Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN005302/2020-E01 25.08.2020 Izvedba arheoloških raziskav na DV 2x400 kV Cirkovce-Pince 25.09.2020 10:00
JN004722/2020-E01 24.07.2020 Dobava VN opreme daljnovoda: • Sklop A: Dobava vodnikov • Sklop B: Dobava izolatorskih verig • Sklop C: Dobava OPGW in izvedba OKS 25.09.2020 12:00
JN004722/2020-E01 24.07.2020 Dobava VN opreme daljnovoda: • Sklop A: Dobava vodnikov • Sklop B: Dobava izolatorskih verig • Sklop C: Dobava OPGW in izvedba OKS 25.09.2020 12:00
JN005623/2020-E01 10.09.2020 Termografski in korona pregledi VN daljnovodov v Elesu do konca leta 2023 13.10.2020 12:00
JN005646/2020-E01 11.09.2020 I476-001 RTP Beričevo: Dobava spončne opreme in izolatorskih verig 14.10.2020 10:00
JN005789/2020-E01 18.09.2020 Lasersko snemanje DV 2020 23.10.2020 12:00
JN005701/2020-E01 15.09.2020 Tehnološka nadgradnja DEA in RTP za potrebe sistemske rezerve 28.10.2020 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji