Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2021

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2021 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 9.486,05 EUR 6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 66.835,07 EUR

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2021

Nadzorni svet Ime in priimek Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2021 (neto)
Predsednik (do 13.5.2021) dr. Janez Žlak 2.429,20 EUR
Predsednik (od 14.5.2021) Žarko Furman 3.904,96  EUR
Namestnik predsednika mag. Valentin Hajdinjak 7.845,82 EUR
Član (do 13.5.2021) Marko Šušmelj 4.315,87 EUR
Član (od 14.5.2021) mag. Emil Kumer 6.046,33 EUR
Član mag. Andrej Valentinčič 9.140,06 EUR
Član Simon Volk 6.418,46 EUR
Član Andrej Semprimožnik 5.622,10 EUR
Zunanja članica revizijske komisije Romana Jontes 3.447,46 EUR

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji