Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN001942/2020-E01 24.03.2020 Nakup sistema za varnostno kopiranje 30.04.2020 12:00
JN000768/2020-E01 10.02.2020 Gradbena in obrtniška dela RTP110/35/20 kV Tolmin 06.05.2020 10:00
JN002087/2020-E01 31.03.2020 Vzpostavitev IS za upravljanje vegetacije 15.05.2020 12:00
JN001722/2020-E01 13.03.2020 RTP Beričevo: Gradbeno obrtniška dela 19.05.2020 10:00
JN002083/2020-E01 31.03.2020 RTP Beričevo: Izdelava, montaža in AKZ jeklenih konstrukcij 22.05.2020 10:00
JN001083/2020-E01 20.02.2020 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka ELES 08.06.2020 10:00
JN001676/2020-E01 12.03.2020 Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo ELES 22.06.2020 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji