Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN000436/2018-E01 25.01.2018 Superkontrola kvalitete izdelave in montaže jeklenih konstrukcij 28.03.2018 09:30
JN000263/2018-E01 17.01.2018 Baterijski hranilniki električne energije v RTP Okroglo in RTP Pekre s priklopom na 20 kV (izvedba na ključ). 29.03.2018 09:30
JN000937/2018-E01 16.02.2018 Nabava montažnih portalov s pripadajočo opremo 10.04.2018 09:30
JN001651/2018-E01 16.03.2018 Dobava in montaža energetskega transformatorja T412 400/110 kV, 300 MVA 08.05.2018 09:30
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANEPravno obvestilo/Piškotki/Avtorji