Mednarodno sodelovanje

Posamezno elektroenergetsko omrežje ne more obratovati samo zase. Prav zato so ključni povezovanje z omrežji sosednjih držav, vključevanje v širše elektroenergetsko omrežje in sodelovanje v mednarodnih združenjih.

Družba ELES je kot slovenski sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja prek stanovskega združenja ENTSO-E ter različnih (med)regionalnih iniciativ in projektov dejavno vključena v oblikovanje in razvoj enotnega evropskega trga. V okviru teh iniciativ potekajo dejavnosti za nadgradnjo metodologij čezmejnega trgovanja z električno energijo in medregijskega povezovanja trgov, v katere so dejavno vključeni tudi Elesovi strokovnjaki.

Družba ELES je tudi članica ožjega komiteja Evropskega združenja sistemskih operaterjev – SC TSO, dejavno pa sodeluje še v dveh združenjih, TSC in CORESO, katerih ključna naloga je koordinacija obratovalnih dejavnosti, vezanih na varno obratovanje prenosnih sistemov in zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo. Družba ELES ima posebno pomembno vlogo tudi v Združenju sistemskih operaterjev prenosnih omrežij na območju Mediterana – Med-TSO, saj je povezovalni člen med trgi srednje in vzhodne Evrope.

Naši strokovnjaki so zelo dejavni tudi v različnih študijskih komitejih in delovnih skupinah, ki delujejo v okviru Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme CIGRÉ.

Mednarodno sodelovanje
Mednarodno sodelovanje

 

Spajanje trgov

Družba ELES je tudi med soustanovitelji skupne avkcijske pisarne Joint Allocation Office (JAO), ki izvaja predvsem storitve, povezane z dodeljevanjem letnih, mesečnih in dnevnih čezmejnih prenosnih zmogljivosti, na 27 evropskih mejah. Hkrati izvaja tudi nadomestne postopke v primeru težav pri izvajanju evropskega spajanja trgov (European Market Coupling). Nastala je na podlagi združitve dveh podjetij, in sicer Central Allocation Office GmbH (CAO) s sedežem v Nemčiji in CASC.EU S.A. s sedežem v Luksemburgu.

Februarja 2015 je bil na slovensko-italijanski meji uspešno izveden projekt spojitve slovenskega trga z italijanskim trgom električne energije, julija 2016 pa je bil na slovensko-avstrijski meji uspešno izveden projekta spojitve slovenskega trga z avstrijskim trgom z električno energijo. S tem je slovenski trg z električno energijo za dan vnaprej postal del panevropskega medregionalnega spajanja trgov (MRC), ki združuje 19 evropskih držav z letno porabo 2800 TWh.

Junija 2016 smo kot prvi v Evropi skupaj z italijanskim sistemskim operaterjem TERNA, italijansko borzo z električno energijo GME in slovensko borzo z električno energijo BPS začeli izvajati implicitno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti znotraj dneva ter s tem v tem segmentu spojili italijanski in slovenski trg z električno energijo.

V regiji srednje in vzhodne Evrope je v začetni fazi tudi projekt implementacije ciljnega modela spajanja trgov za dan vnaprej na podlagi pretokov moči (Flow–based). Pri navedenih projektih so podlaga za implementacijo novonastajajoči omrežni kodeksi (t. i. Congestion Management Capacity Allocation Guide Lines, CACM GL). 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji