Zaposleni

V družbi ELES se zavedamo, da so zaposleni najpomembnejši člen za uspešno delovanje družbe. Zato si zanje na različne načine prizadevamo ustvarjati ugodne delovne pogoje, skrbeti za njihovo stalno izobraževanje in usposabljanje ter ohranjati visoko stopnjo njihovega zadovoljstva.

Veliko pozornosti namenjamo uvajanju novih tehnologij in z njimi povezanemu širjenju znanja vseh zaposlenih. Za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev je najpomembnejše prav učinkovito in pravilno upravljanje zaposlenih ter zagotavljanje njihovega poklicnega in osebnega razvoja. Rezultati proaktivnega delovanja z zaposlenimi so vidni pri:

  • vedno večji dodani vrednosti na zaposlenega,
  • boljše izkoriščenem potencialu zaposlenih,
  • večji skladnosti zaposlenih z organizacijsko kulturo družbe ELES,
  • večji usmerjenosti zaposlenih k uresničevanju ciljev, vizije in poslanstva družbe,
  • večanju ugleda družbe kot dobrega delodajalca.

 

Podatki o zaposlenih
Stanje na dan 31. 12. 2018

 

V družbi ELES se že od leta 2010 ponašamo s certifikatom Družini prijazno podjetje, od leta 2013 imamo polni certifikat Družini prijazno podjetje. S sprejetimi ukrepi zaposlenim omogočamo še lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Certifikat Družini prijazno podjetje

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji