Projekt FlexPlan

Cilj projekta FlexPlan je vzpostaviti inovativno metodologijo in orodje za načrtovanje omrežij.

Cilj projekta FlexPlan je vzpostaviti inovativno metodologijo in orodje za načrtovanje omrežij. Metodologija in orodje bosta upoštevala možnost uvedbe novih elementov za hranjenje električne energije in virov fleksibilnosti v prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih omrežjih kot alternativo gradnji novih vodov. To je skladno tudi s cilji novega svežnja zakonodajnih predlogov Evropske komisije »Čista energija za vse Evropejce«, ki poudarja možnosti uporabe virov fleksibilnosti v fazi načrtovanja in obratovanja omrežja kot alternativo širjenju omrežja.

Glede na to FlexPlan ustvarja inovativno orodje za načrtovanje omrežij, katerega ambicija je preseči najsodobnejše metodologije načrtovanja z vključitvijo sledečih inovativnih funkcij: integrirano načrtovanje prenosnega in distribucijskega omrežja, popolna vključitev okoljskih analiz, verjetnostne metodologije za izredne razmere, ki nadomeščajo kriterij N-1, kot tudi optimalne odločitve za načrtovanje skozi več desetletij. Vendar pa FlexPlan ni omejen le na izdelavo novega orodja, temveč bo v okviru projekta narejena tudi analiza šestih regionalnih primerov, s ciljem prikazati uporabo orodja na resničnih scenarijih kot tudi na prikaz pogleda na načrtovanje omrežij v Evropi do leta 2050. Na ta način skuša projekt FlexPlan odgovoriti na vprašanje, kakšno vlogo bi lahko odigrali viri fleksibilnosti in kako lahko njihova uporaba prispeva k zmanjšanju naložb v načrtovanje, obenem pa ohrani (vsaj) sedanjo raven zanesljivosti elektroenergetskega sistema. Projekt se bo zaključil z oblikovanjem smernic za regulatorje in službe za načrtovanje omrežja pri sistemskih operaterjih prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih omrežij.

ELES kot član mednarodnega konzorcija aktivno sodeluje v skoraj vseh delovnih sklopih, še posebej aktivno pa v četrtem delovnem sklopu – WP4 »Pan-evropski scenariji za ciljna leta (2030-2040-2050)« in petem delovnem sklopu – WP5 »Regionalni primeri in ocena prednosti v primerjavi s tradicionalnim načrtovanjem«.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2019–2022
  • Vrednost projekta: 4,4 milijona EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 127.156 EUR
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: RSE (koordinator), EKC, KU LEUVEN, N-SIDE, R&D NESTER, SINTEF, TECNALIA, TU DORTMUND, VITO, TERNA, REN, ELES, ENEL
  • Sodelujoče države: Slovenija, Belgija, Italija, Nemčija, Norveška, Portugalska, Srbija, Španija
  • Vloga družbe ELES: sodelovanje v šestih delovnih sklopih projekta s poudarkom na četrtem delovnem sklopu – WP4 »Pan-evropski scenariji za ciljna leta (2030-2040-2050)« in petem delovnem sklopu – WP5 »Regionalni primeri in ocena prednosti v primerjavi s tradicionalnim načrtovanjem«
  • Spletno mesto: www.flexplan-project.eu
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flexplan-project/
  • Predstavitveni video

 Predstavitvena zloženka

 

Logotip projekta FutureFlow

Modul ni nastavljen