Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN008182/2017-W01 15.09.2017 Elektronska obratovalna knjiga 25.10.2017 09:30
JN008179/2017-E01 14.09.2017 Geotehnične in geološke storitve 26.10.2017 09:00
JN008025/2017-E01 04.09.2017 Izvedba elektromontažnih del v 110, 220 in 400 kV stikališču za dogradnjo in rekonstrukcijo RTP Divača 26.10.2017 09:30
JN008439/2017-E01 26.09.2017 Lasersko snemanje RTP 2017 03.11.2017 09:00
JN008473/2017-E01 27.09.2017 IZBOR USPOSOBLJENIH SODNIH CENILCEV KMETIJSKE, GOZDARSKE IN GRADBENE STROKE 08.11.2017 09:30
JN008432/2017-E01 26.09.2017 Antikorozijska zaščita daljnovodov 09.11.2017 09:30
JN008695/2017-E01 06.10.2017 Vzdrževanje službenih vozil 09.11.2017 09:30
JN008438/2017-E01 26.09.2017 Izdelava varnostnih načrtov in koordinacija iz varstva pri delu 10.11.2017 09:30
JN008738/2017-E01 09.10.2017 Lasersko snemanje DV 2017 14.11.2017 09:30
JN008603/2017-E01 03.10.2017 Zagotavljanje storitev mobilne in fiksne telefonije 15.11.2017 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji