Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN008637/2019-E01 12.12.2019 Lasersko snemanje RTP 2019 21.01.2020 09:00
JN008890/2019-E01 23.12.2019 Supernadzor izvedbe BHEE v RTP Okroglo in RTP Pekre 24.01.2020 12:00
JN008427/2019-E01 03.12.2019 Dobava OPGW in izvedba OKS RTP Dobruška vas - priključni daljnovod 28.01.2020 09:00
JN007563/2019-E01 28.10.2019 RTP Beričevo: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela 29.01.2020 10:00
JN008841/2019-E01 20.12.2019 Dobava vodnikov, faznih distančnikov in OPGW za DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo 03.02.2020 12:00
JN008934/2019-E01 24.12.2019 Elektromontažna dela na daljnovodu DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo 06.02.2020 09:00
JN008638/2019-E01 12.12.2019 I476-001 RTP Beričevo: Dobava VN opreme po sklopih: Sklop A Odklopniki, sklop B Ločilniki, sklop C Merilni transformatorji 18.02.2020 09:00
JN000228/2020-E01 16.01.2020 Dobava in montaža sekundarne opreme za 2x DV polje in 1x ZV polje v RTP 110/20 kV Vojnik 20.02.2020 10:00
JN008920/2019-E01 24.12.2019 Dobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru Implementacijse kompenzacijski naprav v EES - Sincro.Grid 2. faza 21.02.2020 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji