Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2019

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2019 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 9.457,17 EUR 6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 62.711,76 EUR

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2019

Nadzorni svet Ime in priimek Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2019 (bruto)
Predsednica Alenka Plut 1.950,00 EUR
Predsednik Andrej Prebil 5.035,00  EUR
Namestnik predsednika Milan Krajnik 11.299,94 EUR
Član mag. Matevž Marc 10.420 ,00 EUR
Članica dr. Janja Hojnik  9.301,38 EUR
Član Simon Volk 7.400 ,00 EUR
Član Andrej Semprimožnik 7.400 ,00 EUR
Zunanja članica revizijske komisije Darinka Virant 4.031,89 EUR
Zunanji član Komisije za razvoj, strategijo in investicijske projekte družbe ELES Bogdan Trop  1.320 ,00 EUR

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji