Razvoj prenosnega omrežja

Za zagotavljanje zanesljivega obratovanja elektroenergetskega sistema družba ELES celovito načrtuje njegov dolgoročni razvoj, ki temelji na razvojnih napovedih prihodnje porabe in proizvodnje električne energije.

V skladu z veljavno zakonodajo družba ELES vsaki dve leti izdela Razvojni načrt prenosnega sistema Republike Slovenije za prihajajoče 10-letno obdobje. Temeljni cilj razvojnega načrta je, da se opredelijo tista potrebna vlaganja v prenosni sistem, ki bodo v stalno spreminjajočem se okolju z ustreznim razvojem omrežja omogočila izpolnjevanje naraščajočih potreb vseh uporabnikov električne energije.

Pri določitvi razvojno potrebnih razširitev omrežja in ukrepov družba ELES upošteva različne vplivne dejavnike, kot so rast prevzema električne energije iz prenosnega omrežja, vpliv pretokov moči prek slovenskega visokonapetostnega prenosnega omrežja, rast in vključevanje novih (obnovljivih) virov električne energije, nove tehnologije, ter tudi okoljske zahteve, vse izhajajoč iz usmeritev nacionalne in evropske energetske politike. Investicijska vlaganja, ki so vključena v razvojni načrt, bodo uporabnikom omrežja dolgoročno zagotovila zanesljivo in kakovostno oskrbo z električno energijo, obenem tudi povečala izkoristek in stroškovno učinkovitost prenosnega sistema Republike Slovenije ter omogočila postopen prehod energetskega sektorja na izrabo bolj trajnostnih virov električne energije.

Dokumenti

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji