Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x110 kV Brestanica -Hudo 31.12.2030IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana597.433,58 EUR25.466,28 (22.5.2018)31.12.2030 - 31.12.2030
Tečaj tujega jezika - angleščina18.10.2018BERLITZ GOSPOSVETSKA 2 1000 Ljubljana 378,50 EUR 18.10.2018 - 18.11.2018
Pregled dreves in izdajo strokovnega mnenja arborista za drevesa na parkirišču Hajdrihova 216.10.2018ADAR, d.o.o. MIVKA 10 A 1000 Ljubljana 975,00 EUR 16.10.2018 - 30.11.2018
Dopolnitev poročila o ocenjevanju odškodnin, Žolnir12.10.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 140,00 EUR 12.10.2018 - 7.12.2018
Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke11.10.2018ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE STEGNE 7 1000 Ljubljana 820,00 EUR 11.10.2018 - 5.10.2018
Cenitve škode DV 220 kV Divača - Kleče.11.10.2018MILAN RACE Sežana 989,96 EUR 11.10.2018 - 31.10.2018
Cenitve škode DV 220 kV Divača - Pehlin in Cenitve škode DV 400 kV Divača - Melina.11.10.2018MILAN RACE Sežana 824,96 EUR 11.10.2018 - 31.10.2018
Prevajalske storitve10.10.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 201,81 EUR 10.10.2018 - 10.10.2018
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za priključni vod 2 x 110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik, sklop:3 9.10.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 216.536,90 EUR 20.12.2020
STROKOVNA POMOČ9.10.2018Miloš Pantoš s.p. ŠTEFANOVA ULICA 9 1000 Ljubljana38.400,00 EUR 9.10.2018 - 5.10.2020
Cenitve škode DV 110kV Plave - Doblar9.10.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 9.10.2018 - 31.10.2018
Cenitve škode DV 110 kV Gorica - Ajdovščina.9.10.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 9.10.2018 - 31.10.2018
Odvetniške storitve8.10.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 1.083,00 EUR 8.10.2018 - 8.10.2018
SEMINAR -Novi mednarodni standard ISO 45001 (MT)5.10.2018SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO ŠMARTINSKA 152 1000 Ljubljana 243,02 EUR 5.10.2018 - 16.10.2018
Pregled izvedene sanacije jeklenih konstrukcij na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka5.10.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 1.290,00 EUR 5.10.2018 - 31.12.2018
Prevajalske storitve4.10.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 40,36 EUR 4.10.2018 - 4.10.2018
Cenitve škode DV 400kV Divača - Melina.3.10.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR 3.10.2018 - 31.10.2018
Cenitve škode DV kV Divača - Melina.3.10.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR 3.10.2018 - 31.10.2018
Cenitve škode DV kV Divača - Melina.3.10.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR 3.10.2018 - 31.10.2018
Izdelava cenitev na kmetijskih zemljiščih p.št.1037/1 k.o. Stara cerkev (Kočevje), R649-001 DV 110 kV Grosuplje-Ribnica-Kočevje2.10.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 150,00 EUR 2.10.2018 - 19.10.2018
Okoljska tveganja in njihovo obvladovanje - delavnica1.10.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 215,10 EUR 1.10.2018 - 3.10.2018
Pogodba o poslovnem svetovanju27.9.2018VI - PU d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 33 A 1241 Kamnik 2.500,00 EUR 27.9.2018 - 31.10.2018
Cenitve škode za CIPO Ljubljana26.9.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR 26.9.2018 - 26.9.2018
Prevajalske storitve - fran/slo ELES 14_9_2018_MSSS_2014_za potrebe projekta I121-55226.9.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 114,36 EUR 26.9.2018 - 2.10.2018
Svetovalne storitve26.9.2018INCERTUS, d.o.o. ŠLANDROVA ULICA 2 1231 Ljubljana - Črnuče16.600,50 EUR 26.9.2018 - 26.9.2018
Prevajalske storitve - fran/slo ELES 14_9_2018_MSSS_2014_CEM_FR_SL26.9.2018LINGULA, jezikovni center d.o.o. ŠMARTINSKA 152 1000 Ljubljana 1.285,35 EUR 26.9.2018 - 2.10.2018
Notarske storitve 24.9.2018KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 15,44 EUR18,84 (9.10.2018)24.9.2018 - 24.9.2018
Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti ISO 9001:201521.9.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 1.066,50 EUR1.301,13 (27.9.2018)21.9.2018 - 19.10.2018
Strokovni elaborat - Ihtiološka raziskava izlivnega dela Badaševice (odsek somornice) na območju državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper20.9.2018ZAVOD NEPO ZA EKOLOGIJO, HIDROLOGIJO IN IHTIOLOGIJO KIDRIČEVA ULICA 24 3000 Celje18.300,00 EUR 20.9.2018 - 30.11.2018
Cenitve škode za CIPO Ljubljana (9 cenitev)19.9.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR 19.9.2018 - 19.9.2018
Sestava zk predloga18.9.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (3.10.2018)18.9.2018 - 18.9.2018
Notarske storitve17.9.2018KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 15,44 EUR18,84 (2.10.2018)17.9.2018 - 17.9.2018
Cenitve škode.17.9.2018MILAN RACE Sežana 907,46 EUR 17.9.2018 - 28.9.2018
Cenitve škode.17.9.2018MILAN RACE Sežana 577,48 EUR 17.9.2018 - 28.9.2018
Analiza poslovnih modelov implementacije baterijskih sistemov17.9.2018AF-MERCADOS EMI PASED DE LA CASTELLANA, 130, 3TH FLOOR 28046 28020 MADRID Španija49.350,00 EUR 17.9.2018 - 17.12.2018
???Prevajalske storitve??? za potrebe rekonstrukcije DV 2x110kV Gorica-Divača (Renče)14.9.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 37,62 EUR 14.9.2018 - 30.9.2018
Prevajalske storitve13.9.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 1.623,46 EUR1.980,62 (5.10.2018)13.9.2018 -
Sestava zemljiškoknjižnega predloga-Pisni odpravek sodne poravnave-Rok Jurovič11.9.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (25.9.2018)11.9.2018 - 11.9.2018
Cenitev škode pri sanaciji DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka11.9.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 140,00 EUR 11.9.2018 - 30.9.2018
Notarske storitve10.9.2018KANALEC MARTINA NOTARKA TABORSKA CESTA 4 1290 GrosupljeVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH46,04 (24.9.2018)10.9.2018 - 31.12.2018
Usposabljanje za ocenjevalca PRSPO - QAU (SE)7.9.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 300,00 EUR 7.9.2018 - 20.9.2018
Izdelava cenitve škode na kmetijskem zemljiču na objektu RTP 110/20 kV Pekre z razpletom daljnovodov7.9.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 577,48 EUR 7.9.2018 - 25.10.2018
Izobraževanje: VODJA ˝Z LESKOM V OČEH˝ - SODOBNI NAČINI VODENJA IN MOTIVIRANJA SODELAVCEV6.9.2018AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 208,00 EUR253,76 (15.10.2018)6.9.2018 - 11.9.2018
Pregled stanja jeklenih konstrukcij na DV 110+20 kV Vuhred-Podvelka, SM5, SM 6 in SM74.9.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 1.510,00 EUR1.842,20 (10.10.2018)4.9.2018 - 31.10.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Plave - Doblar.4.9.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.10.2018)4.9.2018 - 28.9.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Gorica - Ajdovščina4.9.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (12.10.2018)4.9.2018 - 28.9.2018
izdelavo investicijske in projektne dokumentacije za DV 110kV Grosuplje - Ribnica – Kočevje, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode 31.8.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 127.106,00 EUR 30.11.2018
Overitev služnostne pogodbe30.8.2018GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana 47,00 EUR57,34 (14.9.2018)30.8.2018 - 30.8.2018
Cenitve škod CIPO Ljubljana - avgust 201827.8.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (8.10.2018)27.8.2018 - 27.8.2018
Nabava in vzdrževanje programske opreme za izvajanje dražb za nakup in aktivacijo sistemskih storitev24.8.2018NOVITA d.o.o. Pot za Brdom 21 1000 Ljubljana249.600,00 EUR 24.8.2018 - 24.8.2021
Overitev podpisov24.8.2018JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK - NOTARKA MAISTROVA ULICA 2 1241 Kamnik 86,00 EUR104,92 (7.9.2018)24.8.2018 - 24.8.2018
Cenitev poškodovanega asfaltnega cestišča na SM 129 na DV 220 kV Beričevo - Podlog v vasi Ločica pri Vranskem23.8.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija 480,00 EUR585,60 (15.10.2018)23.8.2018 - 30.9.2018
Cenitev odškodnin na zemljišču na SM 129 na DV 220 kV Beričevo - Podlog v vasi Ločica pri Vranskem23.8.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 120,00 EUR120,00 (11.10.2018)23.8.2018 - 30.9.2018
Overitev podpisa na služnostni pogodbi23.8.2018KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 14,00 EUR17,08 (7.9.2018)23.8.2018 - 23.8.2018
Overitev služnostne pogodbe, vpis v zk in izbris v zk23.8.2018NOTAR JANEZ KLEMENC PREŠERNOV TRG 8 8000 Novo mesto 92,92 EUR113,36 (7.9.2018)23.8.2018 - 23.8.2018
Izdelava študije: Analiza finančnih in ekonomskih vplivov uvedbe finančnih pravic do prenosa (FTR)22.8.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 41.500,00 EUR 22.12.2018
OVERITEV POGODBE21.8.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR 21.8.2018 - 21.8.2018
oVERITEV POGODBE21.8.2018NOTARKA MAG.ALENKA RATNIK KOCLJEVA ULICA 14A 9000 Murska Sobota 5,00 EUR6,10 (3.9.2018)21.8.2018 - 21.8.2018
Izdelava elaborata, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore na državni cesti v RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica z razpletom daljnovodov20.8.2018CESTNO PODJETJE PTUJ D.D. ZAGREBŠKA 49/A 2250 Ptuj 1.472,64 EUR 20.8.2018 - 12.10.2018
Izdelava študije: Možnosti za učinkovito porabo UHF in akustične metode merjenja razelekstritev v GIS postroju 110/20 kV RTP Pekre20.8.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 68.000,00 EUR 20.6.2019
Cenitve škode pod DV 400 kV Divača - Melina.17.8.2018MILAN RACE Sežana 329,99 EUR329,99 (27.9.2018)17.8.2018 - 21.9.2018
DIIP za DV 110 kV Beričevo - Grosuplje, vgradnja medfaznih distančnikov13.8.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana 5.100,00 EUR 13.8.2018 - 31.12.2018
Izdelava projektne in tehnične dokumentacije za sanacijo ozemljevanja prenap. odvodnikov10.8.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.950,00 EUR 10.8.2018 - 30.9.2018
Izdelava študije: Metodologija vrednotenja kazalnikov neprekinjenosti napajanja v EES Slovenije9.8.2018UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 41.000,00 EUR 9.4.2019
Cenitev škode pod DV 2 x 110 kV Divača - Koper.7.8.2018VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 82,50 EUR82,50 (27.9.2018)7.8.2018 - 31.8.2018
Cenitev škod na kmetijskih zemljiščih ob sanaciji temeljev in ozemljil6.8.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 2.850,27 EUR2.280,24 (11.10.2018)6.8.2018 - 31.8.2018
Izdelava študije: Ukrepi za povečanje konkurenčnosti ponudnikov sistemskih storitev ter povečanje deleža novih virov fleksibilnosti v Sloveniji6.8.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 51.000,00 EUR 6.2.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga Pogodba o ustanovitvi služnosti - 11.7.2018 Viljem Avbelj2.8.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (17.8.2018)2.8.2018 - 2.8.2018
Postavitev in nadgradnja spletnega mesta projekta Cirkovce - Pince2.8.2018KIVI COM d.o.o. KIDRIČEVA ULICA 3A 2380 Slovenj Gradec15.420,00 EUR 2.8.2018 - 31.12.2022
RTP Podlog - meritve toplotne upornosti1.8.2018GEOINŽENIRING d.o.o. DIMIČEVA ULICA 14 1000 Ljubljana 950,00 EUR 1.8.2018 - 30.10.2018
Cenitev kmetijskih zemljišč za DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica23.7.2018VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 494,98 EUR494,98 (27.9.2018)23.7.2018 - 23.7.2018
Aneks št. 1 k Pogodbi (POG2017/0188) o komunikacijskem svetovanju18.7.2018NEURO AGENCIJA d.o.o. OBALA 114 6320 Portorož/Portorose19.500,00 EUR4.575,00 (21.8.2018) 4.575,00 (21.9.2018)18.7.2018 - 31.1.2019
Svetovanje s področja korporativnega komuniciranja in odnosov z javnostmi18.7.2018STRATKOM d.o.o. Ajdovščina 2 1000 Ljubljana36.000,00 EUR3.660,00 (17.9.2018)18.7.2018 - 31.7.2019
Overitev podpisa o ustanovitvi služnosti - Avbelj Viljem13.7.2018NOTARKA - STAŠA LEPEJ s.p. CESTA BORISA KIDRIČA 7 1410 Zagorje ob Savi 32,64 EUR39,82 (27.7.2018)13.7.2018 - 13.7.2018
Odvetniške storitve13.7.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 100,00 EUR122,00 (7.9.2018)13.7.2018 - 13.7.2018
Prevajalske storitve12.7.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 244,97 EUR247,04 (17.8.2018)12.7.2018 - 12.7.2018
Notarske storitve11.7.2018NOTARKA SANIJA MISJA MLINSKA ULICA 6E 9220 Lendava/LendvaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,64 (26.7.2018) 6,22 (17.9.2018)11.7.2018 - 31.12.2018
Ekskluzivni ponudnik10.7.2018HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor19.250,00 EUR3.355,00 (2.10.2017) 4.294,40 (23.10.2017) 671,00 (23.11.2017) 1.409,10 (22.12.2017) 1.878,80 (26.1.2018) 671,00 (22.2.2018) 671,00 (26.3.2018) 1.073,60 (23.4.2018) 1.476,20 (7.5.2018) 134,20 (22.6.2018) 1.476,20 (23.7.2018) 1.878,80 (24.8.2018)10.7.2018 - 10.7.2018
Strokovna podpora za potrebe projekta NEDO – namestitev baterije na območju BTC6.7.2018HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor33.000,00 EUR2.684,00 (7.9.2018) 1.878,80 (4.10.2018)6.7.2018 - 6.1.2019
Cenitve škode na DV 400kV Divača - Melina.6.7.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (13.8.2018)6.7.2018 - 31.7.2018
Cenitev gozdnih parcel za DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica5.7.2018MILAN RACE Sežana 247,49 EUR247,49 (5.9.2018)5.7.2018 - 6.8.2018
Notarske storitve4.7.2018KANDUS NELI - NOTARKA KIDRIČEVA ULICA 9A 5000 Nova GoricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH47,58 (18.7.2018)4.7.2018 - 31.12.2018
Objava oglasa v časopisu o sevanju.4.7.2018DNEVNIK d.d. Dnevnik 2-4 1510 Ljubljana 650,00 EUR793,00 (12.7.2018)4.7.2018 - 4.7.2018
Izdelava elaboratov pregleda varnostnih višin in varnostnih razdalj na obstoječih daljnovodih I. kategorije, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode3.7.2018IBE d.d. Hajdrihova ulica 4, 1000 Ljubljana 137.005,45 EUR 10 mesecev od podpisa pogodbe
OPRAVLJANJE STORITEV SVETOVANJA2.7.2018GAŠPER KOPRIVŠEK s.p. RAZVOJNE STORITVE MEDIJSKE TOPLICE 29 1411 Izlake39.600,00 EUR3.000,00 (1.8.2018) 3.350,00 (5.9.2018) 3.350,00 (4.10.2018)2.7.2018 - 2.7.2019
Izdelava priročnika: Delo v bližini delov pod napetostjo v ELES-u2.7.2018C&G, ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. Riharjeva ulica 38 1000 Ljubljana19.980,00 EUR 2.7.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve2.7.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (6.7.2018)2.7.2018 - 2.7.2018
Notarske storitve28.6.2018NOTARKA MARINA RUŽIČ TRATNIK ŠMARTINSKA CESTA 111 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6,10 (30.7.2018)28.6.2018 - 31.12.2018
Notarske storitve28.6.2018NOTARKA NADA KUMAR SLOVENSKA C. 56 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH6,10 (5.7.2018)28.6.2018 - 31.12.2018
Komuniciranja z lokalnimi skupnostmi28.6.2018AGENCIJA ODMEV gregorčičeva ulica 3 1000 Ljubljana21.600,00 EUR3.757,60 (17.9.2018) 2.196,00 (8.10.2018)28.6.2018 - 30.6.2019
Izdelava strokovne podlage in določitev odškodnine27.6.2018Poslovno svetovanje, Miha Podbevšek s.p. ŠPRUHA 4 1236 Trzin10.185,00 EUR10.185,00 (8.8.2018)27.6.2018 - 30.7.2018
Meritve vibracij na DV 2x400kV Beričevo - Krško27.6.2018DRUŽINSKO PODJETJE KOSIČ d.o.o. Proizvodnja, Trgovina in Storitve Ruperče 13 2231 Pernica15.950,00 EUR 27.6.2018 - 15.10.2018
Izdelava študije: Vzpostavitev končne konfiguracije notranjega in delno zunanjega dela SUMO 26.6.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 78.000,00 EUR 26.8.2019
Izdelava študije: Nadgradnja SUMO-BUS z optimizacijo podatkovnega modela in arhitekture vodila 26.6.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 78.000,00 EUR 26.8.2019
Odvetniške storitve26.6.2018MUŽINA IN PARTNERJI d.o.o. ODVETNIŠKA PISARNA BRDNIKOVA ULICA 44 1000 Ljubljana 490,00 EUR597,80 (3.7.2018)26.6.2018 - 5.6.2018
Izdelava študije o organiziranosti izvajanja gospodarske javne službe distribucije el.energije.26.6.2018OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - Šentvid39.200,00 EUR23.912,00 (16.8.2018)26.6.2018 - 31.7.2018
Odvetniške storitve22.6.2018Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH1.268,80 (3.7.2018) 1.319,31 (27.7.2018) 793,00 (16.8.2018)22.6.2018 - 31.12.2018
Izobraževanje - JP Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik, d.o.o.22.6.2018JAVNO PODJETJE CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA DOMŽALE - KAMNIK d.o.o. ŠTUDLJANSKA CESTA 91 1230 Domžale 710,00 EUR 22.6.2018 - 31.10.2018
Cenitve škode na DV 110 kV Plave - Doblar.20.6.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (27.7.2018)20.6.2018 - 27.7.2018
Pogodba o sodelovanju19.6.2018U.M.FENIKS d.o.o. SODNA ULICA 24 2000 Maribor 9.600,00 EUR800,00 (2.8.2018) 800,00 (29.8.2018) 800,00 (27.9.2018)19.6.2018 - 1.6.2019
Posredovanje delavcev-maj 201819.6.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.038,44 EUR3.706,90 (26.6.2018)19.6.2018 - 19.6.2018
Priprava pogodbe19.6.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR304,06 (5.7.2018)19.6.2018 - 19.6.2018
Cenitvena poročila, Orožim18.6.2018MIRAN OROŽIM Šempeter v Savinjski dolini 800,00 EUR 18.6.2018 - 18.7.2018
Izdelava novelacije investicijskega programa (INP) za projekt DTR – SUMO, sklop 2 – Projekti za 220 in 400 kV daljnovode18.6.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 8.500,00 EUR 90 dni od podpisa pogodbe
Izboljšanje finančne konstrukcije projekta Cirkovce–Pince skladno s tehnično ekonomskimi vplivi projektov SINCRO.GRID in FutureFlow18.6.2018Energetski institut Hrvoje Poža Savska cesta 163, 10001 Zagreb Hrvatska 170.000,00 EUR 31.10.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode, junij 201814.6.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (3.8.2018)14.6.2018 - 14.6.2018
Izdelava varnostnega načrta in koordinacija VZD v fazi izvedbe del13.6.2018LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 2.125,20 EUR2.592,74 (24.9.2018)13.6.2018 - 30.8.2018
Izvedba delavnice za ELES-Kolegij PIPO13.6.2018RUDI TAVČAR s.p. SVETOVANJE HRASTJE 223 4000 Kranj 3.200,00 EUR 13.6.2018 - 30.9.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode na DV 400 kV Divača - Melina.12.6.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (18.7.2018)12.6.2018 - 30.6.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode.12.6.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (18.7.2018)12.6.2018 - 30.6.2018
Prevajalske storitve12.6.2018Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 424,35 EUR517,71 (3.8.2018)12.6.2018 - 12.6.2018
Aktivnosti in izdelava poročila ''Risk Analysist and CEI classification'' za potrebe WP1.3 v projektu DEFENDER12.6.2018NOVA PANORAMA VAROVANJE MIRAN VRŠEC s.p. CESTA ANDREJA BITENCA 68 1000 Ljubljana11.200,00 EUR13.664,00 (5.10.2018)12.6.2018 - 14.9.2018
notarska overitev pog. o ustanovitvi služnosti11.6.2018KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 33,29 EUR40,61 (20.6.2018)11.6.2018 - 11.6.2018
Priprava pogodbe o ustanovitvi služnosti (k.o. Gornja Bistrica)11.6.2018SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR304,06 (26.6.2018)11.6.2018 - 11.6.2018
Izdelava projektne dokumentacije za rezervno napajanje UPS v PS Dogoše8.6.2018LIKAR PROJEKTIRANJE d.o.o. Idrija MESTNI TRG 2 5280 Idrija 850,00 EUR 8.6.2018 - 30.10.2018
Izdelava ocene vrednosti aluminijaste mrežne ograje ob DV 2 x 110 kV Maribor - Cirkovci, SM 227.6.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija 317,40 EUR387,23 (10.8.2018)7.6.2018 - 31.7.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode na DV 400 kV Divača - Melina.7.6.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (13.7.2018)7.6.2018 - 30.6.2018
Cenitev škode na DV 2x110kV Cirkovce - Zlatoličje6.6.2018JOŽE POGLAJEN Kapla 1.367,39 EUR1.051,84 (31.7.2018)6.6.2018 - 15.7.2018
Sestava zemljiškoknjižnega predloga Pogodba o ustanovitvi služnosti z dne 9.5.2018 - Janez Kuralt5.6.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (20.6.2018)5.6.2018 - 5.6.2018
Cenitev poljske škode na kmetijskih zemljiščih in izdelava cenilnih poročil na DV 2 x 110 kV Cirkovce - Zlatoličje1.6.2018JOŽE POGLAJEN KaplaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 1.6.2018 - 15.7.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode.1.6.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (11.7.2018)1.6.2018 - 30.6.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode1.6.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (11.7.2018)1.6.2018 - 30.6.2018
Izobraževanje Rebič Nikola1.6.2018GDi d.o.o.,Ljubljana Šmartinska cesta 106 1000 Ljubljana 720,00 EUR878,40 (2.7.2018)1.6.2018 - 1.6.2018
Overitev služnostnih pogodb1.6.2018NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 42,00 EUR51,24 (18.6.2018)1.6.2018 - 1.6.2018
Opravljanje detektivskih storitev29.5.2018DETEKTIVSKO VARNOSTNA AGENCIJA, d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 13 1000 Ljubljana48.000,00 EUR471,26 (12.9.2018)29.5.2018 - 28.5.2021
Delavnica ISO/IEC 27005:2011 - tveganja29.5.2018SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 459,00 EUR559,98 (16.7.2018)29.5.2018 - 29.5.2018
Nadomestilo za uporabo zemljišča29.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 125,55 EUR153,17 (7.6.2018)29.5.2018 - 29.5.2018
Cenilske in notarske storitve29.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 266,50 EUR325,13 (7.6.2018)29.5.2018 - 29.5.2018
Izvedba cenitev na območju komasacije v občini Gorišnica28.5.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 9.500,00 EUR6.555,00 (16.7.2018) 95,00 (29.8.2018)28.5.2018 - 15.7.2018
Overitev podpisa - Pogodba o ustanovitvi služnosti, Janez Kuralt28.5.2018NOTARKA MARJANA TIČAR BEŠTER ŠOLSKA ULICA 2 4220 Škofja Loka 14,28 EUR17,42 (4.6.2018)28.5.2018 - 28.5.2018
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za 110/20 kV RTP Izola, sklop 5: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV v GIS (ali podobni) izvedbi28.5.2018KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88A, 1000 Ljubljana 419.802,76 EUR 31.12.2020
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA (TR), za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP28.5.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 1.098.000,00 EUR 31.12.2023
Pregled ključnih in kakovostnih parametrov pri AKZ DV 400 kV Beričevo - Divača25.5.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 Poljčane 960,00 EUR 25.5.2018 - 30.6.2018
Notarske storitve24.5.2018ANICA ČREŠNIK - NOTARKA GAČNIKOVA POT 2 2390 Ravne na Koroškem 43,50 EUR 24.5.2018 - 24.5.2018
Strokovno svetovanje pri optemizaciji podpornih procesov24.5.2018AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana15.000,00 EUR 24.5.2018 - 20.7.2018
Delavnica Trajnostna odgovornost na delovnem mestu23.5.2018EKVILIB INŠTITUT ŠIŠENSKA ULICA 89 1000 Ljubljana 140,00 EUR170,80 (2.7.2018)23.5.2018 - 23.5.2018
Odvetniške storitve23.5.2018Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 Ljubljana 450,00 EUR 23.5.2018 - 23.5.2018
Idejni projekt (IDP) za izvedbo polnilnic električnih avtomobilov22.5.2018IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana17.900,00 EUR 22.5.2018 - 30.12.2018
Pravno mnenje21.5.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 1.425,00 EUR1.738,50 (4.7.2018)21.5.2018 - 23.5.2018
Opravljanje odvetniških storitev18.5.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana69.966,00 EUR5.387,52 (28.6.2018) 11.785,20 (30.7.2018) 11.616,84 (31.8.2018) 5.892,60 (1.10.2018)18.5.2018 - 18.5.2021
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo prvotnega objeta v RTP Laško17.5.2018PINO D.O.O. ULICA MIRE PREGLJEVE 4 1270 Litija15.700,00 EUR2.074,00 (5.9.2018)17.5.2018 - 30.12.2018
Revidiranje upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti na neregulirane dejavnosti ELES17.5.2018DELOITTE REVIZIJA, d.o.o. DUNAJSKA CESTA 165 1000 Ljubljana 1.500,00 EUR1.830,00 (20.6.2018)17.5.2018 - 31.5.2018
Notarske storitve15.5.2018NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska BistricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH18,79 (25.5.2018) 19,01 (23.8.2018)15.5.2018 - 30.12.2018
Izvajanje nalog koordinatorja VZD pri rušitvenih delih (35 kV stikališča, komandna stavba) in izgradnji vodovodnega priključka za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skkladiščno servisni objekt15.5.2018GRADBENI NADZOR IN SVETOVANJE JERNEJ SMREKAR s.p. MORSKA CESTA 86 2313 Fram15.555,00 EUR3.095,00 (4.7.2018) 495,00 (3.8.2018) 550,00 (5.9.2018) 385,00 (4.10.2018)15.5.2018 - 30.12.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode11.5.2018MILAN RACE Sežana 329,99 EUR329,99 (29.6.2018)11.5.2018 - 31.5.2018
Podjemna pogodba-cenitve škode11.5.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (29.6.2018)11.5.2018 - 31.5.2018
Posredovanje delavcev11.5.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.029,02 EUR3.695,40 (16.5.2018)11.5.2018 - 11.5.2018
Odškodnine-škoda-vzdrževanje10.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 2.878,40 EUR2.878,40 (24.5.2018)10.5.2018 - 10.5.2018
Služnostna pogodba9.5.2018PETER KOCIPER - kmetijska dejav Ivanjkovci23.418,35 EUR28.218,39 (7.6.2018)9.5.2018 - 9.5.2018
investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za projekt RTP Trbovlje - Rekonstrukcija stikališča za sklop 4: projekti za RTP napetostnega nivoja 110/xx kV, 220/xx kV, 400/xx kV, 400/220/110 kV v prostozračni izvedbi in razplet DV pred RTP,9.5.2018IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 79.485,00 EUR 9.9.2018
Notarske storitve8.5.2018ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH112,24 (23.5.2018) 56,12 (19.6.2018) 1.795,14 (3.8.2018) 143,96 (6.8.2018)8.5.2018 - 31.12.2018
Priprava pogodbe8.5.2018SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 316,50 EUR386,13 (11.5.2018)8.5.2018 - 8.5.2018
Izdelava geološko-geotehničnih raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo porušitve brežine SM22 na trasi DV 110 kV Dravograd-Železarna Ravne7.5.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 9.990,00 EUR12.187,80 (5.7.2018)7.5.2018 - 31.8.2018
Dodatno strokovno mnenje k obstoječi študiji EIMV št. 22504.5.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 2.800,00 EUR3.416,00 (27.6.2018)4.5.2018 -
Izdelava geološko-geotehničnih raziskav in projektne dokumentacije za sanacijo brežine SM129 na DV 2x220 kV Beričevo-Podlog26.4.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 9.990,00 EUR12.187,80 (14.6.2018)26.4.2018 - 31.7.2018
Ogled terena s poročilom s strani geologa za DV 2x110 kV Dravograd- Železarna Ravne25.4.2018GEOEKSPERT s.p. Resanovič Igor OB KOPRIVNICI 57 3000 Celje 300,00 EUR366,00 (4.6.2018)25.4.2018 - 31.7.2018
Izvedba geomehanskih raziskav (vrtanja) za sanacijo obstoječih temeljev25.4.2018IRGO CONSULTING D.O.O. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana19.180,00 EUR11.224,00 (18.7.2018) 4.758,00 (13.8.2018)25.4.2018 - 30.5.2018
Izdelava projektne dokumentacije za prenovo toplotne postaje v objektu H2 - elektro del24.4.2018LIKAR PROJEKTIRANJE d.o.o. Idrija MESTNI TRG 2 5280 Idrija 1.800,00 EUR2.196,00 (4.7.2018)24.4.2018 - 30.12.2018
Projektantski nadzor in svetovanja pri izvedbi prenove upravne in komandne zgradbe v RTP Podlog24.4.2018ADAR, d.o.o. MIVKA 10 A 1000 Ljubljana19.860,00 EUR8.076,40 (2.8.2018)24.4.2018 - 31.12.2019
RTP Selce: Nadzor nad montažo in spuščanje ločilnika v pogon24.4.2018ELWE & CO. d.o.o. Spodnji Slemen 4 2352 Selnica ob Dravi 1.790,00 EUR 24.4.2018 - 25.10.2018
Prevod in lektura Deležniki družbe ELES 201824.4.2018SUZANA MARY STANČIČ -SAMOSTOJNA USTVARJALKA NA PODROČJU KULTURE LJUBLJANSKA CESTA 4A 1241 Kamnik 78,00 EUR78,00 (11.6.2018)24.4.2018 - 24.4.2018
Overitev služnostne pogobe23.4.2018NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 106,50 EUR129,93 (3.5.2018)23.4.2018 - 23.4.2018
Overitev služnostne pogodbe20.4.2018DARS ULICA XIV.DIVIZIJE 4 3000 Celje 5.901,24 EUR 20.4.2018 - 20.4.2018
Notarske storitve19.4.2018NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 PtujVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH48,80 (28.5.2018) 59,78 (18.7.2018) 17,08 (31.7.2018) 23,18 (31.8.2018) 147,62 (11.9.2018) 233,02 (14.9.2018) 122,00 (26.9.2018) 512,40 (9.10.2018)19.4.2018 - 31.12.2018
Cenitev škode na kmetijskih zemljiščih na DV 110 kV Trbovlje-Brestanica pri zamenjava faznega vodnika z O19.4.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 208,00 EUR208,00 (4.6.2018)19.4.2018 - 1.7.2018
Prevajalske storitve19.4.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 770,00 EUR564,68 (6.6.2018)19.4.2018 - 19.4.2018
Cenitve škode za CPO Ljubljana18.4.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (11.6.2018)18.4.2018 - 18.4.2018
Svetovalne storitve18.4.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.017,38 EUR3.681,20 (24.4.2018)18.4.2018 - 18.4.2018
Aneks k pogodbi o pravnem svetovanju18.4.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA ČEFERIN, o.p., d.o.o. TABORSKA CESTA 13 1290 Grosuplje38.900,00 EUR6.405,00 (6.6.2018) 1.708,00 (11.6.2018) 6.557,50 (5.7.2018) 4.270,00 (6.7.2018) 1.708,00 (10.7.2018) 1.708,00 (9.8.2018) 1.708,00 (11.9.2018) 1.708,00 (9.10.2018)18.4.2018 - 18.4.2019
Izdelava poročil Žolnir17.4.2018ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR240,00 (23.7.2018)17.4.2018 - 14.5.2018
Lektoriranje besedil za spletno stran projekta SINCRO.GRID17.4.2018POS.SVET, BERNARDA MERTUK, s.p. DOBROVA PRI DRAVOGRADU 21 2370 Dravograd 22,16 EUR22,16 (20.6.2018)17.4.2018 - 17.4.2018
Usposabljanje iz področja nadzora izvajanja AKZ DV13.4.2018SKALA, Saša Skale s.p. LUŠEČKA VAS 30 2319 PoljčaneVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 13.4.2018 - 30.7.2018
overitve pogodb13.4.2018NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 56,00 EUR68,32 (26.4.2018)13.4.2018 - 13.4.2018
RTP Podlog: Šolanje za 400 kV odklopnik GE11.4.2018ELEKTROTEHNA ELEX INTERNATIONAL TRADE D.O.O. Dunajska cesta 21 1000 Ljubljana19.980,00 EUR 11.4.2018 - 15.11.2018
Ocena tržne vrednosti za najem nepremičnine11.4.2018ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 400,00 EUR488,00 (23.8.2018)11.4.2018 - 30.4.2018
Prevajalske storitve11.4.2018ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 264,66 EUR322,89 (14.5.2018)11.4.2018 - 11.4.2018
Projektna dokumentacija za vgradnjo RTU v HE Boštanj10.4.2018ESOTECH d.d. Preloška cesta 1 3320 Velenje 3.960,00 EUR 10.4.2018 - 28.12.2018
Notarske storitve6.4.2018NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 PostojnaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH46,04 (20.4.2018) 74,66 (22.5.2018) 17,42 (8.8.2018)6.4.2018 - 31.12.2018
Overitev podpisa6.4.2018ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 41,00 EUR50,02 (23.4.2018)6.4.2018 - 6.4.2018
Izdelava študije: Analiza metodologij delitve stroškov prerazporejanja proizvodnje ter trgovalnih območij5.4.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 94.500,00 EUR 5.8.2018
EU odvetniške storitve4.4.2018ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 2.400,00 EUR2.649,47 (18.5.2018)4.4.2018 -
Izdelava študije: Določitev frekventnih mest in obravnanva induktivnih, kapacitativnih in konduktivnih vplivov v vplivnem območju EEO4.4.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 47.500,00 EUR 4.2.2019
Overitev služnostne pogodbe 2x3.4.2018KOS UROŠ - NOTAR CIGALETOVA ULICA 7 1000 Ljubljana 13,00 EUR15,86 (16.4.2018)3.4.2018 - 3.4.2018
Sestava zamljiškoknjižnega predloga - AVBREHT DANI29.3.2018NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (11.4.2018)29.3.2018 - 29.3.2018
Superkontrola sanacijskih del na SM6 in SM8 (kontrola kvalitete zamenjave diagonal iz okroglega jekla skladno s projektom) na DV 110 kV Trbovlje - Beričevo I29.3.2018INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 820,00 EUR1.000,40 (18.5.2018)29.3.2018 - 31.5.2018
RTP Podlog: Zakoličba Telekom TK vodov29.3.2018GVO D.O.O. GRADNJA IN VZDRŽEVANJE TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ CIGALETOVA ULICA 10 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 29.3.2018 - 15.4.2018
Notarske storitve28.3.2018NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/IsolaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH141,52 (6.4.2018)28.3.2018 - 31.12.2018
Izdelava študije: Določitev obratovalnih tehničnih zahtev SVC/STATCOM za tehnično specifikacijo naprave v ovkiru projekta Sincro.Grid28.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 61.500,00 EUR 28.10.2018
Izdelava študije: Napoved razvoja prevzema električne energije v prenosnem omrežju do leta 205427.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 90.500,00 EUR 27.2.2019
Izdelava študije: Kratkostična analiza v EES Slovenije ob vgradnji kompenzacijskih naprav v okviru projekta Sincro.Grid27.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 84.000,00 EUR 27.11.2018
Prevajalske storitve26.3.2018DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 917,97 EUR925,10 (5.4.2018)26.3.2018 - 26.3.2018
Služnostna pogodba26.3.2018RS MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA RS ZA VODE HAJDRIHOVA 28 C 1000 Ljubljana12.203,67 EUR14.888,48 (19.4.2018)26.3.2018 - 26.3.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 110 kV Divača - Gorica.23.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (14.5.2018)23.3.2018 - 26.4.2018
Cenitev gozdnih parcel pod DV 2 x 400 kV Divača - Redipuglia.23.3.2018MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (14.5.2018)23.3.2018 - 26.4.2018
Cenitev gozdnega roba, Habjanič21.3.2018ROMAN HABJANIČ, s.p. poslovno svetovanje KONJIŠKA CESTA 10 2317 Oplotnica 800,00 EUR 21.3.2018 - 23.4.2018
Svetovalne storitve21.3.2018ADECCO H.R. d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana 3.033,85 EUR3.701,30 (27.3.2018)21.3.2018 - 21.3.2018
Svetovanje in ureditev LP Skupine in družbe ELES 201720.3.2018Consensus d.o.o. CANKARJEVA CESTA 3 1000 Ljubljana 8.400,00 EUR7.198,00 (11.6.2018) 1.708,00 (16.7.2018) 1.342,00 (15.10.2018)20.3.2018 - 13.4.2018
Razpršena proizvodnja v elektroenergetskem sistemu20.3.2018REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKI IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana 7.300,00 EUR2.900,00 (4.4.2018) 100,00 (6.4.2018) 4.300,00 (17.4.2018)20.3.2018 - 21.5.2018
Cenitve škode 2018 - CIPO Ljubljana19.3.2018DAMIJAN FEMEC Krško 1.113,71 EUR1.113,71 (16.5.2018)19.3.2018 - 23.3.2018
Trasiranje in nadzor Telemach na RTP 400/220/110 kV Podlog i(zgradnja transformacije 400/110)19.3.2018TELEMACH, ŠIROKOPASOVNE KOMUNIKACIJE, d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 49 A 1231 Ljubljana - Črnuče 402,14 EUR447,19 (25.5.2018)19.3.2018 - 15.5.2018
Pravno svetovanje in odvetniške storitve19.3.2018Odvetniška družba Hajtnik Potrpin o.p. d.o.o. LJUBLJANSKA CESTA 72 1230 Domžale49.000,00 EUR7.173,60 (21.5.2018) 4.270,00 (18.7.2018) 2.562,00 (8.8.2018)19.3.2018 - 31.12.2154
Strokovno svetovanje za proces optimizacije napetosti ELES-HOPS16.3.2018INTERCOMPRO AG Genferstrasse 8002 Zürich Švica38.800,00 EUR14.550,00 (30.8.2018)16.3.2018 - 16.3.2019
Cenitev škode pod DV 110 kV Divača - Koper.15.3.2018MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (23.4.2018)15.3.2018 - 30.3.2018
Cenitev škode pod DV 110 kV Divača - Koper.15.3.2018MILAN RACE Sežana 824,97 EUR824,97 (23.4.2018)15.3.2018 - 30.3.2018
Administrativno - finančno svetovanje na EU projektu FutureFlow14.3.2018DOWEL MANAGEMENT 25 ALLEE PIERRE ZILLER NAXOS 06560 VALBONNE Francija29.400,00 EUR1.127,00 (4.5.2018) 1.200,50 (26.6.2018) 1.078,00 (9.7.2018) 1.029,00 (6.8.2018) 882,00 (6.9.2018) 980,00 (5.10.2018)14.3.2018 - 30.6.2020
Overitev podpisa na služnostni pogodbi14.3.2018Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 28,00 EUR34,16 (21.3.2018)14.3.2018 - 14.3.2018
Aneks k dogovoru o opravljanju odvetniških storitev14.3.2018ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana14.977,00 EUR6.397,68 (30.4.2018) 7.071,12 (23.5.2018) 4.714,08 (26.6.2018)14.3.2018 - 14.6.2020
Izdelava študije: Predlog rešitve energetskega upravljanja stavb in priprdajočih objektov v družbi ELES13.3.2018UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 55.500,00 EUR 13.3.2019
Izdelava študije: Dolgoročen makroekonomski razvoj in poraba električne energije13.3.2018ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 28.500,00 EUR 13.7.2018
Overitev podpisa za služnost12.3.2018NOTARKA MIRJANA PARADIŽ VERDINEK MARIBORSKA CESTA 16 2360 Radlje ob Dravi 21,00 EUR25,62 (27.3.2018)12.3.2018 - 12.3.2018
Overitev podpisa na zemljiškoknjižnem dovolilu za vknjižbo služnostne pravice - Avbreht Vladimir in Danica9.3.2018