Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje
Spremljanje medijskih objav - Kliping31.12.2019KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 Ljubljana19.500,00 EUR882,97 (15.3.2019) 1.891,00 (21.3.2019) 840,51 (9.4.2019)31.12.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve19.4.2019NOTARKA METKA ZUPANČIČ DAVČNA ULICA 1 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 19.4.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve17.4.2019NOTARKA - MARIJA MURNIK KOROŠKA CESTA 21 4000 KranjVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 17.4.2019 - 31.12.2019
Izobraževanje: Reševanje konfliktov na delovnem mestu17.4.2019AKADEMIJA ZA MANAGEMENT IN PROJEKTNO VODENJE KUNAVERJEVA ULICA 9 1000 Ljubljana 223,20 EUR 17.4.2019 - 17.4.2019
Izdelava študije: Razvoj avtomatskega ponovnega vklopa na 110 kV radialnih daljnovodih; določitev parametrov zaščite v RTP 400/110 kV Maribor15.4.2019UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO in UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO Koroška cesta 46, 2000 Maribor 36.000,00 EUR 15.02.2020
Izdelava idejne zasnove in PZI-dvorana D (PSI)15.4.2019JEREB IN BUDJA ARHITEKTI d.o.o. KOČENSKA ULICA 5 1000 Ljubljana 4.200,00 EUR 15.4.2019 - 29.6.2019
Notarske storitve15.4.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 919,65 EUR 15.4.2019 - 15.4.2019
Prehod na nov standard 45001 (VZD)12.4.2019TUV SUD Sava d.o.o. STOŽENSKA ULICA 2 1000 Ljubljana 900,00 EUR 12.4.2019 - 30.9.2019
Notarske storitve11.4.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 66,00 EUR 11.4.2019 - 11.4.2019
Priprava stavbne cenitve11.4.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 350,00 EUR 11.4.2019 - 27.4.2019
Svetovanje pri pripravi in uvedbi 2.faze Nadgradnje EDMS in inform.procesov11.4.2019KingS d.o.o. Veliki Vrh pri Šmarju 79 1293 Šmarje - Sap18.960,00 EUR 11.4.2019 - 15.4.2019
seminar - Kako izdelati načrt gospodarjenja z odpadki10.4.2019SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 346,50 EUR 10.4.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve10.4.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 64,44 EUR 10.4.2019 - 10.4.2019
Svetovalne storitve9.4.2019Sg I&F 9 BOULEVARD MORLAND 75004 PARIS Francija 861,80 EUR861,80 (17.4.2019)9.4.2019 - 12.2.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga - BRUNŠEK ANTON9.4.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR 9.4.2019 - 9.4.2019
Sestava zemljiškoknjižnega predloga za vpis služnosti - janez Burja9.4.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR 9.4.2019 - 9.4.2019
Notarske storitve8.4.2019NOTAR VOJKO PINTAR NAZORJEVA ULICA 1 4000 Kranj 23,00 EUR28,06 (11.4.2019)8.4.2019 - 8.4.2019
Notarske storitve8.4.2019NOTARKA NADA KUMAR SLOVENSKA C. 56 1000 Ljubljana 28,00 EUR34,16 (17.4.2019)8.4.2019 - 8.4.2019
Notarske storitve5.4.2019NOTAR VOJKO PINTAR NAZORJEVA ULICA 1 4000 KranjVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 5.4.2019 - 5.4.2019
Notarske storitve5.4.2019NOTARKA NADA KUMAR SLOVENSKA C. 56 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 5.4.2019 - 5.4.2019
Overitev podpisa, služ. pog. OV 358/19 - Burja Janez4.4.2019NOTARKA MAJDA LOKOŠEK KOLODVORSKA 6 1230 Domžale 14,28 EUR17,42 (16.4.2019)4.4.2019 - 4.4.2019
Pregled stanja temeljev in že saniranih betonskih stebrov v RTPKleče4.4.2019IRMA INŠ.ZA RAZ.MATERIALOV SLOVENČEVA 95 1000 Ljubljana13.960,00 EUR 4.4.2019 - 25.6.2019
Izvedba pregleda in pripr.izrač.stanja PČR-jev z oceno vzdrž.obstoj.tarif.sistema za upor.PO ELES4.4.2019INCERTUS, d.o.o. ŠLANDROVA ULICA 2 1231 Ljubljana - Črnuče16.600,50 EUR 4.4.2019 - 4.4.2019
Izdelava investicijske in projektne dokumentacije za vključitev RTP Dobruška vas v optično omrežje, sklop 4: Projekti za RTP napetostnega nivoja 110 kV3.4.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 62.600,00 EUR 31.12.2020
Notarske storitve2.4.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 709,92 EUR826,50 (16.4.2019)2.4.2019 - 2.4.2019
Notarske storitve2.4.2019NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska Bistrica 1.000,00 EUR59,68 (12.4.2019)2.4.2019 - 31.12.2019
Overitve, takse, zk predlogi, prepisi.2.4.2019NOTARKA FINK KATJA STANETOVA ULICA 16 3000 Celje 200,00 EUR17,08 (16.4.2019)2.4.2019 - 31.12.2019
Overitev podpisa na drugih listinah - BRUNŠEK ANTON1.4.2019NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 23,00 EUR28,06 (11.4.2019)1.4.2019 - 1.4.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi;29.3.2019NOTARKA DRAGICA PAPEŽ OPEKARSKA 5 1000 Ljubljana 550,00 EUR45,14 (15.4.2019) 45,14 (17.4.2019)29.3.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve 29.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR114,48 (12.4.2019)29.3.2019 - 29.3.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 2 x 110 kV Divača - Koper II27.3.2019MILAN RACE Sežana 989,96 EUR 27.3.2019 - 30.4.2019
notarske storive27.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 23,00 EUR28,06 (8.4.2019)27.3.2019 - 27.3.2019
notarske storive27.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 69,00 EUR84,18 (8.4.2019)27.3.2019 - 27.3.2019
Overitev podpisa na drugih listinah - DRAGO TURNŠEK26.3.2019NOTAR GABRILO SREČKO SAVINJSKA CESTA 20 3310 Žalec 23,00 EUR28,06 (9.4.2019)26.3.2019 - 26.3.2019
Aneks št. 1 k pogodbi o svetovanju - vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov na dan 31.12.201926.3.2019OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - ŠentvidVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 26.3.2019 - 1.4.2019
Notarske storitve25.3.2019NOTAR DARKO JERŠE PREŠERNOVA 1 6230 Postojna 1.000,00 EUR28,62 (8.4.2019) 17,42 (18.4.2019)25.3.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve25.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 23,00 EUR28,06 (8.4.2019)25.3.2019 - 25.3.2019
Prevajanje Razvojnega načrta prenosnega sistema 2019-202825.3.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 1.294,85 EUR 25.3.2019 - 25.3.2019
Overitve, vpogledi, zk predlogi, prepisi.23.3.2019NOTAR - ALEKSANDER MRAZ LJUBLJANSKA CESTA 5 3000 Celje 200,00 EUR28,06 (8.4.2019)23.3.2019 - 31.12.2019
Overitve podpisov23.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 46,00 EUR56,12 (8.4.2019)23.3.2019 - 23.3.2019
Notarske storitve22.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 89,00 EUR104,18 (8.4.2019)22.3.2019 - 22.3.2019
Seminar - Služnost v poslovni in sodni praksi22.3.2019NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 644,40 EUR786,17 (29.3.2019)22.3.2019 - 19.3.2019
Vložitev zk predloga21.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR114,48 (4.4.2019)21.3.2019 - 21.3.2019
Overitev podpisa na služnostni pogodbi.20.3.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 15,44 EUR18,84 (2.4.2019)20.3.2019 - 20.3.2019
Vložitev zk predlogov20.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 93,84 EUR114,48 (2.4.2019)20.3.2019 - 20.3.2019
Izdelava študije: Študija izvedljivosti posodobitve inovacijskih procesov elektroenergetike: Generator Inovativnih Tehnoloških Energetskih Rešitev (GITER)20.3.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana 129.900,00 EUR 20.10.2019
Analiza komunikacijskih praks in orodij19.3.2019NEURO AGENCIJA d.o.o. OBALA 114 6320 Portorož/Portorose 8.000,00 EUR 19.3.2019 - 19.3.2019
Tečaj za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti 9001:201519.3.2019SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 711,00 EUR867,42 (18.4.2019)19.3.2019 - 14.3.2019
Tehnična pomoč pri urejanju NR dokumentacije18.3.2019Milena Hostnik, s.p. ULICA TALCEV 32 8351 Straža 960,00 EUR 18.3.2019 - 31.5.2019
Sestava zamljiškoknjižnega predloga - DRAGO TURNŠEK18.3.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (1.4.2019)18.3.2019 - 18.3.2019
Geotehnične in geološke storitve - RTP 400/110 kV Cirkovce z razpletom DV18.3.2019IRGO CONSULTING d.o.o. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana 29.620,00 EUR 31.10.2023
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 110 kV Divača - Pivka.15.3.2019MILAN RACE Sežana 577,48 EUR 15.3.2019 - 30.4.2019
Overitev podpisa pogodbe o ustanovitvi služnosti OV 386/2019-Franc Žilih14.3.2019NOTAR KRAINER STANISLAV GORENJSKA CESTA 2 4240 Radovljica 14,28 EUR17,42 (27.3.2019)14.3.2019 - 14.3.2019
Timski coaching za skupino vodstvenih delavcev14.3.2019TAKTIKA PLUS D.O.O TRŽAŠKA CESTA 279 1000 Ljubljana 4.900,00 EUR 14.3.2019 - 14.3.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.13.3.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 1.900,00 EUR 13.3.2019 - 31.12.2019
Priprava dolgoročnega strateškega plana ELES za obdobje 2021- 202513.3.2019MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas 6.950,00 EUR 13.3.2019 - 30.11.2019
Podpora pri urejanju podatkovne baze in platforme ARIS 2019-202013.3.2019OUR SPACE APPLIANCES D.O.O. STEGNE 11C 1000 Ljubljana 4.850,00 EUR 13.3.2019 - 31.12.2020
Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil za 5 let11.3.2019NOVITA d.o.o. Pot za Brdom 21 1000 Ljubljana429.000,00 EUR 11.3.2019 - 11.3.2024
Posodobitvi managerskega dokumenta in samoocenitvi po modelu odličnost EFQM8.3.2019MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas13.700,00 EUR 8.3.2019 - 30.9.2019
Priprava in vodenje strateške konference ELES 20188.3.2019MRR d.o.o. VITOVLJE 88 A 5261 Šempas 5.650,00 EUR 8.3.2019 - 31.12.2019
Cenitve škode za CIPO Ljubljana7.3.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (18.4.2019)7.3.2019 - 29.3.2019
Prevajalske storitve6.3.2019ODVETNIŠKA PISARNA TADEJ VODIČAR, d.o.o. MIKLOŠIČEVA CESTA 16 1000 Ljubljana 400,00 EUR488,00 (12.4.2019)6.3.2019 - 6.3.2019
Podaljšanje pogodbenega roka za strokovno podporo za potrebe projekta NEDO - namestitev baterije na območju BTC - aneks št. 1 k pogodbi št. POG2018/04656.3.2019HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 MariborVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 6.3.2019 - 6.7.2019
Kmetijska cenitev1.3.2019GOSP-ING, d.o.o., Blejska Dobrava Blejska Dobrava 32 4273 Blejska Dobrava 224,00 EUR224,00 (18.4.2019)1.3.2019 - 12.3.2019
Pregled stanja in predlog sanacije jeklene konstrukcije na DV 2x110 kV Beričevo-Potoška vas, Potoška vas -Trbovlje SM 627.2.2019INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 1.680,00 EUR 27.2.2019 - 26.4.2019
Pregled stanja in predlog sanacije jeklene konstrukcije na DV 2x110 kV Kleče-Medvode-Mavčiče-Labore-Okroglo 2 (SM 104)27.2.2019INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE Mencingerjeva ulica 7 1000 Ljubljana 1.720,00 EUR 27.2.2019 - 26.4.2019
Priprava in overitev pogodbe.27.2.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR304,06 (15.3.2019)27.2.2019 - 27.2.2019
Oblikovanje panoja za DV 2x400 kV Cirkovce - Pince25.2.2019ROBERT ILOVAR-SAMOZAPOSLENI V KULTURI NOVAKOVA ULICA 5 1000 Ljubljana 400,00 EUR488,00 (17.4.2019)25.2.2019 - 15.3.2019
Izdelava investicijskega programa za projekt vzpostavitve Diagnostično-analitskega centra19.2.2019KORONA d.d. Cesta v Mestni log 88a 1000 Ljubljana 4.870,00 EUR 19.2.2019 - 30.6.2019
Prevajanje18.2.2019Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 230,00 EUR280,60 (11.3.2019)18.2.2019 - 18.2.2019
Prevajanje18.2.2019Hieroglifi, prevajalski servis, Ana Šavli s.p. TBILISIJSKA ULICA 6 1000 Ljubljana 954,50 EUR1.164,49 (11.3.2019)18.2.2019 - 18.2.2019
Izdelava uvoda priključnega KB 2x110 kV v RTP Vojnik18.2.2019REMONT d.d. Oblakova ulica 30 3000 Celje12.368,04 EUR 18.2.2019 - 31.5.2019
Vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov na dan 31. 12. 201812.2.2019OLEA PLUS, d.o.o. ULICA JOŽETA JAME 14 1210 Ljubljana - Šentvid 8.300,00 EUR 12.2.2019 - 28.2.2019
sestava zemljiškoknjižnega predloga12.2.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (26.2.2019)12.2.2019 - 12.2.2019
Lektoriranje12.2.2019TALPO, SVETOVANJE IN STORITVE, d.o.o. ZALOG PRI MORAVČAH 18 1251 Moravče 4,35 EUR5,31 (25.3.2019)12.2.2019 - 12.2.2019
Geomehanske raziskave na območju obstoječih temeljev, geomehansko poročilo, nadzor in pregled temeljnih tal v RTP Divača 11.2.2019IRGO CONSULTING d.o.o. Slovenčeva ulica 93 1000 Ljubljana 17.355,50 EUR 30.12.2020
Cenitev škode na kmetijskih površinah6.2.2019JOŽE POGLAJEN Kapla 4.050,00 EUR 6.2.2019 - 28.2.2019
Cenitev kmetijskih zemljišč za DV 2x110 kV Divača-Pivka-Ilirska Bistrica6.2.2019VOJKO VIDRIH ŠTORJE 92 6210 Sežana 247,49 EUR247,49 (15.4.2019)6.2.2019 - 6.2.2019
Evidentiranje gospodarske infrastrukture Eles (optika) v ZK GJI6.2.2019LGB, d.o.o. Geodetski inženiring in informacijske tehnologije UKMARJEVA ULICA 4 1000 Ljubljana98.900,00 EUR 6.2.2019 - 6.2.2022
Cenitev škode na gozdnih površinah6.2.2019NENAD ZAGORAC, s.p. POHORSKA 19B 2000 Maribor 5.600,00 EUR 6.2.2019 - 30.4.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse.1.2.2019NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 200,00 EUR6,10 (18.2.2019)1.2.2019 - 31.12.2019
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana31.1.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR1.113,71 (13.3.2019)31.1.2019 - 31.1.2019
Smernice za stojna mesta daljnovodov s previsoko vrednostjo ozemljitvene upornosti na DV 2x110kV Divača-Pivka - Ilirska Bistrica (DV+OPGW)31.1.2019ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR Hajdrihova ulica 2 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 31.1.2019 - 31.12.2019
Priprava in overitev pogodbe31.1.2019SLOVENSKI DRŽAVNI GOZDOVI, d.o.o. ROŽNA ULICA 39 1330 Kočevje 89,50 EUR109,19 (6.2.2019)31.1.2019 - 31.1.2019
Overitev podpisa - Kozlevčar Vijane31.1.2019NOTARKA SONJA ŽELEZNIK BAZOVIŠKA CESTA 3 6250 Ilirska Bistrica 39,04 EUR47,63 (14.2.2019)31.1.2019 - 31.1.2019
Vložitev predloga.30.1.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 46,92 EUR57,24 (14.2.2019)30.1.2019 - 30.1.2019
Koordinator varstva in zdravja pri delu pri izvedbi del RTP 110/20 kV Slovenska Bistrica30.1.2019GRADBENI BIRO IPSOS d.o.o. Morska cesta 86 2313 Fram 2.670,00 EUR2.670,00 (4.3.2019)30.1.2019 - 15.2.2019
Podaljšanje vzdrževalne pogodbe za programski paket za izvajanje sigurnostnih in dinamičnih analiz v elektroenergetskem sistemu NEPLAN 30.1.2019Neplan AG Oberwachtstrasse 2, CH-8700 Küsnacht 125.000,00 EUR 30.01.2024
Izvajanje nalog koordinatorja VZD pri rušitvenih delih (35 kV stikališča, komandna stavba) in izgradnji vodovodnega priključka za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skkladiščno servisni objekt30.1.2019GRADBENI BIRO IPSOS d.o.o. Morska cesta 86 2313 Fram 3.465,00 EUR3.465,00 (4.3.2019)30.1.2019 - 15.2.2019
Cenitve škode - DV 220 kV Divača - Padriče.28.1.2019MILAN RACE Sežana 989,96 EUR989,96 (6.3.2019)28.1.2019 - 28.2.2019
Cenitve škode - DV 220 kV Divača - Padriče.28.1.2019MILAN RACE Sežana 329,99 EUR329,99 (6.3.2019)28.1.2019 - 28.2.2019
Ocena vrednosti nadomestila za služnost za potrebe izgradnje kablovoda 2x110 kV RTP Vojnik - DV 110 kV Maribor - Trnovlje28.1.2019ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 950,00 EUR1.159,00 (15.3.2019)28.1.2019 - 28.2.2019
EU svetovanja25.1.2019Replika PRO, d.o.o. ALMA VIVODA ULICA 12 6330 Piran/Pirano 670,72 EUR818,28 (7.2.2019)25.1.2019 - 25.1.2019
Priprava pogodbe23.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 249,23 EUR304,06 (11.2.2019)23.1.2019 - 23.1.2019
Priprava služnostne pogodbe22.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 1.862,27 EUR2.271,97 (4.2.2019)22.1.2019 - 22.1.2019
Stroški overitve22.1.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 28,00 EUR34,16 (30.1.2019)22.1.2019 - 22.1.2019
Cenitve škode DV 110 kV Divača - Pivka.21.1.2019MILAN RACE Sežana 1.072,46 EUR1.072,46 (28.2.2019)21.1.2019 - 28.2.2019
Cenitve škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.21.1.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR1.072,46 (4.3.2019)21.1.2019 - 28.2.2019
Cenitve škode DV 110 kV Tolmin - Cerkno.21.1.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 742,47 EUR742,47 (4.3.2019)21.1.2019 - 28.2.2019
Prevajalske storitve21.1.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 419,95 EUR423,50 (1.3.2019)21.1.2019 - 21.1.2019
overitev podpisa na izbrisnem dovoljnenju21.1.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 14,00 EUR17,08 (30.1.2019)21.1.2019 - 21.1.2019
Ocenjevanje nadomestljive vrednosti antikorozijske zaščite na obnovljenih daljnovodih21.1.2019ZIMAT d.o.o. POSREDOVANJE ZAVAROVANJ,SVETOVANJE IN OCENJEVANJE VREDNOSTI OBREZIJA 17 1411 Izlake 1.300,00 EUR1.586,00 (5.4.2019)21.1.2019 - 28.2.2019
Izdelava investicijske dokumentacije in elaborata popisa parcel za priključni vod 2 x 110 kV Mokrice, sklop 1: projekti za 110 kV DV " 18.1.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 83.330,00 EUR 20.12.2020
Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo, sklop 2: projekti za 220 in 400 kV daljnovode 18.1.2019IBE d.d. Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana 74.900,00 EUR 30.12.2022
Angleški in nemški jezik.18.1.2019PREVAJANJE IN TOLMAČENJE, PRIMOŽ ŽVOKELJ s.p. STADIONSKA ULICA 7 1000 Ljubljana 1.600,00 EUR 18.1.2019 - 31.12.2019
Prevajalske storitve18.1.2019DRUŠTVO ZNANSTVENIH IN TEHNIČNIH PREVAJALCEV RS SLOVENSKA CESTA 55 C 1000 Ljubljana 69,99 EUR70,58 (21.2.2019)18.1.2019 - 18.1.2019
Prevajalske storitve18.1.2019LINGULA, jezikovni center d.o.o. ŠMARTINSKA 152 1000 Ljubljana 802,50 EUR979,05 (27.2.2019)18.1.2019 - 18.1.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.17.1.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 9.946,92 EUR114,48 (11.2.2019) 57,24 (14.2.2019) 96,72 (22.2.2019) 171,72 (28.2.2019) 57,24 (4.3.2019) 57,24 (12.3.2019) 57,24 (18.3.2019) 57,24 (28.3.2019) 192,88 (2.4.2019)17.1.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.17.1.2019