Čezmejne prenosne zmogljivosti

Družba ELES je preko evropskega združenja sistemskih operaterjev ENTSO-E in mednarodnih projektov vključena v oblikovanje in razvoj enotnega evropskega trga.

Družba ELES dodeljuje čezmejne prenosne zmogljivosti (ČPZ) na svojih mejah na eksplicitnih in implicitnih avkcijah ter po principu sprotnega dodeljevanja. Letne avkcije se izvajajo enkrat letno, mesečne se izvajajo enkrat mesečno. Dnevne avkcije ter dodeljevanje znotraj dneva po principu sprotnega dodeljevanja poteka vse dni v tednu.  Dodeljevanje poteka skladno z veljavnimi pravili dodeljevanja.

Meja Vrsta avkcij Izvajalec avkcij
SI-AT Eksplicitne koordinirane: letne, mesečne
Market Coupling – implicitne: dnevne
Sprotno dodeljevanje: implicitno dodeljevanje znotraj dneva
JAO
SDAC
SIDC
SI-IT Eksplicitne koordinirane: letne, mesečne
Market Coupling – implicitne: dnevne,
Market Coupling - implicitne: avkcije znotraj dneva
JAO
SDAC
SIDC/CRIDA
SI-HR Eksplicitne koordinirane: letne, mesečne
Market Coupling – implicitne: dnevne
Sprotno dodeljevanje: implicitno in eksplicitno dodeljevanje znotraj dneva
JAO
SDAC
SIDC
SI-HU Eksplicitne koordinirane: letne, mesečne
Market Coupling – implicitne: dnevne,
Sprotno dodeljevanje: implicitno dodeljevanje znotraj dneva
JAO
SDAC
SIDC

Eksplicitne avkcije so avkcije, pri katerih udeleženci avkcij podajajo ponudbe z namenom pridobitve pravice do uporabe ČPZ. Ob zaključku avkcije se določi marginalna cena za ČPZ. Če je povpraševanje po ČPZ manjše od ponujene količine, je cena ČPZ določena na avkciji enaka nič.

Implicitne avkcije pomenijo nadgradnjo eksplicitnega dodeljevanja ČPZ, saj gre za sočasno pridobitev ČPZ in električne energije. Tovrstne avkcije izvajajo borze z električno energijo, sistemski operaterji pa sporočijo količine razpoložljivih ČPZ, ki predstavljajo omejitev trgovanja med sosednjima borzama.

Market coupling je angleški izraz za spajanje trgov z električno energijo. Je ena od metod obvladovanja zamašitev pri čezmejnem trgovanju z električno energijo. Predstavlja implicitno dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti, kjer so te vhodni parameter optimizacijskega algoritma, ki se izvaja ob nakupu ali prodaji električne energije na dveh ali več sosednjih borzah z električno energijo, med katerima(i) prihaja do zamašitev.

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji