Razvoj prenosnega omrežja

Za zagotavljanje zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije v prihodnosti družba ELES celovito načrtuje razvoj elektroenergetskega sistema in prenosnega omrežja na podlagi vizij in scenarijev v prihodnosti.

Zakonski okvir za izdelavo Razvojnega načrta prenosnega sistema so določila Republike Slovenije in Evropske unije, določila Resolucije o nacionalnem energetskem programu in Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih ter tehnične zahteve in priporočila Evropskega združenja sistemskih operaterjev ENTSO-E.

Ob upoštevanju ugotovitev stalnega spremljanja obratovanja prenosnega omrežja ter njegovih uporabnikov (proizvajalcev, distribucijskih podjetij in neposrednih odjemalcev), njihovih razvojnih načrtov in projekcij razvoja elektroenergetskega sistema v Evropi družba ELES izdeluje ocene dolgoročne stopnje rasti porabe električne energije v Republiki Sloveniji ter scenarije za pokrivanje porabe z domačimi proizvodnimi viri in možnim uvozom električne energije iz drugih elektroenergetskih sistemov.

Vse ugotovitve so zbrane v dokumentu Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije, ki ga v družbi ELES pripravljamo v skladu z veljavno zakonodajo. Razvojni načrt pripravimo vsaki dve leti za naslednje 10-letno obdobje. Soglasje k razvojnemu načrtu izda minister, pristojen za energijo.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji