Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2016

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2016 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 8.595,38 EUR  6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 54.202,42 EUR (plača: 50.513,69 EUR, nagrada NS: 3.688,73 EUR)  

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2016

Nadzorni svet Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2016 (neto)
Predsednik
 
Andrej Prebil 275 EUR sejnina
300 EUR za opravljanje funkcije
4.098,36 EUR
Namestnik predsednika
(do 31.3.2016)
Gorazd Skubin 275 EUR sejnina
220 EUR za opravljanje funkcije
1.610,99 EUR 
Namestnik predsednika
(od 14.6.2016)
Milan Krajnik 275 EUR sejnina
220 EUR za opravljanje funkcije
3.843,36 EUR
Član (do 13.6.2016) Milan Krajnik 275 EUR sejnina
200 EUR za opravljanje funkcije
3.773,81 EUR 
Član mag. Matevž Marc 275 EUR sejnina
200 EUR za opravljanje funkcije
6.350,80 EUR
Član (od 20.5.2016) dr. Janja Hojnik  275 EUR sejnina
200 EUR za opravljanje funkcije
2.494,12 EUR
Član (do 12.6.2016) Jože Senčar  275 EUR sejnina
200 EUR za opravljanje funkcije
2.512,83 EUR
Član (do 12.6.2016) Marko Goršek 275 EUR sejnina  
200 EUR za opravljanje funkcije
2.192,82 EUR
Član (od 13.6.2016) Simon Volk 275 EUR sejnina  
200 EUR za opravljanje funkcije
1.825,54 EUR
Član (od 13.6.2016) Andrej Semprimožnik 275 EUR sejnina  
200 EUR za opravljanje funkcije
1.861,90 EUR
Zunanja članica revizijske komisije Darinka Virant   2.479,90 EUR
Zunanji član Komisije za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES Bogdan Trop    640,04 EUR 
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji