Vizija, poslanstvo in vrednote

V viziji in poslanstvu smo opredelili smer razvoja družbe ELES. Vrednote zanesljivost, prožnost in odgovornost so pomemben del naše organizacijske kulture.

Vizija

 • Učinkovito povezani energetski sistemi in uporabniki.
  Energetski sistemi in uporabniki so ključni del vizije, vloga družbe ELES pri tem pa je učinkovito povezovanje. Družba ELES ustvarja oziroma generira prihodke iz realizacije te koristi, saj niti sama ne proizvaja električne energije, niti z njo ne trguje. Zagotavljanje razpoložljivosti električne energije, kar je funkcionalna obljuba, se lahko izvaja le prek realizacije vizije, ki je dovolj odprta, da omogoča razvoj načinov zagotavljanja te povezanosti v skladu s tehnološkimi in drugimi spremembami v okolju. Vizija razume Elesovo mesto na samem vrhu medsektorsko vodene energetike.

Poslanstvo

 • Z zanesljivim upravljanjem elektroenergetskega sistema skrbimo za stabilnost, učinkovit razvoj družbe in prehod v brezogljično Slovenijo in regijo.
  Elesovo poslanstvo je zaradi specifične vloge prenosnega sistema in lastništva države podlaga njegovi viziji. Strateški pomen zanesljivega upravljanja elektroenergetskega sistema je tako pomemben za državo in vse civilnodružbene subjekte, da nadvladuje ožje poslovne interese družbe ELES same, ki so zapisani v viziji. Poslanstvo opredeljuje družbo ELES kot ključni člen stabilnosti, saj brez neprekinjene razpoložljivosti električne energije ni stabilne družbe. Omogoča tudi razvoj družbe, predvsem pa razvoj v smeri brezogljičnosti tako za energetske sisteme kot za uporabnike.

Vrednote

Vrednote, ki smo jim sledili do zdaj, odlično odražajo notranje potrebe v času nastanka in tudi danes. Uspešno ponotranjanje teh vrednot nas je pripeljalo na nivo, ko morajo naše vrednote odražati vrednote, za katere želimo, da jih skozi naše delovanje neposredno občutijo naši uporabniki.

 • ​Zanesljivost (stabilnost)
  je v resnici temelj, saj od nas pričakujejo, da družba ELES zanesljivo prenaša električno energijo ter uravnava ponudbo in povpraševanje električne energije.
 • Prožnost
  je neposredno povezana z našo prenosno dejavnostjo. Zanesljivi smo, še zlasti v času večje vloge obnovljivih virov, samo če je naš sistem prožen (ne le hitro odziven, ampak tak, ki prožno uvaja spremembe).

  Ti dve vrednoti sta tudi bistvena zahtevka do naših sodelavcev in se v večjem delu vežeta na vizijo.
 • Odgovornost (do družbe)
  poudarja naše poslanstvo. Seveda ne le odgovornosti do družbe, ampak tudi odgovornega delovanja znotraj podjetja, med nami.
   

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji