Izklopi v prenosnem omrežju

Družba ELES objavlja poročila o obratovanju, indikativno energetsko bilanco, letna poročila o kakovosti, plan izklopov in napovedi tarif.

© 2016 ELES.SI, VSE PRAVICE PRIDRŽANE AAA Pravno obvestilo/Piškotki/Avtorji