Evropske uredbe

Skladno z zakonodajo je družba ELES kot sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja dolžna javnost obveščati o postopkih sprejemanja in implementacije evropskih uredb, ki urejajo področje prenosa električne energije.

SOGL

Soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485

Agencija za energijo je podala soglasje k obsegu izmenjave podatkov s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja v skladu s petim odstavkom 40. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije z dne 8.avgusta 2021. Agencija za energijo je soglasje izdala dne 28.06.2022.

Dokumenti:

Dopolnjena metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija

Agencija je dne 16. Decembra 2021 podala soglasje k predlogu dopolnitve skupne metodologije regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija v skladu s 76. členom Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. Avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:
Dopolnjena metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru regije Severna Italija

Pravila za izmenjavo podatkov v skladu z zahtevami KORRR

V skladu predlogom sistemskih operaterjev prenosnih omrežij glede »Ključnih organizacijskih zahtev, vlog in odgovornosti (KORRR)«, v povezavi z izmenjavo podatkov in v skladu s členom »40(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485, z dne 2. avgusta 2017, o določitvi smernic za obratovanje sistema za  prenos električne energije«, Sistemski operater prenosnega omrežja (v nadaljevanju OPS) objavlja protokole izmenjave podatkov, format, tehnične zahteve in časovno značko za izmenjavo podatkov o voznih redih ter format in seznam podrobne vsebine za izmenjavo podatkov v realnem času.
 

1. Izmenjava podatkov o voznih redih

Podatki o voznih redih iz tretjega(3) in četrtega(4) odstavka 9.člena KORRR, se izmenjujejo skladno s Entso-e scheduling system (ESS) standardom. Vse  podrobne informacije in dokumenti vezani na izmenjavo podatkov v omenjenem formatu se nahajajo na spletni strani Entso-e na naslednjih 2 povezavah:


2. Izmenjava podatkov v realnem času

Izmenjava podatkov v realnem času in arhivskih podatkov iz prvega(1) ter drugega(2) odstavka 10. člena KORRR, poteka skladno z mednarodnimi standardi in določili ENTSO-e. Pri tem se uporabljajo naslednji protokoli in standardi:

  • Komunikacijski protokol IEC 60870-5-104
  • Komunikacijski protokol Tase.2 (ICCP, Secure ICCP)
  • Komunikacijska platforma ENTSO-E ECCo SP  (izmenjava podatkov OVE).

Seznam podrobne vsebine izmenjave podatkov v realnem času se nahaja v prilogah:

3. Protokol izmenjave strukturnih podatkov:

Za izmenjavo strukturnih podatkov se uporablja naslednji protokol:

  • Komunikacijska platforma ENTSO-E ECCo SP *
    *izmenjava strukturnih podatkov do vzpostavitve platforme za izmenjavo podatkov v okviru ECCo SP je stvar dogovora med SODO in OPS ter pomembnimi uporabniki in OPS.


4. Odgovornosti glede komunikacijskih povezav za izmenjavo podatkov

Odgovornosti, povezane z namestitvijo, konfiguriranjem, varnostjo in vzdrževanjem komunikacijskih povezav za izmenjavo podatkov skladno s 6. odstavkom  3. člena KORRR, se smiselno izvajajo v skladu z dokumentom »Priloga A_ELES_komunikacijske zahteve za PSI«, pri čemer se dokument smiselno uporablja za SODO in vse  pomembne uporabnike za katere veljajo pravila in zahteve izmenjave podatkov po SO GL. 
 

Dodatne lastnosti rezerve za vzdrževanje frekvence

Agencija za energijo je dne 9. 2. 2021 podala soglasje k Predlogu sistemskih operaterjev prenosnih omrežij sinhronega območja kontinentalne Evrope za določitev dodatnih lastnosti rezerve za vzdrževanje frekvence v skladu z drugim odstavkom 154. člena Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Metodologija regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti CORE

ACER je 4.12.2020 sprejel Metodologijo regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti CORE v skladu s členom 76(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Skupna določila regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North

Agencija je 30.7.2020 podala soglasje k Skupnim določilom regionalnega usklajevanja obratovalne sigurnosti v skladu s členom 76 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije v okviru območja določanja zmogljivosti Italy North.

Podrobnosti v

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji

Agencija je dne 9. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za nadomestitev med sinhronimi območji v skladu s členom 178(1) in 179(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala soglasje k pravilom za izračun zahtevanih količin rezerve delovne moči za vzdrževanje sistemske frekvence po pojavu odstopanj v skladu s členom 153(2) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila za določitev omejitev izmenjave in delitve rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji

Agencija je dne 10. 4. 2019 podala k pravilom za določitev omejitev izmenjave in delitev rezerve za povrnitev frekvence med sinhronimi območji v skladu s členom 176(1) in 177(1) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:     

Pravila vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi

Agencija je dne 1. 4. 2019 podala soglasje k pravilom vseh sistemskih operaterjev prenosnih omrežij za določitev metodologije za analizo stroškov in koristi v skladu s členom 156(11) Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Dokument:    

Pravila sistemskih operaterjev bloka SHB za metodologije in pogoje v bloku RDMF SHB

Dokumenti predstavlja skupna pravila sistemskih operaterjev prenosnega omrežja Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine za metodologije in pogoje v bloku regulacije delovne moči in frekvence Slovenije – Hrvaške – Bosne in Hercegovine v skladu s členom 119. Uredbe EU 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije.

Agencija za energijo je na pravila izdala soglasje dne 12.06.2019.

Dokumenti:

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji