Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostTrajanje
Cenitev kmetijskega zemljišča (k.o. Vosek - 617, stranka Saletinger)18.9.2020ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 340,00 EUR18.9.2020 - 31.12.2020
Cenitev stavbnega zemljišča (k.o. Vosek, parc. št. 277/1-del)18.9.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 275,00 EUR18.9.2020 - 31.12.2020
e-izobraževanje EFQM CERTIFIED ASSESSOR TRANSFORMATION TRAINING (ECAT) Matjaž Dolinar 16.9.2020SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Mašera-Spasićeva ulica 10 1000 Ljubljana 740,00 EUR16.9.2020 - 2.10.2020
Odvetniške storitve - zastopanje v pravdnem postopku16.9.2020DR. URŠKA KEŽMAH - ODVETNICA Partizanska cesta 16 2000 Maribor10.000,00 EUR16.9.2020 - 31.12.2023
Revizija dokumentacije požarne varnosti za baterijski hranilnik električne energije v hali 18, BTC Ljubljana10.9.2020CIP, d.o.o. Naselje Aleša Kaple 12 1430 Hrastnik 2.100,00 EUR10.9.2020 - 31.5.2021
Cenitev stavbnega zemljišča10.9.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 260,00 EUR10.9.2020 - 14.9.2020
Izdelava cenilnih poročil sodnega cenilca kmetijske stroke za DV 400 kV MB-Krško8.9.2020MONEA, d.o.o. CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 25 1000 Ljubljana 8.500,00 EUR8.9.2020 - 31.12.2021
Izdelava cenilnih poročil sodnega cenilca kmetijske, gozdne in gradbene stroke za DV 2 x 110 kV Gorica - Divača8.9.2020GIPS d.o.o. PODSMREKA 3 K 1356 Dobrova 4.125,00 EUR8.9.2020 - 15.3.2023
Izdelava cenilnih poročil sodnega cenilca kmetijske, gozdne in gradbene stroke za DV 2 x 110 kV Doblar - Gorica8.9.2020GIPS d.o.o. PODSMREKA 3 K 1356 Dobrova 1.723,00 EUR8.9.2020 - 15.3.2023
Izdelava cenilnih poročil sodnega cenilca kmetijske in gozdne za DV 2 x 110 kV Divača - Pivka - Ilirska Bistrica8.9.2020GIPS d.o.o. PODSMREKA 3 K 1356 Dobrova 2.340,00 EUR8.9.2020 - 15.3.2023
Izdelava cenilnih poročil sodnega cenilca gradbene stroke KBV 110 kV Koper Lucija Izola8.9.2020GIPS d.o.o. PODSMREKA 3 K 1356 Dobrova 795,00 EUR8.9.2020 - 15.3.2023
Izvajanje tehnološkega nadzora vgrajenih betonov pri izvedbi gradbenih del na objektu RTP Pekre; izdelava AB temeljev in temeljnjih plošč pod hranilniki energije ter transformatorskimi in nadzorno – razdelilnimi montažnimi objekti7.9.2020APROS d.o.o. Občinska cesta 10 2000 Maribor 9.750,00 EUR7.9.2020 - 3.2.2021
Izdelava dopolnitve projektne dokumentacije in pridobitev manjkajočih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja za DV 2 x 110 kV Gorica - Divača 3.9.2020IBE, d.d. Hajdrihova ulica 4 , 1000 Ljubljana 26.480,00 EUR3.12.2020
Izdelava dopolnitve projektne dokumentacije in pridobitev manjkajočih soglasij za DV 2 x 110 kV Doblar – Gorica 3.9.2020IBE, d.d. Hajdrihova ulica 4 , 1000 Ljubljana 40.520,00 EUR23.12.2020
Pogodba o svetovanju in izvajanju komunikacijskih storitev št. 01/08/20202.9.2020Herman in partnerji d.o.o. DUNAJSKA CESTA 156 1000 Ljubljana20.000,00 EUR2.9.2020 - 31.1.2021
Stavbne cenitve2.9.2020MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 520,00 EUR2.9.2020 - 30.9.2020
Izvedba cenitev DV 2x400 Cirkovce-Pince31.8.2020MONEA, d.o.o. CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 25 1000 Ljubljana42.290,00 EUR31.8.2020 - 15.3.2023
Grafično oblikovanje za potrebe diseminacije EU projektov in promocijo strateško inovacijskih aktivnosti31.8.2020ROBERT ILOVAR-SAMOZAPOSLENI V KULTURI NOVAKOVA ULICA 5 1000 Ljubljana13.700,00 EUR31.8.2020 - 31.8.2021
Izdelavo projektne dokumentacije PZI za objekt »Sanacija temelja daljnovodnega stebra ob vodotoku Ložnica za visokonapetostni daljnovod 400kV Šoštanj-Podlog-SM 30«27.8.2020PROVOG D.O.O. Pernovo 4B 3310 Žalec 2.350,00 EUR27.8.2020 - 19.10.2020
Overitve, zk predlogi, prepisi26.8.2020NOTAR BORIS PAVLIN CESTA KRŠKIH ŽRTEV 9 8270 Krško 200,00 EUR26.8.2020 - 31.12.2020
Študija izvedljivosti trofazne dušilke v načinu odcepa s skoznikom26.8.2020ELTIMA d.o.o. Pod brezami 3 1218 Komenda19.850,00 EUR26.8.2020 - 30.11.2020
Identifikacija ciljnih javnosti in priprava adreme26.8.2020Herman in partnerji d.o.o. DUNAJSKA CESTA 156 1000 Ljubljana 2.000,00 EUR26.8.2020 - 31.12.2020
online izobraževanje European Energy Markets25.8.2020Energy Delta Institute Nijenborgh 6, P.O. BOX 70017 9704 AA GRONINGEN 9747 AG GRONINGEN Nizozemska 2.560,00 EUR25.8.2020 - 30.10.2020
Tehnološki nadzor pri izvedbi gradbenih del. - izdelava AB temeljev za 400 kV ločilnike in jaškov za kabelsko kanalizacijo25.8.2020APROS d.o.o. Občinska cesta 10 2000 Maribor 8.027,50 EUR25.8.2020 - 31.12.2020
Meritev mikroklime v RTP Podlog24.8.2020PROVARNOST, d.o.o. Koroška cesta 48A 3320 Velenje 1.270,00 EUR24.8.2020 - 30.12.2020
I125-256 Okoljske in tehnične strokovne podlage DV 110kV Koper Izola Lucija (KBV+DV+OKS)24.8.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 102.312,00 EUR25.9.2020
Prve meritve EMS in ozemljitev DV 110kV Ribnica Kočevje, odsek SM48 SM5019.8.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 4.095,00 EUR28.08.2020
Strokovno sodelovanje pri izdelavi in montaži transformatorjev T411, T412 in T121 ter montaži 110 kV kabelskih sistemov za RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov18.8.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 432.474,98 EUR31.12.2022
Overitve, zk predlogi, prepisi18.8.2020NOTAR BOJAN PODGORŠEK DALMATINOVA 2 1000 Ljubljana 100,00 EUR18.8.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi, prepisi18.8.2020NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 400,00 EUR18.8.2020 - 31.12.2020
Pridobitev kulturno-varstvenega soglasja in izvedba pripravljalnih del18.8.2020PJP d.o.o. TRG ALFONZA ŠAEHA 1 2310 Slovenska Bistrica 7.500,00 EUR18.8.2020 - 29.9.2020
Overitve, zk predlogi, prepisi17.8.2020NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 Kranj 1.000,00 EUR17.8.2020 - 31.12.2020
Overitve, zk predlogi, takse, prepisi13.8.2020NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 1.000,00 EUR13.8.2020 - 31.12.2020
Pregled dokumentacije s strokovnim mnenjem za razsvetljavo Megapack v RTP Okroglo in RTP Pekre12.8.2020UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Tržaška cesta 25 1000 Ljubljana 2.000,00 EUR12.8.2020 - 15.9.2020
Pogodba o oceni vrednosti stvarnega vložka6.8.2020Significa d.o.o. Vošnjakova ulica 1 1000 Ljubljana 1.600,00 EUR6.8.2020 - 7.8.2020
Izdelava strokovne ocene za DV 2 x 400 kV Beričevo - Okroglo 5.8.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 26.400,00 EUR31.12.2021
R611-001 zamenjava TR41 v RTP 400/110 kV Maribor, izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR5.8.2020MILAN BUČAR,SODNI IZVEDENEC IN CENILEC ZALOŠKA CESTA 283 1000 Ljubljana 421,00 EUR5.8.2020 - 30.9.2020
Dnevni pregled medijskega poročanja4.8.2020PRESS CLIPPING d.o.o. TRŽAŠKA CESTA 65 2000 Maribor 8.000,00 EUR4.8.2020 - 31.12.2020
Overitve, ZK predlogi4.8.2020NOTARKA SONJA KRALJ FRANCETOVA CESTA 1A 2380 Slovenj Gradec 1.000,00 EUR4.8.2020 - 31.12.2020
Pogodba o reviziji povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki3.8.2020MAZARS, družba za revizijo, d.o.o. VEROVŠKOVA ULICA 55 A 1000 Ljubljana 1.500,00 EUR3.8.2020 - 7.8.2020
Izdelava študije: Prenova informacijskega sistema Maximo za informacijsko podporo upravljanju s sredstvi in vključevanje dodatnih organizacijskih področij3.8.2020ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 147.600,00 EUR3.04.2020
Priprava služnostne pogodbe30.7.2020