Projekt TDX-ASSIST

Glavni cilj projekta TDX-ASSIST je oblikovati in razviti nova, sodobna, varna informacijsko-komunikacijska orodja in tehnike, ki omogočajo izmenjavo informacij in podatkov med različnimi deležniki znotraj elektroenergetskega sektorja. 

Projekt TDX-ASSIST je triletni mednarodni projekt, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz šestih evropskih držav, med katerimi so dva sistemska operaterja prenosnega omrežja (TSO), dva operaterja distribucijskega omrežja (DSO), združenje sistemskih operaterjev prenosnega omrežja (ENTSO-E), tehnološke družbe in raziskovalne ustanove. Projekt je vreden 4,2 milijona evrov in se financira iz evropskega programa Obzorje 2020. Projekt obsega šest delovnih sklopov (WP), družba ELES pa je kot sodelujoči partner vključena v tri.

Glavni cilj projekta TDX-ASSIST je oblikovati in razviti nova, sodobna, varna informacijsko-komunikacijska orodja in tehnike, ki omogočajo izmenjavo informacij in podatkov med različnimi deležniki znotraj elektroenergetskega sektorja (TSO, DSO, udeleženci na trgu z električno energijo). Poudarek projekta je na vzpostavitvi interoperabilnosti TSO-DSO, varnosti in prilagodljivosti sistemov za vključevanje novih uporabnikov in povečanega obsega podatkov in informacij.

V sklopu projekta TDX-ASSIST se predvideva vzpostavitev demonstracijskega poligona, v katerega bosta vključena ELES in Elektro Gorenjska. Demonstracijsko okolje vključuje nadzorna centra sistemov vodenja prenosnega in distribucijskega omrežja, povezave prek infrastrukture IKT, integracijo sistemov (semantični model CIM) ter uporabo različnih komunikacijskih protokolov in standardov (MQTT, OPC UA).

Pričakovani rezultati skupnega sodelovanja so obojestranske koristi pri obratovanju elektroenergetskega sistema v realnem času in pri zagotavljanju dodatnih sistemskih storitev oziroma skupne optimizacije omrežja na prenosni ali distribucijski ravni.

 

Osebna izkaznica projekta

  • Trajanje: 2017–2020
  • Vrednost projekta: 4,2 milijona EUR (sofinanciranje Evropske komisije v višini 4,2 milijona EUR)
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 147.375 EUR
  • Vir financiranja: Program Obzorje 2020 (Evropska komisija)
  • Partnerji: BRUNEL UNIVERSITY LONDON, EDF, FRAUNHOFER, REN, OFFIS EV, ENTSO-E, R&D NESTER, EDP, EIMV, ELES, ELEKTRO GORENJSKA, INESC TEC
  • Sodelujoče države: Velika Britanija, Francija, Nemčija, Portugalska, Belgija, Slovenija 
  • Vloga družbe ELES: sodelovanje v treh delovnih sklopih projekta s poudarkom na četrtem delovnem sklopu – WP4: »Razvoj, testiranje in vrednotenje podatkovnih interakcij TSO-DSO z uporabo prilagodljivih in varnih orodij«
  • Spletno mesto: http://www.tdx-assist.eu/

 Predstavitvena zloženka (v angleškem jeziku)

 

    Logotip projekta FutureFlow

 

© 2024 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji