Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

Naše delovanje je transparentno, zato vsem zainteresiranim omogočamo dostop do informacij javnega značaja.

Prejemki direktorja v letu 2023

Uprava Ime in priimek Dogovorjeni znesek mesečnih prejemkov (bruto) Dogovorjeni znesek odpravnine (bruto) Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2023 (neto)
Direktor družbe
(od 26.10.2013)
mag. Aleksander Mervar 10.646,68 EUR 6 povprečnih osnovnih mesečnih plačil, ki jih je prejel v zadnjih 3 mesecih pred prenehanjem mandata 76.412,77 EUR

 

Prejemki nadzornega sveta v letu 2023

Nadzorni svet Ime in priimek Skupna višina izplačanih prejemkov v letu 2023 (neto)
Predsednik mag. Andrej Ribič 8.276,21 EUR
Namestnik predsednika mag. David Skornšek 9.718,35 EUR
Član Damjan Matičič 7.262,16 EUR
Član mag. Denis Kostrevc 8.831,28 EUR
Član Simon Volk 6.791,61 EUR
Član Andrej Semprimožnik 7.733,997 EUR
Zunanja članica revizijske komisije Romana Jontes 3.413,65 EUR

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji