Varnost in zdravje pri delu

Zaradi narave dela v naši družbi se vsakodnevno srečujemo z mnogimi nevarnostmi in škodljivimi vplivi na zdravje zaposlenih, zato skrb za varnost in zdravje ni samo črka na papirju.

S strokovnim pristopom in veliko odgovornostjo pri opravljanju delovnih nalog vsakega zaposlenega ter z ustreznimi programi za izpolnitev vseh zakonskih zahtev o varnosti in zdravju pri delu smo ugotovljene nevarnosti in škodljivosti zmanjšali na najmanjšo možno mero.

Za uspešno izvedbo programa za odpravo tveganj zagotavljamo vso potrebno strokovno pomoč in zadostna finančna sredstva. Dosledno izvajamo tudi vse dejavnosti iz redno posodobljene izjave o varnosti. Posebno pozornost namenjamo tudi promociji zdravja na delovnem mestu, saj se zavedamo, da so le zdravi zaposleni lahko uspešni pri opravljanju svojih delovnih nalog.

Varnost in zdravje pri delu

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji