Rekonstrukcija daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica–Hudo

Obstoječi enosistemski daljnovod bo nadgrajen v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost. Zagotovljeni bosta tudi večja kakovost in zanesljivost oskrbe Dolenjske in Bele krajine z električno energijo.

Predstavitev projekta

Z rekonstrukcijo daljnovoda bomo nadgradili obstoječi enosistemski daljnovod v dvosistemski 110 kV daljnovod, s čimer se bo povečala njegova prenosna zmogljivost, zanesljivost in varnost. 

Rekonstrukcija je potrebna zaradi dotrajanosti, predvidene izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi, razvojnih načrtov Termoelektrarne Brestanica ter zagotavljanja zanesljive oskrbe Dolenjske regije in Bele krajine z električno energijo. Omenjen območje ima tudi nezanesljivo rezervno napajanje v primeru izpada daljnovoda 2x110 kV Krško–Hudo. 

  

Osnovni podatki

  • Ime projekta: Rekonstrukcija DV 2 x 110 kV Brestanica–Hudo
  • Vrsta objekta: Dvosistemski daljnovod
  • Nazivna napetost: 110 kV
  • Dolžina: 35 km
  • Predvideno leto izgradnje 1. faze: 2021
  • Predvideno leto izgradnje 2. faze: 2032

 

Trasa

  • Daljnovod poteka skozi občine Krško, Škocjan, Šmarješke Toplice in Novo mesto. Posodobitev daljnovoda bo potekala večinoma po trasi obstoječega 110 kV daljnovoda Brestanica–Hudo in sicer od Termoelektrarne Brestanica do Družinske vasi ter od Družinske vasi do Bajnofa in do RP Hudo. 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji