Osnovni podatki

Družba ELES, d.o.o., ima izključno pravico za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja na območju Republike Slovenije. Ustanovitelj in edini lastnik družbe je država.

Smo operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije. S strokovnim pristopom, znanjem in napredno tehnologijo že 90 let skrbimo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije po Sloveniji in prek meja. S tem povezujemo ljudi in zagotavljamo kakovost življenja. V družbi strateško, odgovorno in trajnostno načrtujemo, gradimo in vzdržujemo slovensko visokonapetostno prenosno omrežje na treh napetostnih nivojih: 400 kV, 220 k V in del 110 kV.

 

Vloga družbe ELES v elektroenergetskem sistemu

Smo pomembna in trdna hrbtenica slovenskega elektrogospodarstva ter varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema. Naša temeljna skrb je varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema.

Povezujemo vse glavne udeležence v slovenskem elektroenergetskem prenosnem omrežju:

  • elektrarne, ki v prenosno omrežje oddajajo električno energijo;
  • pet distribucijskih podjetij;
  • pet večjih porabnikov, t. i. neposrednih odjemalcev, ki električno energijo prevzemajo iz omrežja, ter štiri večje porabnike (železarne in Talum), s statusom zaprtega distribucijskega sistema.

Vloga družbe ELES v elektroenergetskem sistemuVloga družbe ELES v elektroenergetskem sistemu

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji