Rekonstrukcija daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica–Hudo

Obstoječi enosistemski daljnovod bo nadgrajen v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost. Zagotovljeni bosta tudi večja kakovost in zanesljivost oskrbe Dolenjske in Bele krajine z električno energijo.

Predstavitev projekta

Z rekonstrukcijo daljnovoda bomo nadgradili obstoječi enosistemski daljnovod v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost. Rekonstrukcija je potrebna zaradi predvidene izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, zaradi razvojnih načrtov Termoelektrarne Brestanica ter zagotavljanja zanesljive oskrbe Dolenjske in Bele krajine z električno energijo.

  

Osnovni podatki

  • Ime projekta: Rekonstrukcija DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 110 kV
  • Dolžina: 35 km
  • Predvideno leto izgradnje: 2018

 

Trasa

  • Daljnovod poteka skozi občine Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Posodobitev daljnovoda bo potekala večinoma po trasi obstoječega 110 kV daljnovoda Brestanica–Hudo, in sicer od Termoelektrarne Brestanica do Družinske vasi in od Bajnofa do RP Hudo. Novi del trase daljnovoda poteka le od Družinske vasi do Bajnofa.

 


S klikom na fotografijo boste preusmerjeni na karto prenosnega omrežja (GIS pregledovalnik)

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji