Prevzem in proizvodnja na prenosnem omrežju
Struktura proizvodnje na prenosnem omrežju