Sistemske storitve

Sistemski operater je skladno z nacionalno energetsko zakonodajo dolžan zagotavljati nemoten prenos električne energije ter omogočiti varno in zanesljivo obratovanje sistema. Zato mora pri ponudnikih na trgu zagotoviti različne vrste sistemskih storitev.

11.05.2020 | Sistemske storitve

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da v skladu s Pravili za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2021, 2022 in 2023 oddajo prijavo na Dražbo za nakup energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju v letih 2021, 2022 in 2023.ELES bo izmed udeležencev dražbe izbral najugodnejše dobavitelje, in sicer tako, da ... Preberi več

28.02.2020 | Sistemske storitve

Skladno s šestim odstavkom 77. in 126. člena Pogojev OPS obveščamo vse ponudnike storitev izravnave, da bo ELES spremenil  čas zaprtja zbiranja ponudb (ang. Gate Closure Time, GCT)  za izravnalno energijo aRPF in rRPF. Sprememba se nanaša na vse ponudbe, ki se nanašajo na obdobje dobave od vključno 01. 04. ... Preberi več

31.12.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da ELES, d.o.o., operater prenosnega sistema objavlja Pravila in pogoje o spremembi Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES, h katerim je Svet Agencije za Energijo na svoji 65. redni seji, 18. 12. 2019 izdal soglasje 112-13/2018-37/203.  Pravila in po... Preberi več

02.12.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu s Pogoji OPS objavlja koledar mesečnih dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES v letu 2020.   Preberi več

28.11.2019 | Sistemske storitve

Skladno s šestim odstavkom 77. in 126. člena Pogojev OPS obveščamo vse ponudnike storitev izravnave, da bo ELES spremenil čas odprtja zbiranja ponudb (ang. Gate Opening Time, GOT) za izravnalno energijo aRPF in rRPF. Sprememba se nanaša na vse ponudbe, ki se nanašajo na obdobje dobave od vključno 01. 01. 20... Preberi več

27.11.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, obvešča, da so rezultati dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES, po vsaki izvedeni dražbi, na voljo na spletni strani www.eles.si pod rubriko Obratovanje/Sistemske storitve /Dražbe na izravnalnem trgu ELES/ Dražbe za aRPF/rRPF.Povezava  Preberi več

22.11.2019 | Sistemske storitve

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, objavlja podrobnosti letnih dražb za storitve izravnave elektroenergetskega sistema Slovenije na katerih lahko skladno s Pravili dražb za izvajanje nakupov posameznih sistemskih storitev na izravnalnem trgu ELES sodelujejo le ponudniki sistemskih storitev, ki so predhodno pridobili status kval... Preberi več

21.11.2019 | Sistemske storitve

Dne 21. 11. 2019 je ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja, v skladu z razpisno dokumentacijo, objavljeno na spletni strani www.eles.si, izvedel:Javno dražbo za nakup električne energije potrebne za izvajanje ročne rezerve za povrnitev frekvence za mesec December 2019.Po zaključku dražbe je ELES v okviru zamejenih cen sprejel nas... Preberi več

08.11.2019 | Sistemske storitve

Udeležence trga z električno energijo obveščamo, da med 8. 11. 2019 in 9. 12. 2019 poteka javna obravnava spremembe 86. člena Pravil in pogojev za ponudnike storitev izravnave na izravnalnem trgu ELES (Pogoji OPS). V okviru javne obravnave so vsi udeleženci trga vabljeni, da podajo svoje pripombe in komentarje na spremembo Pogojev OPS.&... Preberi več

28.10.2019 | Sistemske storitve

ELES vabi vse zainteresirane ponudnike, da izpolnijo vlogo in se prijavijo za sodelovanje na pogajanjih za nakup rezerve za vzdrževanje frekvence v obdobju od 1.1.2020 do 30.6.2020. Pravila in pogoji za sodelovanje so navedeni v priloženem Povabilu. Zainteresirani ponudniki morajo oddati vlogo za sodelovanje na pogajanjih s priporočeno po&s... Preberi več

Page 1 of 13 <<< [1]2345 >>
Modul ni nastavljen

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji