Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2022

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2022 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 9.993,37 EUR 6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 68.089,34 EUR

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2022

Nadzorni svet Ime in priimek Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2022 (neto)
Predsednik (do 3.6.2022) Žarko Furman 3.299,79 EUR
Predsednik (od 4.6.2022) mag. Andrej Ribič 3.207,39  EUR
Namestnik predsednika (do 3.6.2022) mag. Valentin Hajdinjak 3.851,80 EUR
Namestnik predsednika (od 4.6.2022) mag. David Skornšek 4.029,02 EUR
Član (do 3.6.2022) mag. Emil Kumer 5.028,49 EUR
Član (od 4.6.2022) Damjan Matičič 2.916,36 EUR
Član (do 3.6.2022) mag. Andrej Valentinčič 4.722,62 EUR
Član (od 8.6.2022) mag. Denis Kostrevc 3.701,97 EUR
Član (do 30.6.2022 in od 29.11.2022) Simon Volk 3.939,07 EUR
Član (do 30.6.2022 in od 29.11.2022) Andrej Semprimožnik 3.432,87 EUR
Zunanja članica revizijske komisije Romana Jontes 2.807,46 EUR

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji