Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN007742/2019-E01 05.11.2019 Nakup in vzdrževanje licenc IBM Maximo 11.12.2019 11:59
JN008195/2019-W01 22.11.2019 Posodobitev obstoječih licenc IBM Maximo za ITIL in Asset Health Insights za 1 leto 16.12.2019 08:59
JN008230/2019-E01 25.11.2019 Izvajanje meritev in preiskav za diagnosticiranje stanja EEN, izvajanje meritev ozemljitvenih sistemov, EMC, meritev vplivov na okolje, izdelave okoljskih poročil in strokovnih ocen 07.01.2020 12:00
JN007563/2019-E01 28.10.2019 RTP Beričevo: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela 08.01.2020 10:00
JN008347/2019-E01 29.11.2019 Montaža OPGW in elektromontaža na priključnem DV RTP Dobruška vas 15.01.2020 12:00
JN008417/2019-E01 03.12.2019 Dobava 400 kV sponče opreme za polji VSR in MSCDN v RTP Divača 17.01.2020 10:00
JN008427/2019-E01 03.12.2019 Dobava OPGW in izvedba OKS RTP Dobruška vas - priključni daljnovod 20.01.2020 09:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji