Projekt NEDO

NEDO je triletni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES.

NEDO je triletni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES bo na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Družba ELES projekt vodi in koordinira, aktivnosti pa se bodo izvajale na infrastrukturi vseh lastnikov elektroenergetskega omrežja (poleg družbe ELES je to še pet elektrodistribucijskih podjetij) v Sloveniji in predvidoma dveh mestnih skupnosti. NEDO prispeva sodobno opremo japonskih in slovenskih ponudnikov rešitev, družba ELES pa financira razvoj naprednih funkcionalnosti, ki bodo skupaj z opremo tvorile napredno infrastrukturo pametnih omrežij.

Koristi projekta z vidika elektroenergetskega sistema so v uporabi naprednih rešitev, ki izzive sodobnega elektroenergetskega sistema v luči trajnostnega razvoja rešujejo z okolju prijaznimi rešitvami. Namesto vlaganj v širitev omrežja se bo z uporabo sodobne sekundarne opreme, informacijsko-komunikacijskih tehnologij in rešitev v oblaku bolje izkoristilo obstoječe omrežje. Del sistemskih storitev družbe ELES, ki jih sicer zagotavljajo predvsem premogovne in plinske elektrarne, se bo zagotovil iz sistemskih hranilnikov električne energije. Odjemalci bodo dobili višjo kakovost dobave električne energije ter možnost aktivnega delovanja na trgih z električno energijo in sistemskimi storitvami. Z ozaveščanjem odjemalcev in uporabo naprednih sistemov upravljanja električne energije si bomo prizadevali za učinkovito rabo električne energije.

Ključna oprema, ki jo bo prispeval japonski partner, so napredna orodja vodenja omrežja (DMS), napredna orodja optimizacije rabe električne energije v lokalnih skupnostih in stavbah (EMS) ter platforma za vključevanje odjema v sistemske storitve. Ob tem je treba zagotoviti še nekatere manjkajoče pasivne (meritve) in aktivne (odklopniki, regulacijski transformatorji) elemente v omrežju, ki omogočajo izvajanje naprednih funkcionalnosti koordinirane regulacije napetosti, konservativne redukcije napetosti, avtomatske lokalizacije okvar in selekcioniranja omrežja, obratovanja v zaprti zanki, vključevanja jalovih virov na ravni SN in NN za potrebe prenosnega operaterja, kratkoročne napovedi odjema in lokalne proizvodnje ter naprednih funkcionalnosti optimizacije rabe električne energije v lokalnih skupnostih.

Rezultat projekta bo napredna infrastruktura, ki bo družbi ELES pomagala izpolnjevati zakonsko zahtevane obveze ter izboljšati kakovost storitev za odjemalce električne energije z uporabo trajnostnih in okolju prijaznih rešitev.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2016–2021
  • Vrednost projekta: 37 milijonov EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 17 milijona EUR
  • Vir (so)financiranja: Japonska agencija NEDO
  • Partnerji: NEDO, Hitachi, ELES
  • Lastniki infrastrukture: AquafilSLO, BTC, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Občina Idrija
  • Ponudniki rešitev: Altens, Elektroinštitut Milan Vidmar, Elpros, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, GDB, Iskratel, Kolektor Igin, Kolektor Sisteh, Korona, LEA Spodnje Podravje, Sipronika, Solvera Lynx, Stelkom, TECES
  • Sodelujoče države: Slovenija, Japonska
  • Vloga družbe ELES: lastnik in koordinator projekta

 

NEDO-Fleks: Celovita uporaba prožnosti

Cilj projekta je razvoj in demonstracija naprednih rešitev za prožnost in vzdržnost, ki zajemajo krmilni sistem baterijskega hranilnika električne energije, napredne algoritme sistema WAMS, nove module k področnemu sistemu upravljanja z energijo, platformo za obveščanje in nadgrajeno platformo elektroenergetskih trgov storitev. 

Višina celotnih stroškov operacije: 8.159.497,50EUR; višina sofinanciranja: 1.228.918,25 EUR.

Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).


   

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji