Projekt MIGRATE

Projekt MIGRATE »Massive InteGRATion of power Electronic devices« se ukvarja s problematiko obratovanja bodočega elektroenergetskega sistema, v katerem bo prevladujoč delež proizvodnih virov v omrežje priključen prek energetske elektronike.

Družba ELES kot član mednarodnega konzorcija aktivno sodeluje v projektu MIGRATE, ki ga prek programa Obzorje 2020 financira Evropska komisija v višini 94 odstotkov. Projekt bo trajal štiri leta, v njem pa sodeluje 24 partnerjev iz 12 držav.

Do leta 2020 bo kar nekaj področij vseevropskega prenosnega sistema v delu dneva ali leta oskrbovanih pretežno ali izključno iz obnovljivih virov, ki uporabljajo elemente energetske elektronike. Posledično bo to prineslo vse več težav pri zagotavljanju dinamične stabilnosti elektroenergetskega sistema, večje potrebe po nadgradnji obstoječih sistemov zaščite in izvajanje ukrepov za blažitev slabšanja kakovosti električne energije zaradi širitve višjih harmonikov. Pričakovanja projekta so, da bodo partnerji z inovativnimi rešitvami postopno našli odgovore na vprašanja, povezana z novimi koncepti obratovanja, zaščite in zagotavljanja kakovosti električne energije v spremenjenih pogojih.

Glavni cilj petega delovnega sklopa (WP5), ki ga vodi družba ELES, je razviti simulacijsko platformo za preučevanje nastanka, širjenja in posledic višjih harmonikov ter izboljšanje kakovosti električne energije (EE) v omrežjih z energetsko elektroniko v prihodnosti, da se zagotovita varno delovanje omrežja in ustrezna kakovost oskrbe uporabnikov omrežja. Izboljšanje kakovosti EE bo doseženo z ustreznimi regulacijskimi algoritmi naprav z energetsko elektroniko, ki bodo postale del rešitve, ne samo problema.

Na podlagi simulacijske platforme bodo v okviru projekta izdelane ustrezne stroškovno učinkovite omilitvene rešitve za vzdrževanje zahtevane ravni kakovosti EE.

 Predstavitev projekta MIGRATE

 Predstavitev rezultatov delovnega sklopa 5

 Zaključna publikacija projekta MIGRATE

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2016–2019
  • Vrednost projekta: 17,8 milijona EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 16,7 milijona EUR)
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 294.000 EUR
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: Tallinn University of Technology (TUT), Elering AS, Landsnet, Fingrid, TenneT GmbH, Amprion GmbH, Leibniz Universität Hannover (LUH), TU Berlin, Scottish Power Ltd., University of Manchester (UNIMAN), University College Dublin (UCD), Delft University of Technology (TU Delft), Schneider Electric, Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (Arts et Métiers ParisTech), ETH Zurich, ELES, d.o.o., Univerza v Ljubljani (UL), Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV), EnSiEL, CIRCE Foundation (Research Centre for Energy Resources and Consumption)
  • Sodelujoče države: Estonija, Finska, Francija, Irska, Islandija, Italija, Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Škotska, Španija, Švica in Velika Britanija
  • Vloga družbe ELES: Vodja petega delovnega sklopa – WP 5: Kakovost električne energije v omrežjih z energetsko elektroniko
  • Spletno mesto: www.h2020-migrate.eu

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji