Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

SOGL

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji

Agencija je dne 9. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji v skladu s členom 178(1) in 179(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj v skladu s členom 153(2) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitev rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji v skladu s členom 176(1) in 177(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi

Agencija je dne 1. 4. 2019 podala soglasje k pravilom vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi v skladu s členom 156(11) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila sistemskih operaterjev bloka SHB za metodologije in pogoje v bloku RDMF SHB

Dokumenti predstavlja skupna pravila sistemskih operaterjev prenosnega omrežja Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine za metodologije in pogoje v bloku regulacije delovne moči in frekvence Slovenije – Hrvaške – Bosne in Hercegovine v skladu s členom 119. Uredbe EU 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 12.06.2019.

Dokumenti:

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji