Izobrazbena struktura

Trenutno je v družbi 563 zaposlenih, ki imajo tehnično, naravoslovno ali družboslovno smer strokovne izobrazbe.

Izobrazbena struktura zaposlenih se iz leta v leto povišuje, tako da ima več kot polovica zaposlenih (52,3 %) najmanj visoko strokovno izobrazbo.

Izobrazbena struktura zaposlenih