Javna naročila

Javna naročila oddajamo skladno z veljavno zakonodajo. Ker želimo k sodelovanju pritegniti čim večje število ponudnikov, objavljamo aktualna javna naročila in razpise tudi na svoji spletni strani.

Javna naročila

Številka objave Datum objave Predmet javnega naročila Rok za oddajo ponudbe
JN008542/2018-E01 13.12.2018 DZR, sklop-1; »Dobava in montaža SE in delno NE ter KE opreme« 18.01.2019 10:00
JN008541/2018-E01 13.12.2018 Vzdrževanje in nadgradnja sistema za elektronsko najavo voznih redov, sistema za obračun nenamernih odstopanj in sistema za izdelavo poročil za 5 let 21.01.2019 10:00
JN008304/2018-E01 03.12.2018 RTP 400/110-220/110 kV Cirkovce z razpletom daljnovodov – elektro-tehnološki del 30.01.2019 23:59
JN000078/2019-E01 08.01.2019 Nakup nadomestnega sistema zaščite zbiralk za RTP Medvode 11.02.2019 10:00
JN008643/2018-E01 18.12.2018 Dobava in montaža kompenzacijske naprave - kondenzatorja MSCDN v RTP Divača in dobava primarne in sekundarne opreme za dve 400 kV polji 05.03.2019 10:00
Naročnik vse potencialne ponudnike obvešča, da ob oddaji ponudbene dokumentacije ne zagotavlja parkirišča ob poslovni stavbi družbe ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

© 2016 ELES, VSE PRAVICE PRIDRŽANEAAAPolitika zasebnosti in piškotki/Avtorji