Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN003202/2020-E01 22.05.2020 RTP Beričevo in RTP Krško: Dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov 08.07.2020 12:00
JN003498/2020-E01 03.06.2020 Dobava in montaža naprav lastne rabe za stikališče RTP Tolmin 10.07.2020 12:00
JN003499/2020-E01 03.06.2020 Energetska sanacija toplotne postaje Hajdrihova 2 z regulacijo ogrevanja in hlajenja 10.07.2020 13:00
JN003102/2020-E01 19.05.2020 RTP Beričevo: Dobava in montaža opreme LR 13.07.2020 10:00
JN003981/2020-E01 22.06.2020 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 27.07.2020 10:00
JN003833/2020-E01 16.06.2020 Izdelava investicijske, projektne in tehnične dokumentacije za RTP 400/XXX kV, 220/XXX kV in 110/XX kV 30.07.2020 12:00
JN003748/2020-E01 12.06.2020 Okolju prijazne storitve čiščenja prostorov ELES - CIPO Ljubljana 05.08.2020 10:00
JN003984/2020-E01 22.06.2020 Nadgradnja upravljalskega sistema IP MPLS 06.08.2020 10:00
JN003982/2020-E01 22.06.2020 Vzdrževanje klimatskih in prezračevalnih naprav izven garancijskega roka ELES 07.08.2020 10:00
J003983/2020-E01 22.06.2020 Gradbena in obrtniška dela v sklopu projekta I527-001: RTP 110/20 kV Velenje – rekonstrukcija 110 kV stikališča v GIS izvedbi z razpletom daljnovodov 10.08.2020 10:00
JN004162/2020-E01 29.06.2020 Okvirni sporazum za nakup strežnikov za 5 let 10.08.2020 12:00
JN004065/2020-E01 24.06.2020 Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo ELES 13.08.2020 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji