RSS

RSS

Na spletnih straneh družbe ELES so vam prek tehnologije RSS na voljo obvestila za poslovne uporabnike, na katere boste opozorjeni takoj, ko bodo objavljene.

Za uporabo potrebujete odjemalec RSS, na katerem izberete enega ali več kanalov RSS, navedenih spodaj.

  • RSS – Novice za poslovne uporabnike (naroči)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji