Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x110 kV Brestanica -Hudo 31.12.2030IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana597.433,58 EUR 31.12.2030 - 31.12.2030
Ekskluzivni ponudnik10.7.2018HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor19.250,00 EUR3.355,00 (2.10.2017) 4.294,40 (23.10.2017) 671,00 (23.11.2017) 1.409,10 (22.12.2017) 1.878,80 (26.1.2018) 671,00 (22.2.2018) 671,00 (26.3.2018) 1.073,60 (23.4.2018)10.7.2018 - 10.7.2018
Ogled terena s poročilom s strani geologa za DV 2x110 kV Dravograd- Železarna Ravne25.4.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 300,00 EUR 25.4.2018 - 31.7.2018
Izvedba geomehanskih raziskav (vrtanja) za sanacijo obstoječih temeljev25.4.2018IRGO CONSULTING D.O.O. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana14.190,00 EUR 25.4.2018 - 30.5.2018
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo toplotne postaje v objektu H2 - elektro del24.4.2018LIKAR PROJEKTIRANJE d.o.o. Idrija MESTNI TRG 2 5280 Idrija 1.800,00 EUR 24.4.2018 - 30.12.2018
Projektantski nadzor in svetovanja pri izvedbi prenove upravne in komandne zgradbe v RTP Podlog24.4.2018ADAR, d.o.o. MIVKA 10 A 1000 Ljubljana19.860,00 EUR 24.4.2018 - 31.12.2019
RTP Selce: Nadzor nad montažo in spuščanje ločilnika v pogon24.4.2018ELWE & CO. d.o.o. Spodnji Slemen 4 2352 Selnica ob Dravi 1.790,00 EUR 24.4.2018 - 31.8.2018
Prevod in lektura Deležniki družbe ELES 201824.4.2018SUZANA MARY STANČIČ -SAMOSTOJNA USTVARJALKA NA PODROČJU KULTURE LJUBLJANSKA CESTA 4A 1241 Kamnik 78,00 EUR 24.4.2018 - 24.4.2018
Overitev služnostne pogobe23.4.2018NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 106,50 EUR 23.4.2018 - 23.4.2018
 20.4.2018DARS ULICA XIV.DIVIZIJE 4 3000 Celje 5.901,24 EUR 20.4.2018 - 20.4.2018
Notarske storitve19.4.2018NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 19.4.2018 - 31.12.2018
Cenitev škode na kmetijskih zemljiščih na DV 110 kV Trbovlje-Brestanica pri zamenjava faznega vodnika z O19.4.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 208,00 EUR 19.4.2018 - 1.7.2018
Prevajalske storitve19.4.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 770,00 EUR 19.4.2018 - 19.4.2018
Cenitve škode za CPO Ljubljana18.4.2018DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR 18.4.2018 - 18.4.2018
Svetovalne storitve18.4.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.017,38 EUR3.681,20 (24.4.2018)18.4.2018 - 18.4.2018
Izdelava poročil Žolnir17.4.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR 17.4.2018 - 14.5.2018
Lektoriranje besedil za spletno stran projekta SINCRO.GRID17.4.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 Dravograd 22,16 EUR 17.4.2018 - 17.4.2018
Usposabljanje iz področja nadzora izvajanja AKZ DV13.4.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 PoljčaneVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 13.4.2018 - 30.7.2018
overitve pogodb13.4.2018NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 56,00 EUR 13.4.2018 - 13.4.2018
RTP Podlog: Šolanje za 400 kV odklopnik GE11.4.2018ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE D.O.O. Dunajska cesta 21 1000 Ljubljana19.980,00 EUR 11.4.2018 - 15.10.2018
Ocena tržne vrednosti za najem nepremičnine11.4.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 400,00 EUR 11.4.2018 - 30.4.2018
Prevajalske storitve11.4.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 264,66 EUR 11.4.2018 - 11.4.2018
Projektna dokumentacija za vgradnjo RTU v HE Boštanj10.4.2018ESOTECH d.d. Preloška cesta 1 3320 Velenje 3.960,00 EUR 10.4.2018 - 28.12.2018
Notarske storitve6.4.2018NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 PostojnaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH46,04 (20.4.2018)6.4.2018 - 31.12.2018
Overitev podpisa6.4.2018ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 41,00 EUR50,02 (23.4.2018)6.4.2018 - 6.4.2018
Izdelava študije: Analiza metodologij delitve stroškov prerazporejanja proizvodnje ter trgovalnih območij5.4.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 94.500,00 EUR 5.8.2018
Odvetniške storitve za projekt EU-011 OSMOSE4.4.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 2.400,00 EUR 4.4.2018 -
Izdelava študije: Določitev frekventnih mest in obravnanva induktivnih, kapacitativnih in konduktivnih vplivov v vplivnem območju EEO4.4.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 47.500,00 EUR 4.2.2019
Overitev služnostne pogodbe 2x3.4.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,00 EUR15,86 (16.4.2018)3.4.2018 - 3.4.2018
Sestava zamljiškoknjižnega predloga - AVBREHT DANI29.3.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (11.4.2018)29.3.2018 - 29.3.2018
Superkontrola sanacijskih del na SM6 in SM8 (kontrola kvalitete zamenjave diagonal iz okroglega jekla skladno s projektom) na DV 110 kV Trbovlje - Beričevo I29.3.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 820,00 EUR 29.3.2018 - 31.5.2018
RTP Podlog: Zakoličba Telekom TK vodov29.3.2018GVO D.O.O. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ CIGALETOVA ULICA 10 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 29.3.2018 - 15.4.2018
Notarske storitve28.3.2018NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/IsolaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH141,52 (6.4.2018)28.3.2018 - 31.12.2018
Izdelava študije: Določitev obratovalnih tehničnih zahtev SVC/STATCOM za tehnično specifikacijo naprave v ovkiru projekta Sincro.Grid28.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 61.500,00 EUR 28.10.2018
Izdelava študije: Napoved razvoja prevzema električne energije v prenosnem omrežju do leta 205427.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 90.500,00 EUR 27.2.2019
Izdelava študije: Kratkostična analiza v EES Slovenije ob vgradnji kompenzacijskih naprav v okviru projekta Sincro.Grid27.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 84.000,00 EUR 27.11.2018
Prevajalske storitve26.3.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 917,97 EUR925,10 (5.4.2018)26.3.2018 - 26.3.2018
Služnostna pogodba26.3.2018RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA RS ZA VODE HAJDRIHOVA 28 C 1000 Ljubljana12.203,67 EUR14.888,48 (19.4.2018)26.3.2018 - 26.3.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 110 kV Divača - Gorica.23.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 23.3.2018 - 26.4.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 400 kV Divača - Redipuglia.23.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 23.3.2018 - 26.4.2018
Cenitev gozdnega roba, Habjanič21.3.2018ROMAN HABJANIČ, s.p. poslovno svetovanje KONJIŠKA CESTA 10 2317 Oplotnica 800,00 EUR 21.3.2018 - 23.4.2018
Svetovalne storitve21.3.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.033,85 EUR3.701,30 (27.3.2018)21.3.2018 - 21.3.2018
Svetovanje in ureditev LP Skupine in družbe ELES 201720.3.2018Consensus d.o.o. CANKARJEVA CESTA 3 1000 Ljubljana 8.400,00 EUR 20.3.2018 - 13.4.2018
Razpršena proizvodnja v elektroenergetskem sistemu20.3.2018REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKIK IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana 7.300,00 EUR2.900,00 (4.4.2018) 100,00 (6.4.2018) 4.300,00 (17.4.2018)20.3.2018 - 21.5.2018
Pravno svetovanje in odvetniške storitve19.3.2018Odvetniška družba Hajtnik Potrpin o.p. d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 72 1230 Domžale49.000,00 EUR 19.3.2018 - 31.12.2154
Cenitve škode 2018 - CIPO Ljubljana19.3.2018DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR 19.3.2018 - 23.3.2018
Trasiranje in nadzor Telemach na RTP 400/220/110 kV Podlog i(zgradnja transformacije 400/110)19.3.2018TELEMACH, ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE, d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 49 A 1231 Ljubljana - Črnuče 402,14 EUR 19.3.2018 - 15.5.2018
Strokovno svetovanje za proces optimizacije napetosti ELES-HOPS16.3.2018INTERCOMPRO AG Genferstrasse 8002 Zürich Švica38.800,00 EUR 16.3.2018 - 16.3.2019
Cenitev škode pod DV 110 kV Divača - Koper.15.3.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (23.4.2018)15.3.2018 - 30.3.2018
Cenitev škode pod DV 110 kV Divača - Koper.15.3.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (23.4.2018)15.3.2018 - 30.3.2018
Administrativno - finančno svetovanje na EU projektu FutureFlow14.3.2018TECHNOFI ATLANTIS ALLEE PIERRE ZILLER BP22-06901SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX FRA29.400,00 EUR 14.3.2018 - 30.6.2020
Overitev podpisa na služnostni pogodbi14.3.2018Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 28,00 EUR34,16 (21.3.2018)14.3.2018 - 14.3.2018
Aneks k dogovoru o opravljanju odvetniških storitev14.3.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana14.997,00 EUR 14.3.2018 - 14.6.2020
Izdelava študije: Predlog rešitve energetskega upravljanja stavb in priprdajočih objektov v družbi ELES13.3.2018UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 55.500,00 EUR 13.3.2019
Izdelava študije: Dolgoročen makroekonomski razvoj in poraba električne energije13.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 28.500,00 EUR 13.7.2018
Overitev podpisa za služnost12.3.2018NOTARKA MIRJANA PARADIŽ VERDINEK MARIBORSKA CESTA 16 2360 Radlje ob Dravi 21,00 EUR25,62 (27.3.2018)12.3.2018 - 12.3.2018
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu za vknjižbo služnostne pravice - Avbreht Vladimir in Danica9.3.2018NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 21,00 EUR25,62 (19.3.2018)9.3.2018 - 9.3.2018
Lektoriranje in prevajalske storitve7.3.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 36,30 EUR 7.3.2018 - 7.3.2018
Geomehanski nadzor pri izvajanju sanacije na SM 6 in 7 na DV 20 kV Vuhred - Podvelka in izdelava zaključnega poročila6.3.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 900,00 EUR 6.3.2018 - 1.7.2018
Ceniten škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.6.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.4.2018)6.3.2018 - 6.3.2018
Ceniten škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.6.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.4.2018)6.3.2018 - 30.3.2018
Ceniten škode DV 400 kV Divača - Redipuglia.6.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.4.2018)6.3.2018 - 30.3.2018
Izobraževanje - mednarodni standard za sisteme vodenja VZD ISO 45001:20185.3.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 215,10 EUR 5.3.2018 - 5.3.2018
Izdelava elaborata za AKZ sanacijo DV 2 x 110 kV Vuhred - Pekre5.3.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 Poljčane 967,48 EUR 5.3.2018 - 31.5.2018
Izdelava študije: Analiza možnih scenarijev vzpostavljanja obratovanja EES Slovenije brez zunanjega vira napajanja in sodelovanje pri izvedbi testov5.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 66.500,00 EUR 5.3.2019
Izdelava študije: Zadostnost proizvodnje (ADEQUACY) električne energije v Sloveniji5.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 46.000,00 EUR 5.12.2018
Izdelava idejne rešitve za RTP Trbovlje in RTP Laško2.3.2018LEBE, d.o.o. POT V LEŠJE 5 3212 Vojnik 6.368,03 EUR4.292,00 (19.4.2018)2.3.2018 - 30.5.2018
Izdelava cenitve za TR T211 v RTP Podlog28.2.2018MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 423,00 EUR423,00 (11.4.2018)28.2.2018 - 2.4.2018
Izvedba cenitev za potrebe služnostne pravice na parc. 103, 102, 109/1, k.o.802 za DV 20 kV Vuhred - Podvelka27.2.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 80,00 EUR80,00 (11.4.2018)27.2.2018 - 16.3.2018
Pogodba o ustanovitvi služnostne pravice26.2.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 180,00 EUR219,60 (1.3.2018)26.2.2018 - 26.2.2018
Overitev pogodb o služnostni pravici 2 x26.2.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,50 EUR16,47 (13.3.2018)26.2.2018 - 26.2.2018
Izdelava geodetskega posnetka in PZI opornega zidu na SM 9 na DV 220kV Podlog-Obersielach23.2.2018GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 3.070,00 EUR 23.2.2018 - 31.3.2018
Izdelava geodetskega posnetka in PZI opornega zidu23.2.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija 3.272,00 EUR 23.2.2018 - 31.3.2018
Ocenitev tržne vrednosti odškodnine za vzpostavitev trajne služnosti na trasi DV 110 Ormož - Ljutomer SM 4323.2.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 400,00 EUR488,00 (23.4.2018)23.2.2018 - 16.3.2018
Pravno svetovanje pri izvajanju naložbenih projektov na področju infrastrukture in pametnih omrežij ter drugih odvetniških storitev23.2.2018 ODVETNIŠKA PISARNA ZAGORC D.O.O. DUNAJSKA CESTA 159 1000 Ljubljana13.440,00 EUR1.409,10 (16.4.2018)23.2.2018 - 23.2.2019
Izdelava cenitev na DV 110 kV Ormož- Ljutomer za potrebe sklenitve služnostne pogodbe v okviru sanacije SM 43 in DV 220 kV Podlog- Obersilach za potrebe sklenitve služnostne pogodbe v okviru sanacije SM 09.22.2.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR240,00 (23.4.2018)22.2.2018 - 12.3.2018
Cenitev parcel pod traso DV 220 kV Podlog - Obersielach za potrebe sklenitve služnostne pogodbe v okviru sanacije SM 0922.2.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 950,00 EUR1.159,00 (23.4.2018)22.2.2018 - 12.3.2018
Svetovalne storitve21.2.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 2.982,07 EUR3.638,13 (27.2.2018)21.2.2018 - 21.2.2018
Prevajalske storitve21.2.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.347,88 EUR2.259,60 (12.3.2018)21.2.2018 - 21.2.2018
Prevajalske storitve21.2.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 504,26 EUR2.259,60 (12.3.2018)21.2.2018 - 21.2.2018
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za izvedbo sanacije ozemljitev v RTP Kleče, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode21.2.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 19.404,00 EUR 31.5.2019
Lektoriranje20.2.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 579,00 EUR483,92 (29.3.2018)20.2.2018 - 20.2.2018
Priprava dodatnih cenilnih poročil20.2.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 160,00 EUR160,00 (26.3.2018)20.2.2018 - 20.2.2018
CENILSKE STORITVE.20.2.2018MILAN RACE Sežana 907,47 EUR907,49 (26.3.2018)20.2.2018 - 31.3.2018
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo transformacije 110/20 kV za potrebe LR v RTP Beričevo - zamnejava TR20/0.4 kVCT1 in CT219.2.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana41.350,00 EUR 19.2.2018 - 21.12.2018
Izobraževanje "Učinkovita kombinacija najboljših metod agilnega in klasičnega projektnega managementa"19.2.2018AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 208,00 EUR253,76 (22.2.2018)19.2.2018 - 19.2.2018
Študija vpliva gradnje daljnovodov/kablovodov na vodni in obvodni eko sistem s poudarkom na ribji živelj-območje državnega prostorskega načrta za RTP 220/110//20 kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom19.2.2018ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SPODNJE GAMELJNE 61 A 1211 Ljubljana - Šmartno18.790,00 EUR 19.2.2018 - 30.4.2018
Priprava in vodenje strateške konference ELES 201817.2.2018MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas 5.650,00 EUR 17.2.2018 - 31.12.2018
Posodobitvi managerskega dokumenta in samoocenitvi po modelu odličnost EFQM17.2.2018MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas13.700,00 EUR 17.2.2018 - 31.7.2018
Izboljševanju integriranega sistema upravljanja17.2.2018MRR d.o.o. VITOVLJE 88A 5261 Šempas 3.750,00 EUR 17.2.2018 - 31.12.2018
Članarina za pristop v konzorcij ITAM 2018 -mednarodna primerjava modelov upravljanja s sredstvi sistemskih operaterjev prenosa električne energije16.2.2018UMS GROUP EUROPE B.V. JOOP GREEINKWEG 901-999 POSTBUS 1090 GA AMSTERDAM Nizozemska43.000,00 EUR16.380,00 (16.4.2018)16.2.2018 - 31.12.2019
Cenitve škode na gozdnih zemljiščih za potrebe ureditve roba koridorja na DV15.2.2018NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 4.725,00 EUR 15.2.2018 - 30.9.2018
Meritve vibracij na DV 2x110kV Maribor - Cirkovce15.2.2018DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ d.o.o. Proizvodnja, Trgovina in Storitve Ruperče 13 2231 Pernica12.750,00 EUR 15.2.2018 - 1.6.2018
Izvajanje kontrole kvalitete vgrajevanja betonov v konstrukcijske elemente za skladiščno servisni objekt v RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt 14.2.2018IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana16.296,00 EUR 14.2.2018 - 30.12.2018
Cenitev gozdnih parcel na DV 400 kV Divača-Melina.14.2.2018MILAN RACE Sežana 577,48 EUR577,48 (22.3.2018)14.2.2018 - 28.2.2018
Notarske storitve13.2.2018NOTARKA KATJUŠA GORJAN UL.XXX.DIVIZIJE 23 5000 Nova GoricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH34,84 (27.2.2018)13.2.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve - overitev podpisa12.2.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,50 EUR16,47 (26.2.2018)12.2.2018 - 12.2.2018
Pogodba o sodelovanju - Aneks št.1 - podaljšanje roka veljavnosti12.2.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, o.p., d.o.o. TABORSKA CESTA 13 1290 Grosuplje29.000,00 EUR 12.2.2018 - 12.2.2020
Prevajalske storitve6.2.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 69,99 EUR70,58 (12.3.2018)6.2.2018 - 6.2.2018
Notarske storitve6.2.2018NOTAR MILAN DOLGAN DUNAJSKA CESTA 122 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH17,08 (23.2.2018)6.2.2018 - 31.12.2018
Izvedba vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov na dan 31.12.20176.2.2018OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - Šentvid 4.800,00 EUR 6.2.2018 - 28.2.2018
Recenzija dokumentacije DZR za projekt RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom DV6.2.2018ATELJE KONTURA, d.o.o. Projektiranje in inženiring KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana 9.800,00 EUR 6.2.2018 - 30.5.2018
Cenitev škode na DV 2x110 kV Maribor - Cirkovce6.2.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 7.641,27 EUR 6.2.2018 - 30.6.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 110 kV Divača - Ajdovščina.5.2.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (14.3.2018)5.2.2018 - 28.2.2018
Cenitev zemljišč za določitev odškodnine za služnostno pot do DV 400 kV Divača-Redipuglia.5.2.2018VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 329,99 EUR330,00 (16.3.2018)5.2.2018 - 28.2.2018
Izdelava recenzije PZR in PZI - projektne dokomentacije za TSE Beričevo - ll. faza4.2.2018ELITA I.B., d.o.o. Kosovelova ulica 4b 6210 Sežana12.860,00 EUR 4.2.2018 - 31.12.2018
Cenitve škod za CIPO Ljubljana2.2.2018DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (19.3.2018)2.2.2018 - 2.2.2018
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnosti - Avbreht Dani2.2.2018NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 23,00 EUR28,06 (16.2.2018)2.2.2018 - 2.2.2018
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 1. del - frekvenčna stabilnost2.2.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 2. del - napetostna stabilnost2.2.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 4. del - splošne zahteve vodenja2.2.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Izdelava študije: Analiza izpostavljenosti in določitev ukrepov za zmanjševanje sevalnih obremenitev na DV 2 x 400 kV Beričevo - Divača2.2.2018UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 195.500,00 EUR 2.2.2020
Izdelava študije: Določitev neizčrpnih zahtev iz uredbe 2016/631 s tehnično utemeljitvijo, 3. del - kotna stabilnost30.1.2018UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 28.450,00 EUR 30.10.2018
Študija o dejanskih potrebah in potencialih za postavitev el.polnilnih postaj v Sloveniji za obdobje nasl.dveh do treh let - dopolnitev študije29.1.2018MEDNARODNI INŠTITUT ECPD za trajnostni razvoj, podružnica v Ljubljani DUNAJSKA CESTA 104 1000 Ljubljana 7.000,00 EUR 29.1.2018 - 29.1.2018
EPEX Spot Market Data Desk29.1.2018EPEXSPOT European Power Exchange 5 BOULEVARD MONTMARTRE 75002PARIS FRA 2.400,00 EUR 29.1.2018 - 17.1.2019
Prve meritve EMSna DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce29.1.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 9.312,00 EUR 29.1.2018 - 31.3.2018
Notarske storitve25.1.2018KOŠAR BRATUŠA KSENIJA -NOTARKA CANKARJEVA ULICA 6 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6,22 (9.2.2018)25.1.2018 - 31.12.2018
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - Anton Jazbinšek25.1.2018NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 37,00 EUR45,14 (9.2.2018)25.1.2018 - 25.1.2018
Izvajanje nalog koordinatorja VZD za montažo OPGW med SM43 in SM82 na DV 110kV Trbovlje - Brestanica25.1.2018LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.372,50 EUR 25.1.2018 - 10.5.2018
Notarske storitve25.1.2018VALTER VINDIŠ - NOTAR GLAVNI TRG 4 9240 LjutomerVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH59,78 (9.2.2018)25.1.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve25.1.2018NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 KoperVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH45,14 (9.2.2018) 135,42 (29.3.2018) 352,51 (5.4.2018) 90,28 (11.4.2018)25.1.2018 - 31.12.2018
Dokument identifikacije investicijskega projekta za DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo - sanacija poškodb vodnika na mestu vpetja faznih distančnikov; sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode. 25.1.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR 40 dni od podpisa pogodbe
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri sanaciji posledic vetroloma na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka24.1.2018LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.942,00 EUR 24.1.2018 - 30.6.2018
LEKTORIRANJE BESEDIL ZA POTREBE SLUŽBE24.1.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 DravogradVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 24.1.2018 - 31.12.2018
Prve meritve EMS na DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce23.1.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 23.1.2018 - 31.3.2018
Svetovalne storitve23.1.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.971,47 EUR4.845,19 (31.1.2018)23.1.2018 - 23.1.2018
Spremljanje medijskih objav - kliping23.1.2018KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 23.1.2018 - 31.12.2018
Aneks št. 2 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju št. 2015/442 in aneksu št. 1, k omenjeni pogodbi22.1.2018VI - PU d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 33 A 1241 Kamnik19.500,00 EUR1.830,00 (1.3.2018) 1.830,00 (16.3.2018) 1.830,00 (17.4.2018)22.1.2018 - 28.2.2019
Overitev podpisa na drugih listinah - Anton Jazbinšek18.1.2018NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 37,00 EUR45,14 (31.1.2018)18.1.2018 - 18.1.2018
Cenitve škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica- Plave.17.1.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (22.2.2018)17.1.2018 - 28.2.2018
Izdelava investicijske dokumentacije INP za DV 400 kV Šoštanj – Podlog, Sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode16.1.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 19.570,00 EUR 60 dni od podpisa pogodbe
Izdelava projekta za ureditev parkirnega prostora in okolice poslovne zgradbe Hajdrihova 2, Ljubljana15.1.2018LG INŽENIRING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 132 1000 Ljubljana19.880,00 EUR 15.1.2018 - 30.9.2019
Prevajanje besedil15.1.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 15.1.2018 - 31.12.2018
Priprava pogodbe za potrebe služnosti Ci-Pi12.1.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR304,06 (22.1.2018)12.1.2018 - 12.1.2018
Super kontrola sanacije jeklenih konstrukcij na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka12.1.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 3.973,00 EUR1.999,58 (4.4.2018)12.1.2018 - 31.5.2018
Notarske storitve11.1.2018GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 SežanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,18 (25.1.2018) 23,18 (9.3.2018) 34,16 (20.3.2018) 34,16 (29.3.2018) 125,66 (18.4.2018)11.1.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve11.1.2018NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova GoricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH28,06 (26.1.2018) 17,08 (12.2.2018) 28,06 (12.3.2018) 17,08 (20.3.2018) 73,20 (28.3.2018)11.1.2018 - 31.12.2018
Notaske storitve9.1.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH114,48 (22.1.2018) 57,24 (25.1.2018) 171,72 (16.2.2018) 114,48 (28.2.2018) 114,48 (5.3.2018) 286,21 (11.4.2018)9.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava energetske izkaznice - RP Hudo9.1.2018RESALTA, d.o.o. ŠLANDROVA ULICA 4B 1231 Ljubljana - Črnuče 450,00 EUR549,00 (22.3.2018)9.1.2018 - 28.2.2018
Cenitev za začasno služnost in škodo na zemljišču parc.št.320/1 in 330, k.o. Črešnjice, zaradi odstranitve dela DV 2 x 110 kV Brestanica - Hudo9.1.2018ROMAN HABJANIČ, s.p. poslovno svetovanje KONJIŠKA CESTA 10 2317 Oplotnica 225,40 EUR225,40 (21.2.2018)9.1.2018 - 22.1.2018
Izvedba cenitev DV stebra9.1.2018KF FINANCE, DRUŽBA ZA CENITEV IN FINANČNO SVETOVANJE, d.o.o. VEROVŠKOVA ULICA 55 A 1000 Ljubljana 700,00 EUR854,00 (19.3.2018)9.1.2018 - 15.2.2018
Svetovalne storitve9.1.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 610,90 EUR745,30 (18.1.2018)9.1.2018 - 9.1.2018
Izdelava projektne dokumentacije za odpravo posledic vetroloma na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka in DV 20 kV Vuhred-Podvelka5.1.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.800,00 EUR15.250,00 (14.3.2018)5.1.2018 - 31.8.2018
Prevajanje razpisne dokumentacije5.1.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 155,25 EUR189,41 (22.1.2018)5.1.2018 - 5.1.2018
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za Izgradnjo sistemske rezerve iz razpršenih virov neprekinjenega napajanja4.1.2018AVTEH, d.o.o. PODVINE 36 1410 Zagorje ob Savi35.540,00 EUR 4.1.2018 - 4.6.2018
Cenitveno poročilo - gozdna zemljišča4.1.2018NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 290,00 EUR290,00 (9.2.2018)4.1.2018 - 15.2.2018
Storitve vodenja procesa črpanja nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa ''Pilotni/demonstracijski projekti - I. sklop: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije'', v skladu s 6. členom Pogodbe o vodenju procesa pridobivanja nepovratnih sredst4.1.2018Replika PRO, d.o.o. ALMA VIVODA ULICA 12 6330 Piran/Pirano 356,24 EUR434,61 (17.1.2018)4.1.2018 - 4.1.2018
Svetovalne storitve - Mobing1.1.2018ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora LAPAJNETOVA ULICA 53 5280 Idrija15.000,00 EUR5.735,34 (13.4.2018) 3.215,92 (20.4.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
LEKTORIRANJE BESEDIL-NAŠ STIK in SOJ/SIM Računi se bodo izdajali mesečno. Ta POPG2018/0172 se veže na ZAH2018/0102 in MAP2018/0038.1.1.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 Dravograd19.896,00 EUR124,21 (22.3.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
PREVAJANJE BESEDIL Ta POG2018/0174 se veže na ZAH2018/0035 in MAP2018/0019.1.1.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana19.755,40 EUR25,27 (5.3.2018) 334,23 (29.3.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
SPREMLJANJE MEDIJSKIH OBJAV - KLIPING Ta POG2018/0173 se veže na ZAH2018/0095 in MAP2018/0034.1.1.2018KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 Ljubljana18.500,00 EUR1.891,00 (9.3.2018) 968,74 (13.3.2018) 968,68 (11.4.2018)1.1.2018 - 31.12.2018
Izdelava cenitev za začasno služnost in škodo na zemljišču parc.št.320/1 in 330, k.o. Črešnjice, na DV trasi 2 x 110 kV Brestanica - Hudo22.12.2017ROMAN HABJANIČ OplotnicaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 22.12.2017 - 15.1.2018
Pogodba o izdelavi raziskovalne naloge: Strokovna podlaga za izdelavo metodologije za določanje cen sistemskih storitev in analiza zagotavljanja sistemskih storitev v Sloveniji.21.12.2017REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKIK IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana16.980,00 EUR6.692,00 (9.1.2018) 6.692,00 (23.1.2018) 3.296,00 (21.2.2018)21.12.2017 - 28.2.2018
Notarske storitve - overitev podpisa21.12.2017KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 7,00 EUR8,54 (4.1.2018)21.12.2017 - 21.12.2017
Podjemna pogodba-cenitve škode21.12.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (5.2.2018)21.12.2017 - 21.12.2017
Prevajalske storitve v sklopu implementacije EU uredb21.12.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana19.890,00 EUR1.278,56 (12.3.2018) 292,80 (6.4.2018)21.12.2017 -
izdelava dodatne projektne dokumentacije20.12.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana58.412,00 EUR36.248,64 (9.3.2018)20.12.2017 - 31.7.2018
Lektoriranje slovenščina, jezikovno svetovanje Za potrebe ELESOVIH publikacij.19.12.2017TALPO, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. ZALOG PRI MORAVČAH 18 1251 Moravče 780,18 EUR951,82 (5.2.2018)19.12.2017 - 19.12.2017
Izdelava investicijske, projektne, razpisne in tehnične dokumentacije za projekt Čezmejni virtualni center vodenja (VCBCC): Izdelava DZR in ostale tehnične dokumentacije, za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP18.12.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 156.000,00 EUR 20.12.2021
Izdelava poročila o ocenjevanju vrednosti starih pisalnih strojev18.12.2017ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake 990,00 EUR1.207,80 (5.2.2018)18.12.2017 - 18.12.2017
Izdelava začasne prometne ureditve na G1-1, odsek št.0243 Radlje - Brezno (območje HE Vuhred) zaradi popravila DV 20 kV Podvelka - Vuhred ter pridobitev dovoljenja pri Direkciji RS za infrastrukturo18.12.2017BK-PROJEKT BOJAN KRIŽAN s.p. SRŠAKOVA ULICA 2 2311 Hoče 304,00 EUR304,00 (16.2.2018)18.12.2017 - 31.1.2018
Cenitve škode za CIPO Ljubljana15.12.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (5.2.2018)15.12.2017 - 15.12.2017
Pregled stanja jeklene konstrukcije na poškodovanih stebrih zaradi vetroloma15.12.2017INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 2.210,00 EUR2.696,20 (19.2.2018)15.12.2017 - 30.12.2017
Izdelava strokovnega mnenja o škodi na elektroenergetskemsistemu družbe ELES zaradi žledoloma v letu 201415.12.2017IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana 4.050,00 EUR 15.12.2017 - 30.12.2017
Naročniško razmerje-Spletni portal JNP za obdobje december 2017 do maj 201814.12.2017JNP, javna naročila, svetovanje in izobraževanje, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 600,00 EUR732,00 (4.1.2018)14.12.2017 - 20.12.2017
Pogodba o opravljanju poslovnih in poslovno svetovalnih storitev14.12.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA BREZOVEC, o.p., d.o.o. BEETHOVNOVA ULICA 7 1000 Ljubljana96.000,00 EUR 14.12.2017 - 31.12.2021
Notarske storitve13.12.2017ZDRAVKO GROBOLJŠEK - NOTAR GLAVNI TRG 41 8290 Sevnica 28,00 EUR34,16 (27.12.2017)13.12.2017 - 13.12.2017
Aneks-Izdelava projektne dokumentacije za 2. fazo TSE Beričevo - Projektiranje 2. faza (prenos sredstev na osnovno pogopdbo (št. 68/2011)11.12.2017SCAPELAB, d.o.o. Laboratorij za prostorske operacije LEVSTIKOV TRG 4A 1000 Ljubljana35.000,00 EUR42.700,00 (15.1.2018)11.12.2017 - 30.6.2018
Svetovalne storitve11.12.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.022,69 EUR3.687,68 (14.12.2017)11.12.2017 - 11.12.2017
Projekt sanacije AKZ na DV 400 kV Šoštanj-Podlog11.12.2017BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana 3.474,00 EUR4.238,28 (29.3.2018)11.12.2017 - 31.5.2018
Raziskava prepoznavanja, percepcije in ugled družbe ELES5.12.2017NINAMEDIA d.o.o. PARMOVA 41 1000 Ljubljana 9.600,00 EUR11.712,00 (28.2.2018)5.12.2017 - 31.12.2018
PREDAVANJE5.12.2017BHS SKUPINA, storitve in trgovina, d.o.o. ŠMARTINSKA CESTA 152 1000 Ljubljana 600,00 EUR732,00 (19.1.2018)5.12.2017 - 7.12.2017
Seminar "Novi zakon o urejanju prostora"4.12.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 780,00 EUR951,60 (11.12.2017)4.12.2017 - 4.12.2017
Strokovno svetovanje pri optimizaciji podpornih procesov naročnika1.12.2017AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana21.000,00 EUR 1.12.2017 - 23.11.2017
Tečaj30.11.2017AMZS D.D. DUNAJSKA 128A 1000 Ljubljana 840,25 EUR1.025,11 (13.12.2017)30.11.2017 - 30.11.2017
Notarske storitve29.11.2017NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/Isola 80,00 EUR80,00 (8.12.2017)29.11.2017 - 29.11.2017
Strošek priprave pogodbe 29.11.2017SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 350,00 EUR427,00 (30.11.2017)29.11.2017 - 29.11.2017
Izdelava poročila o vrednotenju TR31,5 MVA, 110/35 kV v RTP 110/20 (35) kV Pekre29.11.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 361,00 EUR361,00 (15.1.2018)29.11.2017 - 20.12.2017
Opravljanje storitev dogovorjenih postopkov v povezavi z pregledom stroškov storitve24.11.2017DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH7.076,00 (5.2.2018)24.11.2017 - 31.12.2017
Strokovni izpit24.11.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 880,00 EUR440,00 (29.11.2017) 440,00 (4.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica-Plave.24.11.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (29.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah DV 110 kV Gorica-Plave.24.11.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (29.12.2017)24.11.2017 - 24.11.2017
Izdelava poročila o vrednotenju trensformatorja 400/110 kV, 300 MVA in transformatorja 110/35 kV, 20 MVA v RTP Divača24.11.2017MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 747,00 EUR747,00 (15.1.2018)24.11.2017 - 15.12.2017
Notarske storitve23.11.2017Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/PortoroseVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,18 (1.12.2017)23.11.2017 - 31.12.2017
SEMINAR - TEAM BUILDING22.11.2017Zavod Priznaj.si ali Center za ustvarjalne rešitve TRIGLAVSKA ULICA 2 1235 Radomlje 63,00 EUR 22.11.2017 - 20.12.2017
Cenilske storitve22.11.2017MARKO BLAŽIČ, s.p. Miren 140,00 EUR140,00 (29.12.2017)22.11.2017 - 22.11.2017
Notarske storitve21.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (30.11.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Notarske storitve21.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (5.12.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Analiza prostora - DV 110 kV Divača - Koper, prehod na 2x 110 kV; št. projekt: I456 - 00121.11.2017URBIS d.o.o. PARTIZANSKA CESTA 3 2000 Maribor 9.800,00 EUR11.956,00 (1.3.2018)21.11.2017 - 31.1.2018
Prevajanje21.11.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.186,80 EUR1.447,90 (7.12.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Svetovalne storitve21.11.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.041,52 EUR3.710,65 (27.11.2017)21.11.2017 - 21.11.2017
Strokovno usposabljanje Energetika in pravo20.11.2017PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 250,00 EUR928,42 (15.1.2018)20.11.2017 - 20.11.2017
Izdelava investicijskega programa za izgradnjo Tehnolološkega središča ELES, Beričevo – 2. faza17.11.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 9.700,00 EUR 17.11.2017 - 30.6.2018
overitev zk dovolila15.11.2017NOTAR - ŠIFRER GORAZD PARTIZANSKA CESTA 36 2000 Maribor 14,28 EUR17,42 (30.11.2017)15.11.2017 - 15.11.2017
Izdelava VN in koordinacija VZD v fazi izvedbe del za DV 110kVTrbovlje - Beričevo I14.11.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.082,00 EUR3.760,04 (29.3.2018)14.11.2017 - 1.3.2018
Notarske storitve13.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 70,38 EUR85,86 (17.11.2017)13.11.2017 - 13.11.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI ZA OCENJEVANJE NAJVEČJE MOŽNE KOLIČINE RAZPRŠENE PROIZVODNJE V OMREŽJU13.11.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana210.000,00 EUR 13.11.2017 - 28.9.2018
predavanje na 8. SK 201713.11.2017Poslovne storitve, Nastja Mulej s.p. SAVSKA CESTA 6 A 1000 Ljubljana 993,89 EUR993,89 (12.2.2018)13.11.2017 - 16.11.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - zapisnik sodne poravnave10.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (17.11.2017)10.11.2017 - 10.11.2017
Seminar10.11.2017NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 185,00 EUR225,70 (16.11.2017)10.11.2017 - 10.11.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga9.11.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 131,58 EUR160,53 (17.11.2017)9.11.2017 - 9.11.2017
Notarske storitve9.11.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (23.11.2017)9.11.2017 - 9.11.2017
Notarske storitve8.11.2017NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 5,10 EUR6,22 (17.11.2017)8.11.2017 - 8.11.2017
Seminar7.11.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 98,36 EUR120,00 (13.11.2017)7.11.2017 - 7.11.2017
Seminar - Postopki oddaje naročil male vrednosti7.11.2017URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE DUNAJSKA CESTA 167 1000 Ljubljana 244,00 EUR297,68 (13.11.2017)7.11.2017 - 7.11.2017
Novelacija investicijske dokumentacije DASKIV za projekt Gradbene rekonstrukcije na stavbah ELES6.11.2017SAM INVEST d.o.o. CELOVŠKA CESTA 336 1210 Ljubljana - Šentvid 6.500,00 EUR7.930,00 (18.1.2018)6.11.2017 - 31.1.2018
Izdelava študije: Implementacija baterisjkih hranilnikov električne energije v sistem SCADA/EMS6.11.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 55.500,00 EUR 6.11.2018
Izdelava študije: Harmonska analiza v EES Slovenije ob vgradnji kompenzacijskih naprav v okviru projekta SINCRO.GRID6.11.2017UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 50.000,00 EUR 6.03.2018
Izdelava investicijske, projektne, razpisne in tehnične dokumentacije za projekt SINCRO.GRID I467-605 Vgradnja hranilnikov električne energije6.11.2017Korona d.d. Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana 512.962,90 EUR 6.03.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode za CIPO Ljubljana3.11.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (15.12.2017)3.11.2017 - 3.11.2017
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo dvorane A27.10.2017TEATER, d.o.o. Družba za umetniško ustvarjanje MIKLOŠIČEVA 2 1000 Ljubljana 7.212,00 EUR8.798,64 (27.11.2017)27.10.2017 - 5.11.2017
Plačilo stroškov upravnega postopka.27.10.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA SIMČIČ IN PANJAN, O.P., D.O.O. DALMATINOVA ULICA 1 8000 Novo mesto 3.124,80 EUR3.124,80 (10.11.2017)27.10.2017 - 27.10.2017
Seminar26.10.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (8.11.2017)26.10.2017 - 19.10.2017
EOQ kongres 201726.10.2017ALBATROS, KONGRESNO -TURISTIČNI SERVIS, d.o.o. RIBENSKA CESTA 2 4260 Bled 2.100,00 EUR2.562,00 (27.11.2017)26.10.2017 - 12.10.2017
Seminar - Dobro se pripravite na novi gradbeni zakon26.10.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 179,82 EUR219,38 (17.10.2017)26.10.2017 - 13.10.2017
Izdelava študije: Zasnova informacijske podpore za upravljanje vegetacije v trasah daljnovodov26.10.2017UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 49.850,00 EUR 26.6.2018
Seminar - EFQM FORUM PO FORUMU25.10.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 165,00 EUR201,30 (8.1.2018)25.10.2017 - 4.12.2017
Seminar za pripravo na strokovni izpit25.10.2017ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE STEGNE 7 1000 Ljubljana 1.640,00 EUR1.640,00 (23.11.2017)25.10.2017 - 25.10.2017
Ocena tržne vrednosti (poročilo o oceni tržne vrednosti nepremičninske pravice in izboljšave na parc.št. 80/3. k.o. Spodnje Hoče)25.10.2017ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 160,00 EUR195,20 (7.12.2017)25.10.2017 - 10.11.2017
Seminar ZGO25.10.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 959,04 EUR1.170,03 (8.11.2017)25.10.2017 - 25.10.2017
Izdelava študije: Analiza vpliva hrupa in elektromagnetnega sevanaja na okolje v RTP Beričevo in Divača za potrebe projekta SINCRO.GRID25.10.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 93.100,00 EUR 25.8.2018
Izdelava projektne dokumentacije za vgradnjo ločilnikov v 110 kV polju TR 1 v RTP Kidričevo24.10.2017IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana11.048,50 EUR 24.10.2017 - 29.10.2018
strošek priprave služnosti za DV 2 x 110 kV Gorica - Divača, odsek Vrtojba-Sežana20.10.2017SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 322,55 EUR393,51 (2.11.2017)20.10.2017 - 20.10.2017
 16.10.2017ICES LETALIŠKA CESTA 16 A 1000 Ljubljana 770,50 EUR 16.10.2017 - 16.10.2017
Izobraževanje Excel Dashboard13.10.2017B2 d.o.o. RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE TRŽAŠKA 42 1000 Ljubljana 245,00 EUR298,90 (13.11.2017)13.10.2017 - 13.10.2017
Overitev podpisa na drugih listinah - Zvonka Privošnik12.10.2017NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 28,00 EUR34,16 (25.10.2017)12.10.2017 - 12.10.2017
Meritve vibracij na DV 400 kV Šoštanj-Podlog12.10.2017DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA Zavetiška ulica 1 1000 Ljubljana 8.000,00 EUR9.760,00 (2.3.2018)12.10.2017 - 15.2.2018
Pregled stanja konstrukcij DV stebrov na DV 400 kV Šoštanj-Podlog11.10.2017INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana17.346,45 EUR21.162,67 (13.12.2017)11.10.2017 - 30.11.2017
Geotehnični nadzor izvedbe temeljenja podstavka v TP 110 kV Karbid.10.10.2017GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 729,60 EUR848,39 (20.12.2017)10.10.2017 - 30.11.2017
Asertivna komubukacija - kluč do uspešnega delovanja okolja Udeleženka: Jožica Kovač9.10.2017SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 215,10 EUR262,42 (4.12.2017)9.10.2017 - 9.10.2017
Svetovalne storitve9.10.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.050,92 EUR3.722,12 (13.10.2017)9.10.2017 - 9.10.2017
SEMINAR: Vsebina in novoxti v poslovnem in računovodskem delu letnega poročila za 20169.10.2017ČASNIK FINANCE BLEIWEISOVA CESTA 30 1000 Ljubljana 210,00 EUR242,48 (6.12.2017)9.10.2017 - 14.11.2017
Merjenje organizacijske klime, organizacijske kulture, zadovoljstva zaposlenih z različnimi vidiki dela in vrednot družbe ELES, d.o.o.6.10.2017HRM, d.o.o. Družba za kadrovski management,izobr.in posl.svetovanje ŽELEZNA CESTA 18 1000 Ljubljana10.000,00 EUR 6.10.2017 - 6.12.2017
CENITEV ŠKODE NA GOZDNIH PARCELAH.4.10.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 907,47 EUR907,47 (8.11.2017)4.10.2017 - 4.10.2017
Izdelava Študije vpliva gradnje daljnovodov / kablovodov na vodni in obvodni ekosistem s poudarkom na ribji živelj - območje državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper4.10.2017ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE SPODNJE GAMELJNE 61 A 1211 Ljubljana - Šmartno18.118,03 EUR22.104,00 (21.12.2017)4.10.2017 - 30.11.2017
Izdelava študije o dejanskih potrebah in potencialih za postavitev električnih polnilnih postaj v SLO za obdobje naslednjih dveh do treh let3.10.2017MEDNARODNI INŠTITUT ECPD za trajnostni razvoj, podružnica v Ljubljani DUNAJSKA CESTA 104 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR5.978,00 (7.12.2017)3.10.2017 - 31.12.2017
Konferenca Thrive 20173.10.2017KOMPAS XNET d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 795,00 EUR969,90 (6.10.2017) 969,90 (9.11.2017)3.10.2017 - 9.11.2017
IZDELAVA STROKOVNE PODLAGE ZA VREDNOTENJE VARIANT TRAS Z VIDIKA VIDNE IZPOSTAVLJENOSTI NAČRTOVANEGA DALJNOVODA V SKLOPU DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA RTP RAVNE S PRIKLJUČNIM 220 kV DALJNOVODOM – ANALIZA VIDNOSTI3.10.2017IGEA d.o.o. KOPRSKA 94 1000 Ljubljana14.800,00 EUR18.056,00 (15.1.2018)3.10.2017 - 31.12.2017
Novelacija investicijske dokumentacije DIIP - DASKV za projekt Ureditev poslovnih prostorov v RTP Podlog2.10.2017SAM INVEST d.o.o. CELOVŠKA CESTA 336 1210 Ljubljana - Šentvid 2.500,00 EUR3.050,00 (22.12.2017)2.10.2017 - 30.12.2017
SODELOVANJE NA NATEČAJIH - NAJLETNO POROČILO 20162.10.2017ČASNIK FINANCE BLEIWEISOVA CESTA 30 1000 Ljubljana 280,00 EUR341,60 (5.12.2017)2.10.2017 - 14.11.2017
Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju2.10.2017ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana39.900,00 EUR 2.10.2017 - 2.10.2019
Novelacija IP za DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovce28.9.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 7.954,00 EUR 27.11.2017
Overitev podpisa na pogodbi o ustanovitvi služnosti za DV2 x110 MB-Ci27.9.2017NOTARKA - BREDA HORVAT VETRINJSKA 11 2000 Maribor 14,00 EUR17,08 (12.10.2017)27.9.2017 - 27.9.2017
Izdelava novelacije dokumenta analize stroškov in koristi investicijskega vlaganja za DV 110 kV Trbovlje - Brestanica, sklop 1: Projekti za 110 kV DV21.9.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 4.603,50 EUR 21.10.2017
Cenitev gozdnih parcel.21.9.2017MILAN RACE Sežana 329,98 EUR329,98 (25.10.2017)21.9.2017 - 21.9.2017
Seminar21.9.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 49,18 EUR60,00 (4.10.2017)21.9.2017 - 21.9.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana19.9.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (2.11.2017)19.9.2017 - 19.9.2017
Svetovalne storitve19.9.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.064,37 EUR3.738,53 (25.9.2017)19.9.2017 - 19.9.2017
I477-001 RTP Podlog: Izvajanje superkontrole izdelave, montaže ter AKZ jeklenih konstrukcij19.9.2017BIRO VERITAS, d.o.o. GOLO BRDO 85 1215 Medvode 5.565,00 EUR 19.9.2017 - 31.12.2020
Notarske storitve18.9.2017mag. SIMONA KOMATAR - NOTARKA GREGORČIČEVA ULICA 2 1241 Kamnik 32,64 EUR 18.9.2017 - 18.9.2017
Izobraževanje PowerPivot za podporo BI15.9.2017B2 d.o.o. RAČUNALNIŠKO SVETOVANJE TRŽAŠKA 42 1000 Ljubljana 245,00 EUR298,90 (20.9.2017)15.9.2017 - 15.9.2017
Notarske storitve15.9.2017mag. SIMONA KOMATAR - NOTARKA GREGORČIČEVA ULICA 2 1241 Kamnik 32,64 EUR39,82 (20.9.2017)15.9.2017 - 15.9.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI VKLJUČEVANJA MALEGA ODJEMA V SISTEMSKE STORITVE12.9.2017konzorcij SOLVERA LYNX d.d. in ELEKTRO MARIBOR d.d. 757.000,00 EUR 12.9.2017 - 31.12.2018
Parcelacija in nujno potrebne ureditve mej12.9.2017T&G d.o.o. Telekomunikacije in geodezija PLEMLJEVA ULICA 2 1210 Ljubljana - Šentvid 1.147,70 EUR1.400,19 (18.10.2017)12.9.2017 - 30.9.2017
Seminar-Dinamika odnosov v neobičajnih okoliščinah8.9.2017ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora LAPAJNETOVA ULICA 53 5280 Idrija 800,00 EUR939,40 (2.11.2017)8.9.2017 - 8.9.2017
Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD 8.9.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 3.942,00 EUR4.809,24 (3.1.2018)8.9.2017 - 31.12.2017
Cenitev gozdnih parcel.8.9.2017MILAN RACE Sežana 989,97 EUR989,97 (13.10.2017)8.9.2017 - 8.9.2017
Aneks k Pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z nudenjem oz. koriščenjem odvetniških storitev v zvezi z ureditvjo problematike čezmejnega DV Cirkovce-Pince7.9.2017MESESNEL ŠPELA - ODVETNICA PERIČEVAA 33 1000 Ljubljana36.000,00 EUR14.295,30 (20.11.2017) 8.418,00 (15.12.2017) 43.920,00 (23.1.2018)7.9.2017 - 30.9.2021
Overitev podpisa (Andrej Kološa)6.9.2017JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK - NOTARKA MAISTROVA ULICA 2 1241 Kamnik 23,46 EUR28,62 (12.9.2017)6.9.2017 - 6.9.2017
Izdelava cenitvenih poročil.4.9.2017MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 720,00 EUR989,96 (22.11.2017)4.9.2017 - 4.9.2017
Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na DV 110 kV Gorica - Ajdovščina4.9.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 2.950,00 EUR3.599,00 (29.12.2017)4.9.2017 - 30.11.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana1.9.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (13.10.2017)1.9.2017 - 15.9.2017
Izobraževanje - kongres (Bogdanović)1.9.2017FIRA BARCELONA FIRA DE BARCELONA AV.REINA M CRISTINA, S/N 08004 BARCELONA Španija 595,00 EUR595,00 (28.9.2017)1.9.2017 - 1.9.2017
Notarske storitve1.9.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (15.9.2017)1.9.2017 - 1.9.2017
Izdelava študije: Vrednotenje nedobavljene električne energije ob prekinitvah dobave29.8.2017UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko Tržaška 25, 1000 Ljubljana 43.000,00 EUR 29.04.2018
Izdelava študije: Načrt vgradnje in premestitev merilnikov SMD-MAP za monitoring atmosferskih pogojev iz trase 2 x 110 kV Dravograd-Velenje-Slovenj Gradec na DV 110 kV Koper-Buje29.8.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 25.800,00 EUR 1.03.2018
Izvajanje geomehanskega nadzora na DV 110 kV Gorica - Ajdovščina29.8.2017ČADEŽ JURIJ s.p. PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE VOJKOVA CESTA 12 6230 Postojna 2.880,00 EUR3.513,60 (29.12.2017)29.8.2017 - 30.11.2017
Izbira svetovalca za svetovanje in pripravo razpisnih pogojev za zavarovanje28.8.2017ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake12.300,00 EUR7.503,00 (7.12.2017) 7.503,00 (12.2.2018)28.8.2017 - 31.12.2017
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x110 kV Brestanica - Hudo, sklop 1: Projekti za 110 kV DV25.8.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 597.433,58 EUR 31.12.2030
NAČRT VGRADNJE IN PREMESTITEV MERILNIKOV SMD-MAP ZA MONITORING ATMOSFERSKIH POGOJEV IZ TRASE 2 x 110 KV DRAVOGRAD-SLOVENJ GRADEC-VELENJE NA DV 110 KV KOPER –BUJE22.8.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 25.800,00 EUR10.506,64 (11.12.2017) 10.492,00 (9.2.2018) 10.477,36 (6.4.2018)22.8.2017 - 28.2.2018
Vrednotenje nedobavljene električne energije ob prekinitvah dobave22.8.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 43.000,00 EUR29.311,72 (12.2.2018)22.8.2017 - 30.4.2018
OPRAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA22.8.2017Rok Mandeljc s.p. DERČEVA ULICA 1 A 1000 Ljubljana38.400,00 EUR832,00 (8.11.2017) 768,00 (8.12.2017) 1.024,00 (10.1.2018)22.8.2017 - 22.8.2018
Cenitev škode na gozdnih parcelah pod DV 110 kV Gorica - Plave.22.8.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (27.9.2017)22.8.2017 - 22.8.2017
Notarske storitve21.8.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 42,00 EUR51,24 (4.9.2017)21.8.2017 - 21.8.2017
Cenitev škode na gozdnih parcelah pod DV 110 kV Gorica - Plave.21.8.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (2.10.2017)21.8.2017 - 21.8.2017
svetovanje21.8.2017ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.135,99 EUR3.825,91 (18.9.2017)21.8.2017 - 21.8.2017
PREVAJALSKE STORITVE - Tehnične zahteve za najem spletne aplikacije za administrativno - finančno spremljanje projekta SINCRO.GRID (Suzana Stančić)18.8.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 157,49 EUR158,82 (21.9.2017)18.8.2017 - 18.8.2017
Študija razporeditve antivibratorjev za fazne vodnike za DV 2x110kV Maribor - Cirkovce17.8.2017DALEKOVOD d.o.o. LJUBLJANA Zavetiška ulica 1 1000 Ljubljana 2.550,00 EUR3.111,00 (19.10.2017)17.8.2017 - 2.10.2017
Zemljiškoknjižni predlog na podlagi Pogodbe o služnosti za DV 110 kV Trbovlje-Beričevo I in II - parc. št. 1879-793/3 in 854/017.8.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR114,48 (24.8.2017)17.8.2017 - 17.8.2017
STROKOVNO SVETOVANJE ZA BATERIJSKE HRANILNIKE V OKVIRU NEDO PROJEKTA17.8.2017JURIJ CURK s.p. LUČARJEV KAL 20 1295 Ivančna Gorica28.500,00 EUR10.013,76 (3.11.2017) 7.579,86 (8.12.2017) 6.258,60 (5.1.2018) 3.477,00 (7.2.2018) 1.738,50 (8.3.2018) 1.738,50 (5.4.2018)17.8.2017 - 17.5.2018
Sestava pogodbe16.8.2017SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 298,11 EUR363,69 (28.8.2017)16.8.2017 - 16.8.2017
Vzdrževanje aplikacij GURS upravnik in spletni pregledovalnik14.8.2017GDi d.o.o.,Ljubljana Šmartinska cesta 106 1000 Ljubljana17.500,00 EUR610,00 (4.9.2017) 610,00 (5.10.2017) 610,00 (6.11.2017) 610,00 (7.12.2017) 610,00 (4.1.2018) 610,00 (5.2.2018) 610,00 (7.3.2018) 610,00 (9.4.2018)14.8.2017 - 14.8.2017
Cenitev škode na DV 2x110kV Maribor - Cirkovce11.8.2017JOŽE POGLAJEN Kapla 3.918,60 EUR3.918,60 (24.4.2018)11.8.2017 - 2.4.2018
PREVAJALSKE STORITVE - razpisna dokumentacija (Suzana Stančič)10.8.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 454,95 EUR458,80 (20.9.2017)10.8.2017 - 10.8.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana10.8.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (20.9.2017)10.8.2017 - 31.8.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana8.8.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri LjubljaniVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 8.8.2017 - 8.8.2017
Cenitev transformatorja z ločenimi navitji za zunanjo montažo nazivne moči 300 MVA z izvedenimi zvezdišči za 400 kV in 110 kV v kraju RTP Dogoše8.8.2017Jožef Sekolovnik Beltinci 591,23 EUR591,23 (22.12.2017)8.8.2017 - 22.8.2017
Prevajanje posodobljenih dokumentov7.8.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 287,50 EUR350,75 (4.9.2017)7.8.2017 - 7.8.2017
Notarske storitve7.8.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 42,00 EUR51,24 (18.8.2017)7.8.2017 - 7.8.2017
Kotizacija za udeležbo na delavnici Tehnologija centrov vodenja v energetiki (EPCC14) mag. Uroš Salobir3.8.2017FGH Forschungsgemeinscaft fur Elektrische Anlagen und Stromwirtschaft e.V. Besselstr.20-22 68219 Mannheim Nemčija 470,00 EUR470,00 (16.8.2017)3.8.2017 - 3.8.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 110 kV Gorica - Plave2.8.2017MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (7.9.2017)2.8.2017 - 4.9.2017
Overitev podpisa na pog. o ustanovitvi služnosti (OV 372/2017-Metod Knez)1.8.2017NOTARKA - STAŠA LEPEJ s.p. CESTA BORISA KIDRIČA 7 1410 Zagorje ob Savi 32,64 EUR39,82 (16.8.2017)1.8.2017 - 1.8.2017
EU Svetovanje - Services of Review of the of Investment Program of the NEDO project1.8.2017AF-MERCADOS EMI PASED DE LA CASTELLANA, 130, 3TH FLOOR 28046 28020 MADRID Španija19.200,00 EUR5.760,00 (7.11.2017) 13.440,00 (4.12.2017)1.8.2017 - 31.10.2017
Projektantski preračun površin konstrukcij stebrov31.7.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 18.424,00 EUR 20.12.2017
Temeljna pogodba o naročilu pravnih storitev31.7.2017UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH11.590,00 (27.10.2017) 4.259,33 (22.12.2017)31.7.2017 - 16.8.2021
RAZVOJ NAPREDNIH FUNKCIONALNOSTI OBRATOVANJA V ZAPRTI ZANKI IN ZAGOTAVLJANJA JALOVE MOČI26.7.2017UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 Maribor185.000,00 EUR 26.7.2017 - 30.9.2019
POMP FORUM 201725.7.2017PM, d.o.o. Poslovni mediji DUNAJSKA 9 1000 Ljubljana 576,00 EUR 25.7.2017 - 28.9.2017
Notarske storitve25.7.2017KOŠAR BRATUŠA KSENIJA -NOTARKA CANKARJEVA ULICA 6 2000 Maribor 21,42 EUR26,13 (4.8.2017)25.7.2017 - 25.7.2017
Izdelava študije: Aplikacija za analizo izmenjave nenamernih odstopanj24.7.2017UNIVERZA V MARIBORU, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Koroška cesta 46, 2000 Maribor 30.500,00 EUR 24.12.2017
Prevajalske storitve21.7.2017DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 70,30 EUR 21.7.2017 - 21.7.2017
Izdelava študije: Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti skupine Talum21.7.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 37.500,00 EUR 21.12.2017
ANALIZA MOŽNOSTI POVEČANJA OBREMENITVE PRENOSNIH DV S PRERAZPOREDITVIJO GENERACIJE MOČI19.7.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana68.780,00 EUR 19.7.2017 - 19.4.2018
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav, sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP19.7.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 1.411.021,76 EUR 31.12.2021
Notarske storitve19.7.2017ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 176,00 EUR205,92 (3.8.2017)19.7.2017 - 19.7.2017
Izdelava investicijske dokumentacije DIIP za DV objekte ELES, sklop 1: Projekti za 110 kV DV18.7.2017IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 7.938,00 EUR 18.8.2017
OPRAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA17.7.2017ROMANA JORDAN, s.p. KOBLARJEVA ULICA 7A 1000 Ljubljana39.200,00 EUR1.760,00 (31.8.2017) 1.040,00 (11.10.2017) 800,00 (8.11.2017) 1.200,00 (11.12.2017) 1.520,00 (8.1.2018) 1.120,00 (21.2.2018)17.7.2017 - 17.7.2018
NOTARSKE STORITV14.7.2017EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 23,00 EUR28,06 (31.7.2017)14.7.2017 - 14.7.2017
Pogodba o sodelovanju13.7.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, o.p., d.o.o. TABORSKA CESTA 13 1290 Grosuplje29.075,00 EUR11.823,84 (10.8.2017) 11.823,84 (16.8.2017) 11.823,84 (18.9.2017)13.7.2017 - 31.12.2017
NOTARSKE STORITV13.7.2017NOTAR - ŠIFRER GORAZD PARTIZANSKA CESTA 36 2000 Maribor 19,38 EUR23,64 (27.7.2017)13.7.2017 - 13.7.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 400 kV Divača - Melina13.7.2017MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (21.9.2017)13.7.2017 - 15.8.2017
Sestava ZK predloga (Glinšek Marjan)12.7.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (14.7.2017)12.7.2017 - 12.7.2017
Notarske storitve12.7.2017NOTARKA - BREDA HORVAT VETRINJSKA 11 2000 Maribor 55,00 EUR67,10 (25.7.2017)12.7.2017 - 12.7.2017
Predmet ocenjevanja vrednosti predstavlja ocena vrednosti 25% lastniškega deleža družbe ELDOM d.o.o., v lasti naročnika11.7.2017BDO SVETOVANJE d.o.o. CESTA V MESTNI LOG 1 1000 Ljubljana 7.800,00 EUR4.758,00 (4.8.2017) 4.758,00 (12.10.2017)11.7.2017 - 31.12.2017
Aplikacija za analizo izmenjave nenamernih odstopanj10.7.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 30.500,00 EUR18.605,00 (25.12.2017) 18.605,00 (1.2.2018)10.7.2017 - 31.12.2017
Ukrepi za izboljšanje konkurenčnosti skupine Talum10.7.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 37.500,00 EUR22.848,16 (17.11.2017) 19.193,04 (21.1.2018) 3.708,80 (22.1.2018)10.7.2017 - 31.12.2017
Notarske storitve7.7.2017NOTAR MIRO KOŠAK ml. TRG REPUBLIKE 3 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (21.7.2017)7.7.2017 - 7.7.2017
Notarske storitve7.7.2017NOTARKA MAŠA MAŽGON TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (21.7.2017)7.7.2017 - 7.7.2017
TROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (strokovni izpit)7.7.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 176,00 EUR176,00 (11.7.2017)7.7.2017 - 7.7.2017
Izdelava cenitvenih poročil za nepremičnine7.7.2017ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 5.400,00 EUR6.588,00 (14.8.2017)7.7.2017 - 31.7.2017
Sestava zemljiškoknjižnega predloga pogodba o ustanovitvi služnosti dne 29.5.17 na parceli ID.1756-462/0 - Ivica Breznik6.7.2017NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (17.7.2017)6.7.2017 - 6.7.2017
Cenitev gozdnih parcel na DV 400 kV Divača - Melina.5.7.2017MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (7.8.2017)5.7.2017 - 5.7.2017
Projektna dokumentacija za vzpostavitev Diagnostično analitskega centra s pripadajočimi prostori v novem poslovnem objektu Beričevo4.7.2017ELSYST, d.o.o. Biro za arhitekturo in električne inštalacije NA JASI 16 1241 Kamnik19.500,00 EUR7.686,00 (9.4.2018)4.7.2017 - 31.8.2018
Notarske storitve4.7.2017EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 14,00 EUR17,08 (17.7.2017)4.7.2017 - 4.7.2017
Overitev podpisa ov.št. 1328/17 MOSTA d.o.o. k.o. Bertoki, k.o. Divača3.7.2017NOTAR - DRAGO FERLIGOJ FERRARSKA 14 6000 Koper 14,00 EUR17,08 (4.7.2017)3.7.2017 - 3.7.2017
Sestava ZK predloga E-ZK ZALAR TRANSSPORT d.o.o. DV 2x110 kV Maribor - Trnovlje3.7.2017NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 37,00 EUR45,14 (4.7.2017)3.7.2017 - 3.7.2017
Cenitev škode na kmetijskih zemljiščih na novogradnji stikališča RTP 110/20 kV Podvelka30.6.2017JOŽE POGLAJEN Kapla 180,00 EUR180,00 (21.7.2017)30.6.2017 - 30.6.2017
Novelacija investicijske dokumentacije - izdelava DASKIV za projekt Vzpostavitev DAC v Elesu29.6.2017KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana 5.360,00 EUR6.539,20 (10.11.2017)29.6.2017 - 11.10.2017
Overitev podpisa na vknjižbenem dovoljenju - Drolc, Vilma Knez29.6.2017NOTARKA - STAŠA LEPEJ s.p. CESTA BORISA KIDRIČA 7 1410 Zagorje ob Savi 37,74 EUR46,04 (7.7.2017)29.6.2017 - 29.6.2017
Izdelava študije: Analiza otočnega obratovanja HE na Soči z odjemom severne Primorske29.6.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 9.700,00 EUR 29.10.2017
Notarske storitve28.6.2017JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska Bistrica 14,00 EUR17,08 (11.7.2017)28.6.2017 - 28.6.2017
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana23.6.2017DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (3.8.2017)23.6.2017 - 23.6.2017
Elaborat: Ocena zmanjšanja tveganja DV 220 kV Kleče-Divača23.6.2017LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 810,00 EUR 23.6.2017 - 23.6.2017
Izvajanje geotehničnega nadzora izvedbe temeljenja pri zamenjavi transformatorja T42 400/110 na objektu RTP 400/110 kV Maribor22.6.2017GPROCOM, d.o.o. SOKOLSKA ULICA 22 2000 Maribor 5.671,50 EUR6.919,23 (30.10.2017)22.6.2017 - 31.10.2017
Notarske storitve22.6.2017EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 28,00 EUR34,16 (4.7.2017)22.6.2017 - 22.6.2017
ANALIZA OTOČNEGA OBRATOVANJA HE NA SOČI Z ODJEMOM SEVERNE PRIMORSKE21.6.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 9.700,00 EUR5.856,00 (18.10.2017) 5.978,00 (11.12.2017)21.6.2017 - 20.8.2017
Podpora naročniku pri usklajevanjih z deležniki21.6.2017ZUM D.O.O. Grajska ulica 7 2000 Maribor 9.000,00 EUR5.709,60 (4.9.2017)21.6.2017 - 31.12.2018
Dobava VN spončnega materiala potrebnega pri zamenjavi TR 42 400/110/31,5 kV v RTP Maribor ter izgradnji lastne rabe v TP Karbid21.6.2017DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ d.o.o. Proizvodnja, Trgovina in Storitve Ruperče 13 2231 Pernica 6.769,12 EUR8.258,33 (4.9.2017)21.6.2017 - 1.8.2017
Usposabljanje za delo pod napetostjo na nizki napetosti21.6.2017C&G, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana 8.308,00 EUR4.623,80 (13.11.2017) 4.587,20 (7.12.2017)21.6.2017 - 28.12.2017
STROKOVNO USPOSABLJANJE - ENERGETIKA (Začasne situacije in končni obračun)20.6.2017INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 65,58 EUR80,00 (4.7.2017)20.6.2017 - 20.6.2017
Notarske storitve20.6.2017KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 14,00 EUR17,08 (30.6.2017)20.6.2017 - 20.6.2017
Dogovor o obsegu pravnega svetovanja in zastopanja ter plačilu in višini odvetniške nagrade za opravljanje pravnih storitev15.6.2017PIRC MUSAR & PARTNERJI o.p., d.o.o. LIKOZARJEVA ULICA 14 1000 Ljubljana20.000,00 EUR366,00 (26.6.2017) 244,00 (18.9.2017)15.6.2017 - 15.6.2021
Izvajanje tehnološkega nadzora pri izvedbi gradbenih del na objektu RTP 400/110 kV Maribor; zamenjava transformatorja 400/110 kV T42.14.6.2017IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana11.155,00 EUR2.248,46 (4.9.2017) 6.863,72 (2.10.2017) 3.431,86 (30.10.2017) 1.065,06 (18.12.2017)14.6.2017 - 31.10.2017
Dogovor o opravljanju odvetniških storitev14.6.2017ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana49.990,00 EUR4.882,44 (21.8.2017) 3.535,56 (30.8.2017) 6.902,76 (18.9.2017) 6.060,96 (16.10.2017) 5.892,60 (25.10.2017) 6.566,04 (16.11.2017) 5.387,52 (20.11.2017) 5.555,88 (22.12.2017) 4.377,36 (22.1.2018) 3.198,84 (1.3.2018) 6.902,76 (29.3.2018)14.6.2017 - 14.6.2020
Grafične storitve13.6.2017AV STUDIO d.o.o. KOROŠKA CESTA 55 3320 Velenje 150,15 EUR183,18 (26.7.2017)13.6.2017 - 13.6.2017
Izvajanje superkontrole izdelave, montaže ter AKZ jeklenih konstrukcij pri zamenjava TR 42 v RTP Maribor13.6.2017BUREAU VERITAS, d.o.o. Medn.podjetje za ocenjevanje skladnosti,certificiranje LINHARTOVA CESTA 49A 1000 Ljubljana 6.992,00 EUR741,76 (11.9.2017) 1.483,52 (29.9.2017) 1.483,52 (4.12.2017)13.6.2017 - 31.10.2017
Overitev podpisa na listinah Pogodba o ustanovitvi služnosti (Ivica Breznik)12.6.2017JOŽE SIKOŠEK - NOTAR BRAVNIČARJEVA ULICA 13 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (26.6.2017)12.6.2017 - 12.6.2017
RAZVOJ NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI INTEGRACIJE SISTEMOV 8.6.2017konzorcij EIMV in ISKRATEL d.o.o. 832.000,00 EUR 8.6.2017 - 31.12.2018
Cenitev gozdnih parcel.7.6.2017FRENK PRELEC ZAREČJE 46 6250 Ilirska Bistrica 659,98 EUR659,98 (26.7.2017)7.6.2017 - 7.6.2017
Specifikacija zahtev za programsko opremo - od ideje do opisa (Tomažič)7.6.2017AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 198,00 EUR241,56 (28.7.2017)7.6.2017 - 7.6.2017
Prevajanje6.6.2017Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 310,50 EUR378,81 (15.6.2017)6.6.2017 - 6.6.2017
Udeležba na konferenci ElSeC 20176.6.2017TSCNET SERVICES GmbH DINGOLFINGER STRASSE 3 81673 MÜNCHEN Nemčija 250,00 EUR125,00 (22.6.2017) 125,00 (3.7.2017)6.6.2017 - 6.6.2017
Vzdrževanje aplikacij GURS upravnik in spletni pregledovalnik6.6.2017GDi d.o.o.,Ljubljana Šmartinska cesta 106 1000 Ljubljana18.000,00 EUR610,00 (7.8.2017)6.6.2017 - 30.6.2017
Izdelava študije: Vzpostavitev ONAP za izbrani DV trasi, vključitev teh DV v SUMO in razcep PST Divača na dve enoti5.6.2017ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 23.750,00 EUR 5.10.2017
VZPOSTAVITEV ONAP ZA IZBRANI DV TRASI, VKLJUČITEV TEH DV V SUMO IN RAZCEP PST DIVAČA NA DVE ENOTI5.6.2017konzorcij EIMV IN FAKULTETA ZA ELEKTROHNIKO LJ. IN FAKULTETA ZA ELEKTROTENIKO,RAČ. IN INFO. MB 23.750,00 EUR14.510,68 (7.9.2017) 14.464,32 (10.11.2017)5.6.2017 - 20.7.2017
USPOSABLJANJE IZ VPD (Seminar VZDin koordinaror 2017)1.6.2017DRUŠTVO STROKOVNIH DELAVCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU PTUJ STRMEC PRI LESKOVCU 12 2285 Zgornji Leskovec 195,00 EUR195,00 (30.6.2017)1.6.2017 - 1.6.2017