Preverjanje tehnične sposobnosti

Postopek preverjanja tehnične sposobnosti za PSI

Pogoji za sodelovanje

Slika 1 Postopek preverjanja tehnične sposobnosti za PSI.

 • FAZA 1: Prvi kontakt ponudnika storitev izravnave (PSI) z Elesom. Na uvodnem sestanku se podrobneje predstavijo vse zahteve za uspešno izveden postopek priznanja tehnične sposobnosti. Po zaključku FAZE 1, PSI poda uradno najavo namere po pričetku postopka za priznanje tehnične sposobnosti.
 • FAZA 2: Vsak posamezen PSI vzpostavi informacijsko in telekomunikacijsko infrastrukturo, implementira formate za izmenjavo podatkov in izvede interne teste virov v njegovem portfelju.
 • FAZA 3: Vzpostavi se povezljivost preko ECP/EDX (ECCO SP) in z ICCP komunikacijskim vmesnikom. ELES opravi neformalno testiranje komunikacijskih poti in formatov za izmenjavo podatkov.
 • FAZA 4: Formalna vložitev ali dopolnitev vloge za priznanje tehnične sposobnosti, pregled vloge ter odobritev, zavrnitev ali zahteva za dopolnitev vloge.
 • FAZA 5: Formalno testiranje informacijske in telekomunikacijske infrastrukture in izvedba testa aktivacije portfelja posameznega PSI-ja, v skladu z zahtevami Pogojev OPS.
   

Pogoji za izdajo priznanja tehnične sposobnosti PSI

 • oddana popolna vloga;
 • uspešni testi IKT;
 • uspešna izvedba testnih aktivacij portfelja PSI.
   

Termini preverjanja tehnične sposobnosti

Preverjanje tehnične sposobnosti za nove in obstoječe PSI predvidoma poteka štirikrat letno. Točni termini bodo objavljeni sprotno.
 

Veljavnost listine o priznanju tehnične sposobnosti

Veljavnost priznane tehnične sposobnosti je 5 let. Že priznana tehnična sposobnost se lahko podaljša preko poenostavljenega postopka.
 

Več informacij

dr. Matjaž Dolinar
dolinar.matjaz@eles.si ali kvalifikacija@eles.si
tel: 01 474 2074

Vojko Berk
vojko.berk@eles.si ali kvalifikacija@eles.si
tel: 01 474 2044

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji