Krovna pogodba

Pogoj za sodelovanje PSI na izravnalnem trgu ELES je tudi podpis krovne pogodbe.

Pogoj za sodelovanje PSI na izravnalnem trgu ELES je tudi podpis krovne pogodbe. S krovno pogodbo PSI in ELES določita njuno pogodbeno razmerje (pravice in obveznosti) za nudenje in koriščenje produktov izravnave.

Krovna pogodba tako določa predmet posamezne sistemske storitve (RVF, aRPF, rRPF), karakteristike regulacijskih enot, merjenje in obračun storitve, merilna mesta, ceno storitve, pogodbene kazni, način plačevanja, kontaktni podatki potrebni za izvajanje pogodbe, ravnanje v primeru višje sile ter ostala krovna določila.

Krovna pogodba časovno ni omejena in velja do preklica.

Več informacij

Vincenc Kožar
vincenc.kozar@eles.si

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji