Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN006824/2019-E01 01.10.2019 Rekonstrukcija daljnovoda DV 110 kV Divača – Koper I s prehodom na 2 x 110 kV - izvedba združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja 18.11.2019 10:00
JN007292/2019-E01 17.10.2019 Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil 19.11.2019 09:00
JN006772/2019-E01 27.09.2019 Dobava in montaža opreme za priključni vod 2x110 kV za RTP 110/20 kV Vojnik 20.11.2019 10:00
JN006663/2019-E01 24.09.2019 Gradnja daljnovoda: Sklop A: Izgradnja DV 2x400 kV Cirkovce - - izvedba gradbenih del, dobava in montaža jeklenih konstrukcije ter izvedba elektromontažnih del Sklop B: Prestavitev DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec - - izvedba gradbenih del, dobava in montaža jeklenih konstrukcije, dobava VN opreme ter izvedba elektromontažnih del 22.11.2019 13:00
JN006742/2019-E01 26.09.2019 Dobava pisarniškega materiala ELES 25.11.2019 12:00
JN006710/2019-W01 26.09.2019 I467-002 Montaža protihrupnih ograj Beričevo 26.11.2019 10:00
JN007580/2019-E01 28.10.2019 Nabava 400 kV ločilnikov za DV polji Kainachtal 473 in Kainachtal 474 vRTP Maribor 29.11.2019 12:00
JN007371/2019-E01 21.10.2019 Havarijska nabava 400 kV in 110 kV tokovnih merilnih transformatorjev 02.12.2019 10:00
JN006664/2019-E01 24.09.2019 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – Dobava močnostnih transformatorjev 400/110 kV, 300 MVA in 110/20 kV, 4 MVA ter demontaža, odvoz in odprodaja močnostnih transformatorjev 220/100 kV, 50 MVA 02.12.2019 12:00
JN007742/2019-E01 05.11.2019 Nakup in vzdrževanje licenc IBM Maximo 11.12.2019 11:59
JN007563/2019-E01 28.10.2019 RTP Beričevo: Dobava sekundarne opreme, izdelava in montaža omar sekundarne opreme in elektromontažna dela 18.12.2019 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji