Vizija, poslanstvo in vrednote

V viziji in poslanstvu smo opredelili smer razvoja družbe ELES. Vrednote odgovornost, zavzetost, znanje, zanesljivost, sodelovanje in vztrajnost so pomemben del naše organizacijske kulture.

Vizija

 • ELES bo pridobil vodilno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu in bo ključni člen energetske stabilnosti v regiji z enim od tehnološko najnaprednejših omrežij.

 

Poslanstvo

 • Z zanesljivim prenosom električne energije skrbimo za kakovost življenja, stabilnost delovanja organizacij ter razvoj družbe v Sloveniji in regiji.

 

Vrednote

 • Odgovornost
  S preudarnim razvojem, načrtovanjem in gradnjo sodobnega prenosnega sistema ter s trajnim vzdrževanjem soustvarjamo energetsko učinkovito in prijazno okolje, v katerem spoštujemo vse vključene deležnike: sodelavce, odjemalce, naravo in okolje, lokalne skupnosti in družbo kot celoto.
 • Zavzetost
  S pozitivnim odnosom do dela, ki ga s sodelavci v družbi ELES uspešno opravljamo na podlagi izkušenj, strokovnosti in prizadevnosti ter s pozitivnim odnosom do sodelavcev in družbe ELES, soustvarjamo spodbudno vzdušje za proaktivno opravljanje nalog in se veselimo skupnih dosežkov.
 • Znanje
  S trajnim pridobivanjem in deljenjem znanj ter dolgoletnih izkušenj, s stremljenjem k inovacijam in z upoštevanjem najboljših praks gradimo strokovnost, izpopolnjujemo svoje delovanje in ostajamo predani iskanju najboljših rešitev za stalno izboljševanje kakovosti prenosa električne energije.
 • Zanesljivost
  Zavedamo se, da smo za uspešno in nemoteno bivanje, delo in uresničevanje ciljev posameznikov, podjetij, ustanov in družbe kot celote vsak trenutek soodgovorni tudi mi, zato se pri vsakodnevnem delu in vseh procesih družbe ELES držimo dogovorov. Zanesljiv, varen in neprekinjen prenos električne energije pomeni tudi varnost in kakovost življenja vseh naših deležnikov.
 • Sodelovanje
  V vsakem trenutku smo naklonjeni odprtosti, povezovanju, timskemu duhu in iskanju najboljših rešitev za skupno dobro med sodelavci družbe ELES in tudi z dejavnim vključevanjem zunanjih deležnikov. Le tako lahko učinkovito izpolnjujemo svoje poslanstvo in delujemo v korist vseh, za boljši danes in jutri.
 • Vztrajnost
  Potrpežljivo in brezkompromisno smo predani doseganju najboljših rezultatov, izpolnjujemo svoje poslanstvo ter se trudimo za dolgoročen razvoj in vzdrževanje prenosnega sistema električne energije Republike Slovenije. Ta sistem je hrbtenica delovanja organizacij v vseh sektorjih in zato osnovni pogoj za gospodarski napredek Slovenije.

 

Zanesljivost
Zanesljivost

Sodelovanje
Sodelovanje

Vztrajnost
Vztrajnost

Znanje
Znanje

Odgovornost
Odgovornost

Zavzetost
Zavzetost

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji