Obnova daljnovoda 110 kV Divača–Pivka–Ilirska Bistrica

Z nadgradnjo daljnovoda Divača–Pivka–Ilirska Bistrica v dvosistemski daljnovod napetosti 110 kV se bo povečala prenosna zmogljivost daljnovoda, izboljšala pa se bo tudi zanesljivost napajanja južne Primorske s kakovostno električno energijo.

Potek projekta

Za daljnovod so bili izdelani študija njegove energetske obnove, idejne rešitve, strokovno mnenje o okoljski skladnosti obnove, analiza elektromagnetnega sevanja in hrupa za obnovo daljnovoda, elaborat občutljivosti okolja za obnovo in predinvesticijska zasnova.

Trenutno v družbi ELES potekajo postopki v zvezi s pridobivanjem služnostnih pogodb z lastniki, katerih nepremičnine so v varovalnem območju daljnovoda.

Obnova bo predvidoma potekala leta 2022.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji