Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostTrajanje
Ocena obremenjenosti sodelavcev v storitvenem centru PITK30.5.2020AGGREGATA d.o.o. DOLENJSKA CESTA 99 1000 Ljubljana14.500,00 EUR30.5.2020 - 30.5.2020
Izdelava investicijskega elaborata za gradnjo baznih postaj7.4.2020Finkorp d.o.o. Dergomaška ulica 40 1000 Ljubljana 7.220,00 EUR7.4.2020 - 30.4.2020
Recenzija študije požarne varnosti.7.4.2020LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 4.000,00 EUR7.4.2020 - 31.12.2020
Naročilo Lidar posnetka za DV 110 kV priključni vod HE Mokrice7.4.2020Flycom Technologies d.o.o. Ljubljanska cesta 24A 4000 Kranj 8.184,00 EUR7.4.2020 - 30.11.2020
Izdelava študije: Analiza primernosti Grafane za vizualizacijo dnevne analitike DAC6.4.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 45.500,00 EUR6.12.2020
Cenitev za k.o. Stara gora, parc. št. 744/23.4.2020MILAN RACE Sežana 123,75 EUR3.4.2020 - 3.4.2020
Izdaja potrdila za izdajo certifikata - droni2.4.2020JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO LETALSTVO RS Kotnikova ulica 19A 1000 Ljubljana 144,00 EUR2.4.2020 - 8.4.2020
???Izdelava varnostnega načrta za DV 400 kV Maribor-Krško (SM55-SM105) R678-0031.4.2020LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 990,00 EUR1.4.2020 - 30.5.2020
Overitve, zk predlogi26.3.2020NOTARKA mag.NINA ČEŠAREK TRG ZBORA ODPOSLANCEV 66 1330 Kočevje 4.000,00 EUR26.3.2020 - 31.12.2020
Kotizacija za seminar26.3.2020ZALOŽBA FORUM MEDIA D.O.O. PREŠERNOVA ULICA 1 2000 Maribor 198,00 EUR26.3.2020 - 1.4.2020
Prevajanje v ANG jezik za projekt SINCRO.GRID - ga. Suzana Stančič20.3.2020DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 995,00 EUR20.3.2020 - 31.12.2020
Dnevni pregled medijskega poročanja18.3.2020PRESS CLIPPING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 65 2000 Maribor 6.000,00 EUR18.3.2020 - 30.9.2020
Odvetniške storitve17.3.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 478,80 EUR17.3.2020 - 17.3.2020
Finančno svetovanje v postopku dolgoročnega zadolževanja16.3.2020UNIJA CONSULTING, SVETOVANJE,d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 515 1351 Brezovica pri Ljubljani19.800,00 EUR16.3.2020 - 1.3.2020
Izvedba napetostnega preizkusa plaščev 110 kV kablov v HE Krško16.3.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 Ljubljana 2.160,00 EUR16.3.2020 - 29.5.2020
Ocenjevanje škode13.3.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 284,80 EUR13.3.2020 - 13.3.2020
Notarske storitve12.3.2020NOTARKA KATJUŠA GORJAN UL.XXX.DIVIZIJE 23 5000 Nova Gorica 9.900,00 EUR12.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi12.3.2020ROJS SERGEJ - NOTAR AŠKERČEV TRG 2 3240 Šmarje pri Jelšah 500,00 EUR12.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi11.3.2020FLORJANČIČ CIRMAN IRENA - NOTARKA TRDINOVA ULICA 4 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR11.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi11.3.2020NOTAR BLAŽ HROVATIN DUNAJSKA 56 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR11.3.2020 - 31.12.2020
Izobraževanje - Energetika in regulativa10.3.2020PROSPERIA, d.o.o. ŽELEZNA CESTA 10A 1000 Ljubljana 221,25 EUR10.3.2020 - 10.3.2020
Nakup storitve usposabljanja za izpolnitev pogojev pridobitve kategorije B izvajanja letalskih dejavnosti z droni10.3.2020ONEDRONE d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 36 1210 Ljubljana - Šentvid 4.950,00 EUR10.3.2020 - 30.4.2020
Overitve, zk predlogi10.3.2020BARBARA ANDRIČ VELKOVRH - NOTARKA SLOVENSKA CESTA 56 1000 Ljubljana 1.000,00 EUR10.3.2020 - 31.12.2020
Prevod in lektura besedil.9.3.2020PREVAJANJE IN POUČEVANJE LUKA LIČAR S.P. CESTA OF 41 5282 Cerkno 166,00 EUR9.3.2020 - 28.5.2020
Overitve, zk predlogi6.3.2020ŠKOVRLJ MARIJA - NOTARKA UL.HEROJA LACKA 5/2 2250 Ptuj 1.000,00 EUR6.3.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi6.3.2020UROŠ MARGUČ - NOTAR MESTNI TRG ? 3210 Slovenske Konjice 9.900,00 EUR6.3.2020 - 31.12.2020
Izdelava študije: Ažuriranje napovedi razvoja prevzema električne energije na prenosnem omrežju Republike Slovenije do leta 20544.3.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 37.000,00 EUR4.01.2021
Cenitev4.3.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 499,41 EUR4.3.2020 - 10.4.2020
zk predlogi, overitve3.3.2020NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 350,00 EUR3.3.2020 - 31.12.2020
zk predlogi, overitve3.3.2020NOTAR JANEZ KLEMENC PREŠERNOV TRG 8 8000 Novo mesto 2.000,00 EUR3.3.2020 - 31.12.2020
Nočitve preko potovalne agencije27.2.2020V SVET, POTOVALNA AGENCIJA IN SVETOVANJE, D.O.O. NEUBERGERJEVA ULICA 30 1000 Ljubljana 9.000,00 EUR27.2.2020 - 31.12.2020
Dostop do Baze podatkov dnevnih novic STA26.2.2020STA D.O.O. Slovenska tiskovna agencija TIVOLSKA CESTA 48 1000 Ljubljana 6.336,00 EUR26.2.2020 - 31.1.2021
Prevajanje26.2.2020Nataša Gerič s.p. Vodovodna cesta 26 1230 Domžale 48,00 EUR26.2.2020 - 26.2.2020
Cenitev26.2.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 284,80 EUR26.2.2020 - 26.2.2020
Cenitev 26.2.2020GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 142,40 EUR26.2.2020 - 26.2.2020
Izdelava tehnične dokumentacije, idejna rešitev (IDR), garažni objekt R. dolina25.2.2020RCI d.o.o. TEHARSKA CESTA 40 3000 Celje 5.200,00 EUR25.2.2020 - 31.12.2020
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za DV Koper-Izola-Lucija (KBV+DV+OKS+polja RTP Lucija)25.2.2020KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana 427.140,00 EUR30.03.2023
Priprava pogodbe24.2.2020SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 258,45 EUR24.2.2020 - 24.2.2020
Vpliv razpršene proizvodnje na poslovanje sistemskega operaterja prenosnega omrežja21.2.2020REKOE, RAZISKAVE V ENERGETIKI IN EKOLOGIJI CESTA V MESETNI LOG 88 A 1000 Ljubljana15.130,00 EUR21.2.2020 - 21.2.2020
Izvajanje geomehanskega nadzora nad temelji DV stebrov in kabelske trase za priključni kablovod 2x110 kV za RTP 110/20kV Vojnik20.2.2020GEOEKSPERT IGOR RESANOVIČ s.p. Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 2.940,00 EUR1.07.2020
Svetovalne storitve20.2.2020Gregor Goričar s.p. Celovška cesta 127 1000 Ljubljana 512,00 EUR20.2.2020 - 20.2.2020
Dopolnitev projekta TSE Beričevo19.2.2020NOVERA PROJEKT d.o.o. Letališka cesta 27 1000 Ljubljana 5.700,00 EUR19.2.2020 - 29.2.2020
Izdelava študije: Izraba možnih energetskih potencialov za doseganje energetske ogljične nevtralnosti v družbi Eles na primeru RTP Pekre18.2.2020UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 58.500,00 EUR18.03.2021
zk predlogi, overitve 14.2.2020JUDITA UČAKAR RŽENIČNIK - NOTARKA MAISTROVA ULICA 2 1241 Kamnik 1.500,00 EUR14.2.2020 - 31.12.2020
zk predlogi, overitve 14.2.2020NOTARKA MARJANA TIČAR BEŠTER ŠOLSKA ULICA 2 4220 Škofja Loka 1.500,00 EUR14.2.2020 - 31.12.2020
Oglaševanje v Mladini za l. 202013.2.2020MLADINA d.d. DUNAJSKA CESTA 51 1000 Ljubljana 4.950,00 EUR13.2.2020 - 13.2.2020
Overitve, zk predlogi13.2.2020NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 1.000,00 EUR13.2.2020 - 31.12.2020
Izvajanje superkontrole nad kvaliteto izdelave, montaže in protikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij za priključni kablovod 2x110 kV za RTP 110/20kV Vojnik12.2.2020BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana 4.604,10 EUR1.07.2020
ZK predlogi, overitve12.2.2020NOTARKA NIVES VIDMAR NOTRANJSKA CESTA 14 1370 Logatec 3.000,00 EUR12.2.2020 - 31.12.2020
Prevodi.12.2.2020ALKEMIST, prevajalske storitve, d.o.o. CELOVŠKA CESTA 32 1000 Ljubljana 2.000,00 EUR12.2.2020 - 31.12.2020
RTP Krško: Izdelava projektne dokumentacije11.2.2020IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 734.900,00 EUR31.12.2023
zk predlogi, overitve 10.2.2020NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 Postojna 1.000,00 EUR10.2.2020 - 31.12.2020
Cenilske storitve 10.2.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 270,00 EUR10.2.2020 - 10.2.2020
Dodatek št. 1 k Pogodbi o opravljanju odvetniških storitev10.2.2020ODVETNIŠKA DRUŽBA LUKMAN O.P.,d.o.o. AMERIŠKA ULICA 8 1000 Ljubljana40.200,00 EUR10.2.2020 - 31.12.2020
Strokovne storitve7.2.2020DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS PARMOVA ULICA 53 1000 Ljubljana 240,12 EUR7.2.2020 - 7.2.2020
Odvetniške storitev7.2.2020Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH7.2.2020 - 7.2.2020
EPLAN Electric P8 tečaj - osnovni6.2.2020EXOR ETI d.o.o. Brnčičeva ulica 51 1231 Ljubljana - Črnuče 675,00 EUR6.2.2020 - 20.2.2020
Cenitev stavbnega zemljišča5.2.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 270,00 EUR5.2.2020 - 5.2.2020
Notarske storitve - brez projekta5.2.2020NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 9.990,00 EUR5.2.2020 - 31.12.2020
Notarske storitve4.2.2020NOTAR MARKO SALMIČ PREŠERNOVA 1 3320 Velenje 190,04 EUR4.2.2020 - 4.2.2020
Notarske storitve4.2.2020VALTER VINDIŠ - NOTAR GLAVNI TRG 4 9240 Ljutomer 42,00 EUR4.2.2020 - 4.2.2020
Overitve, zk predlogi4.2.2020NOTAR IVAN ŽETKO GLAVNI TRG 10 8000 Novo mesto 6.000,00 EUR4.2.2020 -
EU Svetovanja3.2.2020Gregor Goričar s.p. Celovška cesta 127 1000 Ljubljana 692,36 EUR3.2.2020 - 4.2.2020
ZK predlogi, overitve31.1.2020NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 Kranj 9.990,00 EUR31.1.2020 - 31.12.2020
Opravljanje odvetniških storitev31.1.2020ODVETNIŠKA DRUŽBA VESNA CUKROV o.p. d.o.o. DUNAJSKA CESTA 20 1000 Ljubljana69.870,00 EUR31.1.2020 - 31.1.2023
Podaljšanje roka izvedbe za strokovno pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije, pridobivanju gradbenega dovoljenja in izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja29.1.2020HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH29.1.2020 - 31.3.2020
zk predlogi, overitve28.1.2020NOTARKA - MOJCA VERTAČNIK Trg svobode 3 2000 Maribor 6.000,00 EUR28.1.2020 - 31.12.2020
zk predlogi, overitve28.1.2020NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 6.000,00 EUR28.1.2020 - 31.12.2020
ZK predlogi, overitve27.1.2020NOTARKA mag. KARIN SCHOFFMANN CESTA ŽELEZARJEV 2 4270 Jesenice 6.000,00 EUR27.1.2020 - 31.12.2020
Izdelava študije: Izdelava produktnega portfelja sistema SUMO - Vzpostavitev IT infrastrukture za produkt SUMO, Izdelva portfeljske dokumentacije in vzpostavitev repozitorijev programske opreme27.1.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 118.620,00 EUR27.01.2021
ZK predlogi, overitve24.1.2020NOTARKA MATEJA ANDREJAŠIČ KOROŠKA CESTA 19 4000 Kranj 9.990,00 EUR24.1.2020 - 31.12.2020
zK predlogi, overitve24.1.2020NOTARKA POLONA PAVLIN BOHINC DELAVSKA CESTA 24 4208 Šenčur 6.000,00 EUR24.1.2020 - 31.12.2020
ZK predlogi, overitve24.1.2020NOTAR ALEŠ PUNGARČIČ Gorenjska cesta 2 4240 Radovljica 6.000,00 EUR24.1.2020 - 31.12.2020
Notarske storitve23.1.2020NOTAR ALEŠ PUNGARČIČ Gorenjska cesta 2 4240 Radovljica 53,04 EUR23.1.2020 - 23.1.2020
Zunanji nadzor pri izvedbi del na DV 110kV Ribnica – Kočevje, SM49A in B23.1.2020ELPROJ d.o.o. ZWITTROVA ULICA 14 8000 Novo mesto 1.862,00 EUR23.1.2020 - 31.7.2020
Notarske storitve23.1.2020NOTARKA mag. KARIN SCHOFFMANN CESTA ŽELEZARJEV 2 4270 JeseniceVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23.1.2020 - 23.1.2020
Notarske storitve23.1.2020NOTARKA POLONA PAVLIN BOHINC DELAVSKA CESTA 24 4208 Šenčur 26,52 EUR23.1.2020 - 23.1.2020
Revizija razpisne dokumentacije za gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje – rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov22.1.2020ATELJE KONTURA, d.o.o. Projektiranje in inženiring KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana 7.300,00 EUR22.1.2020 - 11.2.2020
Notarske storitve 21.1.2020NOTARKA MATEJA ANDREJAŠIČ KOROŠKA CESTA 19 4000 Kranj 26,52 EUR21.1.2020 - 21.1.2020
Notarske storitve20.1.2020NOTAR ALEŠ PUNGARČIČ Gorenjska cesta 2 4240 RadovljicaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH20.1.2020 - 20.1.2020
Notarske storitve20.1.2020NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 42,00 EUR20.1.2020 - 20.1.2020
priprava in vodenje strateške konference ELES 202020.1.2020MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas 5.650,00 EUR20.1.2020 - 30.11.2020
Posodobitvi managerskega dokumenta in samoocenitvi po modelu odličnost EFQM20.1.2020MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas13.700,00 EUR20.1.2020 - 30.6.2021
Priprava dolgoročnega strateškega plana ELES za obdobje 2021-202520.1.2020MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas11.450,00 EUR20.1.2020 - 30.10.2020
ZK VPIS, OVERITVE17.1.2020Anja Škrk Krajnčič - notarka Trg svobode 26 2310 Slovenska Bistrica 800,00 EUR17.1.2020 - 31.12.2020
Ponudba za ocenitev dela zemljišča za potrebe služnosti dostopa17.1.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 279,00 EUR17.1.2020 - 17.1.2020
NOTARSKE STORITVE17.1.2020NOTAR ALEŠ PUNGARČIČ Gorenjska cesta 2 4240 Radovljica 26,00 EUR17.1.2020 - 17.1.2020
notarske storitve17.1.2020NOTAR ALEŠ PUNGARČIČ Gorenjska cesta 2 4240 Radovljica 32,00 EUR17.1.2020 - 17.1.2020
notarske storitve17.1.2020NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 Kranj 27,50 EUR17.1.2020 - 17.1.2020
NOTARSKE STORITVE17.1.2020NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 Kranj 27,50 EUR17.1.2020 - 17.1.2020
ZK predlogi, overitve17.1.2020NOTAR ALEŠ PUNGARČIČ Gorenjska cesta 2 4240 Radovljica 9.990,00 EUR17.1.2020 - 31.12.2020
Svetovalne storitve - Mobing15.1.2020ZAJC IN, d.o.o. Svetovanje in poslovna podpora LAPAJNETOVA ULICA 53 5280 Idrija20.000,00 EUR15.1.2020 - 31.12.2020
zk overitve15.1.2020NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 1.000,00 EUR15.1.2020 - 31.12.2020
angleški, nemški prevodi14.1.2020PREVAJANJE IN TOLMAČENJE, PRIMOŽ ŽVOKELJ s.p. STADIONSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 2.500,00 EUR14.1.2020 - 31.12.2020
angleški, nemški prevodi14.1.2020PREVAJANJE IN TOLMAČENJE, PRIMOŽ ŽVOKELJ s.p. STADIONSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 5.000,00 EUR14.1.2020 - 31.12.2020
Odvetniške storitve14.1.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 433,20 EUR14.1.2020 - 14.1.2020
Odvetniške storitve14.1.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 1.310,40 EUR14.1.2020 - 14.1.2020
Odvetniške storitve14.1.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 136,80 EUR14.1.2020 - 14.1.2020
Odvetniške storitve14.1.2020ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 148,20 EUR14.1.2020 - 14.1.2020
Notarske storitve14.1.2020NOTARKA MAJDA LOKOŠEK KOLODVORSKA 6 1230 Domžale 24,48 EUR14.1.2020 - 14.1.2020
overitve13.1.2020JOŽICA ŠKRK - NOTARKA TRG SVOBODE 26 2310 Slovenska BistricaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH13.1.2020 - 31.12.2020
Pogodba za revizijo SINCRO.GRID projekta (za L.2019)10.1.2020UHY d.o.o. Vurnikova ulica 2 1000 Ljubljana 6.500,00 EUR10.1.2020 - 14.2.2020
Sestava pogodb, notarske overitve10.1.2020SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 5.000,00 EUR10.1.2020 - 31.12.2020
Sestava pogodb, notarske overitve10.1.2020SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 5.000,00 EUR10.1.2020 - 31.12.2020
ZK predlogi, overitve10.1.2020GREGOR MESAR - NOTAR KOSOVELOVA 4B 6210 Sežana 3.000,00 EUR10.1.2020 - 31.12.2020
Izvajanje nalog koordinatorja VZD v fazi izvedbe del za RTP Kidričevo10.1.2020LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 990,00 EUR10.1.2020 - 30.4.2020
Overitve, zk predlogi9.1.2020FREDI BANČOV - NOTAR Baragov trg 1 8210 Trebnje 1.000,00 EUR9.1.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi8.1.2020NOTARKA POLKA BOŠKOVIĆ PRISTANIŠKA ULICA 45 6000 Koper 2.500,00 EUR8.1.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi8.1.2020EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 2.200,00 EUR8.1.2020 - 31.12.2020
ZK overitve 8.1.2020NOTARKA SANIJA MISJA MLINSKA ULICA 6E 9220 Lendava/Lendva 9.990,00 EUR8.1.2020 - 31.12.2020
Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja7.1.2020konzorcij EIMV in IGEA d.o.o. in LUZ d.d. 749.749,00 EUR7.1.2020 - 7.1.2025
Overitve, zk predlogi7.1.2020NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH7.1.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi7.1.2020NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 6.400,00 EUR7.1.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi7.1.2020NOTAR ANDREJ ŠOEMEN TRSTENJAKOVA 5 2250 Ptuj 2.000,00 EUR7.1.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi7.1.2020NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 5.200,00 EUR7.1.2020 - 31.12.2020
Overitve, vložitev zk predlogov7.1.2020Notarka Nina Ferligoj Kolodvorska cesta 2 6000 Koper - Capodistria 1.500,00 EUR7.1.2020 - 31.12.2020
Notarske storitve6.1.2020NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska Bistrica 3.000,00 EUR6.1.2020 - 31.12.2020
refundacija notarske storitve6.1.2020SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 45,00 EUR6.1.2020 - 6.1.2020
Odvetniške storitve v primeru sanacije SM 9 na DV 110 kV Gorica-Solkan1.1.2020Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 Ljubljana 3.157,82 EUR1.1.2020 - 31.12.2020
notarske storitve24.12.2019Notarka Mojca Tavčar Pasar OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 22,44 EUR24.12.2019 - 24.12.2019
Izdelava študije: posodobitev nacionalnega programa pametnih omrežij20.12.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO in UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana in Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana in Koroška cesta 46, 2000 Maribor 165.500,00 EUR20.08.2020
Notarske storitve20.12.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 435,10 EUR20.12.2019 - 20.12.2019
Izdelava makete za projekt FutureFlow.17.12.2019INTRI d.o.o. Teslova ulica 30 1000 Ljubljana24.880,50 EUR17.12.2019 - 16.1.2020
Notarske storitve16.12.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 53,04 EUR16.12.2019 - 16.12.2019
Notarske storitve13.12.2019NANA POVŠIČ RUŽIĆ - NOTARKA KAJUHOVA ULICA 34 6310 Izola/IsolaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH13.12.2019 - 31.12.2019
Izdelava študije: Vpliv sprememb tehnične zakonodaje na potek gradnje elektroenergetskih objektov in izvjanje strokovnih tehničnih pregledov13.12.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 45.200,00 EUR13.10.2020
Izdelava študije: Vzdrževanje programske opreme ONAP-CORE in dobava ocenjeinh in napovednih atmosferskih podatkov za SUMO13.12.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 90.000,00 EUR13.12.2022
Cenilske storitve13.12.2019AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLO SLOVENSKA C. 47 1000 Ljubljana 130,00 EUR13.12.2019 - 13.12.2019
Podaljšanje roka izvedbe za razvoj naprednih funkcionalnosti obratovanja v zaprti zanki in zagotavljanja jalove moči11.12.2019UNIVERZA V MARIBORU KOROŠKA CESTA 46 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH11.12.2019 - 16.12.2019
Cenitev za potrebe služnosti10.12.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 310,00 EUR10.12.2019 - 10.12.2019
NOTARSKE STORITVE9.12.2019Notarka Nina Ferligoj Kolodvorska cesta 2 6000 Koper - CapodistriaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH9.12.2019 - 9.12.2019
Prevod iz slovenskega v italjanski jezik4.12.2019BARBARA FORZA S.P. Dunajska cesta 186 1000 Ljubljana 240,00 EUR4.12.2019 - 4.12.2019
Priprava pogodbe in overitev4.12.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 755,91 EUR4.12.2019 - 4.12.2019
Izdelava študije: Oblikovanje meril za izbor SAD, sistema za enkripcijo in sistema za upravljanje s procesnimi viri3.12.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 36.000,00 EUR3.04.2020
NOTARSKE STORITVE 2.12.2019Notarka Nina Ferligoj Kolodvorska cesta 2 6000 Koper - Capodistria 22,00 EUR2.12.2019 - 2.12.2019
Notarske storitve2.12.2019NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH2.12.2019 - 2.12.2019
cenitev stavbnega zemljišča za potrebe sklenitve služnostne pogodbe za kablovod2.12.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 270,00 EUR2.12.2019 - 31.3.2020
Cenilske storitve2.12.2019AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLO SLOVENSKA C. 47 1000 Ljubljana 220,00 EUR2.12.2019 - 2.12.2019
notarske storitve30.11.2019NOTARKA MAG.ALENKA RATNIK KOCLJEVA ULICA 14A 9000 Murska Sobota 56,00 EUR30.11.2019 - 30.11.2019
Notarske storitve29.11.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 106,08 EUR29.11.2019 - 29.11.2019
Cenitev škode kmetijskih površin28.11.2019GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 152,00 EUR28.11.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve28.11.2019NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 58,00 EUR28.11.2019 - 28.11.2019
Notarske storitve28.11.2019NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 42,00 EUR28.11.2019 - 28.11.2019
Notarske storitve28.11.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 53,04 EUR28.11.2019 - 28.11.2019
Cenilske storitve27.11.2019AAS AVTORSKA AGENCIJA ZA SLO SLOVENSKA C. 47 1000 Ljubljana 260,00 EUR27.11.2019 - 27.11.2019
Prevod27.11.2019GRENS-TIM, d.o.o. Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 69,19 EUR27.11.2019 - 27.11.2019
Notarske storitve27.11.2019NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 42,00 EUR27.11.2019 - 27.11.2019
Notarske storitve25.11.2019NOTARKA DARJA JARNOVIČ ROZMANOVA ULICA 38 8000 Novo mesto 78,00 EUR25.11.2019 - 25.11.2019
Pogodba o svetovanju25.11.2019BREDA RAZDEVŠEK, d.o.o. Odvetniška pisarna DALMATINOVA 11 1000 Ljubljana19.900,00 EUR25.11.2019 - 30.11.2023
Prevodi listin v nemški jezik.21.11.2019PREVAJANJE IN TOLMAČENJE, PRIMOŽ ŽVOKELJ s.p. STADIONSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 271,60 EUR21.11.2019 - 21.11.2019
Izdelava varnostnega načrta s koordinacijo VZD za objekt RTP Kidričevo20.11.2019LOZEJ D.O.O. GORIŠKA CESTA 62 5270 Ajdovščina 990,00 EUR20.11.2019 - 31.12.2019
Pravne storitve odvetniške pisarne19.11.2019Sibinčič Križanec o.p. d.o.o. DALMATINOVA ULICA 2 1000 Ljubljana30.000,00 EUR19.11.2019 - 31.12.2154
Izdelava cenilnih poročil sodnih cenilcev kmetijske, gozd. in grad. stroke CIPO LJUBLJANA19.11.2019GOB d.o.o. Pot na Polane 3 1351 Brezovica pri Ljubljani43.945,00 EUR19.11.2019 - 15.3.2023
Izdelava cenilnih poročil sodnih cenilcev kmetijske, gozd. in grad. stroke CIPO PODLOG19.11.2019GOB d.o.o. Pot na Polane 3 1351 Brezovica pri Ljubljani26.800,00 EUR19.11.2019 - 15.3.2023
Izdelava cenilnih poročil sodnih cenilcev kmetijske, gozd. in grad. stroke CIPO MARIBOR19.11.2019GOB d.o.o. Pot na Polane 3 1351 Brezovica pri Ljubljani32.800,00 EUR19.11.2019 - 15.3.2023
Cenitve škode za CIPO Ljubljana (3x)18.11.2019Cenitev gozdnih zemljišč, Damjan Femec, s.p. Beričevo 36A 1262 Dol pri Ljubljani 345,00 EUR18.11.2019 - 31.12.2019
Pogodba o izvajanju aktivnosti s področja komuniciranja z lokalnimi skupnostmi14.11.2019AGENCIJA ODMEV gregorčičeva ulica 3 1000 Ljubljana14.400,00 EUR14.11.2019 - 30.11.2020
Geotehnične in geološke storitve za RTP 110/20 kV Dobruška vas12.11.2019GEOEKSPERT IGOR RESANOVIČ s.p. Ob Koprivnici 57, 3000 Celje 2.900,00 EUR30.06.2020
Notarske storitve12.11.2019NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova Gorica 42,00 EUR12.11.2019 - 12.11.2019
Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij RTP 110/20 kV Dobruška vas8.11.2019BUREAU VERITAS, d.o.o. Linhartova cesta 49a, 1000 Ljubljana 6.880,40 EUR30.06.2020
Izdelava študije: Priprava strokovnih podlag za implementacijo CNC (preverjanje skladnosti z zahtevami in CNC) in NC ER7.11.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 79.800,00 EUR7.10.2019
Video produkcija za potrebe projekta SINCRO.GRID - 1. faza7.11.2019SEVER & SEVER d.o.o. Trubarjeva cesta 21A 1000 Ljubljana46.800,00 EUR7.11.2019 - 31.12.2021
Notarske storitve5.11.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 79,56 EUR5.11.2019 - 5.11.2019
Kotizacija za dogodek En.ekonomika˛Industrija 019 (Bučar, Strnad)4.11.2019MONTEL ENERGETIKA.NET, d.o.o. KRAŠNJA 63 1225 LukovicaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH4.11.2019 - 4.11.2019
Strošek priprave Pog. o ustanovitvi služnosti4.11.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 309,13 EUR4.11.2019 - 4.11.2019
Notarske storitve4.11.2019NOTARKA NEVENKA TORY BEETHOVNOVA ULICA 14 1000 Ljubljana 42,00 EUR4.11.2019 - 4.11.2019
Zasnova trajnostnega razvoja družbe ELES kot podlage za strateški poslovni načrt 2021-205029.10.2019Consensus d.o.o. CANKARJEVA CESTA 3 1000 Ljubljana27.500,00 EUR29.10.2019 - 30.4.2020
Cenilske storitve28.10.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 120,00 EUR28.10.2019 - 28.10.2019
Seminar28.10.2019INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 98,36 EUR28.10.2019 - 10.10.2019
Naročilo raziskav -splošna in poslovna javnost24.10.2019NINAMEDIA d.o.o. PARMOVA 41 1000 Ljubljana 2.800,00 EUR24.10.2019 - 24.10.2019
Odvetniške storitve23.10.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 1.128,60 EUR23.10.2019 - 23.10.2019
Seminar23.10.2019INŠTITUT ZA NEIONIZIRNA SEVANJA ULICA POHORSKEGA BATALJONA 215 1000 Ljubljana 479,52 EUR23.10.2019 - 23.10.2019
Izdelava študije: Določitev izhodišč za izbiro ustreznih obešanj, mehanski parametri sponka-vodnik23.10.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 78.500,00 EUR23.10.2020
Izdelava študije: Presoja elektromagnetnih polj pri zamenjavi vodnikov na DV 220 kV Divača -Padriče23.10.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 19.000,00