Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN009483/2017-E01 10.11.2017 RTP Podlog: Dobava spončne opreme in cevnih zbiralnic 18.12.2017 09:30
JN009869/2017-E01 28.11.2017 Dobava in montaža tehničnega varnostnega sistema elektroenergetskih objektov CIPO Divača (s pripadajočimi RTPKoper, RTP Vrtojba, RTP Nova Gorica, RTP Ajdovščina) in CIPO Podlog (s pripadajočimi RTP Laško, RTP Selce, RTP Lipa). 17.01.2018 09:30
JN009776/2017-E01 23.11.2017 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES 23.01.2018 09:30
JN010184/2017-E01 13.12.2017 Izvajanje čiščenja tras in podrasti na trasah DV 110 kV, 220 kV in 400 kV 05.02.2018 09:30
JN010183/2017-E01 13.12.2017 Dobava in montaža notranje opreme TSE Beričevo 1 faza 14.02.2018 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji