Pogosta vprašanja

V družbi ELES odgovarjamo na pogosta vprašanja s področja vzdrževanja daljnovodov.

Pogosta vprašanja – vzdrževanje daljnovodov

1. Kdo je pristojen za obnovo poškodovanih vodnikov in dotrajanih stebrov daljnovoda?

Odvisno od tega, ali gre za prenosni ali distribucijski daljnovod. Za prenosne daljnovode skrbi družba ELES. Ti daljnovodi so po videzu večji, narejeni iz jeklenih konstrukcij in po napetostnih nivojih močnejši (400, 220 in 110 kV). Za manjše oziroma tiste na nižjih napetostnih nivojih pa skrbijo distribucijska podjetja.

2. Kako je s prehodi prek zemljišč do daljnovodov?

Nekatere dostopne poti se vzpostavijo samo za čas gradnje daljnovodov, druge pa so namenjene tudi vzdrževanju. O tem se dogovorimo z lastniki zemljišč. Običajno dostopne poti uporabljajo tudi lastniki zemljišč za dostop do svojih nepremičnin, za spravilo lesa in pridelkov ter drugo.

3. Kako poteka vzdrževanje daljnovodov in stiskališč?

Delovanje daljnovodov v Elesu redno daljinsko spremljamo prek informacijskih sistemov. Poleg tega redno opravljamo tudi vizualne preglede daljnovodnih tras na terenu. Med najpogostejšimi vzdrževalnimi ukrepi je treba, poleg opravil na samih komponentah naprav, omeniti še vzdrževanje podrasti, sečnjo drevja pod daljnovodi in ob gozdnem robu ter barvanje daljnovodnih stebrov. Po potrebi zamenjamo tudi vodnike ter spončno, pritrdilno in izolacijsko opremo daljnovodov. Vzdrževalna dela v stikališčih se prav tako nanašajo na zamenjavo dotrajane ali poškodovane visokonapetostne opreme. So pa za okolico manj moteča, saj večinoma potekajo znotraj ograj stikališča.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji