Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN003274/2021-E01 20.05.2021 Ureditev parkirnega prostora, okolice in nadstrešnice pred stikališčem RTP Podlog 25.08.2021 12:00
JN004404/2021-E01 29.06.2021 Dobava programske opreme in storitve za analizo energetskega sistema 31.08.2021 12:00
JN005221/2021-E01 29.07.2021 Tehnološka oprema novega Republiškega centra vodenja in pripadajočih prostorov v tehnološkem središču v Beričevem 13.09.2021 12:00
JN005267/2021-E01 02.08.2021 Izdelava, dobava in montaža jeklene konstrukcije za 400 kV in 110 kV polja (EA11, TR T121, TR T411, CA03, CA07, CA08) v sklopu projekta R611-001: RTP 400/110 kV Maribor - zamenjava TR 41, izgradnja transformacije 110/20 kV za potrebe LR, obhodno 400 kV polje 13.09.2021 12:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji