Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN007877/2023-W01 28.11.2023 Storitve pranja in čiščenja vozil ter univerzalne vulkanizerske storitve 12.12.2023 10:00
JN007738/2023-W01 22.11.2023 Zavarovanje odgovornosti direktorjev in vodilnih delavcev družbe ELES, d.o.o. (D&O zavarovanje) 13.12.2023 10:00
JN007576/2023-E01 17.11.2023 Avtomobilsko zavarovanje 14.12.2023 10:00
JN007199/2023-E01 30.10.2023 Dobava rezervnih regulacijskih stikal za prečni transformator 400/400 kV v RTP Divača 14.12.2023 10:00
JN007291/2023-W01 06.11.2023 Elektromontažna dela na nadzemnem delu, dobava in montaža OPGW in optični kabelski sistem – Kablovod Renče 08.01.2024 10:00
JN007968/2023-E01 01.12.2023 Vzdrževanje in dodelave aplikacije Scheduling system za 3 leta 09.01.2024 10:00
JN007969/2023-E01 01.12.2023 Vzdrževanje in dodelave aplikacije Balancing system za 3 leta 09.01.2024 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Politika zasebnosti in piškotki/ Videonadzor/
Dostopnost/Avtorji