Republiški center vodenja

Republiški center vodenja je srce slovenskega elektroenergetskega sistema. Njegovi operaterji 24 ur na dan in vse dni v letu skrbijo za zanesljiv prenos električne energije in ravnovesje elektroenergetskega sistema.

Operaterji v republiškem centru vodenja in treh območnih centrih vodenja v Beričevem, Novi Gorici in Mariboru upravljajo in nadzirajo slovenski elektroenergetski sistem. Z boljšim nadzorom nad omrežjem in uporabo natančnejših podatkov operaterji bolj optimalno upravljajo elektroenergetski sistem ob normalnih obratovalnih pogojih ter ga tudi lažje obvladujejo v kritičnih razmerah.

Zaradi omejenega časa za odločanje imajo operaterji v republiškem centru vodenja polna pooblastila za izvedbo kakršnih koli ukrepov, da bi preprečili širjenje motenj ali razpad sistema. Delajo 24 ur na dan in vse dni v tednu, zato da je električna energija vedno na voljo.

 

Republiški center vodenja
Republiški center vodenja

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji