Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost družbe ELES je organizirana pod okriljem Sveta za znanstveno in raziskovalno delo.

Predstavitev raziskovalne dejavnosti družbe ELES

Raziskovalna dejavnost družbe ELES je organizirana pod okriljem Sveta za znanstveno in raziskovalno delo. Naloge Sveta za znanstveno in raziskovalno dejavnost so vzpostavitev organiziranega sistema dolgoročne izmenjave ekspertnih znanj s sekundarnim in terciarnim izobraževanjem in zagotovitev virov trajnostnega financiranja zaključnih magistrskih del in kandidatov doktorskih študijskih programov s področja dejavnosti družbe ELES. Svet si prizadeva za intenzivnejši prenos raziskovalnih in znanstvenih dosežkov v gospodarsko okolje, promocijo tehničnih, tehnoloških in naravoslovnih ved med mladimi ter krepitev izobraževalnih vsebin v slovenskih šolah in fakultetah.

Področje raziskovanja v družbi ELES

Elektroenergetika se je pod okriljem nacionalnih in mednarodnih družbenih usmeritev v dobrih dveh desetletjih iz pregovorno konservativne panoge spremenila v vzvod za uresničevanje okoljskih strateških načrtov na lokalni in globalni ravni. Še več, postala je platforma za razvoj, testiranje in integracijo naprednih tehnoloških rešitev ter realizacijo novih poslovnih priložnosti.

Raziskovalna dejavnost družbe ELES je usmerjena v vsaj sedemnajst vsebinskih sklopov:

 1. Elektroenergetski kabli in nadzemni vodi
 2. Razdelilne transformatorske postaje in postroji
 3. Elektroenergetski elementi
 4. Elektroenergetske naprave
 5. Zaščita, avtomatizacija in meritve
 6. Razvoj in ekonomika elektroenergetskih sistemov
 7. Obratovanje in vodenje elektroenergetskih sistemov
 8. Okoljska problematika
 9. Tehniške značilnosti elektroenergetskih sistemov
 10. Trg z električno energijo
 11. Operativne informacijske tehnologije (OT)
 12. Poslovne informacijske tehnologije (IT)
 13. Poslovna in operativna inteligenca ter napredna analitika
 14. Telekomunikacije
 15. E-Mobilnost
 16. Povezovanje energetskih sistemov
 17. Upravno administrativni postopki in regulacija

Raziskave in razvoj izvajamo v okviru različnih raziskovalnih programov Evropske komisije (Obzorje, Instrument za povezovanje Evrope) in aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektov, ki so finančno podprti z lastnimi ali nacionalnimi kohezijskimi sredstvi.

Cilji in poslanstvo raziskovalne dejavnosti družbe ELES

Cilj raziskovalnega dela je zagotavljanje učinkovitega prenosa električne energije in poslovne odličnosti ob najvišjih standardih varnosti in zanesljivosti.

Z lastnimi raziskavami iščemo vzvode za prilagajanje elektroenergetskega sistema zahtevam zelene transformacije, energetskega prehoda, dekarbonizacije, pametnih mest, medsektorskega povezovanja in drugim nacionalnim usmeritvam ter globalnim trendom.

Naše delo je vključeno v mednarodne in nacionalne aplikativne raziskave. S tem dvigujemo prepoznavnost raziskovalne dejavnosti družbe ELES tako v domačem, kot tudi mednarodnem okolju, hkrati pa je poskrbljeno, da pridobljena znanja prehajajo v konkretno uporabo.

Sodelovanje družbe ELES v projektih

Izjemnost raziskovalcev družbe ELES je izkazana z vključenostjo v številne nacionalne in mednarodne projekte, med katerimi so nekateri prejeli nagrade. Nagrado združenja ISGAN za najboljše projekte s področja pametnih omrežij na svetu (»International Smart Grids Action Network«) sta tako prejela projekt NEDO in FutureFlow. Med prijavitelji iz celega sveta je projekt demonstracije pametnih omrežij in pametnih skupnosti (projekt NEDO) osvojil nagrado za najboljši projekt v letu 2020 (»Winner«), medtem ko je bil projekt FutureFlow razglašen za drugi najboljši projekt na svetu (Runner-up). Velik dosežek je tudi uspešno zaključen projekt SINCRO.GRID, prvi evropski projekt s področja pametnih omrežij, ki je prejel nepovratna sredstva iz programa Instrument za povezovanje Evrope. Projekt SINCRO.GRID je na podelitvi nagrad »Energy Storage Awards«, kjer nagrajujejo izjemne dosežke na področju baterijskih hranilnikov električne energije, prejel nagrado za najboljši projekt leta v omenjeni kategoriji.

Vključenost družbe ELES v mednarodne in nacionalne projekte.

Raziskovalni cilj v letu 2024

Poleg ciljev, kot so povečanje števila objav v priznanih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, za kar si bo družba ELES aktivno prizadevala s spodbujanjem raziskovalnega dela in izobraževanjem zaposlenih, vključevanje študentov v raziskovalno delo, privabljanje študentov k sodelovanju s kadrovskimi štipendijami, formalno in neformalno sodelovanje z uglednimi domačimi in tujimi institucijami in strokovnjaki, si je družba ELES za leto 2024 zadala tudi konkreten raziskovalni cilj - opraviti raziskavo delovanja baterijskega hranilnika NEDO in pripraviti predloge za parametriranje nastavitev.

V okviru projekta NEDO je bil v Ljubljani nameščen hranilnik električne energije, ki sočasno izvaja tri funkcionalnosti. Posebej kompleksna je funkcija reševanja težav z upadi napetosti industrijskega odjemalca, ki od hranilnika zahteva izjemno hiter odzivni čas, hkrati pa mora ohraniti zanesljivost in stabilnost tako v normalnem obratovanju kot ob pojavu upadov napetosti. Namen raziskave je spremljati delovanje funkcionalnosti v praksi in zbiranje podatkov, na podlagi katerih se bo pripravilo predloge za morebitno parametriranje nastavitev, ki bi lahko izboljšale delovanje hranilnika.

Modul ni nastavljen