O družbi

Temeljna dejavnost in poslanstvo družbe ELES je varno in zanesljivo obratovanje elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Zagotavljamo ga 24 ur na dan, vse dni v letu.

O družbi
O družbi

Osnovni podatki

V družbi ELES skrbimo za varen, zanesljiv in neprekinjen prenos električne energije. Smo varuhi slovenskega elektroenergetskega sistema, tesno povezanega s prenosnimi omrežji sosednjih držav in vpetega v evropski energetski sistem.

Odgovorni smo za to, da je električna energija vedno na voljo ter da lahko odjemalci z njeno pomočjo vsak trenutek v dnevu uresničujejo svoje potrebe in želje.

O družbi
O družbi

Vizija, poslanstvo in vrednote

Verjamemo, da so za uspeh vsakega od nas in za uspeh družbe ELES potrebni odgovornost, zavzetost, znanje, zanesljivost, sodelovanje in vztrajnost. Le s pomočjo teh vrednot lahko dobro opravljamo poslanstvo ter uresničujemo zastavljeno vizijo imeti vodilno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in postati ključni člen energetske stabilnosti v regiji z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij.

O družbi
O družbi

Skupina ELES

Skupino ELES sestavljajo obvladujoča družba ELES, d.o.o., ter odvisne družbe TALUM, d.d., Stelkom, d.o.o. in Operato d.o.o. V družbi TALUM iz Kidričevega so usmerjeni v proizvodnjo primarnega aluminija in aluminijskih proizvodov najvišje kakovosti. Družba Stelkom iz Trzina vsem domačim in mednarodnim telekomunikacijskim operaterjem omogoča visoko razpoložljivost in zanesljivost komunikacijskih storitev ter uporabo naprednih tehnologij. Družba Operato pa sistemskim operaterjem prenosnih elektroenergetskih omrežij ponuja tehnologijo SUMO, ki s pomočjo dinamičnega termičnega ocenjevanja sistemskim operaterjem omogoča bolje izkoristiti obstoječo infrastrukturo.

O družbi
O družbi

Trajnostni razvoj

Odgovornost je ena temeljnih vrednot družbe ELES. Trajnostni razvoj zato uresničujemo z odgovornostjo do lastnika, Republike Slovenije, ter z doseganjem poslovne odličnosti, skrbjo za okolje in odgovornostjo do družbenega okolja.

Z gradnjo daljnovodov posegamo v naravno in družbeno okolje. Pri tem si prizadevamo, da so ti vplivi čim manjši. Naš pomemben partner so tudi lokalne skupnosti, zato želimo z različnimi dejavnostmi prispevati k večji kakovosti življenja njihovih prebivalcev.

O družbi
O družbi

Zaposleni

Več kot 550 zaposlenih, strokovnjakov z različnih področij, odgovorno opravlja zaupane naloge. Z uporabo znanja in sodobnih tehnologij, ki so nam na voljo, skrbimo za varno in zanesljivo upravljanje, razvoj, gradnjo in vzdrževanje visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Naši zaposleni skrbijo tudi za odpravljanje napak na prenosnem omrežju. Ne glede na vremenske razmere se odpravijo na teren in poskušajo v najkrajšem možnem času ponovno vzpostaviti nemoten prenos električne energije.

O družbi
O družbi

Mednarodno sodelovanje

Elektroenergetsko prenosno omrežje ne more obratovati samo zase. Potrebna sta povezovanje z omrežji sosednjih držav in vpetost v širši elektroenergetski sistem. Družba ELES zato tesno sodeluje s sosednjimi sistemskimi operaterji ter je dejavna v številnih regionalnih in mednarodnih združenjih.

Le z uspešnim mednarodnim sodelovanjem lahko zagotovimo stabilno delovanje evropskega prenosnega elektroenergetskega sistema in ohranjamo frekvenco 50 Hz.

O družbi
O družbi

Pregled zgodovinskih dogodkov

V letu 2014 smo praznovali devetdeset let prenosnega omrežja, kar pomeni devetdeset let povezanosti med ljudmi. Začelo se je s pionirji elektroprenosa v Laškem ter raslo z rokami, upi in znanjem vsakega našega zaposlenega.

Danes je naše omrežje del sodobnega elektroenergetskega omrežja, naša pozornost pa je usmerjena tudi v razvoj pametnih omrežij.

O družbi
O družbi

Informacije javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja v zvezi s poslovanjem družbe ELES omogočamo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo pisno ali ustno, fizično pa so jim te informacije dostopne po predhodni najavi.

O družbi
O družbi

Kontakt in lokacija

ELES, d.o.o.
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 474 30 00
F: +386 (0)1 474 25 02
E: info@eles.si

 

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji