Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2017

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2017 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 8.671,51 EUR  6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 58.138,32 EUR

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2017

Nadzorni svet Ime in priimek Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2017 (bruto)
Predsednik Andrej Prebil 6.080,00 EUR
Namestnik predsednika Milan Krajnik 7.361,46 EUR
Član mag. Matevž Marc 5.988,00 EUR
Članica dr. Janja Hojnik  9.449,11 EUR
Član Simon Volk 5.095,00 EUR
Član Andrej Semprimožnik 6.005,00 EUR
Zunanja članica revizijske komisije Darinka Virant 2.834,92 EUR
Zunanji član Komisije za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES Bogdan Trop  1.196,20 EUR

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji