Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN000943/2023-W01 22.02.2023 Izbor sodnih cenilcev od 2023 do 2028 28.03.2023 10:00
JN001571/2023-W01 20.03.2023 Lasersko snemanje DV 2023 04.04.2023 10:00
JN001587/2023-W01 21.03.2023 Izdelava 3D pregledovalnika VN infrastrukture 13.04.2023 10:00
JN001715/2023-W01 24.03.2023 Tovarniški servis odklopnikov 2023 13.04.2023 10:00
JN001546/2023-E01 15.03.2023 Čiščenje in pregled oljnih jam, oljnih lovilcev, peskolovov, greznic in MKČN ter odvoz odpadkov (nevarnih in nenevarnih) na uničenje ali predelavo ELES 20.04.2023 10:00
JN001545/2023-E01 20.03.2023 Nabava merilnih transformatorjev 21.04.2023 10:00
JN001671/2023-E01 24.03.2023 Superkontrola nad izdelavo in AKZ jeklenih konstrukcij 09.05.2023 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji