1.195,60 (7.4.2017)14.2.2017 - 20.2.2017
Sestava ZK predloga - Pog. o prenehanju služnostne pravice - Občina Kočevje ter overitev podpisa na na Pog. o prenehanju služnostne pravice13.2.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 51,00 EUR 13.2.2017 - 13.2.2017
Prevajanje9.2.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 163,39 EUR164,77 (15.3.2017)9.2.2017 - 9.2.2017
Pregledi delovne opreme CIPO Divača, Ljubljana, Podlog, Maribor9.2.2017INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR p.o. Valvasorjeva ulica 73 2000 Maribor 6.721,00 EUR2.282,62 (21.4.2017) 1.024,80 (11.5.2017) 1.213,90 (22.12.2017)9.2.2017 - 31.12.2017
notarske storitve7.2.2017GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana19.900,00 EUR79,30 (20.2.2017) 34,16 (3.4.2017) 23,18 (15.9.2017) 46,36 (26.9.2017) 23,18 (27.9.2017) 46,36 (16.10.2017) 46,36 (1.12.2017)7.2.2017 - 29.12.2017
Izvedba vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov na dan6.2.2017OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - Šentvid 4.800,00 EUR5.856,00 (20.3.2017)6.2.2017 - 28.2.2017
Izobraževanje - ITIL Foundation3.2.2017ITSM CENTER, d.o.o. Poslovno svetovanje LJUBLJANSKA CESTA 12 F 1236 Trzin 884,00 EUR1.078,48 (16.2.2017)3.2.2017 - 3.2.2017
Notarske storitve2.2.2017NOTARKA SANIJA MISJA MLINSKA ULICA 6E 9220 Lendava/LendvaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6,22 (14.2.2017) 17,42 (6.6.2017) 6,22 (7.6.2017) 6,22 (27.6.2017) 12,44 (11.9.2017)2.2.2017 - 31.12.2017
Notarske storitve2.2.2017ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH168,36 (15.2.2017) 53,68 (28.2.2017) 578,72 (21.3.2017) 153,72 (22.5.2017) 102,48 (19.6.2017) 70,02 (28.9.2017) 32,94 (18.10.2017)2.2.2017 - 31.12.2017
Tečaj italijanskega jezika2.2.2017MINU, MAYA PETKOVŠEK, s.p. PAVŠIČEVA ULICA 29 1370 Logatec 600,00 EUR600,00 (6.2.2017)2.2.2017 - 2.2.2017
Pogodba o komunikacijskem svetovanju2.2.2017NEURO AGENCIJA d.o.o. OBALA 114 6320 Portorož/Portorose27.600,00 EUR610,00 (15.3.2017) 610,00 (21.3.2017) 610,00 (21.4.2017) 610,00 (22.5.2017) 610,00 (21.6.2017) 610,00 (10.8.2017) 610,00 (22.8.2017) 610,00 (25.9.2017) 610,00 (23.10.2017) 610,00 (21.11.2017) 610,00 (10.1.2018)2.2.2017 - 31.12.2018
Sanacija poškodbe na GIS kabelskem končniku in pripadajočemu VN kablu – dobava končnika in nadzor s strani proizvajalca GIS postroja1.2.2017ABB INŽENIRING d.o.o. Koprska ulica 92 1000 Ljubljana19.980,00 EUR24.375,60 (7.4.2017)1.2.2017 - 30.4.2017
Izvajanje superkontrole kvalitete izdelave in montaže nosilnih jeklenih konstrukcij ter izvedbe AKZ pri izvedbi del izgradnje objekta za RTP 110/20 kV Pekre v GIS 1.2.2017BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana10.460,00 EUR2.366,80 (28.4.2017) 805,20 (29.9.2017) 5.111,80 (4.12.2017) 3.513,60 (29.12.2017)1.2.2017 - 30.12.2018
Izvajanje geotehničnega nadzora pri izvedbi del razpleta daljnovodov (sedem daljnovodnih stebrov) in dovozne poti za RTP 110/20 kV Pekre v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov.30.1.2017GEOING d.o.o. PRIMORSKA ULICA 10 2000 Maribor10.880,00 EUR4.167,52 (27.3.2017) 3.259,84 (6.4.2017) 4.050,40 (28.4.2017) 1.405,44 (29.12.2017)30.1.2017 - 30.12.2017
prevajalske storitve Alkemist26.1.2017ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana19.900,00 EUR945,16 (9.2.2017) 244,17 (15.2.2017) 741,07 (20.2.2017) 61,20 (13.3.2017) 314,55 (20.3.2017) 45,90 (23.3.2017) 30,60 (29.3.2017) 283,33 (18.4.2017) 251,52 (20.4.2017) 94,55 (26.5.2017) 30,60 (2.6.2017) 650,03 (8.6.2017) 33,66 (9.6.2017) 112,55 (15.6.2017) 61,20 (19.6.2017) 532,58 (3.7.2017) 30,60 (6.7.2017) 46,67 (17.7.2017) 292,51 (10.8.2017) 282,85 (9.10.2017) 123,00 (16.10.2017)26.1.2017 - 29.12.2017
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA - Začasne situacije in končni obračuni25.1.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 160,00 EUR160,00 (7.2.2017)25.1.2017 - 25.1.2017
Udeležba na konferenci25.1.2017EUCI 4601 DTC BLVD.SUITE 800 DENVER,CO 80237 USA 3.585,00 USD3.344,22 (2.2.2017)25.1.2017 - 25.1.2017
R601-001 RTP Selce: Ureditev lastne rabe; Izdelava projektne dokumentacije24.1.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana18.500,00 EUR 24.1.2017 - 31.12.2018
Zaradi defekta T411 se je obremenitev T212 povečala in je potrebno prenastaviti temperaturne signale olja in navitij na T21224.1.2017KOLEKTOR ETRA d.o.o. Šlandrova ulica 10 1231 Ljubljana - Črnuče 650,00 EUR793,00 (13.3.2017)24.1.2017 - 28.2.2017
veza LL2017/1666 - prevod iz slo. v itl.23.1.2017ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 150,98 EUR184,20 (27.1.2017)23.1.2017 - 23.1.2017
Prefakturiranje notarske storitve18.1.2017MERCATOR d.d. DUNAJSKA CESTA 107 1000 Ljubljana 56,00 EUR68,32 (30.1.2017)18.1.2017 - 18.1.2017
Strokovno usposabljenje - Pravilnik o elektromagnetnih postrojih izmenične napetosti...18.1.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 240,00 EUR240,00 (30.1.2017)18.1.2017 - 18.1.2017
Notarske storitve18.1.2017VALTER VINDIŠ - NOTAR GLAVNI TRG 4 9240 Ljutomer 14,00 EUR17,08 (17.2.2017)18.1.2017 - 18.1.2017
LEKTORIRANJE REVIJE NAŠ STIK17.1.2017POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 Dravograd 1.000,00 EUR123,96 (2.6.2017) 108,15 (12.7.2017) 117,93 (15.9.2017) 152,61 (15.11.2017) 125,90 (8.1.2018)17.1.2017 - 31.12.2017
LEKTORIRANJE REVIJE NAŠ STIK17.1.2017BLENDA, NINO VERDENIK s.p. KOSTANJEVEC 70 2316 Zgornja Ložnica 1.000,00 EUR101,88 (29.3.2017)17.1.2017 - 31.12.2017
Strokovni nadzor po soglasju DRSI16.1.2017DRI upravljane investicij, d.o.o. Družba za razvoj infrastrukture KOTNIKOVA 40 1000 Ljubljana 262,30 EUR320,00 (4.5.2017)16.1.2017 - 31.5.2017
Notarske storitve16.1.2017NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska BistricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH241,17 (23.1.2017) 109,43 (7.2.2017) 15,18 (16.2.2017) 179,60 (28.3.2017) 33,53 (4.4.2017) 59,68 (21.4.2017) 18,91 (30.5.2017)16.1.2017 - 31.12.2017
Notarske storitve16.1.2017NOTARKA DRAGA INTIHAR CESTA 4. MAJA 16 1380 Cerknica 23,00 EUR28,06 (30.1.2017)16.1.2017 - 16.1.2017
Notarske storitve13.1.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana19.900,00 EUR47,91 (25.1.2017) 47,91 (1.2.2017) 17,08 (21.2.2017) 17,08 (23.3.2017) 34,16 (14.7.2017) 17,08 (8.9.2017) 17,08 (28.9.2017) 76,53 (6.10.2017) 28,62 (11.10.2017) 17,08 (18.10.2017) 92,09 (17.11.2017) 46,04 (29.11.2017) 85,40 (30.11.2017)13.1.2017 - 31.12.2017
Prevajalske storitve12.1.2017VERBUM - DORIS SODJA s.p. ZOISOVA 21 4264 Bohinjska Bistrica20.000,00 EUR43,00 (15.3.2017) 147,60 (8.5.2017) 102,00 (5.7.2017) 62,00 (4.8.2017) 1.087,00 (3.11.2017) 74,50 (8.12.2017) 62,00 (4.1.2018)12.1.2017 - 31.12.2017
Notarske storitve11.1.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH17,08 (15.2.2017) 996,74 (17.2.2017) 45,14 (21.2.2017) 6,10 (3.3.2017) 496,54 (20.3.2017) 6,10 (11.4.2017) 17,08 (21.4.2017) 1.218,78 (8.5.2017) 600,75 (27.6.2017) 158,04 (30.6.2017) 57,24 (10.7.2017) 732,95 (14.7.2017) 171,72 (17.7.2017) 171,73 (21.8.2017) 228,97 (31.8.2017) 481,58 (19.9.2017) 400,69 (26.9.2017) 57,24 (27.9.2017) 332,26 (17.11.2017) 286,20 (29.11.2017) 228,96 (30.11.2017) 181,06 (22.12.2017)11.1.2017 - 31.12.2017
veza rač. št. 766/2017, pog. 1035/2016 za DV 2x110 kV Br-Hu10.1.2017DARS ULICA XIV.DIVIZIJE 4 3000 Celje 273,67 EUR333,88 (27.1.2017)10.1.2017 - 10.1.2017
RTP Beričevo - nadgradnja 20 kV sistema vodenja in zaščite v relejni hiši LR9.1.2017C&G, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana15.700,00 EUR15.700,00 (13.3.2017)9.1.2017 - 10.2.2017
Notarske storitve9.1.2017NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH40,26 (2.2.2017) 12,20 (16.2.2017) 74,42 (14.3.2017) 6,10 (24.3.2017) 29,28 (31.3.2017) 40,26 (21.4.2017) 63,44 (10.5.2017) 51,24 (1.6.2017) 45,14 (12.6.2017) 34,16 (20.6.2017) 17,08 (26.6.2017) 134,93 (3.7.2017) 34,16 (19.7.2017) 17,08 (28.7.2017) 17,08 (22.8.2017) 34,16 (22.9.2017) 17,08 (23.10.2017)9.1.2017 - 31.12.2017
Davčno svetovanje pri projektu "NEDO" 9.1.2017JERMAN & BAJUK SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE d.o.o. JARŠKA CESTA 10A 1000 Ljubljana19.800,00 EUR411,75 (15.3.2017) 1.152,90 (24.4.2017) 494,10 (26.5.2017) 1.152,90 (12.6.2017)9.1.2017 - 31.12.2019
Svetovalne storitve- Mobing6.1.2017ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora ŠESTOVA ULICA 2 1000 Ljubljana19.000,00 EUR2.176,00 (20.3.2017) 1.441,80 (12.4.2017) 3.508,96 (22.5.2017) 3.442,48 (22.6.2017) 3.836,05 (24.7.2017) 4.890,56 (16.8.2017) 976,00 (2.10.2017) 1.378,60 (30.10.2017) 3.489,20 (4.12.2017) 4.733,60 (8.1.2018) 6.754,77 (15.1.2018)6.1.2017 - 31.12.2017
Izdelava cenilnih zapisnikov za stavbna zemljišča za komasacijsko področje Kidričevo6.1.2017GRAD INŽENIRING d.o.o. CELOVŠKA CESTA 69/C 1000 Ljubljana 1.200,00 EUR1.171,20 (9.3.2017) 146,40 (18.9.2017)6.1.2017 - 20.1.2017
Samoocenitev po modelu odličnosti EFQM Merjenje zrelosti procesnega pristopa Izboljševanje integriranega sistema upravljanja6.1.2017MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas19.150,00 EUR14.884,00 (18.10.2017) 8.479,00 (12.1.2018)6.1.2017 - 15.12.2017
Izdelava dodatnih izvodov DZR dokumentacije5.1.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 2.850,00 EUR3.477,00 (5.7.2017)5.1.2017 - 25.1.2017
Priprava in vodenje strateške konference ELES 20174.1.2017MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas 5.650,00 EUR6.893,00 (12.1.2018)4.1.2017 - 10.12.2017
Izobraževanje 25.konferenca SZKO4.1.2017SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST DIMIČEVA 13 1000 Ljubljana 320,00 EUR390,40 (10.1.2017)4.1.2017 - 30.1.2017
Cenitev škode zaradi havarije (BRUTO ZNESEK) 4.1.2017ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO BAZOVIŠKA 13 6210 Sežana 115,00 EUR 4.1.2017 - 18.1.2017
Strokovni nadzor po soglasju DRSI 3.1.2017DRI upravljane investicij, d.o.o. Družba za razvoj infrastrukture Ulica talcev 24 2000 Maribor 262,30 EUR 3.1.2017 - 31.1.2017
Cenitev gozdnih parcel.3.1.2017FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 247,49 EUR 3.1.2017 - 3.1.2017
Sodni prevod članka iz ANG v SLO jezik-vplivi EMS 3.1.2017ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 499,81 EUR 3.1.2017 - 31.3.2017
prevajalske storitve1.1.2017ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana20.000,00 EUR3.347,07 (26.1.2017)1.1.2017 - 31.12.2017
Izobraževalne delavnice 20171.1.2017Lin&Nil, d.o.o. STOŽENSKA ULICA 12 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR6.893,00 (9.3.2017) 2.135,00 (17.3.2017) 2.623,00 (28.4.2017)1.1.2017 - 31.12.2017
Cenitev škode na cestah v upravljanju Občine Brežice23.12.2016MIRAN TOMŠIČ s.p. SODNI CENILEC FLORJANSKA ULICA 44 C 8290 Sevnica 1.360,00 EUR1.659,20 (19.1.2017)23.12.2016 - 31.1.2017
Izvedba akt. izr. odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nag.19.12.2016APIS, ANDREJ ŠALAMUN, s.p. Aktuarsko,poslovno in informacijsko svetovanje MESARSKA CESTA 10 1000 Ljubljana 720,00 EUR439,20 (24.3.2017)19.12.2016 - 30.3.2018
Odprava posledic havarije na T411 - Izdelava projektne in tehnične dokumentacije19.12.2016IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana84.590,00 EUR37.698,00 (24.1.2017) 47.726,40 (9.2.2017) 10.065,00 (17.10.2017)19.12.2016 - 30.12.2017
USPOSABLJANJE IZ VPD (Seminar VZD in koordinator 2016 - Jože Jurhar)15.12.2016DRUŠTVO STROKOVNIH DELAVCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PTUJ STRMEC PRI LESKOVCU 12 2285 Zgornji Leskovec 65,00 EUR65,00 (20.12.2016)15.12.2016 - 15.12.2016
SEMINAR13.12.2016BTC d.d. ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 Ljubljana 40,00 EUR40,00 (23.12.2016)13.12.2016 - 21.12.2016
Izdelava študije: Ocenjevalnik trenutne proizvodnje sončnih elektrarn na področju Slovenije v realnam času, 3. faza: Nadgradnja13.12.2016ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 57.000,00 EUR 13.12.2017
Notarska overitev pogodbe št. 530/2016 12.12.2016EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 14,00 EUR17,08 (15.12.2016)12.12.2016 - 12.12.2016
Izdelava geotehničnega mnenja 8.12.2016GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 300,00 EUR366,00 (23.12.2016)8.12.2016 - 15.11.2016
OCENJEVALNIK TRENUTNE PROIZVODNJE SONČNIH ELEKTRARN NA PODROČJU SLOVENIJE V REALNEM ČASU, 3. faza: Nadgradnja7.12.2016ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana57.000,00 EUR11.487,52 (13.3.2017) 11.533,88 (8.5.2017) 11.594,88 (12.7.2017) 11.594,88 (7.9.2017) 11.641,24 (13.11.2017)7.12.2016 - 31.12.2017
Podpora pri urejanju podatkovne baze in platforme ARIS7.12.2016OUR SPACE D.O.O, LJUBLJANA Malnarjeva ulica 47 1000 Ljubljana11.000,00 EUR 7.12.2016 - 31.12.2018
Označitev meje na parceli in izdelava elaborata 6.12.2016GEOGRAD D.O.O. TBILISIJSKA ULICA 59 1000 Ljubljana 376,00 EUR 6.12.2016 - 28.2.2017
Lektoriranje6.12.2016VALEJA 66, d.o.o. ŠALEŠKA CESTA 2D 3320 Velenje 999,00 EUR 6.12.2016 - 6.12.2016
prevod dokumenta (načrt razvoja)6.12.2016VALEJA 66, d.o.o. ŠALEŠKA CESTA 2D 3320 Velenje 999,00 EUR 6.12.2016 - 6.12.2016
Cenitev gozdnih parcel.6.12.2016FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 412,48 EUR 6.12.2016 - 6.12.2016
SEMINAR5.12.2016Zveza računovodij,finančnikov in revizorjev Slovenije DUNAJSKA CESTA 106 1000 Ljubljana 162,00 EUR197,64 (27.12.2016)5.12.2016 - 7.12.2016
Pregled in superkontrola JK na DV 110kV Trbovlje - Beričevo I2.12.2016INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 5.930,00 EUR2.525,40 (3.2.2017)2.12.2016 - 31.12.2017
TEČAJ1.12.2016MINT INTERNATIONAL HOUSE d.o.o. Jezikovni center VILHARJEVA CESTA 21 1000 Ljubljana 833,99 EUR1.013,58 (4.1.2017)1.12.2016 - 5.12.2016
TEČAJ1.12.2016MINT INTERNATIONAL HOUSE d.o.o. Jezikovni center VILHARJEVA CESTA 21 1000 Ljubljana 1.070,70 EUR1.306,26 (4.1.2017)1.12.2016 - 5.12.2016
Aneks št. 1 k pogodbi o poslovnem sodelovanju št.2015/04421.12.2016VI - PU d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 33 A 1241 KamnikVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH1.098,00 (19.1.2017) 1.098,00 (15.3.2017) 1.098,00 (20.3.2017) 1.098,00 (13.4.2017) 1.098,00 (12.5.2017) 1.098,00 (14.6.2017) 1.098,00 (13.7.2017) 1.098,00 (17.8.2017) 1.098,00 (12.9.2017) 1.098,00 (16.10.2017) 1.098,00 (13.11.2017) 1.098,00 (13.12.2017) 1.098,00 (15.1.2018)1.12.2016 - 1.1.2021
Finančnbo svetovanje pri postopku zadolževanja pri domačih komercialnih bankah30.11.2016PWC SVETOVANJE, d.o.o. CESTA V KLEČE 15 1000 Ljubljana 1.990,00 EUR2.427,80 (5.1.2017)30.11.2016 -
Seminar30.11.2016DRC, d.o.o. Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slov. MASARYKOVA CESTA 14 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 30.11.2016 - 30.11.2016
Geomehanski nadzor SM7 DV110kV Trbovlje - Beričevo I30.11.2016GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 2.900,00 EUR976,00 (15.2.2017)30.11.2016 - 31.12.2017
Notarska overitev pogodbe št. N-IP-PIPO-OST-1953 - MO NG 29.11.2016NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova Gorica 14,00 EUR17,08 (2.12.2016)29.11.2016 - 29.11.2016
NOTARSKE STORITVE 28.11.2016NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 37,00 EUR45,14 (6.12.2016)28.11.2016 - 28.11.2016
NOTARSKE STORITVE 28.11.2016NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 37,00 EUR45,14 (6.12.2016)28.11.2016 - 28.11.2016
NOTARSKE STORITVE - UPRAVLJANJE S SREDSTVI 28.11.2016NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 37,00 EUR45,14 (7.12.2016)28.11.2016 - 28.11.2016
Izdelava študije: Priprava gradiv za sodelovanja javnosti za projekt SINCRO.GRID 28.11.2016ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 32.500,00 EUR 28.4.2017
NOTARSKE STORITVE 25.11.2016MRAVLJAK STROPNIK JUDITA - NOTARKA PREŠERNOVA CESTA 8 3320 Velenje 19,00 EUR23,18 (28.11.2016)25.11.2016 - 25.11.2016
lektoriranje dokumenta RN 2017-202623.11.2016VALEJA 66, d.o.o. ŠALEŠKA CESTA 2D 3320 Velenje 999,00 EUR 23.11.2016 - 30.11.2016
prevod dokumenta (načrt razvoja)23.11.2016VALEJA 66, d.o.o. ŠALEŠKA CESTA 2D 3320 Velenje 999,00 EUR 23.11.2016 - 23.11.2016
Cenitev gozdnih parcel.23.11.2016FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 824,97 EUR824,97 (9.1.2017)23.11.2016 - 23.11.2016
Cenitev gozdnih parcel.23.11.2016FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 742,47 EUR742,47 (9.1.2017)23.11.2016 - 23.11.2016
Apostille na pogodbi št. 226/2010 - Berlot Stanislava 23.11.2016SABINE ROGGEMANN WALDSTR. 6 30629 HANNOVER Nemčija 55,70 EUR55,70 (25.11.2016)23.11.2016 - 23.11.2016
USPOSABLJANJE IZ VPD - Osnovna andragoška znanja (Jože Jurhar)22.11.2016ZVD ZAVOD ZA VARSTVO PRI DELU D.D. CHENGDUJSKA CESTA 25 1000 Ljubljana 560,66 EUR684,00 (2.12.2016)22.11.2016 - 22.11.2016
Skladiščna kartica - bencin potrošni21.11.2016ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 750,00 EUR915,00 (23.12.2016)21.11.2016 - 17.12.2016
NOTARSKE STORITVE 21.11.2016NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 14,00 EUR17,08 (24.11.2016)21.11.2016 - 21.11.2016
Priprava gradiv za sodelovanje javnosti za projekt SINCRO.GRID21.11.2016konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 32.500,00 EUR39.650,00 (5.6.2017)21.11.2016 - 31.5.2017
Dopolnitev Poročila o oceni tržne vrednosti nepremičnin na lokaciji HE Formin16.11.2016ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 750,00 EUR 16.11.2016 - 17.12.2016
NAKUP BONOV15.11.2016EUROPARK DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O. LETALIŠKA CESTA 26 1000 Ljubljana 360,00 EUR360,00 (23.11.2016) 480,00 (1.12.2016)15.11.2016 - 30.11.2016
NAKUP BONOV15.11.2016EUROMARKT CENTER, d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 152G 1000 Ljubljana11.720,00 EUR11.720,00 (23.11.2016) 11.720,00 (24.11.2016)15.11.2016 - 30.11.2016
SEMINAR15.11.2016EUROMARKT CENTER, d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 152G 1000 Ljubljana 680,00 EUR680,00 (29.11.2016) 680,00 (1.12.2016)15.11.2016 - 30.11.2016
NAKUP BONOV14.11.2016BTC d.d. ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 Ljubljana 1.880,00 EUR1.880,00 (22.11.2016)14.11.2016 - 30.11.2016
MERITVE DELOVNEGA OKOLJA14.11.2016KUŠAR BIRO, d.o.o. Projektiranje,inženiring,meritve RAKOVNIK 109 1215 Medvode 1.875,60 EUR2.288,23 (16.1.2017)14.11.2016 - 15.12.2016
Elaborat preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišča10.11.2016GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE JERNEJ SMREKAR s.p. MORSKA CESTA 86 2313 Fram 900,00 EUR900,00 (9.1.2017)10.11.2016 - 1.12.2016
Izvedba delavnice Pogajanja8.11.2016RUDI TAVČAR s.p. SVETOVANJE HRASTJE 223 4000 Kranj 3.200,00 EUR3.904,00 (19.12.2016)8.11.2016 - 30.11.2016
Izobraževanje Querying Microsoft SQL Server7.11.2016S&T SLOVENIJA d.d. Leskoškova cesta 6 1000 Ljubljana 2.500,00 EUR3.050,00 (13.1.2017)7.11.2016 - 31.12.2016
Izvajanje superkontrole kvalitete izdelave in montaže nosilnih jeklenih konstrukcij ter izvedbe AKZ pri izvedbi del izgradnje objekta za RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov7.11.2016BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana10.760,00 EUR854,00 (2.3.2017) 1.256,60 (31.8.2017) 1.659,20 (23.10.2017)7.11.2016 - 30.12.2018
Izdelava idejnega projekta (IDP) in predinvesticijske zasnove (PIZ) za rekonstrukcijo 110 kV dela stikališča v RTP 110/20 kV Velenje, za sklop 5 - Projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV v GIS (ali podobni) izvedb7.11.2016KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana 67.700,00 EUR 7.3.2017
Prevod dopisa v hrvaški jezik3.11.2016PREVAJALSKA AGENCIJA GORR, d.o.o. PARTIZANSKA CESTA 42 4220 Škofja Loka 17,52 EUR21,37 (5.12.2016)3.11.2016 - 3.11.2016
Izdelava cenilnih zapisnikov - odškodnine za trajno in začasno služnost na kmetijskih zemljiščih na trasi DV 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče)3.11.2016VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana27.223,98 EUR11.824,56 (18.5.2017) 1.099,96 (21.6.2017)3.11.2016 - 31.12.2019
Izdelava cenilnih zapisnikov - odškodnine za trajno in začasno služnost na gozdnih zemljiščih na trasi DV 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče)3.11.2016MILAN RACE Sežana13.474,49 EUR4.600,00 (16.6.2017) 549,98 (21.8.2017) 274,99 (22.9.2017)3.11.2016 - 31.12.2019
Izdelava cenilnih zapisnikov - odškodnine za trajno in začasno služnost na stavbnih zemljiščih na trasi DV 2 x 110 kV Gorica-Divača (odsek Renče)3.11.2016AMIRAS INŽENIRING IN SVETOVANJE D.O.O. SAVLJE 89 1000 Ljubljana 6.250,00 EUR5.490,00 (6.10.2017)3.11.2016 - 31.12.2019
TEČAJ3.11.2016MINT INTERNATIONAL HOUSE d.o.o. Jezikovni center VILHARJEVA CESTA 21 1000 Ljubljana 1.070,70 EUR1.306,26 (7.12.2016)3.11.2016 - 7.12.2016
KONFERENCE IN SIMPOZIJI (Inovacija energetike 16)2.11.2016PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 269,00 EUR328,18 (10.11.2016)2.11.2016 - 2.11.2016
Posvetovanje o informatiki v energetiki28.10.2016DIES Društvo informatikov energetike Slovenije DOB, ERJAVČEVA ULICA 8A 1233 Dob 1.392,00 EUR1.698,24 (7.11.2016)28.10.2016 - 28.10.2016
TEČAJ 28.10.2016MINT INTERNATIONAL HOUSE d.o.o. Jezikovni center VILHARJEVA CESTA 21 1000 Ljubljana 803,02 EUR979,68 (5.12.2016)28.10.2016 - 3.11.2016
Pogodba o pravnem svetovanju27.10.2016ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 7.200,00 EUR2.619,34 (22.12.2016)27.10.2016 - 31.1.2017
Izdelava študije: Pregled zahtev s podorčja varstva okolja za projekt SINCRO.GRID - kompenzacijske naprave26.10.2016ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 17.000,00 EUR 26.1.2017
Izdelava študije: Pregled zahtev s podorčja varstva okolja za projekt SINCRO.GRID - hranilniki26.10.2016ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 17.000,00 EUR 26.1.2017
SEMINAR (Trening varne vožnje)26.10.2016MKT, METOD KURENT, d.o.o. OJSTRO 22B 1420 Trbovlje 990,00 EUR990,00 (12.12.2016)26.10.2016 - 26.10.2016
Elaborat preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišča24.10.2016GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE JERNEJ SMREKAR s.p. MORSKA CESTA 86 2313 Fram 700,00 EUR700,00 (2.2.2017)24.10.2016 - 30.12.2016
Kongres ADMA24.10.2016PLANET GV, d.o.o. Poslovno izobraževanje LIKOZARJEVA ULICA 3 1000 Ljubljana 270,00 EUR312,93 (22.11.2016)24.10.2016 - 11.11.2016
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (prijavnina na izpit - Jalovec Mirko)24.10.2016INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 176,00 EUR176,00 (28.10.2016)24.10.2016 - 24.10.2016
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (seminar za strokovni izpit -Jalovec Mirko)21.10.2016ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE STEGNE 7 1000 Ljubljana 820,00 EUR 21.10.2016 - 21.10.2016
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI - IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE21.10.2016DR. DURJAVA d.o.o. OB BREGU 28 2000 Maribor 668,00 EUR814,96 (16.12.2016)21.10.2016 - 25.10.2016
Prevod Suzana Stančič-promocij.material20.10.2016DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 363,26 EUR366,33 (28.11.2016)20.10.2016 - 20.10.2016
Pregled zahtev s področja varstva okolja za projekt SINCRO.GRID - kompenzacijske naprave20.10.2016konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 17.000,00 EUR20.740,00 (9.2.2017)20.10.2016 - 31.1.2017
Pregled zahtev s področja varstva okolja za projekt SINCRO.GRID - hranilniki20.10.2016konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 17.000,00 EUR20.740,00 (9.2.2017)20.10.2016 - 31.1.2017
SEMINAR19.10.2016AV STUDIO d.o.o. KOROŠKA CESTA 55 3320 Velenje 5.915,53 EUR5.910,33 (3.1.2017)19.10.2016 - 28.10.2016
Cenitev gozdnih parcel.18.10.2016MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (23.11.2016)18.10.2016 - 18.10.2016
Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine ELES v letih 2016, 2017 in 201818.10.2016DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 Ljubljana 4.500,00 EUR915,00 (23.6.2017) 915,00 (17.7.2017)18.10.2016 - 30.6.2019
Revidiranje računovodskih izkazov ELES v letih 2016, 2017 in 201814.10.2016DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 Ljubljana39.000,00 EUR6.344,00 (12.12.2016) 4.758,00 (23.6.2017) 4.758,00 (17.7.2017)14.10.2016 - 30.6.2019
Geotehnični nadzor sanacije ogroženosti SM 2 na DV 110 kV Vuhred - Podvelka12.10.2016GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 4.000,00 EUR4.880,00 (23.12.2016)12.10.2016 - 16.11.2016
MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME, ORGANIZACIJSKE KULTURE, ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH IN VREDNOT družbe EL10.10.2016HRM, d.o.o. Družba za kadrovski management,izobr.in posl.svetovanje ŽELEZNA CESTA 18 1000 Ljubljana 9.400,00 EUR11.468,00 (23.1.2017)10.10.2016 - 24.10.2016
Nastavitev ločilnikov in spuščanje v pogon v TP Karbid10.10.2016ELWE & CO. d.o.o. Spodnji Slemen 4 2352 Selnica ob Dravi 4.050,00 EUR4.941,00 (28.11.2016)10.10.2016 - 31.12.2016
Nočitve v slo10.10.2016KOMPAS HOTELI BLED, d.d. CANKARJEVA CESTA 2 4260 Bled 135,88 EUR148,54 (28.11.2016)10.10.2016 - 24.10.2016
Izobraževanje Share point10.10.2016KOMPAS XNET D.O.O družba za računalniški in inform.inženiring Kompas 7 1514 Ljubljana 1.130,50 EUR1.379,22 (28.11.2016)10.10.2016 - 10.10.2016
Notarske storitve7.10.2016UROŠ MARGUČ - NOTAR MESTNI TRG ? 3210 Slovenske Konjice 14,00 EUR17,08 (18.10.2016)7.10.2016 - 7.10.2016
Izvajanje kontrole kvalitete vgrajevanja betonov v konstrukcijske elemente objekta RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt5.10.2016IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana18.350,00 EUR3.782,00 (21.12.2016) 2.562,00 (3.1.2017) 3.355,00 (1.3.2017) 2.135,00 (29.3.2017) 2.135,00 (28.4.2017) 2.257,00 (5.6.2017) 1.220,00 (3.7.2017) 2.440,00 (3.8.2017) 1.037,00 (2.10.2017) 1.464,00 (4.12.2017)5.10.2016 - 31.5.2018
Izdelava varnostnega načrta in izvajanje koordinacije VZD pri delu na gradbišču v času izvajanja del4.10.2016POŽARNI SEKTOR, d.o.o. Družba za varnost GORIŠKA CESTA 25B 5270 Ajdovščina 5.200,00 EUR2.074,00 (26.4.2017) 939,40 (3.5.2017) 927,20 (21.9.2017)4.10.2016 - 31.12.2018
Cenitev gozdnih parcel.4.10.2016MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (9.11.2016)4.10.2016 - 4.10.2016
Cenitev gozdnih parcel.4.10.2016MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (9.11.2016)4.10.2016 - 4.10.2016
Pomoč pri zagonu slovensko japonskega partnerstva30.9.2016COMNET GLOBAL, d.o.o. KOSTEL 1A 1336 Kostel48.750,00 EUR7.503,00 (5.1.2017) 10.431,00 (19.1.2017) 8.479,00 (16.2.2017) 8.967,00 (17.3.2017) 11.407,00 (13.4.2017)30.9.2016 - 28.2.2017
PID za DV 110kV Trbovlje - Brestanica montaža OPGW med PTr in SM4327.9.2016IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 5.940,00 EUR7.246,80 (13.12.2016)27.9.2016 - 31.10.2016
SEMINAR23.9.2016INŠTITUT C.A.R., d.o.o. ROZMANOVA ULICA 62 F 6000 Koper 850,00 EUR1.037,00 (6.1.2017)23.9.2016 - 17.11.2016
Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD v fazi izvedbe del22.9.2016LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 2.760,00 EUR3.367,20 (4.1.2017)22.9.2016 - 7.10.2016
Izdelava Strokovne podlage z vidika varstva pred poplavami za DPN za 110kV kablovod v MO Koper22.9.2016IZVO-R, d.o.o. Projektiranje in inženiring POT ZA BRDOM 102 1000 Ljubljana 6.320,00 EUR6.173,20 (3.3.2017)22.9.2016 - 12.12.2016
Sodno overjeni prevod21.9.2016POLIGLOT JEZIKOVNA TOČKA, s.p. DALMATINOVA ULICA 9 1000 Ljubljana 2.308,50 EUR2.816,37 (28.9.2016)21.9.2016 - 21.9.2016
Izdelava elaborata popisa parcel po komasaciji, priprava dodatnih grafičnih podlog ter posameznih preverb - DV 2x400 kV Cirkovce -Pince (Madžarska) /brez RP/21.9.2016IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.780,00 EUR24.131,60 (7.11.2016)21.9.2016 - 25.11.2016
Cenitev gozdnih parcel.21.9.2016FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 989,96 EUR989,96 (26.10.2016)21.9.2016 - 21.9.2016
Cenitev gozdnih parcel.21.9.2016FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 989,96 EUR989,96 (26.10.2016)21.9.2016 - 21.9.2016
Cenitev gozdnih parcel.21.9.2016FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 1.072,46 EUR1.072,46 (26.10.2016)21.9.2016 -