Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN006116/2017-E01 20.06.2017 Izdelava in dobava omar sekundarne opreme za RTP Divača 08.08.2017 09:30
JN006847/2017-W01 17.07.2017 Nadgradnja in optimizacija IBM Maximo za tri leta 08.08.2017 09:30
JN006148/2017-E01 21.06.2017 Dobava in montaža 35 kV celic za novo GIS stikališče in 35 kV kabelskega sistema in odstranitev starega 35 kV stikališča 10.08.2017 09:30
JN006703/2017-E01 11.07.2017 RTP Podlog: Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij 17.08.2017 09:00
JN006939/2017-W01 20.07.2017 Izvajanje rednih periodičnih termografskih pregledov Elesovih RTP in RP za obdobje 2018-2020 17.08.2017 09:30
JN006489/2017-E01 04.07.2017 Prenova IPMPLS omrežja 17.08.2017 09:30
JN006419/2017-E01 30.06.2017 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES 22.08.2017 09:30
JN006702/2017-E01 11.07.2017 RTP Podlog: Gradbeno obrtniška dela 24.08.2017 09:00
JN006951/2017-E01 18.07.2017 IZVAJANJE MERITEV IN PREISKAV ZA DIAGNOSTICIRANJE STANJA VISOKONAPETOSTNE OPREME, IZVAJANJE MERITEV OZEMLJITVENIH SISTEMOV, ELEKTROMAGNETNE ZDRUŽLJIVOSTI, MERITVE VPLIVOV NA OKOLJE, IZDELAVE OKOLJSKIH POROČIL IN STROKOVNIH OCEN 01.09.2017 09:30
JN006825/2017-E01 14.07.2017 Nabava okoljsko manj obremenjujočih vozil 05.09.2017 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji