Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

SOGL

Dodatne lastnosti rezerve za vzdrževanje frekvence

Agencija za energijo je dne 9. 2. 2021 podala soglasje k Predlogu sistemskih operaterjev prenosnih omrežij sinhronega območja kontinentalne Evrope za določitev dodatnih lastnosti rezerve za vzdrževanje frekvence v skladu z drugim odstavkom 154. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti CORE

ACER je 4.12.2020 sprejel Metodologijo regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti CORE v skladu s členom 76(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Skupna določila regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North

Agencija je 30.7.2020 podala soglasje k Skupnim določilom regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v skladu s členom 76 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Podrobnosti v

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji

Agencija je dne 9. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji v skladu s členom 178(1) in 179(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj v skladu s členom 153(2) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitev rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji v skladu s členom 176(1) in 177(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi

Agencija je dne 1. 4. 2019 podala soglasje k pravilom vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi v skladu s členom 156(11) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila sistemskih operaterjev bloka SHB za metodologije in pogoje v bloku RDMF SHB

Dokumenti predstavlja skupna pravila sistemskih operaterjev prenosnega omrežja Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine za metodologije in pogoje v bloku regulacije delovne moči in frekvence Slovenije – Hrvaške – Bosne in Hercegovine v skladu s členom 119. Uredbe EU 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 12.06.2019.

Dokumenti:

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji