Rekonstrukcija daljnovoda 220 kV Šoštanj–Podlog

Z rekonstrukcijo obstoječega daljnovoda Šoštanj–Podlog in s prehodom z 220 kV na 400 kV napetostni nivo se bodo bistveno povečale prenosne zmogljivosti v tem delu države.

Faze projekta

1
ŠTUDIJSKA FAZA
2
IZDELAVA POBUDE
3
IZDELAVA ŠTUDIJE VARIANT
4
IZDELAVA DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
5
PRIDOBIVANJE PRAVIC GRADITI
6
PRIDOBIVANJE GRADBENEGA DOVOLJENJA
7
GRADNJA
8
PRIDOBIVANJE UPORABNEGA DOVOLJENJA

 

Legenda

 

Zaključena faza

 
 

Trenutna faza

 
 

Prihodnja faza

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji