Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2020

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2020 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 9.631,24 EUR 6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 66.188,33 EUR

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2020

Nadzorni svet Ime in priimek Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2020 (neto)
Predsednica (do 8.5.2020) Alenka Plut 2.924,49 EUR
Namestnik predsednika (do 8.5.2020) Milan Krajnik 3.370,04  EUR
Član (do 8.5.2020) mag. Matevž Marc 3.525,61 EUR
Zunanja članica revizijske komisije (do 8.5.2020) Darinka Virant 1.025,90 EUR
Zunanji član Komisije za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES (do 8.5.2020) Bogdan Trop 800,05 EUR
Predsednik (od 9.5.2020) dr. Janez Žlak 3.448,69 EUR
Namestnik predsednika (od 9.5.2020) mag. Valentin Hajdinjak 5.177,29 EUR
Član (od 9.5.2020) mag. Andrej Valentinčič 6.291,77 EUR
Član (od 9.5.2020) Marko Šušmelj 5.915,29 EUR
Član Simon Volk 7.026,47 EUR
Član Andrej Semprimožnik 5.222,06 EUR
Zunanja članica revizijske komisije (od 9.5.2020) Romana Jontes 2.179,01 EUR

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji