Vizualni vplivi

V družbi ELES želimo daljnovode z ustreznimi barvnimi odtenki prilagoditi krajinskim značilnostim in poskrbeti za njihov čim manjši vizualni vpliv na okolje.

Obvladovanja negativnih vplivov dejavnosti na okolje se lotevamo predvsem z uvajanjem sodobnih tehnologij, spremljanjem znanstvenih ugotovitev in raziskav, meritvami in posvetovanji s strokovnjaki z drugih področij, saj želimo tudi sami delati in živeti v zdravem okolju.

Tako tudi v Sloveniji pri načrtovanju novih daljnovodov in vzdrževanju obstoječih že uporabljamo tehnike kompaktiranja in nameščanja novejših tipov vodnikov, sodobnih kompozitnih izolatorjev in drugih, za okolje manj obremenjujočih elektroenergetskih naprav, ter skušamo že obstoječe daljnovode nadomestiti z zmogljivejšimi in z enakimi ali manjšimi vplivi na okolje. Prav tako skušamo daljnovode z ustreznimi barvnimi odtenki čim bolj prilagoditi krajinskim značilnostim in s tem poskrbeti za čim manjši vizualni vpliv daljnovodov.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji