Rekonstrukcija daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica–Hudo

Obstoječi enosistemski daljnovod bo nadgrajen v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost. Zagotovljeni bosta tudi večja kakovost in zanesljivost oskrbe Dolenjske in Bele krajine z električno energijo.

Potek projekta

Daljnovod 2x110 kV Brestanica–Hudo se deli na tri odseke in sicer:

1. odsek: od Brestanice do Družinske vasi (od RTP Brestanica do SM85). Za odsek poteka postopek izdelave in sprejetja DPN, kjer se bo odstranil obstoječi enosistemski 110 kV daljnovod in zgradil novi dvosistemski 110 kV daljnovod. 
V teku je Izdelava razširjenega območja za dopolnitev smernic, ker prvotno območje ni zadostovalo za oblikovanje ustreznih variant trase na podlagi prejetih smernic, sledi še dokončanje analize smernic in sprejem programa priprave za DPN.

2. odsek: od Družinske vasi do Bajnofa (od SM84 do SM102). ELES je na tem odseku pridobil uredbo o DPN (Ur.l.RS št. 87/2012) in gradbeno dovoljenje št. 35105-42/2015/99 1093-05 z dne 19. 9. 2017, ki je dokončno od 30. 10. 2017 in pravnomočno od 6. 2. 2020. V sklopu tega gradbenega dovoljenja se na odseku odstrani obstoječi enosistemski 110 kV daljnovod in se po vzporedni trasi z DV 2x110 kV Krško–Hudo zgradi nov dvosistemski 110 kV daljnovod. 

3. odsek: od Bajnofa do RP Hudo (od SM102 do RP Hudo). ELES je ta del daljnovoda že zgradil v skladu z gradbenim dovoljenjem št. 351-01/90-349 z dne 19.2.1990, a samo z enim obešenim 3–faznim napetostnim sistemom. Skladno s tem gradbenim dovoljenjem se bo na odseku obesil manjkajoči sistem vodnikov.   

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji