Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN003893/2024-EUe17/01 07.06.2024 Dobava in montaža sistemov za odjem odvečne toplote iz energetskih transformatorjev v okviru projekta GreenSwitch 31.07.2024 10:00
JN004497/2024-EUe17/01 26.06.2024 Izbor sodnih cenilcev za obdobje 2024-2029 02.08.2024 10:00
JN004606/2024-EUe17/01 02.07.2024 Dobava, montaža in servis električnih polnilnic ELES 06.08.2024 10:00
JN002820/2024-EUe17/01 26.04.2024 Dobava in montaža novega energetskega transformatorja 220/110 kV 150 MVA, demontažo, odvoz in odprodajo starega T211 v RTP Divača 20.08.2024 10:00
JN003713/2024-EUe17/01 31.05.2024 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka ELES 20.08.2024 12:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.