Možni obseg in lokacije priključevanja OVE

Na prenosnem elektroenergetskem sistemu Slovenije se vse pogosteje pojavljajo težnje po priključevanju novih proizvodnih virov električne energije, predvsem obnovljivih virov energije (OVE), kot npr. sončne elektrarne, vetrne elektrarne, itd. 

Na prenosnem elektroenergetskem sistemu Slovenije se vse pogosteje pojavljajo težnje po priključevanju novih proizvodnih virov električne energije, predvsem obnovljivih virov energije (OVE), kot npr. sončne elektrarne, vetrne elektrarne, itd. Investitorji pri izbiri lokacij novih proizvodnih virov navadno upoštevajo različne dejavnike, pri čemer so lokacije lahko odročne in z omejenimi možnostmi priklopa, zaradi česar tega ni možno izvesti hitro ter brez obsežnih vlaganj.

Družba Eles je, z namenom olajšati vključevanje novih proizvodnih virov na prenosno omrežje, izdelala pregled priključnih točk v Elesovih razdelilnih transformatorskih postajah, kjer je možno hitrejše priključevanje na prenosno omrežje. Na ta način je dana usmeritev potencialnim investitorjem v tiste priključne točke, ki že danes omogočajo priklop novih proizvodnih virov brez potrebnih obsežnih in časovno zahtevnih nadgradenj prenosnega omrežja. Prepoznane možne priključne točke so ugodne tako s stališča potrebnega prostora za priključitev v RTP, kot tudi zmožnosti omrežja za vključitev nove proizvodnje električne energije. Dokument je na voljo na spodnji povezavi.

Dokumenti