Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN008054/2021-W01 26.11.2021 Nakup aplikacije za mobilno delo z IS Maximo 15.12.2021 13:00
JN007998/2021-W01 25.11.2021 Lasersko snemanje RTP 400/110 kV Cirkovce 17.12.2021 12:00
JN008016/2021-E01 25.11.2021 Naročilo za uporabo (zagotavljanje) licenc Microsoft Dynamics 365 20.12.2021 12:00
JN007929/2021-E01 22.11.2021 Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja 22.12.2021 10:00
JN008028/2021-E01 25.11.2021 Izdelava državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo DV 110 kV Brestanica–Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas 06.01.2022 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji