Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN008638/2019-E01 12.12.2019 I476-001 RTP Beričevo: Dobava VN opreme po sklopih: Sklop A Odklopniki, sklop B Ločilniki, sklop C Merilni transformatorji 18.02.2020 09:00
JN000228/2020-E01 16.01.2020 Dobava in montaža sekundarne opreme za 2x DV polje in 1x ZV polje v RTP 110/20 kV Vojnik 02.03.2020 10:00
JN000455/2020-E01 24.01.2020 Tovarniški servis odklopnikov 03.03.2020 12:00
JN007563/2019-E01 28.10.2019 RTP Beričevo: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela 04.03.2020 10:00
JN000456/2020-E01 28.01.2020 Izvajanje storitev registracije in tehničnih pregledov službenih vozil 05.03.2020 12:00
JN000431/2020-E01 27.01.2020 Energetska sanacija toplotne postaje Hajdrihova 2 z regulacijo ogrevanja in hlajenja 10.03.2020 12:00
JN008920/2019-E01 24.12.2019 Dobava in montaža regulacijske dušilke (VSR) za RTP Cirkovce v okviru Implementacijse kompenzacijski naprav v EES - Sincro.Grid 2. faza 12.03.2020 10:00
JN000768/2020-E01 10.02.2020 Gradbena in obrtniška dela RTP110/35/20 kV Tolmin 23.03.2020 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji