Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Sponzorske in donatorske pogodbe   |   Avtorske pogodbe   |   Preostale svetovalne ali druge intelektualne storitve

 

Vrsta poslaDatum sklenitvePartnerPogodbena vrednostVrednost posameznih izplačilTrajanje
Spremljanje medijskih objav - Kliping31.12.2019KLIPING d.o.o. DRUŽBA ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO MEDIJEV TRUBARJEVA CESTA 79 1000 Ljubljana19.500,00 EUR882,97 (15.3.2019) 1.891,00 (21.3.2019) 840,51 (9.4.2019) 1.084,89 (10.5.2019) 1.710,13 (10.6.2019)31.12.2019 - 31.12.2019
Izdelava IDR za DV 110kV Kidričevo – Ptuj - Formin18.6.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana18.900,00 EUR 18.6.2019 - 31.12.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Gorica - Ajdovščina.13.6.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 13.6.2019 - 31.7.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 220 kV Divača - Pehlin13.6.2019MILAN RACE Sežana 907,47 EUR 13.6.2019 - 31.7.2019
Strokovna pomoč pri izdelavi investicijske dokumentacije, pridobivanju gradbenega dovoljenja in izdelava dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja13.6.2019HSE INVEST d.o.o. Obrežna ulica 170 2000 Maribor38.088,00 EUR 13.6.2019 - 13.12.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode12.6.2019MILAN RACE Sežana 577,48 EUR 12.6.2019 - 31.7.2019
Izdelava cenilnih poročil sodnih cenilcev kmetijske, gozd. in grad. stroke CIPO DIVAČA11.6.2019MONEA, d.o.o. CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE 25 1000 Ljubljana71.370,00 EUR 11.6.2019 -
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Gorica - Ajdovščina.10.6.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 10.6.2019 - 31.7.2019
Nadgradnja obstoječga sistema WAProtector. Vzdrževanje sistema WAProtector.10.6.2019ELPROS d.o.o. Teslova ulica 30 1000 Ljubljana419.805,00 EUR 10.6.2019 - 10.6.2024
Tečaj za notranje presojevalce10.6.2019SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE Tržaška cesta 2 1000 Ljubljana 828,00 EUR 10.6.2019 - 10.6.2019
Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist10.6.2019NEBRA D.O.O. MIKLOŠIČEVA CESTA 18 1000 Ljubljana 133,60 EUR162,99 (13.6.2019)10.6.2019 - 10.6.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode pod DV 110 kV Ajdovščina - Idrija in Gorica - Ajdovščina.6.6.2019MARKO KOVAČIČ Tolmin 1.072,46 EUR 6.6.2019 - 31.7.2019
Vpliv nove gradbene zakonodaje na sklepanje pogodb6.6.2019AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 199,80 EUR243,76 (13.6.2019)6.6.2019 - 6.6.2019
Izdelava dokumentacije DZRin PZI za dodatne podeste FVS5.6.2019IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring Hajdrihova ulica 4 1000 Ljubljana19.970,00 EUR 5.6.2019 - 31.10.2019
Strokovno svetovanje5.6.2019Janez Humar s.p. Pri malem kamnu 5 1210 Ljubljana - Šentvid 945,00 EUR 5.6.2019 - 5.6.2019
Seminar "Govorica telesa"4.6.2019AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 208,00 EUR 4.6.2019 - 4.6.2019
Optična telekomunikacijska dostopovna omrežja v prostoru3.6.2019INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE Jarška cesta 10b 1000 Ljubljana 32,79 EUR 3.6.2019 - 3.6.2019
Cenilno poročilo31.5.2019MILANEZ ALEKSANDER S.P. Ob Hudinji 4 3000 Celje 310,00 EUR 31.5.2019 - 31.5.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode31.5.2019MILAN RACE Sežana 659,98 EUR 31.5.2019 - 30.6.2019
FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE EEO DRUŽBE ELES31.5.2019PROSIGNAL, d.o.o. Družba za varovanje KERSNIKOVA ULICA 19 3000 Celje1.009.726,80 EUR 31.5.2019 - 31.5.2024
NOTARSKE STORITVE30.5.2019EDITA ŠPITALAR - NOTARKA LJUBLJANSKA ULICA 42 2000 Maribor 500,00 EUR17,08 (13.6.2019)30.5.2019 - 31.12.2019
Superkontrola jekla kotla VSR za RTP Divača za Sincro.Grid29.5.2019BUREAU VERITAS d.o.o. Linhartova cesta 49A 1000 Ljubljana 4.798,50 EUR 1.03.2020
Priprava cenilnega poročila Petišovci28.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 95,00 EUR 28.5.2019 - 31.5.2019
Priprava cenilnega poročila27.5.2019ABAKA, urejanje nepremičnin, d.o.o. JAMNIKARJEVA ULICA 1 1000 Ljubljana 450,00 EUR 27.5.2019 - 27.5.2019
Notarske storitve27.5.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 132,00 EUR152,24 (7.6.2019)27.5.2019 - 27.5.2019
Izdelava ocen škode povzročene pri vzdrževanju DV v CIPO Ljubljana (maj)27.5.2019DAMIJAN FEMEC Dol pri Ljubljani 1.113,71 EUR 27.5.2019 - 31.5.2019
Strošek priprave pogodbe o ustanovitvi služnosti27.5.2019SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS Dunajska cesta 58 1000 Ljubljana 765,25 EUR933,61 (10.6.2019)27.5.2019 - 27.5.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, taksa.22.5.2019NOTAR-KOVAČ GREGOR MIKLOŠIČEVA ULICA 1 3000 Celje 500,00 EUR39,82 (6.6.2019)22.5.2019 - 31.12.2019
Strokovna pomoč22.5.2019D2S d.o.o. Krožna pot 53 1230 Domžale 1.000,00 EUR 22.5.2019 - 22.5.2019
Priprava tehničnih podlag za izdelavo DZR in PZI za dodatne podeste DV 400kV22.5.2019ENDAL D.O.O. Partizanska ulica 61 2310 Slovenska Bistrica 8.000,00 EUR 22.5.2019 - 30.8.2019
Kmetijska cenitev22.5.2019JOŽE POGLAJEN Kapla 130,62 EUR 22.5.2019 - 22.5.2019
Izdelava cenitve21.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 95,00 EUR 21.5.2019 - 21.5.2019
Overitve, predlogi, takse, prepisi20.5.2019NOTARKA ANDREJA CAJHEN DELPINOVA ULICA 13 5000 Nova Gorica 200,00 EUR56,12 (29.5.2019)20.5.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve17.5.2019Notarka Nina Ferligoj Kolodvorska cesta 2 6000 Koper - CapodistriaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH23,18 (3.6.2019)17.5.2019 - 31.12.2019
Cenitev16.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 95,00 EUR 16.5.2019 - 20.5.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 400 kV Divača - Melina.16.5.2019MILAN RACE Sežana 371,24 EUR 16.5.2019 - 30.6.2019
Notarske storitve15.5.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 36,44 EUR44,46 (30.5.2019)15.5.2019 - 15.5.2019
Cenitev odškodnin, Žolnir14.5.2019ALEKSANDER ŽOLNIR s.p. PODVIN 2 3310 Žalec 240,00 EUR 14.5.2019 - 14.6.2019
Notarske storitve14.5.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 89,00 EUR104,18 (29.5.2019)14.5.2019 - 14.5.2019
Nakup nepremičnine14.5.2019OBČINA KIDRIČEVO KOPALIŠKA ULICA 14 2325 KidričevoVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH 14.5.2019 - 14.5.2019
Notarske storitve13.5.2019NOTARKA NATAŠA ERJAVEC TRŽAŠKA CESTA 2 1000 Ljubljana 160,14 EUR195,37 (28.5.2019)13.5.2019 - 13.5.2019
Izdajo kopij iz arhivskega gradiva - zemljiškoknjižne listine za parcele na trasi daljnovoda Fala-Trbovlje13.5.2019POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR GLAVNI TRG 7 2000 Maribor 115,30 EUR 13.5.2019 - 27.5.2019
Prevajalske storitve13.5.2019TRANS LINGUIS d.o.o. Mivka 25 1000 Ljubljana 984,00 EUR 13.5.2019 - 17.5.2019
Notarske storitve10.5.2019NOTAR ANDREJ ROZMAN LAPAJNETOVA ULICA 39 5280 Idrija 15,44 EUR18,84 (27.5.2019)10.5.2019 - 10.5.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse8.5.2019NOTARKA ROMANA GAJŠEK STANETA ROZMANA 11A 9000 Murska Sobota 200,00 EUR69,54 (29.5.2019)8.5.2019 - 31.12.2019
Overitve, zk predlogi, prepisi, takse8.5.2019NOTARKA - MARIJA TERNAR SLOMŠKOVA ULICA 25 9000 Murska Sobota 200,00 EUR 8.5.2019 - 31.12.2019
Raziskovalne storitve8.5.2019INFORMA ECHO, d.o.o. NA KOROŠCI 15 1000 Ljubljana 2.950,00 EUR 8.5.2019 - 30.9.2019
Notarske storitve6.5.2019NOTAR BLAŽ HROVATIN DUNAJSKA 56 1000 LjubljanaVREDNOST NAROČILA BO ZNANA PO OPRAVLJENIH STORITVAH28,06 (14.5.2019)6.5.2019 - 31.12.2019
Overitve, vložitve predloga, prepisi, takse6.5.2019KEČEK ALOJZ SLAVKO - NOTAR ILIRSKA ULICA 1 2270 Ormož 200,00 EUR28,06 (15.5.2019)6.5.2019 - 31.12.2019
Notarske storitve 6.5.2019NOTARKA LAURA ČERMELJ TOVARNIŠKA 4/A 5270 Ajdovščina 594,00 EUR304,48 (14.5.2019) 380,60 (21.5.2019)6.5.2019 - 6.5.2019
Podjemna pogodba-cenitve škode DV 400 kV Divača - Redipuglia.5.5.2019MILAN RACE Sežana 247,49 EUR247,49 (10.6.2019)5.5.2019 - 31.5.2019
Seminar - Novi gradbeni zakon26.4.2019AGENCIJA POTI d.o.o. STEGNE 7 1000 Ljubljana 179,82 EUR219,38 (3.5.2019)26.4.2019 - 26.4.2019
Izdelava DIIP za RTP 110/10kV Kidričevo - zamenjava podpornih