Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostTrajanje
Raziskava REUS - toplota in e-mobilnost30.6.2020INFORMA ECHO, d.o.o. NA KOROŠCI 15 1000 Ljubljana 950,00 EUR30.6.2020 - 31.12.2020
Razvoj storitve in procesa za pridobivanje podatkov o napovedih vremena, hidrologije in potencialnega pojava žleda30.6.2020AGENCIJA RS ZA OKOLJE VOJKOVA 1B 1000 Ljubljana98.997,60 EUR30.6.2020 - 30.11.2023
Overitve, zk predlogi23.6.2020NOTARKA MAJDA LOKOŠEK KOLODVORSKA 6 1230 Domžale 1.000,00 EUR23.6.2020 - 31.12.2020
overitev in vložitev predloga v zk23.6.2020KANDUS NELI - NOTARKA KIDRIČEVA ULICA 9A 5000 Nova Gorica 105,00 EUR23.6.2020 - 23.6.2020
Novelacija cenilnih poročil za gozdna zemljišča za DV 110 kV Hudo-Kočevje23.6.2020Cenitev gozdnih zemljišč, Damjan Femec, s.p. Beričevo 36A 1262 Dol pri Ljubljani 3.900,00 EUR23.6.2020 - 31.12.2020
Vpliv razpršene proizvodnje na poslovanje sistemskega operaterja prenosnega omrežja22.6.2020REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKI IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana15.130,00 EUR22.6.2020 - 22.6.2020
Kmetijska cenitev19.6.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 134,90 EUR19.6.2020 - 3.7.2020
Overitve, zk predlogi19.6.2020NOTARKA EVA SIMONA TOMŠIČ KOLEZIJSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 3.000,00 EUR19.6.2020 - 31.12.2020
overitve, zk predlogi18.6.2020KOŠAR BRATUŠA KSENIJA -NOTARKA CANKARJEVA ULICA 6 2000 Maribor 5.000,00 EUR18.6.2020 - 31.12.2020
overitve, zk predlogi18.6.2020NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 4.000,00 EUR18.6.2020 - 31.12.2020
Odvetniške storitve17.6.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 239,40 EUR17.6.2020 - 15.5.2020
overitve, zk predlogi17.6.2020NOTARKA MAŠA MAŽGON TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2 1000 Ljubljana 6.000,00 EUR17.6.2020 - 31.12.2020
Analiza medijskih vsebin16.6.2020PRESS CLIPPING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 65 2000 Maribor 4.600,00 EUR16.6.2020 - 31.12.2020
Naročilo DGD za DV 110kV priključni vod HE Mokrice " 15.6.2020IBE, d.d. Hajdrihova ulica 4 , 1000 Ljubljana 78.800,00 EUR31.07.2020
Stavbne cenitve15.6.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 780,00 EUR15.6.2020 - 31.12.2020
Priprava pogodbe o ustanovitvi služnosti.15.6.2020DARS ULICA XIV.DIVIZIJE 4 3000 Celje 689,15 EUR15.6.2020 - 15.6.2020
Svetovanje pri pripravi in uvedbi 2.faze Nadgradnje EDMS in inform.procesov14.6.2020KingS d.o.o. Veliki Vrh pri Šmarju 79 1293 Šmarje - Sap18.960,00 EUR14.6.2020 - 14.6.2020
Izdelava PID vgrajenega sistema APJ v RTP Divača12.6.2020ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. KOVINARSKA CESTA 4 1241 Kamnik 668,60 EUR12.6.2020 - 31.10.2020
Podaljšanje roka izvedbe za strokovno pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije, pridobivanju gradbenega dovoljenja in izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja - aneks št. 2 k pogodbi št. POG2019/0391 10.6.2020HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH10.6.2020 - 31.12.2020
Aneks št. 1 k pogodbi o revidiranju računovodskih izkazov9.6.2020MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. VEROVŠKOVA ULICA 55 A 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH9.6.2020 - 30.6.2020
Preverba tehnične rešitve za DV 110kV Divača – Pivka – Ilirska Bistrica 9.6.2020IBE, d.d. Hajdrihova ulica 4 , 1000 Ljubljana 79.200,00 EUR31.12.2020
Supernadzor izvedbe BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre9.6.2020Mercados Aries International S.A. Av. de Burgos, 12, 13th floor 28036 MADRID Španija392.310,00 EUR9.6.2020 - 31.12.2020
Odvetniške storitve8.6.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 410,40 EUR8.6.2020 - 4.5.2020
Naročilo storitev zunanjega izvajalca za izdelavo dokumentacije za nabavo SAD (SCADA Anomaly Detection) in šifrirnega sistema za SVEES5.6.2020IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana46.500,00 EUR5.6.2020 - 5.1.2021
Prevajalske storitve5.6.2020DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 769,91 EUR5.6.2020 - 23.6.2020
Geotehnične in geološke storitve v RTP Tolmin3.6.2020GEOEKSPERT IGOR RESANOVIČ s.p. Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 5.700,00 EUR30.12.2022
RTP Beričevo - Geomehanski nadzor3.6.2020GEOEKSPERT IGOR RESANOVIČ s.p. Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 7.900,00 EUR31.12.2023
RTP Krško - Geomehanski nadzor3.6.2020Konzorcij JURIJ ČADEZ s.p. in GEOTRIAS d.o.o. Vojkova ulica 12, 6230 POSTOJNA in Dimičeva ulica 14, 1000 LJUBLJANA 1.650,00 EUR31.12.2021
Izdelava novelacije investicijske dokumentacije za AKZ DV 1.6.2020IBE, d.d. Hajdrihova ulica 4 , 1000 Ljubljana 10.900,00 EUR31.12.2020
Ocena obremenjenosti sodelavcev v storitvenem centru PITK30.5.2020AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana14.500,00 EUR30.5.2020 - 15.6.2020
Naročnik bo izvajalcu opravljene storitve plačeval mesečno. Obvezna priloga k računu je poročilo o opravljenem delu.27.5.2020RDEČI OBLAK D.O.O. TRDINOVA 8 1000 Ljubljana15.080,00 EUR27.5.2020 - 30.4.2022
Nadgradnja orodja za izvoz CIM modela26.5.2020KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d. FALLEROVO ŠETAČIŠTE 22, Zagreb,10000 Hrvaška 9.500,00 EUR26.5.2020 - 1.8.2020
Izdelava študije: Regulacija napetosti v slovenskem EES20.5.2020UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 57.000,00 EUR20.09.2021
Overitve, zk predlogi19.5.2020BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA SLOVENSKA CESTA 56 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR19.5.2020 - 31.12.2020
Global Communication Summit 202019.5.2020QUADRIGA MEDIA BERLIN GmbH Werderscher Markt 13 D-10117 BERLIN Nemčija 464,10 EUR19.5.2020 - 19.5.2020
PR seminar "Communication Summit"18.5.2020European Association of Communication Directors Square de Meeus 37 1000 BRUXELLES BelgijaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH18.5.2020 - 18.5.2020
Cenilno poročilo za služnost18.5.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 260,00 EUR18.5.2020 - 18.5.2020
Izdelava spletnih storitev MX-GMS18.5.2020TROIA, d.o.o. Informacijske storitve OZARE 19 2380 Slovenj Gradec19.700,00 EUR18.5.2020 - 15.9.2020
izobraževanja Kako zahteve standarda ISO 45001:2018 učinkovito prenesti v prakso15.5.2020SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 952,50 EUR15.5.2020 - 21.5.2020
Geodetski načrt za dve območji omilitvenih ukrepov za DPN za RTP 220/110 Ravne s priključnim DV13.5.2020IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 9.450,00 EUR13.5.2020 - 31.7.2020
Prevajalske storitve13.5.2020DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 312,00 EUR13.5.2020 - 15.5.2020
Cenilna poročila za škodo za DV 400 kV MB-Krško13.5.2020ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 1.800,00 EUR13.5.2020 - 19.6.2020
izdelava opreme12.5.2020Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy s.p. KOTNIKOVA ULICA 21 1000 Ljubljana 4.400,00 EUR12.5.2020 - 30.6.2020
General proofing, ensuring language quality and maintaining technical integrity of English texts for the dissemination of EU projects11.5.2020Coffee Cup Consulting d.o.o. Slomškova ulica 17 1000 Ljubljana10.200,00 EUR11.5.2020 - 30.4.2021
Izdelava nove pobude za DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo (RTP Brestanica - Druž. vas)6.5.2020SAVAPROJEKT d.d. Cesta krških žrtev 59 8270 Krško 5.400,00 EUR6.5.2020 - 31.12.2020
ZK predlogi, overitve5.5.2020NOTARKA KATJUŠA GORJAN UL.XXX.DIVIZIJE 23 5000 Nova Gorica 2.000,00 EUR5.5.2020 - 31.12.2020
Prevajalske storitve in lektura besedil5.5.2020PREVAJANJE IN POUČEVANJE LUKA LIČAR S.P. CESTA OF 41 5282 Cerkno 4.000,00 EUR5.5.2020 - 15.1.2021
Overitve, zk predlogi4.5.2020NOTARKA DARJA JARNOVIČ ROZMANOVA ULICA 38 8000 Novo mesto 2.000,00 EUR4.5.2020 - 31.12.2020
Izdelava investicijske dokumentacije za investiciji: I673 - Izdelava in uvedba diagnostičnih statističnih orodij za DAC in I674 – Izdelava koncepta in uvedba resničnostnih tehnologij24.4.2020SAPSAN POSLOVNO SVETOVANJE ROK RUPNIK S.P. NOTRANJSKA CESTA 49 A 1370 Logatec18.900,00 EUR24.4.2020 - 30.9.2020
STROKOVNA USPOSABLJANJA-Slovenski inženirski dan22.4.2020INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 81,97 EUR22.4.2020 - 4.3.2020
Izdelava investicijske dokumentacije za inf. podporo upravljanju s sredstvi22.4.2020IPMIT, d.o.o. KOTNIKOVA ULICA 30 1000 Ljubljana13.000,00 EUR22.4.2020 - 15.9.2020
Pogodba o izvajanju delovno pravnih in kadrovskih storitev10.4.2020HRM, d.o.o. Družba za kadrovski management,izobr.in posl.svetovanje FINŽGARJEVA ULICA 4 1000 Ljubljana20.000,00 EUR10.4.2020 - 10.4.2024
Overitve, zk predlogi10.4.2020NOTAR-KOVAČ GREGOR MIKLOŠIČEVA ULICA 1 3000 Celje 500,00 EUR10.4.2020 - 31.12.2020
Izdelava študije: Prenova tehničnega koncepta turbinske regulacije frkevence za potrebe obratovanja EES v motenih obratovalnih stanjih in otočnem obratovanju7.4.2020UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 49.500,00 EUR7.06.2021
Izdelava investicijskega elaborata za gradnjo baznih postaj7.4.2020Finkorp d.o.o. Dergomaška ulica 40 1000 Ljubljana 7.220,00 EUR7.4.2020 - 30.4.2020
Recenzija študije požarne varnosti.7.4.2020LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 4.000,00 EUR7.4.2020 - 31.12.2020
Naročilo Lidar posnetka za DV 110 kV priključni vod HE Mokrice7.4.2020Flycom Technologies d.o.o. Ljubljanska cesta 24A 4000 Kranj 8.184,00 EUR7.4.2020 - 30.11.2020
Izdelava študije: Analiza primernosti Grafane za vizualizacijo dnevne analitike DAC6.4.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 45.500,00 EUR6.12.2020
Cenitev za k.o. Stara gora, parc. št. 744/23.4.2020MILAN RACE Sežana 123,75 EUR3.4.2020 - 3.4.2020
Izdaja potrdila za izdajo certifikata - droni2.4.2020JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO RS Kotnikova ulica 19A 1000 Ljubljana 144,00 EUR2.4.2020 - 8.4.2020
???Izdelava varnostnega načrta za DV 400 kV Maribor-Krško (SM55-SM105) R678-0031.4.2020LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 990,00 EUR1.4.2020 - 30.5.2020
Overitve, zk predlogi26.3.2020NOTARKA mag.NINA ČEŠAREK TRG ZBORA ODPOSLANCEV 66 1330 Kočevje 4.000,00 EUR26.3.2020 - 31.12.2020
Kotizacija za seminar26.3.2020ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O. PREŠERNOVA ULICA 1 2000 Maribor 198,00 EUR26.3.2020 - 1.4.2020
Ocena tržne vrednosti na pripadajočem lastniškem deležu na objektu Ambrož pod Krvavcem23.3.2020SVING KONZULTANTI d.o.o. Savska cesta 10 1000 Ljubljana 1.480,00 EUR23.3.2020 - 31.5.2022
Pogodba za oceno vrednosti lastniškega kapitala družbe Eldom, d.o.o20.3.2020BDO SVETOVANJE d.o.o. CESTA V MESTNI LOG 1 1000 Ljubljana 7.500,00 EUR20.3.2020 - 31.12.2020
Prevajanje v ANG jezik za projekt SINCRO.GRID - ga. Suzana Stančič20.3.2020DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 995,00 EUR20.3.2020 - 31.12.2020
Dnevni pregled medijskega poročanja18.3.2020PRESS CLIPPING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 65 2000 Maribor 6.000,00 EUR18.3.2020 - 30.9.2020
Odvetniške storitve17.3.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 478,80 EUR17.3.2020 - 17.3.2020
Finančno svetovanje v postopku dolgoročnega zadolževanja16.3.2020UNIJA CONSULTING, SVETOVANJE,d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 515 1351 Brezovica pri Ljubljani19.800,00 EUR16.3.2020 - 31.12.2020
Izvedba napetostnega preizkusa plaščev 110 kV kablov v HE Krško16.3.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 2.160,00 EUR16.3.2020 - 29.5.2020
Ocenjevanje škode13.3.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 284,80 EUR13.3.2020 - 13.3.2020
Notarske storitve12.3.2020NOTARKA KATJUŠA GORJAN UL.XXX.DIVIZIJE 23 5000 Nova Gorica 6.000,00 EUR12.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi12.3.2020ROJS SERGEJ - NOTAR AŠKERČEV TRG 2 3240 Šmarje pri Jelšah 1.000,00 EUR12.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi11.3.2020FLORJANČIČ CIRMAN IRENA - NOTARKA TRDINOVA ULICA 4 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR11.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi11.3.2020NOTAR BLAŽ HROVATIN DUNAJSKA 56 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR11.3.2020 - 31.12.2020
Izobraževanje - Energetika in regulativa10.3.2020PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 221,25 EUR10.3.2020 - 10.3.2020
Nakup storitve usposabljanja za izpolnitev pogojev pridobitve kategorije B izvajanja letalskih dejavnosti z droni10.3.2020ONEDRONE d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 36 1210 Ljubljana - Šentvid 4.950,00 EUR10.3.2020 - 31.7.2020
Overitve, zk predlogi10.3.2020BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA SLOVENSKA CESTA 56 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR10.3.2020 - 31.12.2020
Prevod in lektura besedil.9.3.2020PREVAJANJE IN POUČEVANJE LUKA LIČAR S.P. CESTA OF 41 5282 Cerkno 166,00 EUR9.3.2020 - 28.5.2020
Overitve, zk predlogi6.3.2020ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 1.000,00 EUR6.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi6.3.2020UROŠ MARGUČ - NOTAR MESTNI TRG ? 3210 Slovenske Konjice 9.900,00 EUR6.3.2020 - 31.12.2020
Priprava, izdelava in postavitev umetniškega objekta v Beričevem5.3.2020EVA LAURA PETRIČ - FOTOGRAFINJA Cankarjevo nabrežje 3 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH5.3.2020 - 20.12.2021
Izdelava študije: Ažuriranje napovedi razvoja prevzema električne energije na prenosnem omrežju Republike Slovenije do leta 20544.3.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 37.000,00 EUR4.01.2021
Cenitev4.3.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 499,41 EUR4.3.2020 - 10.4.2020
zk predlogi, overitve3.3.2020NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 2.000,00 EUR3.3.2020 - 31.12.2020
zk predlogi, overitve3.3.2020NOTAR JANEZ KLEMENC PREŠERNOV TRG 8 8000 Novo mesto 2.000,00 EUR3.3.2020 - 31.12.2020
Nočitve preko potovalne agencije27.2.2020V SVET, POTOVALNA AGENCIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. NEUBERGERJEVA ULICA 30 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR27.2.2020 - 31.12.2020
Dostop do Baze podatkov dnevnih novic STA26.2.2020STA D.O.O. Slovenska tiskovna agencija TIVOLSKA CESTA 48 1000 Ljubljana 6.336,00 EUR26.2.2020 - 31.1.2021
Prevajanje26.2.2020Nataša Gerič s.p. Vodovodna cesta 26 1230 Domžale 48,00 EUR26.2.2020 - 26.2.2020
Cenitev26.2.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 284,80 EUR26.2.2020 - 26.2.2020
Cenitev 26.2.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 142,40 EUR26.2.2020 - 26.2.2020
Izdelava tehnične dokumentacije, idejna rešitev (IDR), garažni objekt R. dolina25.2.2020RCI d.o.o. TEHARSKA CESTA 40 3000 Celje 5.200,00 EUR25.2.2020 - 31.12.2020
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za DV Koper-Izola-Lucija (KBV+DV+OKS+polja RTP Lucija)25.2.2020KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana 427.140,00 EUR30.03.2023
Priprava pogodbe24.2.2020SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 258,45 EUR24.2.2020 - 24.2.2020
Izvajanje geomehanskega nadzora nad temelji DV stebrov in kabelske trase za priključni kablovod 2x110 kV za RTP 110/20kV Vojnik20.2.2020GEOEKSPERT IGOR RESANOVIČ s.p. Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 2.940,00 EUR1.07.2020
Svetovalne storitve20.2.2020Gregor Goričar s.p. Celovška cesta 127 1000 Ljubljana 512,00 EUR20.2.2020 - 20.2.2020
Dopolnitev projekta TSE Beričevo19.2.2020NOVERA PROJEKT d.o.o. Letališka cesta 27 1000 Ljubljana 5.700,00 EUR19.2.2020 - 30.7.2020
Izdelava študije: Izraba možnih energetskih potencialov za doseganje energetske ogljične nevtralnosti v družbi Eles na primeru RTP Pekre18.2.2020UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 58.500,00 EUR18.03.2021
zk predlogi, overitve 14.2.2020JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK - NOTARKA MAISTROVA ULICA 2 1241 Kamnik 1.500,00 EUR14.2.2020 - 31.12.2020
zk predlogi, overitve 14.2.2020NOTARKA MARJANA TIČAR BEŠTER ŠOLSKA ULICA 2 4220 Škofja Loka 1.500,00 EUR14.2.2020 - 31.12.2020
Oglaševanje v Mladini za l. 202013.2.2020MLADINA d.d. DUNAJSKA CESTA 51 1000 Ljubljana 4.950,00 EUR13.2.2020 - 13.2.2020
Overitve, zk predlogi13.2.2020NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 1.000,00 EUR13.2.2020 - 31.12.2020
Izvajanje superkontrole nad kvaliteto izdelave, montaže in protikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij za priključni kablovod 2x110 kV za RTP 110/20kV Vojnik12.2.2020BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana 4.604,10 EUR1.07.2020
ZK predlogi, overitve12.2.2020NOTARKA NIVES VIDMAR NOTRANJSKA CESTA 14 1370 Logatec 2.000,00 EUR12.2.2020 - 31.12.2020
Prevodi.12.2.2020ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 2.000,00 EUR12.2.2020 - 31.12.2020
RTP Krško: Izdelava projektne dokumentacije11.2.2020IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 734.900,00 EUR31.12.2023
Dodatek št. 1 k Pogodbi o opravljanju odvetniških storitev10.2.2020ODVETNIŠKA DRUŽBA LUKMAN O.P.,d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana40.200,00 EUR10.2.2020 - 31.12.2020
zk predlogi, overitve 10.2.2020NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 Postojna 1.000,00 EUR10.2.2020 - 31.12.2020
Cenilske storitve 10.2.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 270,00 EUR10.2.2020 - 10.2.2020
Strokovne storitve7.2.2020DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 240,12 EUR7.2.2020 - 7.2.2020
Odvetniške storitev7.2.2020Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH7.2.2020 - 7.2.2020
EPLAN Electric P8 tečaj - osnovni6.2.2020EXOR ETI d.o.o. Brnčičeva ulica 51 1231 Ljubljana - Črnuče 675,00 EUR6.2.2020 - 20.2.2020
Cenitev stavbnega zemljišča5.2.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 270,00 EUR