Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce

Daljnovod Cirkovce–Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske.

Predstavitev projekta

Načrtovani dvosistemski daljnovod 400 kV Cirkovce–Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov, v zaščitno vrv pa bodo vgrajena optična vlakna. V okviru navedenega projekta bo v obstoječi RTP 220/110 kV Cirkovce rekonstruirano 110 kV stikališče in v razširjenem delu zgrajeno novo stikališče 400/110 kV z novo komandno stavbo ter izvedeno kabliranje obstoječih 110 kV daljnovodov pred razširjeno RTP.

Daljnovod Cirkovce–Pince in novo stikališče RTP Cirkovce bosta omogočila vzpostavitev prve meddržavne povezave s prenosnim omrežjem sosednje Madžarske. Pri tem bo en sistem predvidenega daljnovoda električno povezan z RTP Heviz na Madžarskem, drugi pa v RTP Žerjavinec na Hrvaškem. S tem se bo povečala zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema, močno povečala uvozna prenosna zmogljivost in zanesljivost prenosnega omrežja v tem delu države ter izboljšala zanesljivost napajanja odjema v Sloveniji ob izpadih večjih proizvodnih objektov oziroma drugih nepredvidenih dogodkih in obratovalnih težavah, ko bo omogočena tudi dodatna pomoč prek madžarskega prenosnega omrežja.

Projekt bo omogočil večjo integracijo trga v regiji in olajšal dostop do vzhodnih trgov z električno energijo, kar bo dolgoročno prineslo ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce ter posledično dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in slovenskih izdelkov na svetovnih tržiščih. Nova RTP Cirkovce bo hkrati razbremenila sedanjo RTP Maribor.
  

Osnovni podatki

  • Ime projekta: Daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince in RTP 400/110 kV Cirkovce
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 400 kV
  • Dolžina: 80,5 km

 

Trasa

  • Daljnovod Cirkovce–Pince bo potekal skozi občine Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Velika Polana in Lendava.

 

Več informacij o projektu Cirkovce–Pince najdete na spletni strani www.cirkovce-pince.eu

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji