Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN004132/2018-E01 20.06.2018 Izgradnja novega cevovoda in vodovodnega priključka do RTP Pekre za objekt RTP 110/20 kV Pekre/110 kV GIS stikališče z razpletom daljnovodov in skladiščno servisni objekt 25.07.2018 10:00
JN004177/2018-E01 21.06.2018 RTP Podlog: Dobava transformatorja T121 in odvoz ter razgradnja T211 30.07.2018 09:30
JN004131/2018-E01 20.06.2018 Nabava in vzdrževanje programske opreme za izvajanje dražb za nakup in aktivacijo sistemskih storitev 01.08.2018 10:00
JN003968/2018-E01 14.06.2018 Nabava okoljsko manj obremenujočih vozil 03.08.2018 10:00
JN003421/2018-E01 28.05.2018 Nabava osebne varovalne opreme po sklopih 06.08.2018 10:00
JN004886/2018-E01 16.07.2018 Uvedba integriranega poročanja. 20.08.2018 10:00
JN004240/2018-E01 25.06.2018 Izgradnja TSE Beričevo 2. faza 20.08.2018 10:00
JN004465/2018-E01 02.07.2018 DZR, sklop-1; »Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme« DZR, sklop-3; »Programska oprema za DTR« 21.08.2018 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji