Projekt FutureFlow

Mednarodni projekt FutureFlow bo razširil področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem. Omogočil bo tudi mednarodno izvajanje take dejavnosti.

FutureFlow je štiriletni mednarodni raziskovalni projekt, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz osmih evropskih držav, med njimi so štirje sistemski operaterji, raziskovalne ustanove, tehnološke družbe in dva trgovca z električno energijo. Vsa podjetja so vodilna na svojem področju glede tehnologij in storitev, ki jih ponujajo odjemalcem. Projekt je vreden 13 milijonov evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020. Družba ELES je koordinator projekta.

Projekt FutureFlow bo razširil področje delovanja tako imenovane sekundarne regulacije frekvence iz proizvodnje tudi na odjem in omogočil mednarodno izvajanje take dejavnosti. Partnerji projekta FutureFlow zato raziskujejo nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem elektroenergetskem omrežju. Če denimo v Sloveniji nastopi nepredvidena razlika med kumulativno proizvodnjo in kumulativnim odjemom, bomo s pomočjo projekta FutureFlow omogočili, da to težavo odpravijo napredni odjemalci iz Slovenije ali katere koli druge države, denimo Madžarske ali Romunije. Napredni odjemalci, ki jih nagovarja projekt FutureFlow, bodo sposobni v nekaj sekundah povečati ali zmanjšati odjem in s tem izvajati funkcije, ki jih danes v veliki meri izvajajo tradicionalne hidro- ali termoelektrarne na fosilna goriva.

Projekt FutureFlow torej omogoča ključni preboj za aktivno sodelovanje odjemalcev v najzahtevnejših procesih v elektroenergetskih sistemih, s tem pa zmanjšuje njihovo ceno električne energije ter zmanjšuje odvisnost držav od fosilnih goriv in znižuje koncentracije emisij CO2.

FutureFlow kot razvojni projekt ne bo ostal na ravni znanstvenih prispevkov, rezultat projektnega dela bo tudi prototipne rešitve, ki jih bo lahko industrija neposredno po zaključku projekta uporabila v realnem gospodarstvu.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2016–2019
  • Vrednost projekta: 13 milijonov EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 1,64 milijona EUR
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: 3E, APG, CYBERGRID, EIMV, EKC, ELEKTRO ENERGIJA, ELES, GEMALTO, GEN-I, MAVIR, SAP, TRANSELECTRICA
  • Sodelujoče države: Avstrija, Belgija, Francija, Madžarska, Nemčija, Romunija, Slovenija, Srbija
  • Vloga družbe ELES: koordinator projekta
  • Spletno mesto: www.futureflow.eu

 

 Predstavitvena zloženka

 Zaključna brošura

 

Logotip projekta FutureFlow

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji